Hotărârea nr. 102/2017

Hotărârea nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate ai Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul servic iilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Resurse Umane și al Direcției Generale Economice și de Investiții nr. 35337/21.07.2017, și Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 34484/18.07.2017;

în baza prevederilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

In temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale, (r), cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1)- începând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de se specialitate al Primarului Sectorului 5, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 5, în baza art. 1 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă Lista serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

Art. 3 (1) - începând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, în baza art. 3 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Art. 4 (1) - începând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural și de Tineret "'Ștefan Iordache” în baza în baza art. 4 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Art. 5 (1) - începând cu data de 01.07.2017 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în cadrul Administrației Piețelor Sector 5, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administrației Piețelor Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Administrației Piețelor Sector 5, în baza art. 5 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Art. 6 - Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 5 în baza art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din prezenta hotărâre.

Art. 7 (1) - în cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul plătit din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 se vor stabili prin Dispoziția Primarului Sectorului 5, în baza art. 1 alin. (1).

(2) în cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Decizie a conducătorilor acestora, în baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 9 - Direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


/28.07.2017'laX . I [ tj-C-L -1 o^j Z'2/^-Q^ .2d^~ ■

Nr.

crt.

Funcția

Grad/Treapta

profesională

Nivel

studii

Gradație

Salariul de bază

Coeficient

corespunzător*

1

Secretar

II

S

8.500

5,862

2

Director General

II

S

8.500

5,862

3

Arhitect Șef

II

S

8.500

5,862

4

Director Executiv

II

S

8.000

5,517

5

Șef Serviciu

II

s

6.700

4,621

6

Șef Birou

II

S

6.500

4,483

7

Auditor

Superior

s

5

6.123

4,222

s

4

5.973

4,119

s

3

5.828

4,019

s

2

5.550

3,828

s

1

5.286

3,645

s

0

4.917

3,391

Principal

s

5

4.342

2,994

s

4

4.236

2,921

s

3

4.133

2,850

s

2

3.936

2,714

s

1

3.749

2,585

s

0

3.487

2,405

Asistent

s

5

3.471

2,394

s

4

3.386

2,335

s

3

3.225

2,224

s

2

3.072

2,118

s

1

2.857

1,970

s

0

2.658

1,833

8

Inspector / Consilier / Consilier juridic

Superior

s

5

5.321

3,669

s

4

5.191

3,580

s

3

5.064

3,493

s

2

4.823

3,326

s

1

4.593

3,168

s

0

4.273

2,947

Principal

s

5

3.770

2,600

s

4

3.678

2,537

s

3

3.589

2,475

s

2

3.418

2,357

s

1

3.255

2,245

s

0

3.028

2,088

Asistent

s

5

3.113

2,147

s

4

3.037

2,095

s

3

2.963

2,043

s

2

2.822

1,946

s

1

2.688

1,853

s

0

2.500

1,724

Debutant

S

5

2.490

1,718

S

4

2.430

1,676

S

3

2.370

1,635

S

2

2.258

1,557

s

1

2.150

1,483

s

0

2.000

1,379

9

Referent

