Hotărârea nr. 107/2017

Hotărârea nr. 107/28.07.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituția din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 pentru anul 2018

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Generale Resurse Umane înregistrat sub nr. 36413/28.07.2017;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 11 alin. 1 și art. 12 din Ordinul A.N.F.P. nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice aferent anului 2018 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 și instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, Direcția Generală Resurse Umane, instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5 și Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează Secreta^ Șefctbr 5,

Nr.


/28.07.2017Cristina Corneliâ Eețijraean

ANEXA NR..J.....HCL./^Z?.f    -

PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 -PT.Aparatul de specialitate al Primarului Sector 5,Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5

Nr.

maxim de

funcții

publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganiză rii

Nr. maxim

de funcții publice rezervate

promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi ocupate prin

recrutare

secretar al sectorului

1

1

0

0

0

0

0

0

director general

7

3

4

0

0

0

0

2

director general adjunct

1

1

0

0

0

0

0

0

director general adjunct economic

1

0

1

0

0

0

0

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

22

6

16

0

0

0

0

8

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

0

0

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

72

27

451

0

0

0

0

20

sef birou

12

5

7

0

0

0

0

5

arhitect sef

1

1

0

0

0

0

0

1

Total categoria funcționari publici de conducere

117

44

73

0

0

0

0

37

auditor clasa I grad profesional superior

7

2

5

0

0

0

0

5

auditor clasa I grad profesional principal

5

1

4

0

0

0

0

4

auditor clasa I grad profesional asistent

6

0

6

0

0

0

0

6

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

9

7

2

0

7

0

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

13

9

4

7

5

7

0

4

consilier juridic clasa I grad profesional principal

11

6

5

5

3

5

0

5

consilier juridic clasa I grad profesional superior

14

8

6

3

0

3

0

6

consilier clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier clasa I grad profesional asistent

1

1

0

0

1

0

0

0

consilier clasa l grad profesional principal

2

0

2

1

0

1

0

2

consilier clasa I grad profesional superior

30

19

11

0

0

0

0

11

îxpert clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

sxpert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional superior

1

1

0

0

0

0

0

0

nspector clasa I grad profesional debutant

85

40

45

0

40

0

0

45

nspector clasa I grad profesional asistent

132

65

67

40

40

40

0

67

nspector clasa I grad profesional principal

133

84

49

40

44

40

0

49

nspector clasa I grad profesional superior

150

112

38

44

0

44

0

38

oolitist local clasa 1 grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

oolitist local clasa 1 grad profesional asistent

37

24

13

0

18

0

0

13

oolitist local clasa 1 grad profesional principal

47

39

8

18

6

18

0

8

oolitist local clasa 1 grad profesional superior

38

25

13

6

0

6

0

13

Total funcții publice clasa 1

722

443

279

164

164

164

0

279

•eferent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

•eferent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

■eferent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

•eferent de specialitate clasa II grad profesional superior

4

3

1

0

0

0

0

1

:unctii publice specifice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa II

4

3

1

0

0

0

0

1

■eferent clasa III grad profesional debutant

16

4

12

0

4

0

0

12

•eferent clasa III grad profesional asistent

20

10

10

4

10

4

0

10

•eferent clasa III grad profesional principal

28

15

13

10

10

10

0

13

•eferent clasa III grad profesional superior

78

56

22

10

0

10

0

22

oolitist local clasa III grad profesional debutant

o

0

0

0

0

0

0

0

oolitist local clasa III grad profesional asistent

14

9

5

0

9

0

0

5

oolitist local clasa III grad profesional principal

34

28

6

9

20

9

0

6

oolitist local clasa III grad profesional superior

139

126

13

20

0

20

0

13

:unctii publice specifice clasa III

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa III

329

248

81

53

53

53

0

81

Total funcții publice execuție

1055

694

361

217

217

217

0

361

Total funcții publice

1172

738

434

217

217

217

0

398