Hotărârea nr. 189/2017

Hotărârea nr. 189/23.11.2017 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018

Având în vedere:

-    raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Serviciul Administrare Unități de învățământ și al Direcției Generale Economice - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară, înregistrat sub nr. 59901/17.11.2017;

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60197/17.11.2017;

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport și cel al Comisiei Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

în temeiul prevederilor art. 82 și ale art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și al prevederilor OMECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, ale art. 81, alin. 2, lit. j și ale alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă numărul și cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018, conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare acordării burselor vor fi alocate conform prevederilor bugetului local al Sectorului 5, Cap. învățământ-Burse.

Art. 3 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Serviciul Administrare Unități de învățământ - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul I al anului școlar 2017-2018

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

" euaiiiuin

lunar

bursă/elev

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

27.715

11.809

8.255

6.751

748

152

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

229

121

79

29

0

0

400

B. Burse de merit total, din care:

5.619

36

3.855

1.725

0

3

b. 1. elevi cu media generală 10

370

0

339

31

0

0

400

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 9,50

2.420

1

1.767

652

0

0

250

b.3. elevi cu media generală 9,49 - 9,00

1.475

0

951

521

0

3

150

b.4. elevi cu media generală 8,99 - 8,50

1.227

0

726

501

0

0

150

b.5. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

127

35

72

20

0

0

250

C. Bursa de studiu

168

3

53

112

0

0

150

D. Burse de ajutor social, total, din care:

2.549

1.306

732

511

0

0

d.1. elevi orfani sau bolnavi

622

199

174

249

0

0

150

d.2. elevi din mediul rural, școlarizați în altă localitate

112

0

0

112

0

0

150

d.3. elevi provenind din familii cu venituri mici

1.815

1.107

558

150

0

0

150

E. Burse de ajutor ocazional

40

31

9

0

0

0

150

Total A+B+C+D+E

8.605

1.497

4.728

2.377

0

3

CONTlÂsRilI'/EAZĂ, secretar/sector 5


CR1STINA


CORNELIA


AN


Situația numărului de burse aprobate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în semestrul I al anului școlar 2017-2018

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1230

0

136

1094

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

24

0

4

20

0

0

B. Burse de merit total, din care:

893

0

97

796

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

57

0

34

23

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

833

0

63

770

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelpr/concursurilor/ competițiilor

