Hotărârea nr. 175/2017

Hotărârea nr. 175/23.11.2017 privind organizarea unor acțiuni socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind organizarea unor acțiuni

socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 61600/23.11.2017;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 61601/23.11.2017;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice, cel al Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a acțiunilor socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret din luna decembrie 2017, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASE SECRETA CRISTINA CORNELIA


Sumar al acțiunilor

socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret din luna decembrie 2017

E vremea colindelor!

a)    Sumarul proiectului'. Ansamblurile corale și grupurile de colindători din unitățile de învățământ din sectorul 5, împreună cu cadrele didactice coordonatoare, vor susține recitaluri de colinde și momente artistice dedicate obiceiurilor și tradițiilor de Crăciun. De asemenea, proiectul presupune premierea preșcolarilor, elevilor și cadrelor didactice care prezintă momente artistice tematice.

b)    Beneficiari direcți: 500 de copii și cadre didactice coordonatoare, provenind din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5;

c)    Scopul proiectului: valorizarea deprinderilor de educație muzicală ale elevilor, promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești.

t/j Obiectivele specifice proiectului:

îmbogățirea ofertei de evenimente socio-culturale dedicate copiilor;

asigurarea cadrului de valorizare a potențialului artistic al elevilor și preșcolarilor;

stimularea participării școlare prin oferirea de daruri, cu prilejul unor evenimente tematice.

e) Spațiul de derulare a proiectului: sediul Primăriei Sectorului 5.

Gala performanței. Bilanț a! rezultatelor educaționale din Sectorul 5

a)    Sumarul proiectului: Cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 le vor fi acordate premii, în semn de apreciere a activității didactice. Proiectul vizează de asemenea încurajarea participării și performanței școlare, prin recompensarea preșcolarilor și elevilor din Sectorul 5.

b)    Beneficiari direcți: aproximativ 33.700 de copii și tineri (preșcolari, elevi de la ciclurile primar, gimnazial și liceal) și 2.150 de cadre didactice provenind din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

c)    Scopul proiectului: recunoașterea prestigiului social al profesiunii de dascăl și a meritelor cadrelor didactice care se dedică cu pasiune vocației lor, dar și încurajarea participării și performanței școlare, prin recompensarea preșcolarilor și elevilor din Sectorul 5.

d)    Obiectivele specifice proiectului:

-    asigurarea cadrului de valorizare a potențialului cadrelor didactice, precum și al preșcolarilor și elevilor din Sectorul 5;

-    recompensarea și recunoașterea activității dascălilor, precum și a preșcolarilor și elevilor din Sectorul 5.

Poveste de iarnă pe patine

a) Sumarul proiectului: Prin amenajarea unor patinoare artificiale în principalele parcuri, locuitorilor din Sectorul 5 le va fi oferit acces gratuit la o serie de evenimente cu caracter educativ, sportiv și recreativ, specifice sezonului de iarnă.

b) Scopul evenimentului îl constituie diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber de calitate în rândul membrilor comunității Sectorului 5. în același timp, proiectul vizează stimularea dezvoltării armonioase psihice și fizice, în special a copiilor și tinerilor din

Sectorul 5, prin intermediul unor evenimente sportive și recreative specifice sezonului de iarnă, cu participare open.

c) Obiective specifice:

-    amenajarea, în parcurile din Sectorul 5, a unor patinoare, pentru asigurarea condițiilor necesare derulării unor activități sportive și recreative și decorarea acestora cu ansambluri temporare dejoacă;

-    susținerea unor workshop-uri și petreceri tematice gratuite pentru copii și tineri (animație, sonorizare cu DJ, concursuri cu premii).

Astăzi s-a născut Hristos (festival de colinde), susținut în parteneriat de către Primăria Sectorului 5, Școala Gimnazială Mir cea Sântimbreanu și Școala Gimnazială Nr. 135.

a)    Sumarul proiectului: Ansambluri corale din unitățile de învățământ din Sectorul 5, împreună cu cadrele didactice coordonatoare, vor participa la un festival de colinde care se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 135, în data de 16 decembrie 2017. Inițiativa derulării proiectului aparține Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu și Școlii Gimnaziale Nr. 135. De asemenea, proiectul presupune aplicarea strategiei de recompensare a celor aproximativ 300 de participanți. Premiile vor fi asigurate de către Primăria Sectorului 5.

b)    Scopul proiectului-, educarea elevilor în spiritul respectului pentru muzică și valorile muzicale, precum și promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești de Crăciun.

c)    Beneficiarii direcți ai proiectului:

-    aproximativ 300 de copii și cadre didactice coordonatoare, provenind din unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

d)    Rezultate calitative și cantitative ale proiectului:

-    afișe și pliante de prezentare a proiectului;

-    album virtual al proiectului;

-    portofoliu de prezentare a proiectului;

-    valorificarea potențialului artistic al elevilor participanți la activitatea propriu-zisă a proiectului.

CONTRASEMN SECRETARĂM CRISTINA CORNELIA FEIIR]