Hotărârea nr. 145/2017

Hotărârea nr. 145/28.09.2017 privind aprobarea proiectului „Povestea cu cai„ – proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 ”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Poveste cu cai”- proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 5.

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.45897/22.09.2017 ;

Luând in considerare raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr. 13693/13.09.2017;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale și alte Activități Economice precum și al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

In conformitate cu prevederile art. 1, art.2, art.5, art. 46 alin.(l), alin. (3) “f’ si “g”, art.48, art.49 alin.(l), alin.(2), alin. (4) si alin.(5) , art. 51 alin. (1) si art. 53 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 45 alin. (1) si ale art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă proiectul “Poveste cu cai” - proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsură de protecție specială in cadrul structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 5, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART.2. în vederea implementării proiectului menționat la articolul I al prezentei hotărâri se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 pentru ca în numele și pentru Consiliul Local Sector 5 să semneze convenția de colaborare cu Clubul de Echitație Agrointernational, convenție de colaborare prevăzută in anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

ART.3 . Direcția de Asistență Tehnică și Juridică- Serviciul Evidența Acte Adminsitrative și D.G.A.S.P.C. Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /28.09.2017Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 2^2-/28.09.2017

PROIECT

“Poveste cu cai”

proiect educațional și sportiv pentru copiii beneficiari de măsură de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea

DGASPC sector 5


“POVESTE CU CAI”

1. Descrierea proiectului

1.1.    Partener: Clubul de Echitatie Agrointernational

1.2.    Localizare:

sediul central: București, sector 5, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 57, bloc T4 - centrul de echitație: București, sector 1, str. Horia, Cloșca și Crișan nr. Ibis

Scopul proiectului

Realizarea unui demers pentru încurajarea performanței școlare, pentru îmbunătățirea comportamentală și dezvoltarea personală a copiilor beneficiari de măsură de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.

Beneficiarii proiectului :

30 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, pentru care se vor plăti abonamente individuale, selectați în baza următoarelor criterii, :

-    20 copii cu burse de merit sau burse de studiu din cadrul Proiectului

„Școala o prioritate”

-    10 copii cu tulburări de comportament (socializare, comunicare, ADHD)

13 copii/ tineri cu dizabilitati cu vârste cuprinse între 7 și 22 de ani, beneficiari

de măsura de protecție speciala plasament în cadrul Centrului Rezidențial pentru

Copiii cu Dizabilitati, care vor primi din partea Clubului de Echitație

Agrointernațional reducere 100% din prețul abonamentului.

2. Argument

Lucrul cu copiii proveniți din medii defavorizate a evidențiat necesitatea identificării unor metode speciale de educație, socializare și petrecere a timpului liber care să le ofere o modalitate de integrare și adaptare mai usoră la viața socială. Hipoterapia este una dintre cele mai interesante si dezbătute metode ale terapiei prin echitatie. Aceasta oferă posibilitatea de a îmbunătăți abilitățile sociale, reintegrarea si reabilitarea sociala, empatia si munca în echipa.

Experiența din domeniu a demonstrat că astfel de activități, pot oferi copiilor un cadru adecvat pentru dobândirea unor modele de comunicare, cooperare, de rezolvare a conflictelor și pentru preluarea cu ușurința a unui set de reguli și norme, ceea ce ii poate ajuta ulterior la învațarea și acceptarea normelor sociale în general.

Se constată că, pe de o parte, astfel de activități pot constitui o modalitate de recompensare a rezultatelor școlare, un proces educativ nonformal ușor și distractiv, cât și o modalitate terapeutică outdoor pentru copii cu diferite forme de dizabilitate.

Echitația presupune o relație între copil și cal, relație care poate deveni rapid una de prietenie si chiar de iubire - lucru atat de important a fi dezvoltat in perioada copilăriei.

