Hotărârea nr. 148/2017

Hotărârea nr. 148/28.09.2017 privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată„.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelorț familiilor) conform Legii Locuinței nr.l 14/1996,republicată “

Având în vedere Raportul de specialitate nr.45771/22.09.2017 întocmit de Președintele Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016, Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 precum și Raportul Comisiei Ordinea Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar și Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile art.43 din Legea Locuinței nr.l 14/1996, republicată cu completările și modificările ulterioare precum și art. 21, art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l 14/1996 republicată, aprobată prin H.G nr. 1275/2000, precum și art.2 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat aprobat prin H.C.G.M.B. nr.42/2003;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art. 81, alin 2 lit. n din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă “Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelorț familiilor) conform Legii Locuinței nr.l 14/1996,republicată",

prevăzută în anexa 1 și 2 ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2- Lista de prioritate prevăzută la art. 1 intră în vigoare după finalizarea Listei de prioritate aprobată prin H.C.L Sector 5 nr.56/25.08.2016.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Comisia de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor, Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PERSOANELE EVACUATE CARE SOLICITĂ LOCUINȚĂ CONFORM LEGII NR.114/1996 IN ORDINE PUNCTAJULUI - ANUL 2017

Anexa 1    ffCț    4sJr >

NR. CRT.

NUMĂR DOSAR

ANUL DEPUNER

NUMELE Șl PRENUMELE

STRUCTURA FAMILIEI

P

OBSERVAȚII

1

31028/30.06.2017

12.01.2007

IORGULESCU ANGELA

PETENTA Șl 1 COPIL MAJOR

42

CERTIFICAT DE HANDICAP GR.2

2

14528/18.04.2017

19.06.2003

MARCU ION

PETENT

41

3

24873/30.05.2017

12.08.2003

CALTEA ALISTIR

SOȚ Șl SOȚIE

41

CERTIFICAT DE HANDICAP GR.2

4

3378/02.02.2016

10.09.2013

BEJU ELENA

PETENTA

41

5

28783/20.06.2017

05.04.2013

COZIANU IOANA

PETENTA

39

6

13341/11.04.2016

21.08.2013

GALEȘ PARASCHIVA

PETENTA

38

7

28722/20.06.2017

22.08.2013

SĂLI SILVIA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

38

8

30660/06.10.2015

14.07.2011

GĂVĂNESCU GHERGHINA

PETENTA Șl 2 COPII MAJORI

35

9

38305/27.09.2016

20.12.2007

DIMIAN MARIN

SOȚ Șl SOȚIE

34

10

20143/26.05.2016

25.02.2015

MICLOȘ ELENA

PETENTA

28

CERTIFICAT DE HANDICAP GR.3

11

4895/07.02.2017

17.02.2016

BANDOLEA MANDA

PETENTA Șl 2 NEPOȚI

17

PERSOANELE CE SOLICITĂ LOCUINȚĂ CONFORM LEGII NR.114/1996 IN ORDINEA PUNCTAJULUI- ANUL 2017

Anexa 2    &

NR. CRT.

NUMĂR DOSAR

ANUL DEPUNER

NUMELE Șl PRENUMELE

STRUCTURA FAMILIEI

P

OBSERVAȚII

1

13708/27.03.2017

15.07.2008

VĂDUVĂ PETRONELA AURELIA

PETENTA Șl 3 COPII MINORI

27

CERTIFICAT MEDICAL GR.1

2

5271/09.02.2017

19.10.2004

IONESCU GEORGETA LUMINIȚA

SOȚ,SOȚIE Șl 3 COPII MINORI

26

2 COPII AU CERT. HAND. GRAV

3

38558/28.09.2016

15.12.2015

BUSUIOC ALEXANDRU

PETENT

26

CERT. HANDICAP GRAV CU ÎNSOȚITOR

4

2829/19.01.2017

13.11.2007

DINIȚĂ BOGDAN

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

25

5

6772/16.02.2017

03.11.2015

DAMEAN FILIP FĂNEL

PETENT

23

PERS. INSTITUȚIONALIZATĂ Șl CERT. HAND.

