Hotărârea nr. 116/2017

Hotărârea nr. 116/22.08.2017 privind aprobarea Programului local privind creșterea performanței energetice a 13 blocuri de locuințe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Local privind creșterea performanței

energetice a 13 blocuri de locuințe

Având în vedere Raportul întocmit de Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 având nr. 39660 / 17.08.2017.

Luând în considerare prevederile cuprinse în :

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

A

-In conformitate cu cap. I, art. 1; cap. III, art. 9 din OUG nr. 18 / 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare ;

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 4, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE :

9

Art.l.-Se aprobă Programul Local privind creșterea performanței energetice a 13 blocuri de locuințe prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.-Se aprobă Contractele de Mandat încheiate, conform reglementărilor legale și al cărui obiect îl constituie mandatarea de către Asociația de Proprietari, beneficiar al investiției, a coordonatorului local, respectiv dl. Daniel Florea Primar al sectorului 5, pentru a stabili în numele Asociației de Proprietari, măsurile ce se impun în aplicarea prevederilor O.U.G. 18/2009 republicată, potrivit anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3.-Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 722.08.2017Contrasemnează Secretâr Sector,


Cristina Cornelia Fe


ANEXA 1 la HCL nr.

Tip

Artera

Adresa

1

Strada

Sebastian M. nr. 23 , Bl. S 13

2

Strada

Sebastian M. nr. 33 , Bl. S 6 , Sc.1

3

Strada

Sebastian Mihail nr. 137 , Bl. V 79

4

Strada

Sebastian Mihail nr. 139 , Bl. V 74

5

Strada

Sebastian Mihail nr. 27 , Bl. S 10, Sc.1

6

Strada

Sebastian Mihail nr. 27 , Bl. S 10, Sc.2

7

Strada

Sebastian Mihail nr. 27 , Bl. S 10, Sc.3

8

Strada

Sebastian Mihail nr. 31 , Bl. S 8 , Sc. 3

9

Strada

Sebastian Mihail nr. 31 , Bl. S 8, Sc. 2

10

Strada

Sebastian Mihail nr. 31 , Bl. S 8, Sc. 4

11

Strada

Sebastian Mihail nr. 31 , Bl. S 8, Sc.1

12

Strada

Sebastian Mihail nr.108 , Bl. V 87 , Sc. A

13

Strada

Sebastian M. nr. 33 , Bl. S 6 , Sc.2

Tip Artera

Adresa

Nr. înregistrare Contract de

Mandat

1

Strada

Sebastian M. nr. 23 , Bl. S 13

39138/10.08.2017

2

Strada

Sebastian M. nr. 33 , Bl. S 6 , Sc.1

39139/10.08.2017

3

Strada

Sebastian Mihail nr. 137 , Bl. V 79

39140/10.08.2017

4

Strada

Sebastian Mihail nr. 139 , Bl. V 74

39131/10.08.2017

5

Strada

Sebastian Mihail nr. 27 , Bl. S 10, Sc.1

39130/10.08.2017

6

Strada

Sebastian Mihail nr. 27 , Bl. S 10, Sc.2

39129/10.08.2017

7

Strada

Sebastian Mihail nr. 27 , Bl. S 10, Sc.3

39132/10.08.2017

8

Strada

Sebastian Mihail nr. 31 , Bl. S 8 , Sc. 3

39133/10.08.2017

9

Strada

Sebastian Mihail nr. 31 , Bl. S 8, Sc. 2

39134/10.08.2017

10

Strada

Sebastian Mihail nr. 31 , Bl. S 8, Sc. 4

39137/10.08.2017

11

Strada

Sebastian Mihail nr. 31 , Bl. S 8, Sc.1

39135/10.08.2017

12

Strada

Sebastian Mihail nr.108 , Bl. V 87 , Sc. A

39136/10.08.2017

13

Strada

Sebastian M. nr. 33 , Bl. S 6 , Sc.2

Asociație de Locatari aflata in proceduri de transformare in Asociație de Proprietari