Hotărârea nr. 17/2017

Hotărârea nr. 17/28.02.2017 și Anexă privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din

unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017

Având în vedere Raportul Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, înregistrat sub nr. 7650/22.02.20 17;

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport.

în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin 1 și art. 81, alin 2, lit. j și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind

Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECREXAi^SECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

.tXA LA HCLS 5 NR. j /

NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

CALEA RAHOVEI NR. 266

Bîrsan Mihai

2

GRĂDINIȚA NR. 34

STR. LACUL BUCURA NR. 26

Franovici Bogdan

3

GRĂDINIȚA NR. 35

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2

Agheorghiesei Emil

4

GRĂDINIȚA NR. 53

STR. ALEEA BACAU NR. 2A

Niculescu Jacqueline-Christina

5

GRĂDINIȚA NR. 54

STR. FERENTARI NR. 96

Boloș Forinel

6

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI"

STR. MĂRGEANULUI NR. 81

Crudu Claudia Elena

7

GRĂDINIȚA NR. 72

STR. SERGENT SCARLAT NR. 19

Florea Alexandra-Cristina

8

GRĂDINIȚA NR. 73

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68

Niculescu Jacqueline-Christina

9

GRĂDINIȚA NR. 168

SOS. VIILOR NR. 99

Jelea Bogdan

10

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

STR. PUCHENI NR. 55

Coandă Mihai

11

GRĂDINIȚA NR. 178

STR. IANCU JIANU NR. 26

Matei Ion

12

GRĂDINIȚA NR. 185

STR. GAROAFEI NR. 12

Lazarov Alexandru Sebastian

13

GRĂDINIȚA NR. 205

CALEA FERENTARI NR. 2

Scripcaru Lucian-Mihai

14

GRĂDINIȚA NR. 242

STR. MAGUREI NR. 8

Gheorghe Ștefan

15

GRĂDINIȚA NR. 244

STR. HUMULESTI NR. 31

Giurcă Augustin-Razvan

16

GRĂDINIȚA NR. 245

STR. TUNSU PETRE NR. 9

Matei Ion

17

GRĂDINIȚA NR. 268

STR. ION CREANGA NR. 8

Melnic Constantin Ion

18

GRĂDINIȚA NR. 269

STR. C-TIN MICULESCU NR. 12

Melnic Constantin Ion

19

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

STR. AMURGULUI NR. 2

Florea Alexandra-Cristina

20

GRĂDINIȚA NR. 271

B-DUL EROII SANITARI NR. 77

Pop Claudia-Ramona

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

STR. LACUL BUCURA NR. 14

Agheorghiesei Emil

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

STR. VIGONIEI NR. 3-5

Niculescu Jacqueline-Christina

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA"

STR. PÂNDELE ROSCA NR. 2-4

Stanciu Andreea

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 177

Agheorghiesei Emil

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

STR. MĂRGEANULUI NR. 25

Șuhan Valeriu-Nicolae

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 45

Florea Alexandra-Cristina

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

STR. LERESTI NR. 12

Coandă Mihai

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127

STR. MUNȚII CARPATI NR. 72

Cursaru Paul

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

STR. ION CREANGA NR. 6

Șuhan Valeriu-Nicolae

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL"

STR. DOINEI NR. 1

Franovici Bogdan

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

STR. GUTUILOR NR. 1

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE TOCILESCU"

STR. GRIGORE TOCILESCU NR. 20

Coroblea Cristina

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

STR. BACIULUI NR. 4A

Gheorghe Ștefan

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

CALEA FERENTARI NR. 72

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68

Gheorghe Ștefan

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

SOS. ALEXANDRIEI NR. 21

Coroblea Cristina

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I.C. BRĂTIANU"

STR. AMURGULUI NR. 35

Crudu Claudia Elena

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 16

Crudu Claudia Elena

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

STR FLOARE DE GHEAȚĂ NR. 1 B

Matei George

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

SOS. PANDURI NR. 42

Melnic Constantin Ion

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"

STR. BACAU NR. 1

Giurcă Augustin-Razvan

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

STR. BACHUS NR. 42

Bîrsan Mihai

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

B-DUL EROII SANITARI NR. 29-31

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

STR. TUFIȘULUI NR. 13

Jelea Bogdan

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

STR. SERG.GH DONICI NR. 4A

Șuhan Valeriu-Nicolae

46

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR"

B-DUL. REGINA ELISABETA NR. 48

Vanghelie Daniel-Marian

47

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

SOS. VIILOR NR. 38

Pop Claudia-Ramona

48

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

ALEEA PODUL GIURGIULUI NR. 5

Boloș Forinel

49

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU

MOȚOC"

STR. SPATARU PREDA NR. 16

Franovici Bogdan

50

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

CALEA SERBAN VODĂ NR. 280

Scripcaru Lucian-Mihai

51

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

STR. DORNEASCA NR. 7A

Ploscaru George-Alexandru

52

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU"

CALEA RAHOVEI NR. 311

Vanghelie Daniel-Marian

53

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

STR. NABUCULUI NR. 18

Matei George

54

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

STR. SAMUIL VULCAN NR. 8

Coroblea Cristina

55

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR STEAUA

BD. GHENCEANR. 35

Ploscaru George-Alexandru

56

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5

STR. NĂSĂUD NR. 93

Lazarov Alexandru Sebastian

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 9

STR. TROMPETULUI NR. 34, SECTOR 5

Săndulescu Nina

58

3RADINITA "SFANȚUL ANDREI"

STR. BULGARUS NR. 44

Bîrsan Mihai

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL

59

GRĂDINIȚĂ "ALEXANDRA KIDS"

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 69

Matei Ion

60

GRĂDINIȚĂ "HAPPY UNIVERS”

STR. M. TOMESCU NR. 18

Lazarov Alexandru Sebastian

61

GRĂDINIȚĂ "OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL"

STR. DR. PASTEUR NR. 51

Scripcaru Lucian-Mihai

62

GRĂDINIȚĂ ADNAN

INTR. BUTURUGENI NR. 7

Giurcă Augustin-Razvan

63

GRĂDINIȚĂ MARYLAND

STR. DRUM GHINDARI NR. 150-154

Cursaru Paul

64

ȘCOALA GIMNAZIALA "COPIL DORIT"

SOS. VIILOR NR. 33

Jelea Bogdan

65

ȘCOALA PRIMARA "MICUL LORD"

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 54B

Boloș Forinel

66

ȘCOALA PRIMARA "CONIL"

STR. DRUMUL COOPERATIVEI NR. 55

Pop Claudia-Ramona

67

ȘCOALA PRIMARA "MARYLAND"

STR. DRUM GHINDARI NR. 150-154

Cursaru Paul

68

ȘCOALA PRIMARA "RAINBOW KIDS"

STR. GENERAL ION DRAGALINA NR. 8

Săndulescu Nina

69

ȘCOALA "ADA SCHOOL"

B-DUL CAROL DAVID NR. 101

Stanciu Andreea

70

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUT"

STR. LACUL BUCURA NR. 9-13

Coandă Mihai

71

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LITTLE TEAM, THE

COLLEGE CHILDCARE"

CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR. 191

Săndulescu Nina

72

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „TOP KIDS"

STR. SERGENT GHEORGHE DONICI,

NR. 26-28

Matei George

Pagina 2