Hotărârea nr. 157/2017

Hotărârea nr. 157/31.10.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, Ștatului de Funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 5

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.52569/24.10.2017;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8/23.10.2017 întocmit de Directorul Administrației Domeniului Public Sector 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public ca serviciu public de interes local finanțata din bugetul local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin (2) lit. e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Organigramei, Ștatului de Funcții și se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 5, conform anexelor 1 , 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Administrația Domeniului Public Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5

rR^^^CjORNELIA


FEURDEAN


SERVICIUL

TEHNIC

-


SERVICIUL

MECANIZARE

-


-

DIRECȚIA

TEHNICĂ


PRIMĂRIA SECTOR 5SERVICIUL ÎNTREȚINERE

REPARAȚII DRUMURI


FORMAȚIA 1

FORMAȚIA 2

FORMAȚIA 3

FORMAȚIA 4

COMPARTIMENT

RESURSE UMANE


COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV SSM SI PSICOMPARTIMENTUL CONTENCIOS

ADMINISTRATIV SI JURIDIC
ANEXA NR. 2///gZ &.?«*■


STAT FUNCȚII

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

37. 7c -    —■


NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Nivelul

studiilor

1 reapta

grad

prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

VACANT

S

II

Director General

2

VACANT

S

II

Director General Adjunct

DIRECȚIA ECONIM

CA

3

VACANT

s

II

Director

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI DE

RULARE CONT

*ACTE

4

VACANT

II

Sef Serviciu

5

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

6

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

7

VACANT

M

IA

Referent

8

VACANT

M

1

Referent

9

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

10

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

11

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

12

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

13

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

14

VACANT

S

II

Inspector de specialitate

15

VACANT

s

debutant

Inspector de specialitate

COMPARTIMEN1

rUL FINANCIAR/CONTA

BILITAT

16

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

17

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

18

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

19

VACANT

M

IA

Referent

COMPARTIMENTUL CC

NTENCIOS ADIV

INISTRATIV SI JURIDIC

20

VACANT

S

IA

consilier juridic

21

VACANT

s

IA

consilier juridic

COMPARTI

VIENTUL RESURSE UMANE

22

VACANT

s

IA

Inspector de pecialitate

23

VACANT

s

IA

Inspector de pecialitate

COMPARTIMENT

rUL ADMINISTRATIV SSM SI PSI

24

VACANT

s

IA

Inspector de pecialitae

25

VACANT

s

1

Inspector de pecialitae

26

VACANT

M

IA

Referent

27

VACANT

S

1

Inspector de pecialitae

28

VACANT

S

IA

Inspector de pecialitae

29

VACANT

S

IA

Inspector de pecialitae

D

RECTIA TEHNICA

30

VACANT

s

II

Director

s

ERVICIUL TEHN

C

31

VACANT

II

Sef Serviciu

32

VACANT

s

IA

Inspector de specialitate

33

VACANT

s

1

Inspector de specialitate

34

VACANT

M

IA

Referent

35

VACANT

M

1

Referent

36

VACANT

S

IA

Inspector de specialitate

37

VACANT

S

1

Inspector de specialitate

38

VACANT

S

II

Inspector de specialitate

SERVICIUL MECANIZARE

39

VACANT

S

II

Sef Serviciu

40

VACANT

S

IA

Inspector specialitate

41

VACANT

M

IA

referent

42

VACANT

S

1

Inspector specialitate

43

VACANT

M/G

1

Șofer

44

VACANT

M/G

1

Șofer

45

VACANT

M/G

1

Șofer

46

VACANT

M/G

1

Șofer

47

VACANT

M/G

1

Șofer

48

VACANT

M/G

1

Șofer

49

VACANT

M/G

1

Șofer

50

VACANT

M/G

1

Șofer

51

VACANT

M/G

1

Șofer

52

VACANT

M/G

1

Șofer

53

VACANT

M/G

1

Șofer

54

VACANT

M/G

1

Șofer

55

VACANT

M/G

1

Șofer

56

VACANT

M/G

1

Șofer

57

VACANT

M/G

1

Șofer

58

VACANT

M/G

1

Șofer

59

VACANT

M/G

1

Șofer

60

VACANT

M/G

1

Șofer

61

VACANT

M/G

1

Șofer

62

VACANT

M/G

1

Șofer

63

VACANT

M/G

1

Șofer

64

VACANT

M/G

1

Șofer

65

VACANT

M/G

1

Șofer

66

VACANT

M/G

1

Șofer

67

VACANT

M/G

1

Șofer

68

VACANT

M/G

1

Șofer

69

VACANT

M/G

1

Șofer

70

VACANT

M/G

1

Șofer

71

VACANT

M/G

1

Șofer

72

VACANT

M/G

1

Șofer

73

VACANT

M/G

1

Șofer

74

VACANT

M/G

1

Șofer

75

VACANT

M/G

1

Șofer

76

VACANT

M/G

1

Șofer

77

VACANT

M/G

1

Șofer

78

VACANT

M/G

II

Șofer

79

VACANT

M/G

II

Șofer

80

VACANT

M/G

II

Șofer

81

VACANT

M/G

II

Șofer

82

VACANT

M/G

II

Șofer

83

VACANT

M/G

1

magazineri

84

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

85

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

SERVICIUL ÎNTREȚINERE REPARAȚII DRUMURI

86

VACANT

S

II

Sef serviciu

87

VACANT

s

IA

Inspector specialitate

88

VACANT

s

IA

Inspector specialitate

89

VACANT

M

IA

referent

90

VACANT

M

II

sef formație muncitori

91

VACANT

M

II

sef formație muncitori

92

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

93

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

94

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

95

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

96

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

97

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

98

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

99

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

100

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

101

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

102

VACANT

M/G

1

muncitor calificat

103

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

104

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

105

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

106

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

107

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

108

VACANT

M/G

1

muncitori necalificat

109

VACANT

M/G

II

muncitori necalificat

DIRECȚIA SĂLI

BRIZARE

110

VACANT

s

Director

SERVICIUL SA

LUBRIZARE

111

VACANT

s

II

Sef serviciu

112

VACANT

s

IA

Inspector specialitate

113

VACANT

s

1

Inspector specialitate

114

VACANT

M

IA

referent

115

VACANT

M

1

sef formație muncitori

116

VACANT

M

1

sef formație muncitori

117

VACANT

M

1

sef formație muncitori

118

VACANT

M

1

sef formație muncitori

119

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

120

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

121

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

122

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

123

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

