Hotărârea nr. 121/2017

Hotărârea nr. 121/22.08.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului "Sănătate în Mișcare"

MUNICIPIUL BUCUREȘTICONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

o ir au a vonstantin Miile, Nr. 10 Tel/Fax: 031 403 0698 Tel./Fax: 021.314.70.53


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului „Sănătatea în Mișcare"

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului „Sănătatea în Mișcare";

Luând in considerare Expunerea de motive nr. 39738/17.08.2017, a Primarului Sectorului 5 și Raportul de Specialitate nr. 39737/17.08.2017 '

Ținând cont de art. 34 alin. (1) și (2) din Constituția României,

Conform dispozițiilor Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), precum si Normei de funcționare a Laboratoarelor de Analize Medicale din 20.08.2007, utilizarea testelor rapide folosite în cadrul Proiectului Refresh 5 se face numai cu aprobarea, acordul și sub supravegherea Direcției de Sănătate Publică București (va fi solicitată o cerere prin care se va elibera Autorizație Sanitară de funcționare pe durata strict a proiectului), în același timp, Proiectul va fi notificat și la ANMDM, dar și la comisia de Bioetică a Academiei de științe medicale,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 34 alin 2 din Constituția României.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 Sector 5 nr. 100/28.07.2017 în sensul înlocuirii sintagmei "Laborator medical mobil" cu sintagma "Laborator medical mobil Point of Care" în conținutul Anexei.

MUNICIPIUL BUCUREȘTIConsiliul Local al Sectorului 5

biraoa constantin Miile, Nr, 10 Tel/Fax: 031 403 0698 Tel./Fax: 021.314.70.53


Art. 2 - Direcția Generală de Administrație Publică Locală, Direcția Economică și de Investiții, Direcția de Asistența Tehnică și Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretar Si

Cristina Cornelia FEU