Hotărârea nr. 173/2017

Hotărârea nr. 173/23.11.2017 privind modificarea Organigramei și Statului de Functii ale Administratiei Domeniului Public Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public

Având în vedere Raportul de specialitate nr.25/22.11.2017 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 5 și de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale și alte Activități Economice;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local finanțată din bugetul local, cu personalitate juridică și ale H.C.G.M.B. Nr. 160/20.06.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliului Local al Sectorului 5 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Administrația Domeniului Public Sector 5;

în temeiul art.46 aiin.(l) si art.81 alin.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică și Administrația Domeniului Public Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contr^asemifează, Secrei ar Rector 5

Cristina Cornelia F^urdeanANEXA NR. 2

STAT FUNCȚII

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Nivelul

studiilor

Treapta

grad

orof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

CONDUCERE

l

VACANT

S

II

Director General

2

VACANT

*'

S

II

Director General Adjunct

3

VACANT

s

II

Consilier

DIRECȚIA ECONIM

CA

4

VACANT

s

II

Director

BIROUL

FINANCIAR SALARIZARE

5

VACANT

s

II

Sef Birou

6

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

7

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

8

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

9

VACANT

M

IA

Referent

10

VACANT

M

IA

Referent

BIROUL

BUGET CONTA

BILITATE

11

VACANT

s

II

Sef Birou

12

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

13

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

14

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

15

VACANT

M

IA

Referent

16

VACANT

M

IA

Referent

COMPARTIMEN1

rUk RESURSE U

MANE / SSM/PSI


17

VACANT

s

IA

Inspector de pecialitate

18

VACANT

s

IA

Inspector de pecialitate

DIREC-

HA ACHIZIȚII PL

BUCE

19

VACANT

s

II

Director

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI DE

RULARE CONT

RACTE

20

VACANT

s

II

Sef Serviciu

21

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

22

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

23

VACANT

M

IA

Referent

24

VACANT

M

1

Referent

25

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

26

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

27

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

28

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

29

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

30

VACANT

S

II

Inspector de specialitate

31

VACANT

s

debutant

Inspector de specialitate

COMPART

MENTUL ADMINISTRAI

nv

32

VACANT

S

IA

Inspector de pecialitae

33

VACANT

S

1

Inspector de pecialitae

34

VACANT

M

IA

Referent

35

VACANT

S

1

Inspector de pecialitae

COMPARTIMENTUL CO

NTENCIOS ADM

INISTRj

ATIV SI JURIDIC

36

VACANT

S

IA

consilier juridic

37

VACANT

s

IA

consilier juridic

D

RECTIA TEHNICA

38

VACANT

s

II

Director

COM

PARTIMENT TE

UNIC

39

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

40

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

41

VACANT

M

IA

Referent

42

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

SERVICIUL MECANIZARE

43

VACANT

A    s

II

Sef Serviciu44

VACANT

S

IA

Inspector specialitate

45

VACANT

M

IA

referent

46

VACANT

S

1

Inspector specialitate

471

VACANT

M/G

1

Șofer

48

VACANT

M/G

1

Șofer

49

VACANT

M/G

1

Șofer

50

VACANT

M/G

1

Șofer

51

VACANT

M/G

1

Șofer

52

VACANT

M/G

1

Șofer

53

VACANT

M/G

1

Șofer

54

VACANT

M/G

1

Șofer

55

VACANT

M/G

1

Șofer

56

VACANT

M/G

1

Șofer

57

VACANT

M/G

1

Șofer

58

VACANT

M/G

1

Șofer

59

VACANT

M/G

1

Șofer

60

VACANT

M/G

1

Șofer

61

VACANT

M/G

1

Șofer

62

VACANT

M/G

1

Șofer

63

VACANT

M/G

1

Șofer

64

VACANT

M/G

1

Șofer

65

VACANT

M/G

1

Șofer

66

VACANT

M/G

I

Șofer

67

VACANT

M/G

1

Șofer

68

VACANT

M/G

1

Șofer

69

VACANT

M/G

1

Șofer

70

VACANT

M/G

1

Șofer

71

VACANT

M/G

1

Șofer

72

VACANT

M/G

1

Șofer

73

VACANT

M/G

1

Șofer

74

VACANT

M/G

1

Șofer

75

VACANT

M/G

1

Șofer

76

VACANT

M/G

1

Șofer

77

VACANT

M/G

1

Șofer

78

VACANT

M/G

1

Șofer

79

VACANT

M/G

1

Șofer

80

VACANT

M/G

1

Șofer

81

VACANT

M/G

1

Șofer

82

VACANT

M/G

II

Șofer

83

VACANT

M/G

II

Șofer

84

VACANT

M/G

II

Șofer

85

VACANT

M/G

II

Șofer

86

VACANT

M/G

II

Șofer

87

VACANT

M/G

1

magazineri

88

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

89

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

SERVICIUL ÎNTREȚINERE REPARAȚII DRUMURI

90

VACANT

S

II

Sef serviciu

91

VACANT

S

IA

Inspector specialitate

92

VACANT

S

IA

Inspector specialitate

93

VACANT

M

IA

referent

94

VACANT

M

II

sef formație muncitori

95

VACANT

M

II

sef formație muncitori

96

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

97

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

98

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

99

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

100

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

101

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

102

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

103

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

104

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

105

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

106

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

107

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

108

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

109

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

110

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

* +

111

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

112

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

113

VACANT

M/G

II

muncitori necalificat

DIRECȚIA SALUBRIZARE

115

VACANT

S    II

Director

SERVICIUL SA

f-UBRIZ,

ARE

116

VACANT

s

ll

Sef serviciu

117

VACANT

s

IA

Inspector specialitate

118

VACANT

s

1

Inspector specialitate

119

VACANT

M

IA

referent

120

VACANT

M

1

sef formație muncitori

121

VACANT

M

1

sef formație muncitori

122

VACANT

M

1

sef formație muncitori

123

VACANT

M

1

sef formație muncitori

124

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

125

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

126

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

127

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

128

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

129

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

130

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

131

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

132

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

133

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

134

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

135

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

136

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

137

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

138

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

139

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

140

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

141

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

142

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

143

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

144

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

145

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

145

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

147

VACANT

M/G

II

muncitor necaiificat

148

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

149

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

150

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

151

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

152

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

153

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

154

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

155

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

156

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

157

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

158

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

159

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

160

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

161

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

162

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

163

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

164

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

165

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

166

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

167

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

168

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

169

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

170

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

171

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

172

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

173

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

174

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

175

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

176

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

177

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

•• +

178

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

179

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

180

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

181

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

182

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

183

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

184

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

185

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

186

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

187

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

188

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

189

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

190

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

191

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

192

VACANT

r

M/G

II

muncitor necalificat

193

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

194

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

195

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

196

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

197

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

198

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

199

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

200

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

201

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

202

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

203

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

204

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

205

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

206

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

207

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

PRI

M