124

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

125

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

126

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

127

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

128

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

129

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

130

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

131

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

132

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

133

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

134

VACANT

M/G

1

muncitor necalificat

135

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

136

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

137

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

138

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

139

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

140

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

141

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

142

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

143

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

144

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

145

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

146

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

147

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

148

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

149

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

150

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

151

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

152

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

153

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

154

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

155

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

156

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

157

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

158

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

159

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

160

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

161

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

162

VACANT

M/G

11

muncitor necalificat

163

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

164

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

165

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

166

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

167

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

168

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

169

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

170

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

171

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

172

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

173

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

174

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

175

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

176

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

177

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

178

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

179

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

180

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

181

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

182

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

183

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

184

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

185

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

186

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

187

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

188

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

189

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

190

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

191

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

192

VACANT

M/G

II

muncitor necalificat

PREșJgNȚE DE ȘEDIN^ăJ'*

ANEXA NJr.3

4^ ff(£C O r $/. JO .

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11

REGULAMENT de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Administrația Domeniului Public Sector 5 funcționează ca instituție publică de interes local conform Hotărârii emisă de Consiliul Local Sector 5 în temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală.

-    Sediul Administrației Domeniului Public Sector 5 este situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr9-ll Sector 5.

-    Administrația Domeniului Public Sector 5, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, este subordonată Consiliului Local Sector 5 , finanțată integral de la bugetul local al Sectorului 5, exercită funcția de ordonator terțiar de credite, prin conducătorul unității.

Obiectivul activității Administrației Domeniului Public este: prin Serviciul întreținere Reparații Drumuri, asigură și răspunde de starea de viabilitate a drumurilor de pe raza Sectorului 5, Serviciul Salubrizare asigură activități specifice acestui sector și prin Serviciul Mecanizare asigură repartizarea utilajelor în vederea efectuării lucrărilor specifice acestui sector.

- Prin serviciile de specialitate urmărește respectarea legalității privind ocuparea domeniului public conf.H.C.G.M.B.cat si a H.C.L.S.5 pentru execuția lucrărilor edilitare, organizare de șantier, terasamente, lucrări edilitare, branșamente, avizarea lucrărilor tehnico-edilitare.

Legalitatea documentelor intocmite in cadrul unității este asigurată de Compartimentul Contencios Administrativ și Juridic .

Art.2 Structura organizatorică a Administrației Domeniului Public cuprinde: Direcții, Servicii si Compartimente.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC

Art.3 Structura organizatorică a A.D.P. Sector 5 este cea prevăzută în Organigrama si Statul de Funcții al unitatii, aceasta fiind înaintată sub formă de Propunere Proiect, Primăriei, Proiectul fiind întocmit in raport cu necesitățile activitatii unitatii.

Proiectul de organigramă aprobat de Directorul General al unitatii este înaintat spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5.

Art. 4 Organigrama cuprinde următoarele direcții si servicii.

CONDUCEREA UNITĂȚII

Art. 5 Directorul General al unitatii coordonează activitatea Administrației Domeniului Public impreuna cu, Directorul General Adjunct, Directorul Tehnic, Directorul Economic, Directorul de Salubrizare si răspunde de activitatea Compartimentelor aflate in subordine, luând măsuri in vederea bunei organizări si funcționari a unitatii.

Coordonează, indruma si controlează activitatea tuturor Direcțiilor , Serviciilor si Compartimentelor, asigură conducerea curentă, aduce la îndeplinire sarcinile stabilite de forul ierarhic.

