Hotărârea nr. 187/2017

Hotărârea nr. 187/23.11.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

de modificare a HCLS nr. 114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018

Având în vedere:

-    raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Serviciul Administrare Unități de învățământ, înregistrat sub nr. 59902/17.11.2017;

-    expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 60198/17.11.2017;

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport.

în conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017 și ale art. 96, alin. 2, lit. a, b și c din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 și art. 81, alin 2, lit. j și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică HCLS 5 nr. 114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Serviciul Administrare Unități de învățământ - Direcția de învățământ, Tineret și Sport și persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA LA HCLS 5 NR. jț,T/

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL

1

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

CALEA RAHOVEI NR. 266

BIRSAN MIHAI

-

-

2

GRĂDINIȚA NR. 34

STR. LACUL BUCURA NR. 26

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

-

-

3

GRĂDINIȚA NR. 35

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2

AGHEORGHIESEI EMIL

-

-

4

GRĂDINIȚA NR. 53

STR. ALEEA BACAU NR. 2A

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

-

-

5

GRĂDINIȚA NR. 54

STR. FERENTARI NR. 96

BOLOȘ FLORINEL

-

6

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI"

STR. MĂRGEANULUI NR. 81

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

-

7

GRĂDINIȚA NR. 72

STR. SERGENT SCARLAT NR. 19

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

-

8

GRĂDINIȚANR. 73

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

-

9

GRĂDINIȚA NR. 168

SOS. VIILOR NR. 99

JELEA BOGDAN

-

-

10

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

STR. PUCHENI NR. 55

COANDĂ MIHAI

-

-

11

GRĂDINIȚA NR. 178

STR. IANCU JIANU NR. 26

MATEI ION

-

-

12

GRĂDINIȚA NR. 185

STR. GAROAFEI NR. 12

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

-

-

13

GRĂDINIȚA NR. 205

CALEA FERENTARI NR. 2

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

-

-

14

GRĂDINIȚA NR. 242

STR. MAGUREI NR. 8

GHEORGHE ȘTEFAN

-

-

15

GRĂDINIȚA NR. 244

STR. HUMULESTI NR. 31

GIURCĂ AUGUSTIN-RĂZVAN

-

-

16

GRĂDINIȚA NR. 245

STR. TUNSU PETRE NR. 9

MATEI ION

-

-

17

GRĂDINIȚA NR. 268

STR. ION CREANGA NR. 8

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

-

18

GRĂDINIȚA NR. 269

STR. C-TIN MICULESCU NR. 12

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

-

19

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

STR. AMURGULUI NR. 2

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

-

-

20

GRĂDINIȚA NR. 271

B-DUL EROII SANITARI NR. 77

POP CLAUDIA-RAMONA

-

-

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

STR. LACUL BUCURA NR. 14

AGHEORGHIESEI EMIL

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

-

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

STR. VIGONIEI NR. 3-5

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

BOLOȘ FLORINEL

-

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA"

STR. PÂNDELE ROSCA NR. 2-4

AGHEORGHIESEI EMIL

JELEA BOGDAN-ION

STANCIU ANDREEA

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 177

AGHEORGHIESEI EMIL

-

-

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

STR. MĂRGEANULUI NR. 25

PĂPUȘĂ VALENTIN

GIURCĂ AUGUSTIN- RĂZVAN

-

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 45

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

-

-

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

STR. LERESTI NR. 12

COANDĂ MIHAI

MATEI GEORGE

-

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127

STR. MUNȚII CARPATI NR. 72

CURSARU PAUL

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

STR. ION CREANGA NR. 6

PĂPUȘĂ VALENTIN

-

-

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL"

STR. DOINEI NR. 1

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

-

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

STR. GUTUILOR NR. 1

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

-

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE TOCILESCU"

STR. GRIGORE TOCILESCU NR. 20

COROBLEA CRISTINA

-

-

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

STR. BACIULUI NR. 4A

GHEORGHE ȘTEFAN

-

-

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

CALEA FERENTARI NR. 72

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

GHEORGHE ȘTEFAN

-

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

GHEORGHE ȘTEFAN

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

SOS. ALEXANDRIEI NR. 21

COROBLEA CRISTINA

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I.C. BRĂTIANU"

STR. AMURGULUI NR. 35

CURSARU PAUL-GABRIEL

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 16

CURSARU PAUL-GABRIEL

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

PRELUNGIREA GHENCEA NR. 87

MATEI GEORGE

BÎRSAN MIHAI

-

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

SOS. PANDURI NR. 42

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"

STR. BACAU NR. 1

GIURCA AUGUSTIN-RAZVAN

NICULESCU JACQUELINE-CHRISTINA

-

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

STR. BACHUS NR. 42

BÎRSAN MIHAI

GHEORGHE ȘTEFAN

-

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

B-DUL EROII SANITARI NR. 29-31

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

POP CLAUDIA-RAMONA

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

STR. TUFIȘULUI NR. 13

VANGHELIE DANIEL- MARIAN

JELEA BOGDAN-ION

-

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

STR. SERG.GH DONICI NR. 4A

PĂPUȘĂ VALENTIN

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

GUIU MARIA CRISTINA

46

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR"

B-DUL. REGINA ELISABETA NR. 48

VANGHELIE DANIEL MARIAN

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

i.

47

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

SOS. VIILOR NR. 38

AGHEORGHIESEI EMIL

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

-

48

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

ALEEA PODUL GIURGIULUI NR. 5

AGHEORGHIESEI EMIL

GIURCĂ AUGUSTIN-RĂZVAN

49

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

"DUMITRU MOȚOC"

STR. SPATARU PREDA NR. 16

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

COANDĂ MIHAI

50

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

CALEA SERBAN VODĂ NR. 280

GUIU MARIA CRISTINA

STANCIU ANDREEA

-

51

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

STR. DORNEASCA NR. 7A

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

COROBLEA CRISTINA

-

52

LICEUL TEORETIC “DIMITRIE BOLINTINEANU"

CALEA RAHOVEI NR. 311

VANGHELIE DANIEL- MARIAN

MATEI ION

BÎRSAN MIHAI

53

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

STR. NĂSUCULUI NR. 18

MATEI GEORGE

STANCIU ANDREEA

-

54

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

STR. SAMUIL VULCAN NR. 8

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

MATEI ION

-

55

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR STEAUA

BD. GHENCEA NR. 35

MATEI GEORGE

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

-

56

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5

STR. NĂSĂUD NR. 93

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

-

-

57

ȘCOALA PRIMARĂ "MICUL LORD"

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 54B

BOLOȘ FLORINEL

-

-

58

ȘCOALA PRIMARA COPIL DORIT

ȘOS. VIILOR NR. 33

JELEA BOGDAN-ION

-

-

59

ȘCOALA PRIMARĂ CONIL

DRUMUL COOPERATIVEI NR. 55

POP CLAUDIA-RAMONA

-

-

60

ȘCOALA PRIMARĂ MARYLAND

STR. DRUMUL GHINDARI NR. 150-154

CURSARU PAUL-GABRIEL

-

-

61

ȘCOALA GIMNAZIALA "ADA SCHOOL"

B-DUL CAROL DAVILANR. 101

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

-

62

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUT"

STR. LACUL BUCURA NR. 9-13

COANDĂ MIHAI

-

-

63

ȘCOALA PRIMARĂ "RAINBOW KIDS"

STR: GENERAL ION DRAGALINA NR. 8

GUIU MARIA CRISTINA

-

-

Pagina 2