Hotărârea nr. 135/2017

Hotărârea nr. 135/18.09.2017 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București

Având în vedere Raportul de specialitate nr.44407/14.09.2017 întocmit de Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală Economică și de Investiții, precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Dispoziția nr.8502/31.08.2017 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Florea Daniel;

în baza art.40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborat cu art.34 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2O01 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 este de până la 10% din indemnizația lunară a Primarului Sectorului 5, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017.

Art.2 - (1) Indemnizația prevăzută la art. 1 se va acorda astfel:

a)    pentru participarea la ședința ordinară - 6 % din indemnizația Primarului Sectorului 5.

b)    pentru participarea la ședința ordinară a Consiliului Local și o ședință a comisiei de specialitate - 8 % din indemnizația Primarului Sectorului 5.

c)    pentru participarea la ședința ordinară a Consiliului Local și la două ședințe de comisii de specialitate - 10% din indemnizația Primarului Sectorului 5.

d)    pentru participarea la două ședințe de comisii de specialitate - 4 % din indemnizația

Primarului Sectorului 5.

(2) Indemnizația nu se va acorda în cazul în care consilierul local a fost prezent doar la o ședință a comisiei de specialitate.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETA^ SEOTOR, CRISTINA CORNELIA FELpJOțAN

Nr. /J5 /18.09.2017