STRUCTURA DE EXPLOATARE SI PRODUCȚIE

Serviciul întreținere Reparații Drumuri;

Serviciul Salubrizare;

Serviciul Mecanizare;

STRUCTURA FUNCȚIONALA

Compartimentul Resurse Umane;

Compartimentul Administrativ, S.S.M. și P.S.I;

Compartimentul Contencios Administrativ si Juridic;

Serviciul Achiziții Publice și Dereulare Urmărire Contracte;

Compartimentul Financiar /Contabilitate;

Serviciul Tehnic;

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR ADMINISTRA TIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Art. 6 COMPARTIMENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI JURIDIC

Atribuții:

1.    Reprezintă si susține interesele instituției in fata instanțelor judecătorești, a organelor de cecetare si urmărire penala , a birourilor notariale , precum si in celelalte relații cu personele juridice si fizice, in baza delegațiilor dade de conducerea unitatii;

2.    Asigura legalitatea actelor emise de celelalte compartimente din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5 ;

3.    Avizează legalitatea proiectelor de contracte economice ;

4.    Informează si prelucrează legislațiile in vigoare pentru toate compartimentele din cadrul unitatii;

5.    Aduce la cunoștința conducerii unitatii prevederile legale care urmeaza a fi aplicate si cele se abroga ;

6.    Efectuează cercetarea disciplinara prealabila in vederea stabilirii sancțiunilor disciplinare pe care le poate aplica angajatorul unitatii, in cazul in care salariatii savarsesc o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii;

7.    Soluționează in termen legal cererile, petițiile si memoriile adresate Administrației Publice si expediază răspunsurile la acestea ;

8.    Formulează acțiuni, intampinari, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestații in anulare;

9.    Formulează plângeri penale in numele si pentru susținerea intereselor legale ale Administrației Domeniului Public;

10.    Avizează cu caracter facultativ actele supuse avizării consilierilor juridici din cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si juridic, cu excepția situațiilor în care prin lege și alte acte normative, se stabilește implicit caracterul conform al avizului;

11.    Transmit titlurile executorii (hotarari judecătorești) către organele de specialitate in vederea executării silite;

12.    Inainteaza către instanța de judecata, spre competenta soluționare, plângerile formulate impotriva proceselor verbale de contravenție;

13.    Tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești si a termenelor de judecata;

14.    Formulează in termen răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor in legătură cu litigiile aflate pe rolul instatelor judecătorești;

15.    Colaborează cu toate compartimentele din cadrul unitatii pe probleme specifice activitatii compartimentului;

16.    Colaborează cu alte organe si autoritari precum: P.M.B., Prefectura Municipiului București, Primăriile Sectorelor Municipiului București, Evidenta Populației, Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 5, Tribunalul București, Curtea de Apel București, înalta Curte de Casație si Justiție, Administrația Financiara a Sectorului 5, Camera de Comerț si Industrie a României, Curtea de Conturi, Birourile Executorilor Judecătorești etc.;

17.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 7 COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV SSM ȘI PSI

Atribuții:

1.    Asigura evaluarea riscurilor de accidente si imbolnavire la locurile de munca si propune masurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcatui programul anual de protecția muncii,cu sprijinul instutiilor de specialitate;

2.    Controlează modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;

3.    Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale ;

4.    Participa si da avizul la angajare personalului, respectiv, privind modul in care acesta corespunde cerințelor de securitate ;

5.    Asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protecția muncii atat prin cele 3 forme de instructaje (introductiv, general, periodic, si la locul de nunca);

6.    Tine evidenta accidentelor de munca ;

7.    Colaborează cu politia si cu gardienii publici pentru pastrarea ordinii pe durata desfășurării programului de lucru si după program;

8.    Efectuează impreuna cu Direcția Economica, inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

9.    Răspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor si rechizitelor de birou;

10.    Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniu si a instalațiilor din dotare, urmărind executarea lor;

11.    Urmărește si controlează modul de furnizare a energiei electrice si termice, a alimentarii cu apa;

12.    Tine legătură cu angajatii care asigura paza unitarii;

13.    Asigura masuri de paza a imobilelor si bunurilor ce aparțin Administrației Domeniului Public;

14.    Organizează si asigura efectuarea curățeniei in sediul unitarii;

15.    Asigura dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru si de protecție a personalului de intretinere;

16.    Studiază actele normative care reglementează activitatea de P.S.I; verifica aplicarea lor in practica si face propuneri pentru completarea, reactualizarea si inbunatatirea instrucțiunilor proprii de aparare impotriva incendiilor ;

17.    Studiază pericolul de incendiu pe care il reprezintă instalațiile de utilizare din cadrul instituției precum si masurile prevenire si stingerea incendiilor specifice acestora ;

18.    Asigură distribuirea apei potabile pentru serviciile și compartimentelor din cadrul instituției;

19.    Organizează, coordonează și asigură efectuarea curățeniei în spații cu destinația: birouri, spații comune (săli conferințe, holuri), în grupurile sanitare, curtea interioara;

20.    Asigură înregistrarea corespondenței (solicitări, sesizări, petiții) adresată Administrației Domeniului Public, distribuirea acesteia către compartimentele de specialitate, în vederea soluționării în termenele legale, ținând astfel evidența intrărilor și ieșirilor de corespondență la nivelul instituției;

