Hotărârea nr. 122/2017

Hotărârea nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017 - 2018

Având în vedere:

-Raportul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr.1046 / 09.08.2017;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.131 / 2016 privind aprobarea înființării Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

-Adresa Departamentului Centenar nr. 1012/31.07.2017, cu privire la centralizarea și comunicarea inițiativelor propuse de către Primăria Sector 5;

Luând în considerare prevederile O.G. nr. 5 / 20.07.2017, privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice cu privire la Centenarul României;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. k din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 - Se aprobă proiectele pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017 -2018, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 3.327.330 lei reprezentând 30% din bugetul aprobat pentru realizarea proiectelor Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017 - 2018, iar diferența de 6.113.770, va fi alocată din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local sector 5 pe anul 2018.

Art. 3- Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secretai Sfector,

Cristina Cornelia


Nr ) ^,/22.08.2017ANEXA NR. 1 LA HCL Sector 5 nr. A y_/ 22.08.2017

Propuneri pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2018

r î1

Instituția

Denumire proiect

Descrierea pe scurt a proiectului

Ministere/

instituții

partenere

Perioada

de

implementare

Buget total - lei -

Bugetat

2017

Da/Nu

OBS. (stadiul, valoarea sumelor bugetate pe anul

2018,etc)

1.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

împreună

reconstruim istoria

Proiectul se dorește a fi un prilej de interacțiune și construire a legăturilor în comunitate. Ne dorim să aducem împreună 5000 de copii și cetățeni Sectorului 5 din toate categoriile socio-profesionale, de toate vârstele, astfel încât să reconstruim împreună momente memorabile din istoria României. Vom rememora împreună cele mai semnificative momente din istoria României și vom sublinia apartenența la comunitate și mândria de a fi locuitor al Sectorului 5.

Vom construi și amplasa în Holul Palatului Parlamentului un mozaic din piese tip lego pe care să îl înscriem în Cartea Recordurilor - Cel mai mare mozaic construit din piese tip lego din lume, aprox. 220 mp.Vor fi oferite flayere și materiale informative cu caracter istoric, prin care cetăenii Sectorului 5 vor redescoperi momente istorice semnificative din istoria poporului român.

Mozaicul va fi realizat împreună cu elevi de clasele I-VIII ai școlilor din Sectorul 5. în cadrul acestor școli, vor fi organizate workshopuri unde cei mici vor învăța lecții de istorie și vor

Primăria Sectorului 5

Septembrie

2017-24 ianuarie -pregătirea materialelor

24.1.2018-

14.11.2018-eveniment și expoziție

14.11.

14.XII.2018 —

expoziție

itinerantă

01-31.XII-retransmitere către școli

990.000

Nu

•    792.000 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    198.000 lei propus pentru bugetul anului 2018

Nr.

Crt.

Instituția

Denumire proiect

Descrierea pe scurt a proiectului

Ministere/

instituții

partenere

Perioada

de

implementare

Buget total - lei -

Bugetat

2017

Da/Nu

OBS. (stadiul, valoarea sumelor bugetate pe anul

2018,etc)

asambla cele 25 de imagini din care este construit mozaicul. După evenimentul de prezentare, acestea se vor constitui înre-o expoziție itinerantă care-și propune să promoveze momente istorice semnificative din instoria poporului român, iar la sfârșitul anului vor fi redate școlilor care le-au asamblat pentru a fi expuse în cadrul instituției.

2.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Amplasare statuie Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer combatant din Armata Română

Realizarea unei statui/ ansamblu statuar care să fie amplasat în Piața din fața Hotelului J.W. Marriot.

Primăria Sectorului 5

septembrie

2017-

decembrie 2018

1.125.000

Nu

•    337.500 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    787.500 lei propus pentru bugetul anului 2018

3.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Marea Unire - filă de istorie reconstituită

Scena Marii Uniri din 1918 va fi pusă în scenă cu ajutorul unei trupei de actori și cascadori profesioniști.