3

0

0

3

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

57

0

0

57

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

974

0

101

873

0

0

Liceu! Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1591

567

362

662

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

12

3

5

4

0

0

B. Burse de merit total, din care:

503

22

258

223

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

19

0

17

2

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

433

0

224

209

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

51

22

17

12

0

0

C. Bursa de studiu

13

0

5

8

0

0

D. Burse de ajutor social

135

26

37

78

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

663

51

299

313

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1538

444

412

682

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

13

7

2

4

0

0

B. Burse de merit total, din care:

630

0

314

316

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

25

0

20

5

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

605

0

294

311

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

0

2

0

0

D. Burse de ajutor social

94

72

72

70

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

739

19

328

392

0

0

Liceu! Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1626

500

321

805

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

3

7

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

329

4

153

172

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 — 8,50

308

0

137

171

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

9

4

4

1

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

3

6

0

0

D. Burse de ajutor social

106

25

17

64

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

454

32

180

242

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

768

0

0

456

160

152

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

41

0

0

38

0

3

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

39

0

0

36

0

3

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

34

0

0

34

0

0

D. Burse de ajutor social

40

0

0

40

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

115

0

0

112

0

3

Colegiu! Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

532

0

0

532

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

0

0

1

0

0

B. Burse de merit total, din care:

13

0

0

13

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

13

0

0

13

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

6

0

0

6

0

0

D. Burse de ajutor social

41

0

0

41

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

61

0

0

61

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1619

0

0

1619

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

148

0

0

148

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

1

0

0

1

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

145

0

0

145

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

48

0

0

48

0

0

D. Burse de ajutor social

98

0

0

98

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+IJ+C+D+E

294

0

0

294

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

951

0

0

566

385

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

2

0

0

2

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

2

0

0

2

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

41

0

0

41

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

43

0

0

43

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

538

0

0

335

203

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

17

0

0

17

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

17

0

0

17

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

8

0

0

8

0

0

D. Burse de ajutor social

22

0

0

22

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

47

0

0

47

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

513

292

221

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

60

0

60

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

58

0

58

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social

102

67

35

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

171

67

104

0

0

0

Școala gimnazială nr. 103

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

526

284

242

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

99

0

99

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

97

0

97

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

134

90

44

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

233

90

143

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1128

635

493

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

21

13

8

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

260

1

259

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

28

0

28

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

224

0

224

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

8

1

7

0

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

7

0

0

0

D. Burse de ajutor social

118

70

48

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

5

5

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

411

89

322

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

269

229

40

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

10

10

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

15

0

15

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 — 8,50

15

0

15

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social

73

63

10

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+JS+C+D+E

107

73

34

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

744

451

293

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

149

0

149

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

11

0

11

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

138

0

138

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

o

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

52

34

18

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

203

36

167

0

0

0

Școala gimnazială nr. 125

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

241

137

104

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

0

20

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

19

0

19

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

98

67

31

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

119

67

52

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

514

346

168

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

49

0

49

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

49

0

49

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

74

50

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

8

5

3

0

0

0

Total A+B+C+D+E

132

56

76

0

0

0

Școala gimnazială nr. 127

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

625

316

309

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

2

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

58

0

58

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

6

0

6

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

52

0

52

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

80

41

39

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

140

43

97

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

419

238

181

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

1

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

92

0

92

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

87

0

87

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

14

6

8

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

108

7

101

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

680

433

247

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

9

3

6

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

76

0

76

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 — 8,50

67

0

67

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

45

31

14

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

130

34

96

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1052

612

440

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

11

7

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

159

0

159

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

6

0

6

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 — 8,50

153

0

153

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

139

83

56

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

312

91

221

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

297

178

119

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

51

0

51

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

51

0

51

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

36

24

12

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

87

24

63

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

400

245

155

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

3

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

19

0

19

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 — 8,50

19

0

19

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

117

77

40

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

6

5

1

0

0

0

Total A+fe+C+D+E

145

85

60

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

748

433

315

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

6

0

6

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

119

0

119

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

4

0

4

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

114

0

114

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

26

19

7

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

155

20

135

0

0

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

465

277

188

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

14

I

13

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

14

1

13

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

119

87

32

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

133

88

45

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1313

775

538

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

2

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

287

0

287

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

12

0

12

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

234

0

234

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

41

0

41

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social

31

23

8

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

330

25

305

0

0

0

Școala gimnazială "I.I.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

780

479

301

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

0

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

76

0

76

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

6

0

6

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

70

0

70

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

132

93

39

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

213

93

120

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

643

391

252

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

126

0

126

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

121

0

121

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

43

26

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

169

26

143

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

253

144

109

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

21

0

21

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate Ia etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

69

48

21

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

93

50

43

0

0

0

Școala gimnazială "I. Glie. Duca"

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1066

615

451

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

11

7

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

330

7

323

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

22

0

22

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

300

0

300

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

8

7

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

13

6

7

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

354

20

334

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

442

252

190

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

15

0

15

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

14

0

14

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

48

27

21

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

64

28

36

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu "

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

660

395

265

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

1

1

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

43

0

43

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

43

0

43

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

144

106

38

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

10

8

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

200

115

85

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1190

717

473

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

8

3

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

325

1

324

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

51

0

51

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

272

0

272

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

1

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

3

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

19

9

10

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

357

16

341

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

662

360

302

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

2

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

158

0

158

0

0

0

b.l. elevi cu media generală 10

19

0

19

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

139

0

139

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

125

68

57

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

288

71

217

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL

Sem. II

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1692

1064

628

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

74

52

22

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

422

0

422

0

0

0

b. 1. elevi cu media generală 10

65

0

65

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

357

0

357

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

64

28

36

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

561

81

480

0

0

0

Pagina 12 din 12