21.    Urmărește circuitul corespondenței repartizate compartimentelor din cadrul unitarii, informând conducerea unitarii cu privire la stadiul rezolvării acestora;

22.    Expediează răspunsurile la petițiile adresate Administrației Domeniului Public;

23.    Trimite în termen de cinci zile de la înregistrare, petițiile greșit îndreptate, autorităților sau instituțiilor publice în ale căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate în petiție și înștiințează petiționarul despre aceasta;

24.    Clasează petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

25.    Arhivează petițiile și răspunsurile acestora;

26.    Asigură informarea publicului asupra programului de lucru a Directorului General;

27.    înregistrează in registru toate mesajele, reclamatiile telefonice si dipozitiile transmise de forurile superioare si le prezintă conducerii initatii;

28.    Reactualizează in condițiile legii normele de calitate la nivelul unitatii precum si la nivelul secțiilor de producție si compartimentelor funcționale;

29.    Urmărește calitatea lucrărilor efectuate de sectoarele de producție, intervine ori de cate ori este necesar pentru realizarea sarcinilor de producție de cea mai buna calitate;

30.    Controlează calitatea materialelor, materiilor prime si serviciilor ce se realizează prin serviciile de specialitate din cadrul unitatii;

31.    Verifica respectarea procedurilor existente in domeniul calitatii;

32.    Se preocupa permanent pentru cunoașterea si aplicarea intocmai a legislației in vigoare pentru domeniul de care răspunde;

33.    Urmărește si rezolva in termen documentația transmisa de către conducere prin secretariat si răspunde in termen conform O.G. 27/2002 privind rezolvarea scrisorilor si sesizărilor repartizate compartimentului;

34.    Preocupare pentru perfecționarea nivelului profesional, cunoașterea legislației si aplicarea ei intocmai;

35.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislației Protecției Muncii si P.S.I.;

36.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 8 COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Atribuții:

1.    Asigură angajarea personalului prin concurs/examen pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu Statul de Funcții al Administrației Domeniului Public Sectorului 5;

2.    Gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din unitate;

3.    Verifica dosarele in privința întrunirii condițiilor de participare la concurs pentru posturile vacante si intocmeste formele necesare pentru desfasurarea acestora;

4.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade (trepte) profesionale;

5.    Verifica lunar fișele colective de prezență intocmite de șefii de compartimente ;

6.    întocmește documentația necesară organizării examenelor pentru promovare;

7.    în colaborare cu șefii compartimentelor și conducerea unitatii, întocmește documentația necesară elaborării privind Organigrama , Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5;

8.    Ține evidența fișelor de post și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

9.    Elaborează Regulamentul Intern și îl supune spre aprobare Directorului General, urmărind respectarea lui;

10.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente, emite note de serviciu aprobate de către conducerea unitatii;

11.    Controlează respectarea disciplinei muncii;

12.    întocmește lucrările privind evidența și mișcarea personalului din unitate;

13.    Ține evidența la zi a vechimii în muncă pentru personalul din unitate și comunică schimbările survenite Compartimentului Financiar / Contabilitate;

14.    Păstrează și ține la zi dosarele personale ale salariatilor;

15.    Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului angajat si urmărește efectuarea acestora în perioadele stabilite;

16.    Evidențiază și comunică Compartimentului Financiar /Contabilitate concediile de odihnă și concediile medicale;

17.    Eliberează adeverințele solicitate de salariați si foști salariati ai Administrației Domeniului Public.

18.    Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de către salariații unitatii la angajare și anual;

19.    Inocmeste statul de personal si asigura reactualizarea lui; răspunde de organizarea si funcționarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare,si promovare a personalului;

20.    întocmește dosare de pensii conform prevederilor legale ;

21.    întocmește documente privind incadrarea, încetarea, suspendarea, modificarea contractelor individuale de munca ;

22.    Completează și reactualizarea FORMULARUL M500 cf. ORDIN Nr. 2263/2016 din 8 decembrie 2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public;

23.    Completează și reactualizarea cf. HG 500/2011 - privind Registrul general de evidență a salariaților;

24.    Tine evidenta vechimii in câmpul muncii in vederea acordării sporului de vechime;

25.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I.;

26.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

CAPITOLUL IV

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTORUL ECONOMIC

Se subordonează Directorului General, efectuează controlul preventiv, coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarelor Compartimente:

Compartimentul Financiar / Contabilitate ;

Serviciul Achiziții Publice și Dereulare Urmărire Contracte;

Stabilește atribuțiile personalului din subordine si urmărește modul in care aceste sunt repartizate.