Dintre beneficiile pe care practicarea echitației le poate aduce copi lului, enumerăm:

în plan fizic se îmbunătățește tonusului muscular, lucrul simetric al corpului, dezvoltare armonioasă a musculaturii spatelui, coapselor, brațelor, și a echilibrului (echilibrul reprezintă o conlucrare între sistemul nervos, cerebel si urechea interna), antrenarea dexterității, buna coordonare a mișcărilor, orientarea spațială, îmbunătățirea capacității respiratorii

în plan psihologic se constată creșterea încrederii de sine, îmbunătățirea vorbirii și exprimării dorințelor, controlul emoțiilor, copilul învață să fie mai comunicativ, mai calm, mai responsabil, devine mai iubitor și relationează mai bine cu cei din jur, creșterea posibilității de cooperare, schimbul de experiență și cunoștiințe, dezvoltarea atenției și concentrării, disciplină, răbdare

în plan mental cel mai important este faptul ca în primul rând de dezvoltarea unei relații speciale de parteneriat, care implica o comunicare specială între copil și cal, o relație necondiționata, în care nu exista așteptări sau recompense.

în plan emoțional, studiile realizate în ultimii ani susțin ca inteligența emoțională este veriga invizibilă care a legat mereu viața omului de succesul personal, indiferent de interpretarea pe care o dă fiecare succesului personal. Inteligența emoțională este abilitatea de a identifica, înțelege și gestiona emoțiile, atât în relația cu noi înșine cât și cu ceilalți oameni.

Este general acceptat faptul că inteligența emoțională include trei tipuri de aptitudini: conștientizarea emoțiilor, mai exact capacitatea de a identifica emoțiile noastre, a celor din jur și de a le înțelege;

gestionarea emoțiilor (prin orice metodă care ni se potrivește) astfel încât să putem ajunge stăpânii emoțiilor noastre (nu invers) și în același timp să ne adaptăm pentru a găsi cea mai bună reacție la emoțiile celor din jur, temperând situațiile conflictuale

valorificarea stărilor emoționale în sensul transmiterii stărilor pozitive către cei din jur și canalizarea emoțiilor negative înspre activități care ne pot aduce calm și liniște interioară.

Sportul ecvestru permite adaptat persoanelor cu dizabilitati sa-si implineasca nevoile de mișcare, permite o decontractare, mai ales, in zona soldurilor si a coloanei vertebrale inferioare, astfel incat favorizează echilibrul. Calul nu este un instrument, este un coterapeut, echitatia psihoterapeutica fiind o metoda in sine care abordeaza stările, reacțiile, tulburările oamenilor.

Mișcarea ritmica a calului facilitează întărirea (umăr, mână, cot, glezna, genunchi, sold) si relaxarea mușchilor, imbunatateste circulația sangvina, reflexele, utilizarea simetrica sau independenta a mâinilor. Temperatura corpului cabalin este mai ridicata decât cea a corpului uman pe care il stimulează si il relaxeaza, ritmul in care se deplasează este asemanator ritmului cardiac al mamei, amintind de viata intrauterina, când era leganat.

Hipoterapia se refera la un tratament și/ sau terapie cu ajutorul calului. Es1e un termen care înglobează mediul cabalin în sesiuni de tratament cu ajutorul terapiei fizice, oferind o îngrijire totala omului. Prin aceasta terapie pot fi ajutati copiii cu afecțiuni neuromotorii, cei cu dizabilitati, cei paralizați, tulburări de comportament, de adaptare sociala, nevroze, depresii, Sindrom Down, ADHD.

Este o metoda unica de reabilitare, deoarece mersul pe cal actioneaza asupra organismului uman în doua feluri, psihogen si biomecanic. Calul este un animal extrem de senzitiv, empatic, cu o componenta emoționala ridicata, care simte emoțiile umane si reacționează ca atare. Relația care se stabilește este bilaterala, se da si se primește de ambele cărți. Prima data trebuie creata relația de încrederea cu animalul, o relație care implica responsabilii trebuie hrănit, îngrijit, adăpat.

Astfel, se formează sau se întărește autocontrolul si creste nivelul de încredere în sine, atentia, rabdarea, condiționarea. Acest tip de relație terapeutica, spre deosebire de cea clasica, desfasurata in cabinet, vine natural, in aer liber, copilul nepercepand aceasta activitate ca pe o forma de terapie. Avându-se în vedere toate aceste argumente, în ultima perioadă s-a decis extinderea proiectelor educativ/ sportive, către sfera terapiei asistate, în abordarea tulburărilor psihice, fizice și sociale.