Superior

M

5

2.942

2,029

M

4

2.871

1,980

M

3

2.801

1,931

M

2

2.667

1,839

M

1

2.540

1,752

M

0

2.363

1,630

Principal

M

5

2.490

1,718

M

4

2.430

1,676

M

3

2.370

1,635

M

2

2.258

1,557

M

1

2.150

1,483

M

0

2.000

1,379

Asistent

M

5

2.366

1,632

M

4

2.308

1,592

M

3

2.252

1,553

M

2

2.145

1,479

M

1

2.043

1,409

M

0

1.900

1,310

Debutant

M

5

2.224

1,534

M

4

2.170

1,496

M

3

2.117

1,460

M

2

2.016

1,390

M

1

1.920

1,324

M

0

1.786

1,232

10

Referent de specialitate

II

SSD

5

3.882

2,677

SSD

4

3.787

2,612

SSD

3

3.607

2,488

SSD

2

3.435

2,369

SSD

1

3.196

2,204

SSD

0

2.973

2,050

11

Polițist local I

Superior

S

5

5.561

3,835

s

4

5.425

3,742

s

3

5.293

3,650

s

2

5.041

3,477

s

1

4.801

3,311

s

0

4.466

3,080

Principal

s

5

3.961

2,732

s

4

3.864

2,665

s

3

3.770

2,600

S

2

3.591

2,476

S

1

3.420

2,358

S

0

3.181

2,194

Asistent

S

5

2.964

2,044

S

4

2.891

1,994

S

3

2.821

1,945

S

2

2.686

1,853

S

1

2.559

1,764

S

0

2.380

1,641

Debutant

S

5

2.490

1,718

S

4

2.430

1,676

S

3

2.370

1,635

S

2

2.258

1,557

S

1

2.150

1,483

s

0

2.000

1,379

12

Polițist local III

Superior

M

5

3.042

2,098

M

4

2.968

2,047

M

3

2.895

1,997

M

2

2.758

1,902

M

1

2.626

1,811

M

0

2.443

1,685

Principal

M

5

2.178

1,502

M

4

2.125

1,465

M

3

2.073

1,430

M

2

1.974

1,362

M

1

1.880

1,297

M

0

1.749

1,206

Asistent

M

5

2.055

1,417

M

4

2.004

1,382

M

3

1.956

1,349

M

2

1.862

1,284

M

1

1.774

1,223

M

0

1.650

1,138

Debutant

M

5

1.986

1,370

M

4

1.938

1,336

M

3

1.890

1,304

M

2

1.800

1,242

M

1

1.715

1,183

M

0

1.595

1,100

PERSONAL CONTRACTUAL

1

Administrator Public

II

S

10.000

6,897

2

Consilier Cabinet Primar/Consilier I A

II

s

5

3.779

2,606

s

4

3.687

2,543

s

3

3.597

2,481

s

2

3.426

2,363

S

1

3.263

2,250

S

0

3.035

2,093

3

Șef Serviciu

II

s

5

4.687

3,232

s

4

4.573

3,153

s

3

4.461

3,077

s

2

4.249

2,930

s

1

4.046

2,791

s

0

3.764

2,596

4

Șef Birou

II

s

5

4.453

3,071

s

4

4.344

2,996

s

3

4.238

2,923

s

2

4.036

2,784

s

1

3.844

2,651

s

0

3.576

2,466

5

Inspector specialitate

I

s

5

2.860

1,973

s

4

2.790

1,924

s

3

2.722

1,878

s

2

2.593

1,788

s

1

2.469

1,703

s

0

2.297

1,584

II

s

5

2.766

1,907

s

4

2.698

1,861

s

3

2.632

1,815

s

2

2.507

1,729

s

1

2.388

1,647

s

0

2.221

1,532

III

s

5

2.553

1,760

s

4

2.490

1,718

s

3

2.430

1,676

s

2

2.314

1,596

s

1

2.204

1,520

s

0

2.050

1,414

6

Referent A

I

M

5

2.356

1,625

M

4

2.298

1,585

M

3

2.242

1,546

M

2

2.136

1,473

M

1

2.034

1,403

M

0

1.892

1,305

7

Referent

II

M

5

1.986

1,370

M

4

1.938

1,336

M

3

1.890

1,304

M

2

1.800

1,242

M

1

1.715

1,183

M

0

1.595

1,100

8

Programator ajutor A

I

M

5

2.828

1,950

M

4

2.759

1,903

M

3

2.692

1,856

M

2

2.563

1,768

M

1

2.441

1,684

M

0

2.271

1,566

9

Programator ajutor

I

M

5

2.490

1,718

M

4

2.430

1,676

M

3

2.370

1,635

M

2

2.258

1,557

M

1

2.150

1,483

M

0

2.000

1,379

10

Programator ajutor

II

M

5

2.216

1,529

M

4

2.162

1,491

M

3

2.110

1,455

M

2

2.009

1,386

M

1

1.914

1,320

M

0

1.780

1,228

11

Programator ajutor debutant

II

M

5

1.868

1,288

M

4

1.822

1,257

M

3

1.778

1,226

M

2

1.693

1,168

M

1

1.613

1,112

M

0

1.500