Art. 9 COMPARTIMENTUL FINANCIAR/CONTABILITATE

Atribuții:

1.    întocmește statele de plată privind drepturile bănești cuvenite salariatilor din unitate pe baza pontajelor si a tuturor evidentelor in materie avand in vedere operarea tuturor reținerilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

2.    întocmește dări de seama statistice privind salariile si a celorlalte situații solicitate in acest domeniu;

3.    Urmărește împreună cu Compartimentul Contencios, Administrativ si Juridic executarea creanțelor, avizează pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor pentru angajați;

4.    Efectuează prin casierie operații de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

5.    Ține evidența reținerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanții;

6.    întocmește ordonanțările de plată privind drepturile salariale;

7.    Colaborează cu toate compartimentele din cadrul unitatii;

8.    Asigura si răspunde de securitatea si pastrarea in bune condiții a tuturor documentelor si evidentelor cu care lucrează, fiind interzis scoaterea acestora din unitate fara aprobrea conducerii unitatii sau transmiterea de date persoanalor neautorizate;

9.    Zilnic verifica registrul de casa ;

10.    Primește de la casier extrase de cont împreuna cu documentele justificative procedând la verificarea si înregistrarea lor in nota contabila pe care o intocmeste;

11.    Verifica documentele de plata si intocmeste documentele de banca si trezorerie pentru eliberarea drepturilor bănești cuvenite salariatilor ;

12.    Verifica facturile primite de la furnizori si obține bun de plata de la factorii responsabili întocmind documente de plata pe care le prezintă spre aprobare conducerii unitatii ;

13.    La solicitarea Directorului General avizeaza pentru legalitate actele si documentele emise de conducere;

14.    Tine evidenta analitica a chiriilor, spatiilor comerciale, urmărind încasarea lor in termen conform contractelor contractelor si virarea lor in termen ;

15.    Răspunde pentru neintocmirea corecta si la timp a documentelor cu care lucrează precum si pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu ;

16.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislației Protecției Muncii si P.S.I.

17.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere;

18.    întocmește documentele justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul unității;

19.    înregistrează în contabilitate operațiile patrimoniale;

20.    Inventariază patrimoniul unității;

21.    întocmește bilanțul contabil;

22.    Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

23.    Furnizează, publică și păstrează informațiile cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute de unitate;

24.    Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 5 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

25.    Prezintă rapoarte despre activitatea Direcției Economice solicitate de Primar, Consiliul Local al Sectorului 5 ;

26.    Asigură gestionarea patrimoniului unitatii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

27.    Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

28.    Verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele și mandatele poștale, materialele existente în magazie;

29.    Ține evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);

30.    Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

31.    Propune măsuri de casare, imputare, etc.;

32.    Elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Domeniului Public sector 5;

33.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

34.    întocmește și prezintă Consiliului Local contul anual de execuție al bugetului ;

35.    Completează ordonanțările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;

36.    Stabilește necesarul de credite bugetare pentru unitate ;

37.    întocmește si depune la banca documentația privind deschiderea finanțării pentru investiții si urmărește modul de derulare al acestei activitati;

38.    Tine evidenta plăților privind lucrările pentru investiții inregistrand la zi soldul contului;

39.    Răspunde pentru neintocmirea corecta si la timp a documentelor cu care lucrează precum si pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu ;

40.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 10 SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI DERULARE URMĂRIRE CONTRACTE

Atribuții:

1.    întreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinoirea/recuperarea inregistrarii in SEAP sau recuperarea certificatului digital daca este cazul;

2.    Elaborează si după caz actualizeaza pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente, strategia de contractare si programul anual de achiziții publice;

3.    Elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire si a documentelor suport, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

4.    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate;

5.    Aplica si finalizează procedurile de atribuire;

6.    Realizează achiziții directe;

7.    Constituie si pastreaza dosarul achiziției publice;

8.    Emite comenzi pe baza contractelor incheiate sau pe baza referatelor de necesitate intocmite aprobate de conducerea unitatii;

9.    Transmite invitații de participare, comunicările privind rezultatul procedurii aplicate si răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanti;

10.    Aplica procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achiziție publica, în conformitate cu legislația în vigoare;

11.    Colaborează cu serviciile de specialitate in elaborarea contractului de achiziție publica;

12.    Propune component comisiilor de evaluare a ofetelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica;

13.    Colaborează cu serviciile de specialitate pentru rezolvarea probelmelor legate de procedura de atribuire;

14.    întocmește si transmite către ANAP un raport anual in format electronic, privind contractele atribuite pana la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent;

15.    .Transmite spre publicare in SEAP anunțurile de intenție, de participare si atribuire a contractelor de achiziție publica;

16.    întocmește procesele verbale de deschidere a ofetelor si rapoartele de atribuire a contractelor de achiziție publica;

17.    Verifica ofertele depuse de către ofertanti in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica, cu excepția situațiilor când pentru analiza ofertelor se intorcmeste o comisie de evaluare;

18.    Primește contestabile depuse de către operatorii economici implicați in procedura de achiziție publica si le inainteaza comisiei de evaluare a ofertelor si transmite punctul de vedere al acesteia CNSC si operatorului economic;

19.    întocmește documentele pentru restituirea garanțiilor de participare si de buna execuție, in colaborare cu serviciile de specialitate.

