Hotărârea nr. 123/2017

Hotărârea nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor înregistrate Ia Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. 1039/08.08.2017;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131/2016 privind aprobarea înființării Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/10.04.2017, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activităților așezămintelor culturale;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

J

Art 1 - Se aprobă proiectele înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare organizării evenimentelor prevăzute la art. 1 vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”, la capitolul, servicii culturale.

Art. 3 -Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr    722.08.2017Cristina Cornelia


Contrasemnează Secretai!' Șecitor,


Privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

1.    „Cina de Ignat”

a.    Organizatori: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Asociația Culturală Euro Est Alternativ

b.    Descriere: Eveniment cu specific gastronomic tradițional românesc care se adresează locuitorilor din Sectorul 5. Timp de 2 zile, 9 echipe de maeștrii bucătari se vor întrece în prepararea celor mai renumite și cunoscute preparate. De asemenea, pe durata evenimentului se vor desfășura competiții culinare la care vor putea participa toți cei prezenți. Evenimentul va fi animat de spectacole de dans și muzică.

c.    Perioada: Decembrie 2017

d.    Locație: Sectorul 5

e.    Beneficiari direcți: Locuitorii Sectorului 5

2.    „Cupa intercartiere Falemi Nana”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Asociația Kiros;

b.    Descriere: Cupa intercartiere Falemi Nana este un eveniment pentru amatori dedicat iubitorilor de fotbal din Sectorul 5. Participarea la eveniment este deschisă tuturor doritorilor cu vârsta de peste 18 ani, indiferent de aptitudinile tehnice sau de calitățile fizice ale acestora. Prilej de socializare prin sport și de afirmare a talentelor de mâine, evenimentul se va desfășura după regula clasică a fotbalului în cartier: partidele au o durată de maximă de 10 minute și se vor încheia în momentul în care una din echipe atinge pragul de 2 goluri marcate. Prin acest proiect se dorește creșterea impactului activităților sportive în rândul comunității Sectorului 5, oferind o alternativă în vederea orientării profesionale pentru viitor.

c.    Perioada: Octombrie 2017

d.    Locație: Sectorul 5

e.    Beneficiari direcți: Locuitorii Sectorului 5

3. „Ferentari - Zona Culturală”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Asociația Global Network for Democracy and Human Rights;

b.    Descriere: Eveniment multicultural care are ca scop conștientizarea în rândul comunității locale cu privire la diversitatea etnică armonioasă și acceptarea consensuală. Se dorește promovarea și sprijinirea dialogului intercultural și intercomunitar, cât și a diversității lingvistice, prevenirea și combaterea rasismului și xenofobiei, în vederea eliminării barierelor sociale și a problemelor legate de excludere socială dintre romi și majoritari din Sectorul 5. Evenimentul este unul complex în care se îmbină dezbaterile, seminariile, atelierele, expozițiile, proiecțiile de film, stand de carte, spectacolele muzicale etc.

c.    Perioada: Septembrie 2017

d.    Locație: Sectorul 5

e.    Beneficiari direcți: Locuitorii SectofulurS

/"tX7 "

PREȘfiDlNTEDțșl