1,034

12

Secretar dactilograf

M

5

1.868

1,288

M

4

1.822

1,257

M

3

1.778

1,226

M

2

1.693

1,168

M

1

1.613

1,1 12

M

0

1.500

1,034

13

Muncitor

I

M/G

5

2.479

1,710

M/G

4

2.419

1,668

M/G

3

2.360

1,627

M/G

2

2.247

1,550

M/G

1

2.140

1,476

M/G

0

1.991

1,373

14

Muncitor

II

M/G

5

1.906

1,315

M/G

4

1.860

1,283

M/G

3

1.815

1,251

M/G

2

1.728

1,192

M/G

1

1.646

1,135

M/G

0

1.531

1,056

15

Casier

M/G

5

2.266

1,563

M/G

4

2.211

1,525

M/G

3

2.157

1,488

M/G

2

2.054

1,417

M/G

1

1.957

1,349

M/G

0

1.820

1,255

16

Curier/guard/îngrijitor

M/G

5

1.843

1,271

M/G

4

1.798

1,240

M/G

3

1.754

1,210

M/G

2

1.671

1,152

M/G

1

1.591

1,097

M/G

0

1.480

1,021

Nota


1.    Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10%.

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

3.    Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Salariul de baza rezultă prin înmulțirea coeficienților din anexă cu salariul minim brut pe țară garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. M-'ZI y_

LISTA

Serviciilor publice de interes local al Consiliului Local al Sectorului 5

1.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

2.

Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” al Sectorului 5

3.

Administrația Piețelor

Anexa nr. 3 la HCL nr,

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR. 5 STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (2) UT. B)

DIN LEGEA NR. 153/2017

Nr.

crt

Funcția

Grad/Treapta

profesionala

Nivel

studii

Gradație

Salariul de

baza

Coeficient

corespunzător*

1

Director General

II

S

8,468

5.840

2

Director General Adjunct

II

s

7,685

5.300

3

Director Executiv

II

s

7,395

5.100

4

Sef Serviciu

II

s

6,700

4.621

5

Sef Birou

II

s

6,500

4.483

7

Auditor

Superior

s

5

5,742

3.960

s

4

5,602

3.863

s

3

5,465

3.769

s

2

5,205

3.589

s

1

4,957

3.419

s

0

4,611

3.180

Principal

s

5

4,153

2.864

s

4

4,051

2.794

s

3

3,953

2.726

s

2

3,764

2.596

s

1

3,585

2.473

s

0

3,335

2.300

Asistent

s

5

3,666

2.528

s

4

3,576

2.466

s

3

3,489

2.406

s

2

3,323

2.292

s

1

3,165

2.183

s

0

2,944

2.030

8

Superior

s

5

5,236

3.611

s

4

5,108

3.523

s

3

4,984

3.437

s

2

4,746

3.273

s

1

4,520

3.118

s

0

4,205

2.900

Consilier/Consilier juridic/

s

5

4,333

2.988

s

4

4,228

2.916

s

3

4,124

2.844

1 1 11 1 C1 Ț/C41

s

2

3,928

2.709

s

1

3,741

2.580

s

0

3,480

2.400

Expert/inspector

s

5

3,341

2.304

s

4

3,259

2.248

Asistent

S

3

3,180

2.193

S

2

3,028

2.089

s

1

2,884

1.989

s

0

2,683

1.850

Debutant

s

5

2,925

2.017

s

4

2,854

1.968

s

3

2,784

1.920

s

2

2,651

1.829

s

1

2,525

1.742

s

0

2,349

1.620

9

Referent III

Superior

M

5

2,925

2.017

M

4

2,854

1.968

M

3

2,784

1.920

M

2

2,651

1.829

M

1

2,525

1.742

M

0

2,349

1.620

Principal

M

5

2,799

1.930

M

4

2,731

1.883

M

3

2,664

1.837

M

2

2,537

1.750

M

1

2,417

1.667

M

0

2,248

1.550

Asistent

M

5

2,546

1.756

M

4

2,484

1.713

M

3

2,424

1.672

M

2

2,308

1.592

M

1

2,198

1.516

M

0

2,045

1.410

Debutant

M

5

2,438

1.681

M

4

2,379

1.640

M

3

2,321

1.600

M

2

2,210

1.524

M

1

2,105

1.452

M

0

1,958

1.350

SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCELRE SI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 STABILITE CONFORM ART.ll ALIN.(l), (2) SI (4) PRECUM SI ART. 38