20.    Respecta regulamentul intern al instituției si indeplineste in condițiile legii orice alte atribuții repartizate de conducere in conformitate cu legislația;

21.    Asigura aprovizionarea unitatii cu întreaga gama de materii si materiale necesara desfășurării activitatii unitatii;

22.    Verifica in mod oblogatoriu ca materialele propuse spre aprobare sa nu existe in stocuri la magazia unitatii;

23.    întocmește planuri de investirii pentru anul in curs, si supunerea acestuia spre aprobare;

24.    întocmește programul de investiții pe termen scurt, mediu si lung;

25.    Comanda documentația tehnica necesara (proiecte, studii de feziabilitate, proiecte tehnice, detalii execuție, caiete de sarcini) privind investițiile;

26.    Contractarea lucrărilor de proiectare si de execuție;

27.    Elaborează contractul de achiziție publică;

28.    întocmește dosarul achiziției publice pentru toate contractele atribuite;

29.    Organizarea si derularea etapelor procedurilor de licitații sau selecții de oferte necesara realizării lucrărilor de investiții publice ( publicitate, elaborarea documentației, primirea si inregistrarea ofertelor, convocarea comisiilor, redactarea hotărârilor de adjudecare);

30.    încheie contracte cu furnizorii, in urma unor licitații cu prezentarea de oferte multiple, precum si de achizițiile directe;

31.    încheie contracte de achiziții publice cu furnizorii, prestatori si executanti in urma unor licitații sau cu selecție de oferte de preț respectând legislația in vigoare, privind achizițiile publice de produse, servicii si lucrări;

32.    Actualizeasa valorile in curs de execuție;

33.    Tine evidenta stricta a incheierii si derulării contractelor ;

34.    Emite ordine de incepere a lucrărilor conform prevederilor legale in vigoare;

35.    Urmărește stadiul lucrărilor, conformitatea fazelor de excutie cu proiectul tethnic;

36.    Primește notificările executantilor si tine o evidenta stricta a acestora si răspunde acestor notificări;

37.    Urmărește respectarea termenelor de execuție si notifica executantii cu privier la eventualele intarzieri sau neconcordante;

38.    Urmărește actele adiționale de prelungire a termenelor in situațiile justificate si menționate in contract;

39.    Inainteaza Compartimentului Financiar/Contabilitate situațiile de lucrări in vederea efectuării plăților, dar numai după o prealabila verificare a veridicității celor consemnate;

40.    Instiinteaza conducerea instituției cu privire la apariția oricăror deficiente in executarea lucrărilor sau ulterior finalizării acestora;

41.    Respectă nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);

42.    Urmărește execuția lucrărilor pentru desfasurarea lor in termenul prevăzut;

43.    Evidenta facturilor emise de executantii si a ordinelor de plata atașate acestora;

44.    Urmărește execuția lucrărilor pentru desfasurarea lor in termenul prevăzut;

45.    Centralizează situațiile de plata parțiale si finale;

46.    Realizează si menține contactul cu furnizori de resurse si utilitati;

47.    întocmește, verifica si urmărește la plata contractile de fumizre de utilitati(energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc) atat pentru sediul institutieicat si pentru toate spatiile aflate in administrarea acesteia;

48.    Verifica modul cum se incadreaza in prevederile contractuale privind consumul de apa si energie electrica, agenții economici care au contracte de inchiriere cu instituția si informează conducerea in cazul neregulilor constatate;

49.    Asigură verificarea și confirmarea facturilor de prestări servicii și toate facturile care au ca scop achiziționarea de telefoane fixe și mobile, net, cablu TV ;

50.    Controlează starea de viabilitate a drumurilor administrate de ADP Sector 5;

51.    întocmește documentațiile necesare obținerii avizelor, autorizațiilor, contractelor de utilitati necesare institutiei(energie electrica, energie termica „gaze, apa/canalizare, serviciilor de mentenanta;

52.    Realizează si menține contactul cu furnizori de resurse si utilitati;

53.    întocmește, verifica si urmărește la plata contractile de fumizre de utilitati(energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc) atat pentru sediul institutieicat si pentru toate spatiile aflate in administrarea acesteia;

54.    verifica modul cum se incadreaza in prevederile contractuale privind consumul de apa si energie electrica, agenții economici care au contracte de inchiriere cu instituția si informează conducerea in cazul neregulilor constatate;

55.    urmărește achitarea in termenele legale a facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare ;

56.    Cooperează cu celelalte compartimente ale primăriei, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio- urbană pe raza sectorului, având la bază principiul Dezvoltare Durabilă;

57.    Asigură verificarea și confirmarea facturilor de prestări servicii și toate facturile care au ca scop achiziționarea de telefoane fixe și mobile, net, cablu TV ;

58.    Controlează starea de viabilitate a drumurilor administrate de ADP Sector 5;

59.    Face propuneri si urmărește reabilitări sau reparații de străzi;

60.    Urmărește si controlează funcționarea rețelei de apa si canalizare de pe raza sectorului 5;

61.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I;

62.    îndeplinește in conditile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere ;

CAPITOLUL V

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Se subordonează Directorului General, coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarele Direcții:

1.    Direcția Tehnica;

2.    Direcția de Salubrizare;

3.    Serviciul Mecanizare

DIRECȚIA TEHNICA

DIRECTORUL TEHNIC

Se subordonează Directorului General si Directorului General Adjunct, coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de următoarele Compartimente:

1    Serviciul Tehnic;

2    Serviciul Mecanizare;

Art. 11 SERVICIUL TEHNIC

Atribuții:

1.    Urmărește respectarea condițiilor din autorizațiile de construire pentru lucrările tehnico-edilitare eliberate de Primăria Municipiului București si Primăria sector 5;

2.    Respecta condițiile de autorizare pentru lucrările de remediere a avariilor si lucrărilor de intretinere curente la rețele tehnico-edilitare si subterane;

3.    Urmărește refacerea la starea inițiala a zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare;

4.    Constata si sancționează contravențiile stabilite prin acte normative;

5.    Controlează starea de viabilitate a drumurilor administrate de ADP Sector 5;

6.    Urmărește si controlează funcționarea cișmelelor publice de pe raza sectorului 5;

7.    întocmește si prezintă, la cererea conducerii referatele si statisticile pe linie de investiții;

8.    Face propuneri si urmărește reabilitări sau reparații de străzi;

9.    Verifica si avizeaza situații de plata din sfera sa de activitate;

10.    întocmește caietul de sarcini pentru achiziții de servicii sau lucrări, in conformitate cu legile in vigoare;

11 .Avizeaza si urmărește activitatea privind investițiile efectuate la rețeaua de apa si canalizare a sectorului;

12.    Urmărește si controlează funcționarea rețelei de apa si canalizare de pe raza sectorului 5;

13.    Avizeaza lucrările tehnico-edilitare ce urmneaza a fi efectuate pe raza sectorului 5;

14.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I. ;

15.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art 12 SERVICIUL MECANIZARE

Atribuții

1.    Asigura utilajele si mijloacele de transport necesare desfășurării activitatii unitatii;

2.    Asigura repartizarea operativa a necesarului de utilaje si mijloace de transport in funcție de solicitări;

3.    Verifica prin sondaj la punctele de lucru, modul de exploatare al utilajelor si al mijloacelor de transport;

4.    Verifica si confirma deconturile de carburanți, lubrifianti, piese de schimb si alte materiale necesare secției;

5.    întocmește evidentele prevăzute de legislația in vigoare, dări de seama statistice, informări care conducere, etc.;

6.    întocmește planuri de reparații curente, revizii tehnice si reparații ca.pitale pentru toate utilajele si mijloacele de transport din dotarea unitatii, urmărește si verifica executarea graficului de reparații curente si revizii tehnice in regie proprie, programează reparațiile capitale la unitati specializate si urmărește realizarea lor la termenele prevăzute in contracte ;

7.    întocmește necesarul de piese de schimb, scule si accesorii;

8.    Stabilește atribuțiile personalului si urmărește modul in care acestea sunt realizate;

9.    Asigura si răspunde de folosirea eficienta a capacitatilor de transport, mecanizarea proceselor de incarcare si descărcare precum si de reducerea continua a consumurilor de carburanți si lubrifianti ;

10.    Ia masuri de eliminarea transportului in gol si a transporturilor nerationale sau folosirea nerationala a utilajelor si verifica periodic incadrarea in consumurile normate de carburanți;

11.    întocmește documentația pentru utilajele si mijloacele de transport ce intrunesc condițiile de casare, inaintand-o conducerii spre analiza si avizare ;

12.    Inainteaza conducerii lista cu mașinile si utilajele necesare completării parcului ;

13.    Inainteaza conducerii lista de materiale si piese de schimb necesare echipării mijloacelor de transport, ce vor participa la campania de deszăpezire si asigura funcționarea permanenta a parcului prins in aceasta activitate ;

14.    Stabilește incintele pentru gararea mijloacelor de transport si utilajelor si ia masuri pentru respectarea dispozițiilor date in acest sens ;

15.    Organizează si răspunde de activitatea compartimentelor din subordine ;

16.    Nu permite folosirea in scop personal a utilajelor si mijloacelor de transport si ia masuri impotriva salariatilor ce incalca in mod voit aceasta dispoziție ;

17.    Verifica modul in care mecanicii de pe utilaje si șoferii, intretin utilajele sau mijloacele de transport pe care lucrează, nu permite intrarea in garaj a mașinilor murdare si ieșirea celor care prezintă defecțiuni;

18.    Răspunde si asigura programarea raționala a concediilor de odihna in vederea acoperirii necesarului de mașini si utilaje pe tot parcursul anului;

19.    Analizează modul de indeplinire a sarcinilor de către fiecare salariat si face propuneri de atribuire sau retragere a categoriei in care sunt incadrati;

20.    Verifica volumul prestațiilor efectuate de mijloacele de transport si utilajele inchiriate, stabilind pe aceasta baza contravaloarea prestației si efectuarea plăților;

21.    Se preocupa si răspunde de obținerea avizelor I.S.C.I.R. pentru utilaje, agregate prevăzute in legislație;

22.    Răspunde si asigura instruirea intregului personal pe linie de protecție a muncii si PSI;

23.    Răspunde ca ieșirea in exterior a oricăror adrese, situații, planuri, etc., sa se faca numai prin registratura generala a unitatii cu aprobarea obligatoria a conducerii;