6

17058/11.04.2017

29.04.2014

CRISTEA ROBERT

PETENT

21

PERS. INSTITUȚIONALIZATĂ Șl CERT. HAND. GR.II

7

27207/07.07.2016

24.05.2016

BOULEAN ADRIANA MĂDĂLINA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

21

CERT. HANDICAP GRAV-FIUL

S

25684/06.06.2017

16.03.2017

BANGAU CRISTIAN IONEL

PETENT

21

CERT. HANDICAP GR.I

9

155699/08.11.2016

05.11.2003

RÎNCU CRISTIAN IULIAN

SOȚ Șl SOȚIE Șl 4 COPII MIN

20

CERT. HANDICAP GRAV FIICA

10

162001/16.12.2016

01.03.2011

STOICA ȘTEFAN LUCIAN

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

20

1 COPIL ARE CERT. HANDICAP GRAV

11

15615/21.04.2016

08.12.2015

SUDITU CONSTANȚA LUCIA

PETENTA

20

CERT. HANDICAP

12

21455/10.05.2017

03.02.2016

STERE SIMONA

PETENTA Șl 1 COPIL MAJOR

20

A FOST INSTITUȚIONALIZAT IN CENTRU

PLASAMENT

13

38605/09.08.2017

24.02.2009

APRODU GEORGIANA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

19

14

12691/21.03.2017

07.05.2009

CHIRA IOANA

PETENTA

19

15

11934/15.03.2017

31.08.2016

BUZOIANU LUMINIȚA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

19

16

38199/26.09.2016

26.09.2016

AMET GIUMAL

PETENT

19

CERT. HANDICAP GRAV

17

8840/01.03.2017

27.12.2016

NISTOR MARIA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

19

CERT. HANDICAP ACCENTUAT FIUL

18

4230/02.02.2017

27.12.2016

NISTOR FLORENTINA CRISTINA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

19

FIUL GRAD HAND. MEDIU

19

27517/13.06.2017

20.03.2017

ȘTEFAN MARIANA

PETENTA

19

CERT. HANDICAP GR.II

20

156337/10.11.2016

03.08.2004

MITEAȚĂ VASILE

PETENT

18

CERT. HANDICAP GR.2

21

162029/19.12.2016

06.05.2009

MATEI CARMEN ZINA

SOȚ,SOȚIE Șl 6 COPII MINORI

18

22

156808/15.11.2016

11.11.2009

IONIȚĂ GEORGIANA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

18

CERT. HANDICAP GRAV FIUL

23

14966/03.04.2017

23.02.2016

NICULESCU MARIAN

SOȚ Șl SOȚIE Șl 2 COPII MIN

18

CERTIFICAT MEDICAL COPII MINORI

24

8935/01.03.2017

04.10.2016

NIȚULESCU ELENA ALINA

PETENTA Șl 3 COPII MIN

18

25

26527/08.06.2017

07.11.2016

GUȘATU ANIȘOARA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

18

26

163020/27.12.2016

27.12.2016

NISTOR NICOLETA MĂDĂLINA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

18

CERT. HANDICAP GRAV FIUL

27

39725/17.08.2017

13.07.2017

NICOLAE IONELA

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

18

28

155060/03.11.2016

19.02.2002

MOISE CRISTINA

SOȚ Șl SOȚIE

17

29

7428/22.02.2017

24.12.2003

RADU ADRIANA FLORENTINA

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

17

30

3971/01.02.2017

28.03.2005

ALECU NICOLAE

SOȚ, SOȚIE, 1 MAJ Șl 1 MIN.