ALIN.(2) LIT.B) SI LIT.C) DIN LEGEA NR.153/2017

Nr.

crt.

Funcția

Grad/Treapta

profesionala

Nivel

studii

Gradație

Salariul de

baza

Coeficient

corespunzător*

1

Sef Serviciu

II

S

4,742

3.270

1

S

4,350

3.000

2

Inspector specialitate

IA

S

5

3,647

2.515

S

4

3,558

2.454

S

3

3,471

2.394

S

2

3,306

2.280

S

1

3,149

2.172

S

0

2,929

2.020

1

S

5

3,341

2.304

S

4

3,259

2.248

S

3

3,180

2.193

S

2

3,028

2.089

S

1

2,884

1.989

s

0

2,683

1.850

II

s

5

2,893

1.995

s

4

2,823

1.947

s

3

2,755

1.900

s

2

2,604

1.796

s

1

2,480

1.710

s

0

2,300

1.586

debutant

s

5

2,419

1.669

s

4

2,360

1.628

s

3

2,303

1.588

s

2

2,193

1.513

s

1

2,089

1.441

s

0

1,943

1.340

IA

s

5

4,153

2.864

s

4

4,051

2.794

s

3

3,953

2.726

s

2

3,764

2.596

s

1

3,585

2.473

s

0

3,335

2.300

s

5

3,666

2.528

3

Consilier juridic

1

s

4

3,576

2.466

s

3

3,489

2.406

s

2

3,323

2.292

s

1

3,165

2.183

s

0

2,944

2.030

II

s

5

3,124

2.155

s

4

3,048

2.102

s

3

2,974

2.051

s

2

2,832

1.953

s

1

2,697

1.860

s

0

2,509

1.730

debutant

s

5

2,889

1.992

s

4

2,818

1.944

s

3

2,750

1.896

s

2

2,619

1.806

s

1

2,494

1.720

s

0

2,320

1.600

4

Referent A

1

M

5

2,528

1.743

M

4

2,466

1.701

M

3

2,406

1.659

M

2

2,291

1.580

M

1

2,182

1.505

M

0

2,030

1.400

5

Referent

1

M

5

2,438

1.681

M

4

2,379

1.640

M

3

2,321

1.600

M

2

2,210

1.524

M

1

2,105

1.452

M

0

1,958

1.350

II

M

5

2,258

1.557

M

4

2,202

1.519

M

3

2,149

1.482

M

2

2,046

1.411

M

1

1,949

1.344

M

0

1,813

1.250

M

5

2,203

1.519

M

4

2,149

1.482

M

3

2,097

1.446

M

2

1,997

1.377

M

1

1,902

1.312

M

0

1,769

1.220

c

A r) min ictrof nr

M

5

2,889

1.992

M

4

2,818

1.944

1

M

3

2,750

1.896

M

2

2,619

1.806

M

1

2,494

1.720

M

0

2,320

1.600

nu 1 1 111 1 IO LI a LL7I

II

M

5

2,781

1.918

M

4

2,713

1.871

M

3

2,647

1.825

M

2

2,520

1.738

M

1

2,400

1.656

M

0

2,233

1.540

7

Magazioner/casier

M/G

5

2,708

1.868

M/G

4

2,642

1.822

M/G

3

2,578

1.778

M/G

2

2,455

1.693

M/G

1

2,338

1.613

M/G

0

2,175

1.500

8

Magazioner debutant

M/G

5

2,600

1.793

M/G

4

2,537

1.749

M/G

3

2,475

1.707

