Hotărârea nr. 174/2017

Hotărârea nr. 174/23.11.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5 prin HCL S5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5, prin HCLS5, Nr. 72 / 30.05.2017, cu completările

ulterioare

Având în vedere:

-    Raportul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. 1933/20.11.2017;

-    Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

-    Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 30.05.2017 cu completările ulterioare - privind aprobarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice, Raportul Comisiei Cultură Culte, Minorități Naționale și Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile art. 60 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în anul 2017, prevăzut în HCL Sector 5 nr. 72 din 30.05.2017 cu completările ulterioare, cu acțiunea prevăzută în Anexa 1, parte integrată a prezentei propuneri de hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentului prevăzut în Anexa 1 a prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, la capitolul servicii culturale;

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidentă Acte Administrative si Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXAI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 nr. W /23.11.2017

ACȚIUNI CULTURALE, ARTISTICE ȘI DE TINERET ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE”

1. „Revelionul Unirii”

a.    Organizatori: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

b.    .- Descriere: Având în vedere că în anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, ne

propunem să organizăm „Revelionul Unirii”, prin care să le oferim locuitorilor Sectorului 5 sentimentul de unitate și de conștientizare că doar uniți vom putea face progrese spre o comunitate într-o continuă dezvoltare. Mesajul petrecerii din noaptea de Revelion va fi unul al concilierii, împrietenirii și al întâlnirilor între oameni. Artiștii, pe care ne propunem să-i implicăm în acest eveniment, sunt deja artiști consacrați și confirmați din zona pop-rock. Mesajul petrecerii din noaptea de Revelion va fi unul al concilierii, împrietenirii și al întâlnirilor între oameni Povesti simple, aparent banale ale oamenilor obișnuiți, rezidenți ai Sectorului 5, vor fi prezentate în timpul spectacolului de Revelion, între momentele artistice, unde cetățenii Sectorului 5 își vor putea împărtăși bucuria de a fi împreună.

c.    Data: 31 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018

d.    Locație: Parcul Sebastian

e.    Beneficiari direcți: Locuitorii Sectorului 5

f.    Buget alocat: Suma necesară derulării acestui eveniment se va încadra în bugetul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, alocat pentru evenimente și programe socioculturale, pe anul 2017.