17

31

3057/26.01.2017

08.09.2005

ILIE SPERANȚA

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

17

32

12042/16.03.2017

07.06.2007

MIHAI ROXANA ELENA

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

17

33

21441Z02.06.2016

22.11.2012

MARIN MARIANA ROXANA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

17

34

2366/19.01.2017

19.02.2013

CRĂCIUN GEORGE

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

17

35

9935/06.03.2017

16.10.2014

TUDOR MIHAELA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

17

36

156375/10.11.2016

24.09.2015

NICULAE IANOLA

PETENTA Șl 3 COPII MIN

17

37

18322/12.05.2016

30.03.2016

BOSTOACĂ AUREL

PETENT

17

38

25618/29.06.2016

29.06.2016

CÎRCIOGEL MIHAELA

PETENTA

17

CERT. HANDICAP GRAV

39

9466/03.03.2017

04.10.2016

TĂTĂRUȘ CORNELIA

PETENTA

17

CERT. HANDICAP GR.II

40

11155/13.03.2017

10.11.2016

BURDEL VOICA

PETENTA

17

CERT. HANDICAP

41

29244/28.06.2017

03.04.2017

ȚÎNCU ALIN

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

17

42

8577/28.02.2017

05.11.2003

JIANU CRISTI VALENTIN

SOȚ,SOȚIE Șl 1 MAJ ,1MIN

16

43

21646/11.05.2017

27.10.2008

ȚANGULEA RODICA

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

16

44

3945/01.02.2017

27.10.2011

ȚONE FLORIN

PETENT

16

45

3060/26.01.2017

20.03.2012

GUȘMAN BEATRICE NICOLETA

PETENTA

16

46

13574/24.03.2017

04.12.2014

DIMA TUDOR CLAUDIU

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

16

47

23557/23.05.2017

23.07.2015

ILIE FLORIN EDUARD

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

16

48

2916/26.01.2017

23.07.2015

NEDA SILVIU CRISTIAN

PETENT

16

49

40729/24.08.2017

28.03.2016

TUDOR DANIEL

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

16

50

8241/27.02.2017

13.04.2016

CRESTEAZĂ VALERICA

PETENTA Șl 4 COPII MIN

16

51

155076/03.11.2016

03.11.2016

MOISE IONUȚ ADRIAN

PETENT

16

CERT. HANDICAP GRAV

52

3093/26.01.2017

17.11.2016

OANCEA CARMEN

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

16

CERT. HANDICAP GRAV FIUL

53

3609/21.01.2017

17.11.2016

PLETOSU ANA-MARIA

PETENTA

16

CERT. HANDICAP CU ASISTENT GR.1

54

10904/09.03.2017

27.12.2016

NISTOR ȘTEFAN

PETENT

16

CERTIFICAT MEDICAL GR.1

55

22511/16.05.2017

16.02.2017

ȘTEFAN ROXANA

SOȚ Șl SOȚIE Șl 2 COPII MIN

16

56

5887/13.02.2017

02.10.2014

GRIGORE DANIELA

PETENTA

15

57

161578/15.12.2016

21.01.2016

BELDIMAN IONUȚ MIHAI

PETENT

15

58

30870/03.08.2016

10.05.2016

DRAGOTĂ DAN VIRGILIU

PETENT

15

59

23496/15.06.2016

15.06.2016

MANDEA STELUȚA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

15

60

32740/17.08.2016

17.08.2016

BOTNARU GABRIELA SABRINA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

15

61

44252/01.11.2016

01.11.2016

MANEA ION CRISTIAN

PETENT

15

CERT. HANDICAP GRAV

62

12443/20.03.2017

15.11.2016

CHIȚU MARIA MAGDALENA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

15

63

16541/07.04.2017

21.11.2016

DICU AURELIA

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MAJOR

15

64

7218/21.02.2017

11.01.2017

NICULCEA MARIN MARIUS

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

15

65