Actori

profesioniști

specializați

în

reconstituirea

momentelor

istorice

septembrie

2017-

decembrie 2018

900.000

Nu

•    270.000 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    630.000 lei propus pentru bugetul anului 2018

4.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Cunoaște-ți

istoria!

Elevii claselor V-VIII vor participa la concursuri pe teme istorice, cu precădere pe tema Marii Uniri și a istoriei recente a României.

Primăria Sectorului 5

septembrie

2017-

octombrie 2018

50.800

Nu

•    15.240 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    35.560 lei propus pentru bugetul anului 2018

Nr.

Crt.

Instituția

Denumire proiect

Descrierea pe scurt a proiectului

Ministere/

instituții

partenere

Perioada

de

implementare

Buget total - lei -

Bugetat

2017

Da/Nu

OBS. (stadiul, valoarea sumelor bugetate pe anul

2018,etc)

5.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Grafitti istoric

Acest proiect cultural își propune să aducă împreună momente reprezentative din istoria recentă a României cu arta modernă de tip grafitti. Astfel, ne propunem ca pe clădiri în care funcționează unități de învățământ sau asistență socială (clădiri care se pretează din punct de vedere al profilului arhitectonic, al amplasa-mentului, al vizibilității) să se realizeze grafitti-uri cu scene istorice, astfel încât acestea să devină atractive pentru elevii din sectorul 5. în cadrul proiectului „Cunoaște-ți istoria!”, copiii participanți vor face un tur al clădirilor care au fost astfel înfrumusețate.

Primăria Sectorului 5

Octombrie 2017 - octombrie

2018

450.000

Nu

•    135.000 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    315.000 lei propus pentru bugetul anului 2018

6.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

înființarea

Orchestrei

Naționale a României

Propiectul dorește să strângă în cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” muzicieni de renume, care să identifice și să cultive talentele descoperite pe teritoriul Sectorului 5, în vederea înființării unei Orchestre Naționale a României. De asemenea, ne propunem ca, pe parcursul anului 2018, Orchestra să participe la evenimentele culturale organizate în Sector.

Orchestra Națională a României se va afla sub bagheta naistului Nicolae Voiculeț, considerat singur continuator al maestrului Gheorghe Zamfir și întemeietorul primei școli de nai din

SUA.

Primăria Sectorului 5

Septembrie

2017-

decembrie 2018

1.890.000

Nu

•    567.000 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    1.323.000 lei propus pentru bugetul anului

2018

Nr.

Crt.

Instituția

Denumire proiect

Descrierea pe scurt a proiectului

Ministere/

instituții

partenere

Perioada

de

implementare

Buget total - lei -

Bugetat

2017

Da/Nu

OBS. (stadiul, valoarea sumelor bugetate pe anul

2018,etc)

7.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Ansamblul

Folcloric Călușarii

Proiectul are drept scop sprijinirea unui ansamblu de dansuri tradiționale, care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 5 și care este alcătuit din copii talentați, locuitori ai Sectorului 5, cu rezultate remarcabile în cadrul competițiilor de profil Ia care au participat.

Primăria Sectorului 5

Septembrie

2017-

decembrie 2018

200.300

Nu

•    60.090 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    140.210 lei propus pentru bugetul anului 2018

8.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Statuie/ ansamblu statuar DAC

Istoria Sectorului V este strâns legată de vatra străveche a Bucureștiului, astfel, conform vestigiilor arhelogice descoperite aici, au fost identificate așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Astfel, Sectorul 5 - ca parte din cea mai veche zonă a Bucureștiului - este strâns legat de formarea poporului român, al cărui simbol este DACUL.

Amplasarea unei statui/ ansamblu statuar cu acest simbol pe teritoriul Sectorului 5 ar materializa legătura profundă a Sectorului nostru cu istoria, cu formarea poporului român, conștientizând, în rândul cetățenilor, apartenența la civilizația și aspirațiile din prezent.

