Hotărârea nr. 114/2017

Hotărârea nr. 114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri in consiliile de administrație ale unităților de învățământ

preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018

Având în vedere Raportul Direcției Generale de Administrație Publică Locală - Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, înregistrat sub nr. 39819/17.08.2017;

în conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017, ale OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 96, alin. 2, lit. a, b și c din Legea nr. 1/201 1 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin 1 și art. 81, alin 2, lit. j și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și persoanele nominalizate în anexă vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRAȘI SECRETAR' RISTINA CORNELIA F

Nr.


. //y    /22.08.2017ANEXA LA HCLS 5 NR.

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL

1

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

CALEA RAHOVEI NR. 266

BÎRSAN MIHAI

-

-

2

GRĂDINIȚA NR. 34

STR. LACUL BUCURA NR. 26

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

-

-

3

GRĂDINIȚA NR. 35

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2

AGHEORGHIESEI EMIL

-

-

4

GRĂDINIȚA NR. 53

STR. ALEEA BACAU NR. 2A

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

-

-

5

GRĂDINIȚA NR. 54

STR. FERENTARI NR. 96

BOLOȘ FLORINEL

-

-

6

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI"

STR. MĂRGEANULUI NR. 81

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

-

7

GRĂDINIȚA NR. 72

STR. SERGENT SCARLAT NR. 19

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

-

-

8

GRĂDINIȚANR. 73

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

-

-

9

GRĂDINIȚA NR. 168

SOS. VIILOR NR. 99

JELEA BOGDAN

-

-

10

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

STR. PUCHENI NR. 55

COANDĂ MIHAI

-

-

11

GRĂDINIȚANR. 178

STR. IANCU JIANU NR. 26

MATEI ION

-

-

12

GRĂDINIȚANR. 185

STR. GAROAFEI NR. 12

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

-

-

13

GRĂDINIȚA NR. 205

CALEA FERENTARI NR. 2

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

-

-

14

GRĂDINIȚA NR. 242

STR. MAGUREI NR. 8

GHEORGHE ȘTEFAN

-

-

15

GRĂDINIȚA NR. 244

STR. HUMULESTI NR. 31

GIURCĂ AUGUSTIN-RĂZVAN

-

-

16

GRĂDINIȚĂ NR. 245

STR. TUNSU PETRE NR. 9

MATEI ION

-

-

17

GRĂDINIȚA NR. 268

STR. ION CREANGA NR. 8

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

-

18

GRĂDINIȚA NR. 269

STR. C-TIN MICULESCU NR. 12

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

-

19

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

STR. AMURGULUI NR. 2

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

-

-

20

GRĂDINIȚA NR. 271

B-DUL EROII SANITARI NR. 77

POP CLAUDIA-RAMONA

-

-

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

STR. LACUL BUCURA NR. 14

AGHEORGHIESEI EMIL

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

-

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

STR. VIGONIEI NR. 3-5

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

BOLOȘ FLORINEL

-

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA"

STR. PÂNDELE ROSCA NR. 2-4

AGHEORGHIESEI EMIL

JELEA BOGDAN-ION

STANCIU ANDREEA

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 177

AGHEORGHIESEI EMIL

-

-

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

STR. MĂRGEANULUI NR. 25

PĂPUȘĂ VALENTIN

GIURCĂ AUGUSTIN- RÂZVAN

-

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 45

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

-

-

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

STR. LERESTI NR. 12

COANDĂ MIHAI

MATEI GEORGE

-

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127

STR. MUNȚII CARPATI NR. 72

CURSARU PAUL

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

STR. ION CREANGA NR. 6

PĂPUȘĂ VALENTIN

-

-

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL"

STR. DOINEI NR. 1

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

-

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

STR. GUTUILOR NR. 1

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

-

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE TOCILESCU"

STR. GRIGORE TOCILESCU NR. 20

COROBLEA CRISTINA

-

-

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

STR. BACIULUI NR. 4A

GHEORGHE ȘTEFAN

-

-

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

CALEA FERENTARI NR. 72

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

GHEORGHE ȘTEFAN

-

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

PRELUNGIREA FERENTARI NR. 68

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

GHEORGHE ȘTEFAN

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

SOS. ALEXANDRIEI NR. 21

COROBLEA CRISTINA

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I.C. BRĂTIANU"

STR. AMURGULUI NR. 35

CURSARU PAUL-GABRIEL

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 16

CURSARU PAUL-GABRIEL

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

PRELUNGIREA GHENCEA NR. 87

MATEI GEORGE

BÎRSAN MIHAI

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

SOS. PANDURI NR. 42

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

Panina 1

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"

STR. BACAU NR. 1

GIURCĂ AUGUSTIN-RĂZVAN

NICULESCU JACQUELINE-CHRISTINA

-

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

STR. BACHUS NR. 42

BÎRSAN MIHAI

GHEORGHE ȘTEFAN

-

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

B-DUL EROII SANITARI NR. 29-31

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

POP CLAUDIA-RAMONA

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

STR. TUFIȘULUI NR. 13

VANGHELIE DANIEL- MARIAN

JELEA BOGDAN-ION

-

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

STR. SERG.GH DONICI NR. 4A

PĂPUȘĂ VALENTIN

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

SĂNDULESCU NINA

46

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR”

B-DUL. REGINA ELISABETA NR. 48

VANGHELIE DANIEL MARIAN

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

-

47

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

SOS. VIILOR NR. 38

AGHEORGHIESEI EMIL

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

-

48

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

ALEEA PODUL GIURGIULUI NR. 5

AGHEORGHIESEI EMIL

GIURCĂ AUGUSTIN-RĂZVAN

-

49

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

"DUMITRU MOȚOC"

STR. SPATARU PREDA NR. 16

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

COANDĂ MIHAI

50

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

CALEA SERBAN VODĂ NR. 280

SĂNDULESCU NINA

STANCIU ANDREEA

-

51

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

STR. DORNEASCA NR. 7A

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

COROBLEA CRISTINA

-

52

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU"

CALEA RAHOVEI NR. 311

VANGHELIE DANIEL- MARIAN

MATEI ION

BÎRSAN MIHAI

53

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

STR. NABUCULUI NR. 18

MATEI GEORGE

STANCIU ANDREEA

-

54

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

STR. SAMUIL VULCAN NR. 8

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

MATEI ION

-

55

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR STEAUA

BD. GHENCEANR. 35

MATEI GEORGE

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

-

56

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5

STR. NĂSĂUD NR. 93

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

-

-

57

ȘCOALA PRIMARĂ "MICUL LORD"

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 54B

BOLOȘ FLORINEL

-

-

58

ȘCOALA PRIMARA COPIL DORIT

ȘOS. VIILOR NR. 33

JELEA BOGDAN-ION

-

-

59

ȘCOALA PRIMARĂ CONIL

DRUMUL COOPERATIVEI NR. 55

POP CLAUDIA-RAMONA

-

-

60

ȘCOALA PRIMARĂ MARYLAND

STR. DRUMUL GHINDARI NR. 150-154

CURSARU PAUL-GABRIEL

-

-

61

ȘCOALA GIMNAZIALA "ADA SCHOOL"

B-DUL CAROL DAVILA NR. 101

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

-

62

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUT"

STR. LACUL BUCURA NR. 9-13

COANDĂ MIHAI

-

-

63

ȘCOALA PRIMARĂ "RAINBOW KIDS"

STR: GENERAL ION DRAGALINA NR. 8

SĂNDULESCU NINA

-

-

Panina ?