12112/16.03.2017

02.04.2012

CODREANU MARIUS ALBERTO

PETENT

14

66

2922/26.01.2017

28.01.2016

ILINOIU IOANA MARIA

PETENTA

14

67

7095/20.02.2017

16.02.2016

PREDA GHEORGHE

SOȚ Șl SOȚIE Șl 2 COPII MIN

14

58

26205/04.07.2016

07.04.2016

BRATU MARIN

PETENT

14

69

42120/18.10.2016

25.08.2016

GROZEA LUCIAN

PETENT

14

CERT. HANDICAP

70

40251/06.10.2016

06.10.2016

VARGA CLAUDIA FLORENTINA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

14

CERT. HANDICAP GRAV FIICA

71

20268/04.05.2017

08.11.2016

SĂNDULESCU VIOLETA

PETENTA Șl FIU MAJOR

14

72

28988/21.06.2017

21.03.2017

DUMITRESCU ȘTEFĂNEL -VICTOR

PETENT

14

73

22384/16.05.2017

16.05.2017

ARDEU TRUICĂ MIHAELA

PETENTA

14

74

7364/21.02.2017

05.11.2003

TĂNASE VASILE

SOȚ Șl SOȚIE

13

75

6150/14.02.2017

03.11.2015

BECHEANU DANIELA

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MAJ.

13

76

14192/14.04.2016

03.03.2016

URSU GETA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

13

77

30766/03.08.2016

05.04.2016

DIȚU ELENA CĂTĂLINA

SOȚ Șl SOȚIE

13

78

36412/14.09.2016

07.06.2016

MEȘANDORFEAN PETRUȚA

PETENTA

13

79

31568/09.08.2016

27.07.2016

ANDREESCU SIMIOANA

PETENTA Șl FIUL

13

80

33747/25.08.2016

27.07.2016

RADU RAISA MARIA

PETENTA

13

81

41272/12.10.2016

23.12.2015

ȚAPU GEORGICA

PETENTA 1 COPIL MIN SI 1 MAJ

12

82

43884/11.09.2017

28.12.2016

URLUCEANU- CHIRILĂ ANDREEA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

13

83

32629/07.07.2017

07.07.2017

GHEORGHE AURELIAN

PETENT

13

84

4544/06.02.2017

01.02.2016

COJOCEA MARIANA CLAUDIA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

12

85

159875/06.12.2016

17.02.2016

TECOANȚĂ AUGUSTIN

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MAJOR

12

86

215/04.01.2017

15.12.2016

ȚUȚU-DANA MIHAELA

PETENTA

12

87

31633/09.08.2016

05.11.2003

SPÎNU STELIAN

PETENT

11

88

5257/08.02.2017

04.11.2016

DINU NICOLETA CLAUDIA

SOȚ Șl SOȚIE

8

89

28355/19.06.2017

13.02.2004

GĂLĂȚEANU NINA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

7

90

1978/17.01.2017

18.11.2016

GRUIA ALBERTO DANIEL

PETENT

6

A FOST INSTITUȚIONALIZAT IN CENTRU

PLASAMENT

91

16995/11.04.2017

29.04.2014

POPESCU SPIREA DANIEL

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

4

92

13193/22.03.2017

14.02.2017

URLĂȚEANU ELENA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

4

93

41579/13.10.2016

05.10.2010

PÂRVULESCU DAN ADRIAN

PETENT

3

94

29709/27.07.2016

22.09.2015

TOMA ANA

PETENTA

3

95

16466/28.04.2016

24.11.2015

LICOI ANTONIA MIRELA

PETENTA

3

96

18867/26.04.2017

30.12.2015

NICULAI MIHAELA ALEXANDRA

PETENTA

2

97

4083/02.02.2017

11.08.2016

DICU ILIE

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

2

98

7336/21.02.2017

21.02.2017

ION IOANA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

2

99

18724/25.04.2017

03.04.2017

CIOFU MIHAELA ALEXANDRA

PETENTA

2

100

36851/01.08.2017

11.05.2017

IONITĂ MĂDĂLINA GINA

PATENTA Șl 1 COPIL MINOR

2

101

162329/20.12.2016

20.12.2016

RADU ROBERT    --

RȘTENT

1

102

39101/10.08.2017

30.05.2017

HARASTI VALENTIN    /Z-

_

1

k* li

PRESEDIN1

J

BOLOS