Primăria Sectorului 5

Septembrie

2017-

decembrie 2018

135.000

Nu

•    40.500 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    94.500 lei propus pentru bugetul anului 2018

9.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Istorie prin teatru

Elevii liceelor care au trupe de teatru vor pune în scenă momente celebre din istoria românilor (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”)

Primăria Sectorului 5

Octombrie 2017 - decembrie

2018

100.000

Nu

•    30.000 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    70.000 lei propus pentru bugetul anului 2018

Nr.

Crt.

Instituția

Denumire proiect

Descrierea pe scurt a proiectului

Ministere/

instituții

partenere

Perioada

de

implementare

Buget total - Iei -

Bugetat

2017

Da/Nu

OBS. (stadiul, valoarea sumelor bugetate pe anul

2018,etc)

10.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Amplasare statuie/ansamblu statuar Tudor Vladimirescu

în istoria Revoluției de la 1821 și în

formarea României, Sectorul 5 are o semnificație deosebită: Tudor Vladimirescu a intrat în București, cu oastea pandurilor, prin Sectorul 5. 0 statuie/ ansamblu statuar ar putea să amintească locuitorilor Sectorului 5 importanța zonei în care locuiesc și să îi aducă mai aproape de propria istorie.

Primăria Sectorului 5

Septembrie

2017-

decembrie 2018

1.350.000

Nu

•    405.000 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    945.000 lei propus pentru bugetul anului 2018

11.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Amplasare fântâni/ cișmele cu apă potabilă

Primăria Sectorului 5 și Centrul

Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propun să recondiționeze fântâna construită în memoria Măriei Tănase. Astfel, acest Proiect își propune să continue ultima dorință a Măriei

Tănase, în al cărei testament stă scris:

„aș vrea ca pe un drum secetos și dornic de apa să se facă o fântână”. în cadrul evenimentului de inaugurare a fântânii Măriei Tănase va avea loc o prezentare de modă cu obiecte vestimentare inspirate de Maria Tănase din ceea ce reprezintă ea pentru cultura românească și se vor proiecta holograme (video mapping) care să ne amintească de geniul artistei și impactul cultural pe care aceasta îl are.

Primăria Sectorului 5

Septembrie

2017-

decembrie 2018

1.845.000

Nu

•    553.500 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

•    1.291.500 lei propus pentru bugetul anului

2018

12.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”

Sector 5

Secolul românesc

în cadrul acestui proiect, ne propunem să dezfașurăm o serie de evenimente cultural-istorice și educative, respectiv:

1 .Lansarea unui calendar care să se constituie într-un veritabil manual de istorie și care, prin fiecare filă, să aducă în atenția noastră momente decisive,

Primăria Sectorului 5

Octombrie

2017-

decembrie 2018

405.000

Nu

• 121.500 lei propus spre aprobare prin rectificare bugetară pentru anul 2017

Nr.

Crt.


Instituția


Denumire proiect


Descrierea pe scurt a proiectului


Ministere/

instituții

partenere


Perioada

de

implementare


Buget total - lei -


Bugetat

2017

Da/Nu


c.    Ziua Reginei Maria o vom marca print-un eveniment special, profund cultural: vom pune in lumina preocupările preferate ale Reginei: dragostea pentru literatura, poezie, arta, comunicare.

d.    Gala organizata in cadrul Muzeului National de Arta Contemporana isi propune sa marcheze printr-un eveniment de moda, de aceasta data al tinerilor creativi din Romania, personalități feminine emblematice ale culturii si istoriei romanești femei care si- au depășit condiția, au daramat bariere in perioade in care rolul femeii era foarte bine determinat si limitat in societate.

Total buget evenimente

9.441.100 lei

Buget 2017

3.327.330 lei

Buget 2018

6.113.670 lei