24.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 13 SERVICIUL ÎNTREȚINERE REPARAȚII DRUMURI

Atribuții:

1.    Executa lucrări de intretinere a drumurilor, reparații pavaje de piatra, imbracaminti asfaltice, pavaje, refaceri de trotuare, inlocuiri borduri, colmatari de fisuri la imbracaminti asfaltice, etc ;

2.    Face propuneri cu privire la imbunatatirea stării unor străzi in vederea intocmirii programelor de investiții;

3.    Asigura intretinerea, execuția si repararea aleilor aflate in administrarea Primăriei Sectorului 5;

4.    Urmărește si ia masuri pentru respectarea calitatii si cantitatii lucrărilor executate;

5.    Face propuneri de programe si urmărește aprovizionarea secției cu materiale, scule, unelte, piese de schimb, echipament de lucru si de protecție, etc.;

6.    Răspunde de confirmarea conform legilor a prestațiilor pe foile de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport proprii sau închiriate, precum si la autoutilitarele ce deservesc serviciul;

7.    Răspunde si asigura programarea raționala a concediilor de odihna ;

8.    Răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative si instrucțiunilor ce vizeaza activitatea secției;

9.    Urmărește si ia masuri pentru respectarea calitatii si cantitatii lucrărilor executate;

10.    Asigura montarea si dezafectarea mobilierului din cadrul instituției;

11.    Dezafectarea construcțiilor ce ocupa ilegal domeniul public, conform deciziilor Primăriei sector 5.

12.    Montează stilpii de blocare a accesului auto in parcuri, trotuare, etc conform deciziilor Primăriei sector 5;

13.    Asigura intretinerea si repararea curenta a oricărei deteriorări din cadrul Administrației Domeniului Public:;

14.    Efectuează lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile din patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 5;

15.    Asigura întreținerea și efectuează reparații curente la construcțiile din patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 5 la instalațiile aferente acestora;

16.    Verfica si intretine mobilierul si dotările din compartimentele Administrației domeniului Public Sector 5 astfel incat sa fie permanent in buna stare de funcționare;

17.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I;

18.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

DIRECȚIA SALUBRIZARE

Se subordonează Directorului General si Directorului General Adjunct, coordonează și răspunde de activitatea desfasurata de Serviciul Salubrizare:

Art. 14 SERVICIUL SALUBRIZARE

1.    Coordonează si verifica activitatea Șefilor de Formație;

2.    întocmește planul de salubrizare, cu frecvența de lucru pe fiecare utilaj;

3.    Monitorizează utilajele care sunt repartizate în urma graficului de lucru;

4.    întocmește programul de lucru și controlează desfășurarea acțiunilor privind acest program;

5.    Verifică, prin sondaj, respectarea programelor de lucru și ridicare gunoiului;

6.    Preia și rezolvă sesizările privind activitățile de salubrizare din Sector;

7.    Participă la acțiunile comune inițiate de Primăria Sector 5 împreună cu celelalte servicii de control din Primăria Sector 5, cat si cele de la Prefectura Municipiului București;

8.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de cate ori se impune conform legislatiiei Protecției Muncii si P.S.I. ;

9.    îndeplinește in condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de

CAPITOLUL VIII

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR

DISPOZIȚII FINALE

1.    Șefii de compartimente vor întocmi fișele de post și fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare Directorului General al unitatii;

2.    Toți șefii compartimentelor vor studia, analiza și propune măsuri pentru creșterea operativității și eficienței în rezolvarea problemelor profesionale și pentru o încărcare judicioasă a fișei postului fiecărui angajat. în acest sens, șefii de compartimente ;

3.    Vor analiza periodic și vor răspunde de modul în care se realizează implementarea Sistemului de Management al Calității la nivelul activității pe care o coordonează;

4.    Sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea unitatii;

5.    Colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută și sesizată de salariații unui compartiment să fie adusă la cunoștință șefului care-1 coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;

6.    Asigură securitatea materialelor, cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

7.    Informează operativ conducerea unitatii asupra activității desfășurate și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia ;

8.    Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

9.    Răspunderea pentru bunurile materiale din dotare, revine șefului de compartiment în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar ;

10.    întregul personal al aparatului propriu are obligația de a respecta actele normative privind legislația muncii, în vigoare, și Regulamentul Intern ;

11.    Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii și Regulamentului Intern ;

12.    Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post ale acestora. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5 ;

13.    Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr. 5 3/2003 ;

14.    Toți salariații unitatii au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariații Administrației Domeniului Public, vor fi consemnate în registrul aflat la Secretariatul Unitatii;

15.    Personalul Administrației Domeniului Public, care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu, are obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-l prezinte șefului de compartiment în cauză ;

16.    Corespondența venită în unitate din partea unor instituții de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratură - Secretariatul unitatii - Compartimentul în cauză, respectând prevederile Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor;

17.    Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, șefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoștință de către toți salariații din subordine;

18.    Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local.