2.1. Obiective la nivel organizațional:

creșterea numărului de copii motivați să obțină rezultate bune si foarte bune la învățătură;

îmbunătățirea abilităților sociale pentru copiii cu tulburări de comportament și ADHD;

amelioararea stării de sănătate a copiilor cu dizabilitati.

2.2. Obiective la nivel individual:

dezvoltarea personala si îmbunatatirea autocontrolului si autodisciplinei;

buna coordonare a mișcărilor;

orientarea spațială;

creșterea încrederii de sine ;

antrenarea în sarcini de rutina;

îmbunătățirea vorbirii și exprimării dorințelor;

creșterea posibilității de cooperare ;

schimbul de experiență și cunoștiințe;

dezvoltarea atenției și concentrării;

încurajarea performatei școlare.

Activități și facilități încluse în abonament:

Lecțiile de echitație și activitățile conexe în aer liber se vor desfășură la Centrul de echitație din str. Horia, Cloșca și Crișan nr. I bis sector 1 București, atunci când condițiile meteorologice permit;

în perioadele reci, în care nu sunt recomandate copiilor ședințe de echitație în aer liber, acestea se vor desfășura în manejul acoperit/ încălzit al centrului de echitație situat la aceeași adresă ;

Vestiar și spații adecvate pentru igiena personală;

Preluarea copiilor în grupe de maxim 10 copii, punând la dispoziție personal specializat (instructori/ antrenori), cai și echipament complet, adecvat pentru susținerea ședințelor de echitatie;

Suport teroretic (lecții/ cursuri), vizionări de filme/ programe cu teme ecvestre;

Distribuirea cailor având în vedere vârsta copilului, nivelul de dezvoltare psiho- fizică, abilitățile și experiența acestuia, astfel încât să nu pună în pericol integritatea fizică a minorului;

Stabilirea împreună cu D.G.A.S.P.C. sector 5 a programului de derulare al ședințelor de echitatie în funcție de programul școlar și disponibilitatea clubului (de marți până duminică);

Participarea tuturor copiilor beneficiari de măsură de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC sector 5, în calitate de invitați, la evenimentele/ festivitățile/ turneele organizate în cadrul clubului de echitație;

Clubul asigură integritatea fizica si psihica a copiilor/ tinerilor pe perioada desfășurării lecției de echitatie și a activităților conexe desfășurate în cadrul clubului;

La sfârșitul perioadei de implementare a proiectului copiii își vor însuși următoarele deprinderi (în funcție de particularitățile individuale): poziția corecta în sa (așezat, cu picioarele așezate de o parte si de alta a șeii, cu genunchii flexati si bine fixați de pulpanele șeii, ținând pingeaua tălpilor bine infipta in scărițe si avand călcâiele puțin coborâte, bazinul ușor înclinat, pieptul scos, spatele drept, privirea înainte si ținând dalogii in mâini pentru a avea contact permanent cu gura calului), menținerea echilibrului pe cal, capacitatea lui de a-si controla si prezenta calul prin intermediul unor comenzi specific, să meargă la pas, trap și inițiere galop la coardă, pas si trap liber în manej etc.;

Transmiterea lunară către coordonatorul de proiect desemnat de DGASPC sector 5, a centralizatoarele cu prezența copiilor.

3. Suma solicitată:

Abonamentele vor fi structurate în pachete de 12 ședințe, câte 2 ședințe/ săptămână/ copil, durata unui abonament fiind estimată la 6 săptămâni.

Durata unei ședințe este de 3 ore, după cum urmează :

-    1 oră echitație

2 ore pregătire teoretică (lecții/ cursuri, vizionări de filme/ programe cu teme ecvestre) și activități conexe (cunoașterea și îngrijirea calului: hrănire, adăpare, țesălat, spălat, antrenarea, igienizarea boxelor și pregătirea hranei, pregătirea calului pentru antrenament: înșeuarea și conducerea la călărie, punerea frâului, șeii, hățurilor, a apărătorilor, a scărițelor, trăgătorilor, familiarizarea cu termenii lingvistici specifici etc.).

Dacă din motive medicale, nu se poate asigura prezența unui minor/ a minorilor, ședința se va reprograma de comun espec în perioada imediat următoare.