M/G

2

2,357

1.625

M/G

1

2,245

1.548

M/G

0

2,088

1.440

9

Muncitor calificat

1

M/G

5

2,708

1.868

M/G

4

2,642

1.822

M/G

3

2,578

1.778

M/G

2

2,455

1.693

M/G

1

2,338

1.613

M/G

0

2,175

1.500

II

M/G

5

2,600

1.793

M/G

4

2,537

1.749

M/G

3

2,475

1.707

M/G

2

2,357

1.625

M/G

1

2,245

1.548

M/G

0

2,088

1.440

III

M/G

5

2,564

1.768

M/G

4

2,501

1.725

M/G

3

2,440

1.683

M/G

2

2,324

1.603

M/G

1

2,213

1.527

M/G

0

2,059

1.420

IV

M/G

5

2,456

1.693

M/G

4

2,396

1.652

M/G

3

2,337

1.612

M/G

2

2,226

1.535

M/G

1

2,120

1.462

M/G

0

1,972

1.360

M/G

5

2,258

1.557

M/G

4

2,202

1.519

1

M/G

3

2,149

1.482

M/G

2

2,046

1.411

M/G

1

1,949

1.344

10

Muncitor necalificat

M/G

0

1,813

1.250

II

M/G

5

2,203

1.519

M/G

4

2,149

1.482

M/G

3

2,097

1.446

M/G

2

1,997

1.377

M/G

1

1,902

1.312

M/G

0

1,769

1.220

11

Șofer

1

M/G

5

2,889

1.992

M/G

4

2,818

1.944

M/G

3

2,750

1.896

M/G

2

2,619

1.806

M/G

1

2,494

1.720

M/G

0

2,320

1.600

II

M/G

5

2,781

1.918

M/G

4

2,713

1.871

M/G

3

2,647

1.825

M/G

2

2,520

1.738

M/G

1

2,400

1.656

M/G

0

2,233

1.540

12

Paznic/Pompier

M/G

5

2,203

1.519

M/G

4

2,149

1.482

M/G

3

2,097

1.446

M/G

2

1,997

1.377

M/G

1

1,902

1.312

M/G

0

1,769

1.220

13

îngrijitor

1

M/G

5

2,258

1.557

M/G

4

2,202

1.519

M/G

3

2,149

1.482

M/G

2

2,046

1.411

M/G

1

1,949

1.344

M/G

0

1,813

1.250

M/G

5

2,203

1.519

M/G

4

2,149

1.482

M/G

3

2,097

1.446

M/G

2

1,997

1.377

M/G

1

1,902

1.312

M/G

0

1,769

1.220

Nota

1.    Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10%

2.    Salariul de bază rezulta din înmulțirea coeficienților de ierarhizare corespunzător gradului I și II la funcțiile de conducere, precum si cele corespunzătoare gradațiilor 0, 1, 2, 3, 4 si 5 la funcțiile de execuție, cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

3. Salariile de baza pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim

* Salariul de baza rezulta prin inmultirea coeficienților din anexa cu salariul minim brut pe tara garantat in plata si se modifica corespunzător acestuia.

Anexa nr.4f //'■(? L • nr-

GRILA SALARIZARE

Centrul Cultural și de Tineret „ ȘTEFAN IORDACHE ”

NR.

Funcția

Nivel de studii

Gradul/Treapta

profesionala

Gradația

Salariu de

baza

Coeficient

corespunzător

L Director general

S

II

6.900

4,76

Director Adjunct /Contabil sef

S

II

5.900

4,07

Sef serviciu / Sef secție

S

II

5.059

3,49

A

Sef birou/Sef oficiu

S

II

5.239

3,61

5

4.877

3,24

4

4.758

3,16

S

IA

3

4.641

3,08

2

4.420

2,93

1

4.209

2,80

0

3.915

2,60

5

4.696

3,24

4

4.581

3,16

5

Inspector specialitate

S

1

3

4.469

3,08

2

4.256

2,94

1

4.053

2,80

0

3.770

2,60

5

4.516

3,11

4

4.405

3,04

S

II

3

4.297

2,96

2

4.092

2,82

1

3.897

2,69

0

3.625

2,50

5

4.156

2,87

4

4.054

2,80

S

IA

3

3.955

2,73

2

3.766

2,60

1

3.586

2,47

0

3.335

2,30

5

3.975

2,74

4

3.878

2,67

6

Consilier juridic

S

1

3

3.783

2,61

2

3.602

2,48

1

3.430

2,37

0

3.190

2,20

5

3.794

2,62

4

3.701

2,55

S

II

3

3.610

2,49

2

3.438

2,37

1

3.274

2,26

0

3.045

2,10

-rr-

7

Administrator imobil

M/G

5

3.452

2,38

4

3.367

2,32

3

3.284

2,26

2

3.127

2,16

1

2.978

2,05

0

2.770

1,91

5

3.360

2,32

4

3.278

2,26

8

Operator (lumini imagini,

M/G

3

3.198

2,21

2

3.045

2,10

1

2.900

2,00

0

2.697

1,86

5

3.181

2,19

4

3.103

2,14

9

Șofer

M/G

3

3.027

2,09

2

2.882

1,99

1

2.744

1,89

0

2.552

1,76

Salariu de baza corespunzător gradației 0 se stabilește prin inmultirea coeficienților stabiliți pentru gradație 0 cu salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata .

•    Transele de vechime in munca in funcție de care se acorda cele 5 gradații precum si cotele procentuale

corespunzătoare acestora , calculate la salariu de baza si incluse in acesta , sunt următoarele :

a)    Gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza prevăzut la gradația 0

cu cota de 7.5% rezultând noul salariu de baza ;

b)    Gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza prevăzut la gradația

1    cu cota de 5% rezultând noul salariu de baza ;

c)    Gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza prevăzut la gradația

2    cu cota de 5% rezultând noul salariu de baza ;

d)    Gradația 4 - de la 15 ani la 20 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza prevăzut la gradația

3 cu cota de 2.5% rezultând noul salariu de baza ;

e) Gradația 5 - peste 20 ani - si se determina prin majorarea salariului de baza prevăzut la gradația 4 cu cota de 2.5% rezultând noul salariu de baza ;

•    Personalul care exercita activitatea de control finaciar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia,

beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10%

•    Salariu de baza coespunzator gradului I si IA se stabilește prin inmultirea coeficienților stabiliți cu salariu

de baza minim brut pe tara garantat in plata .

•    Salariile de baza prevăzute la gradul I si gradul II cuprind spor de vechime in munca la nimel maxim .

•    Personalul care exercita activitatea de control finaciar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia,

beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10%

•    Personalul care exercita activitatea in cadrul CENTRUL CULTURAL I DE TINERET SEFAN IORDACHE , beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 15% spor pentru condiții grele de munca .

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 5

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.Sector 5 nr. } £>& / &    2<0 l^~

GRILA DE SALARIZARE

Nr.

crt.

Compartiment

funcții

Nivel

Studii

Nr. Personal

Salariul de încadrare (fara sporuri)

1

Director General

S

1

8500

2

Director General Adjunct

S

1

6000

3

Director Administrativ

s

1

6400

4

Sef Serv. Administrativ

s

1

4300

5

Secretara

MZS

1

2200

6

Muncitori Calificați

G/M

7

1800

7

Muncitori Necalifiicati

-

2

1500

8

Șofer

M

3

2000

9

Sef Birou Achiziții, Investiții, Licitații

S

1

4500

10

Referent achiziții

M

1

2800

11

Director Marketing

S

1

5000

12

Administrator

M/S

6

2500

13

Muncitori Necalifiicati

-

23

1500

14

Director Economic

S

1

5000

15

Sef serv. fin. — contab -salarizare

s

1

2500

16

Magaziner

MZS

13

1600

17

Contabil + Economist

M/S

2

2800

18

Referent Casier

M/S

1

2200

19

Consilier Juridic

S

4000

20

Inspector Resurse Umane

M/S

-ri-it /——î-A-AA-

3500

:di

ta