Beneficiari

Preț*/

abonament

Abonamente/

beneficiar

Total costuri

TVA inclus

Valoare

30

800 lei

2

48.000 lei

De p lată

* Prețul abonamentului conține TVA

Clubul de Echitație Agrointernațional oferă especti abonamentele pentru cei 13 copii care beneficiază de măsură de protecție espect plasament la Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități, în valoare totală de 20.800 lei.

4. Modalități de plată:

Plata contravalorii abonamentelor pentru cursurile de echitație se va face prin ordin de plată, la sfârșitul abonamentului, conform prezenței copiilor/ tinerilor la ședințele de echitație, în termen de 30 de zile de la primirea facturii emisă de Clubul de echitație Agrointernațional.

5. Perioada de implementare a proiectului

Trimestrul IV 2017, espective 01.10.2017-31.12.2017.

ANEXA NR. 2 la H.C.L. Sector 5 nr. A6 /28.09.2017

Convenție de colaborare

Art. 1. Părțile

1.1.    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5

cu sediul în București, sectorul 5, B- dul Regina Elisabeta nr. 29-31, cod de înregistrare fiscalal7104480, reprezentată legal prin d-na Florentina Popescu în calitate de Director General și d-na Alina Apostoaie Director Economic, în calitate de Beneficiar

si

1.2.    Clubul de Echitatie Agrointernational, cu sediul în București, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 57, bl. T4, cod de înregistrare fiscala 14574437 reprezentata legal prin d-nul Sorin Soveja în calitate de Președinte si d-nul Nicolae Ceaușescu- Vicepreședinte, în calitate de Furnizor de servicii

au convenit încheierea Convenției de colaborare în următoarele condiții:

Art. 2. Obiectul convenției

Obiectul prezentei convenții îl constituie susținerea de cursuri de echitatie și alte activități conexe specifice (cunoașterea și îngrijirea calului: hrănire, adăpare, țesălat, spălat, antrenarea, igienizarea boxelor și pregătirea hranei, pregătirea calului pentru antrenament: înșeuarea și conducerea la călărie, punerea frâului, șeii, hățurilor, a apărătorilor, a scărițelor, trăgătorilor, familiarizarea cu termenii lingvistici specifici etc.) de către Furnizorul de servicii pentru copiii ce beneficiază de măsură de protecție specială plasament și provin din structurile rezidențiale aflate în subordinea DGASPC sector 5.

Cursurile de echitație sunt organizate în abonamente individuale de 12 ședințe, 2 ședințe/ săptămână/ copil, cu durata de 3 ore/ ședință/ copil, defalcate după cum urmează:

1 oră echitație și 2 ore de pregătire teoretică și activități conexe.

Prețul unui abonament individual de 12 ședințe este de 800 lei și valabilitatea acestuia este de 6 săptămâni de la data validării primei ședințe de echitație.

Art. 3. Durata Convenției :

Prezenta convenție se încheie pentru perioada 01.10.2017-31.12.2017. Durata se poate modifica, prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 4. Obligațiile părților:

a) Obligațiile D.G.A.S.P.C. sector 5:

să coordoneze activitatile de implementare ale proiectului, desemnând in acest sens un coordonator de proiect;

să identifice copiii care vor participa la cursurile de echitatie organizate de către Clubul de Echitatie Agrointernational;

să efectueze examene medicale periodice care sa ateste că minorii incluși in proiect sunt apti din punct de vedere medical pentru a afectua activitati fizice;

să comunice eventualele absențe ale copiilor cu minim 24 de ore înainte de ședința de echitație programată pentru reprogramarea ședințelor de echitație; să comunice programul școlar al copiilor selecționați și să stabilească împreuna cu reprezentanții Clubului de Echitatie Agrointernational programul ședințelor de echitatie;

să asigure transportul minorilor/tinerilor la baza de antrenament/echitație și personalul însoțitor;

să asigure plata ședințelor de echitație în cuantum de 800 lei/ abonament/ beneficiar, la sfârșitul abonamentului în termen de 30 de zile de la primirea facturii, conform prezenței copiilor/ tinerilor.

b) Obligațiile Clubului de Echitatie Agrointernational:

Lecțiile de echitație și activitățile conexe în aer liber, când condițiile meteorologice permit, se vor desfășura la Centrul de echitație din str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 1 bis sector I București;

în perioadele reci în care nu sunt recomandate copiilor ședințe de echitație în aer liber, acestea se vor desfășura în manejul acoperit/ încălzit al centrului de echitație situat la aceeași adresă ;

Să pună la dispoziția DGASPC sector 5 copii după autorizațiile/ avizele sanitare, de funcționare, cele din domeniul sanitar-veterinar, ISU;

Să pună la dispoziție un vestiar și un spațiu adecvat pentru igiena personală, pregătirea și servirea de gustări reci, pentru copii și pentru personalul însoțitor; să asigure preluarea copiilor în grupe de 8- 10 copii, punând la dispoziție personal specializat (instructori/ antrenori), cai și echipament complet, adecvat pentru susținerea ședințelor de echitatie;

să ofere suport teroretic (lecții/ cursuri), vizionări de filme/ programe cu teme ecvestre;

să asigure distribuirea cailor având în vedere vârsta copilului, nivelul de dezvoltare psiho- fizică, abilitățile și experiența acestuia, astfel încât să nu pună în pericol integritatea fizică a minorului;

să stabilească împreună cu D.G.A.S.P.C. sector 5 programul de derulare al ședințelor de echitatie în funcție de programul școlar și disponibilitatea clubului; să asigure participarea tuturor copiilor beneficiari de măsură de protecție specială plasament în cadrul structurilor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC sector 5, în calitate de invitați, la evenimentele/ festivitățile/ turneele organizate în cadrul clubului de echitație;

să informeze DGASPC sector 5 cu minim 24 de ore înainte de eventualele modificări apărute în programul stabilit de comun acord pentru reprogramarea ședințelor de echitație;

să asigure integritatea fizica si psihica a copiilor/ tinerilor pe perioada desfășurării lecției de echitatie și a activităților conexe desfășurate în cadrul clubului; să comunice reprezentanților DGASPC sector 5 orice eventuale incidente/ evenimente/ precum și evoluția copiilor, în vederea monitorizării rezultatelor obținute pe parcursul derulării proiectului.

c) Obligații comune:

Părțile se angajeaza sa respecte legislația în vigoare in domeniul protecției drepturilor copilului, asa cum sunt reglementate prin Legea 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Părțile se obliga sa respecte procedurile de lucru stabilite in cadrul proiectului;

Părțile se obliga sa anunțe orice modificare cu privire la desfasurarea proiectului prezentat;

Părțile semnatare se obliga sa respecte principiile confidențialității, al respectului, demnității umane si a imaginii copilului/ persoanei.

Art. 5. Amendamente:

Părțile semnatare au dreptul pe durata îndeplinirii convenției de a conveni modificarea clauzelor acesteia prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenției.

Art. 6. Comunicări:

6.1.    Orice comunicare intre parti referitoare la îndeplinirea prezentei convenții trebuie sa fie transmisa in scris.

6.2.    Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Art. 7. Rezilierea convenției:

7.1.    Constituie motiv de reziliere a convenției următoarele:

-    nerespectarea obligațiilor asumate prin prezenta convenție de către una dintre parti;

-    expirarea duratei pentru care a fost încheiata;

-    acordul pârtilor privind încetarea convenției.

7.2.    D.G.A.S.P.C Sector 5 isi rezerva dreptul de a denunța unilateral convenția in cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii convenției si care conduc la modificarea prevederilor acestuia in asa măsură incat indeplinirea convenției respective ar fi contrara interesului public.

Art. 8. Soluționarea litigiilor

8.1. Litigiile prezentei in legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretenții decurgând din prezenta convenție se vor soluționa pe cale amiabila.

Art. 9. Dispoziții finale

9.1.    Prevederile prezentei convenții se vor completa cu prevederile legislației in vigoare in domeniu.

9.2.    Limba care guvernează prezenta convenție este in limba romana.

9.3.    Convenție va fi interpretata conform legilor din Romania.

9.4.    Prezenta convenție a fost incheiata la data de...................în 2 exemplare, cate

unul pentru fiecare parte.