Hotărârea nr. 1/2017

Hotărârea nr. 1/09.01.2017 privind îndreptarea erorilor materiale a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.142/21.12.2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorilor materiale a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/21.12.2016

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Resurse Umane ; Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art.45 al.(l) si art.81 al.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001, privind

administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă îndreptarea erorilor materiale survenite la pozițiile nr.298, nr.354 și nr.580 din Statul de Funcții ce reprezintă Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/21. 12.2016 , corect fiind funcție publică vacantă, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/21.12.2016 rămân neschimbate.

Art.3 Direcția Resurse Umane și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hătărâre.

STAT FUNCȚII    anexai

PRIMĂRIA SECTORULUI 5    -

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Funcția contractuala

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

de

conducere

de

execuție

Treapta

grad

prof.

Nivelul

studiilor

OBS.

1

Florea Daniel

Demnitar

Primar

2

Țigănuș Marian

Viceprimar

3

Feurdean Cristina Cornelia

Secretar Sector

1

S

Cabinet primar

4

Barabas Petre

Consilier

S

5

Hongu Ana Magdalena

Consilier

S

6

Neculae Daniela

Consilier

S

7

VACANT

Consilier

s

Direci

ia Corp de Control al Primarului

8

VACANT

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

9

VACANT

Șef Serviciu

1

S

10

VACANT

inspector

1

Superior

S

11

VACANT

inspector

1

Principal

S

12

VACANT

inspector

1

Asistent

S

13

VACANT

inspector

1

Asistent

S

14

VACANT

inspector

1

Debutant

S

15

VACANT

referent

3

Superior

M

16

VACANT

referent

3

Debutant

M

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

17

VACANT

Șef Serviciu

1

S

18

Brăiloiu Ion Ovidiu

inspector

1

Superior

S

19

VACANT

inspector

1

Debutant

s

20

VACANT

inspector

1

Debutant

s

21

Cretu Oana

inspector

1

Principal

s

22

Huidu Alexandru Laurentiu

inspector

1

Asistent

s

23

VACANT

referent

3

Superior

M

24

VACANT

inspector

1

Debutant

s

25

VACANT

referent

3

Debutant

M

Direcția Audit Public

26

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Auditare Instituții Publice Subordonate CLS 5 si Unitățile dc învățământ

27

VACANT

Șef Serviciu

1

S

28

VACANT

auditor

1

Superior

S

29

VACANT

auditor

1

Principal

S

30

VACANT

auditor

1

Superior

S

31

VACANT

auditor

1

Principal

S

32

VACANT

auditor

1

Asistent

S

33

VACANT

auditor

1

Asistent

S

34

VACANT

auditor

1

Superior

S

35

VACANT

auditor

1

Asistent

S

Serviciul Audit Public Intern

36

Costache Luminița

Șef Serviciu

1

S

37

Gârjoabă Marius Dan

auditor

1

Superior

S

38

VACANT

auditor

1

Asistent

S

39

Pătrașcu Sora

auditor

1

Principal

S

40

Stoleriu Isabel

auditor

1

Superior

s

41

VACANT

auditor

1

Asistent

s

42

VACANT

auditor

1

Asistent

s

43

VACANT

auditor

1

Principal

s

DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF

44

VACANT

Arhitect Șef

1

S

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

45

Basturescu Cristina Daniela

Director Executiv

1

S

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

46

Popescu Cătălin Vladut

Șef Serviciu

1

S

47

VACANT

consilier

1

Superior

S

48

Hemicsar Renate

consilier

1

Superior

S

49

Lupascu Mugur Petre

inspector

1

Superior

S

50

Luca Dan

consilier

1

Superior

S

51

Danalache Roxana Gabriela

consilier

1

Superior

S

52

Parvan Rodica

consilier

1

Superior

s

53

Burciu Marius Cristian

inspector

1

Principal

s

54

Chisamera Valentin

inspector

1

Asistent

s

55

Vindereu Irina

inspector

1

Asistent

s

56

Raducescu Elena Mirabela

inspector

1

Asistent

s

57

lonescu Gabriela Rodica

referent specialitate

2

Superior

SSD

58

VACANT

referent

3

Superior

M

59

Botila Alma

inspector

1

Principal

s

60

VACANT

referent

3

Superior

M

61

Rădulescu Laurentia

consilier

1

Superior

S

62

Bertesteanu Marioara

inspector

1

Superior

s

63

Nistor Teodora

referent specialitate

2

Superior

SSD

64

Maftei (Bica) Andra Roxana

inspector

1

Principal

S

65

Lada Mihaela

inspector

1

Superior

S

66

Exerescu Nicoleta

referent

3

Superior

M

67

VACANT

inspector

1

Debutant

S

68

VACANT

inspector

1

Debutant

S

69

VACANT

inspector

1

Principal

S

70

VACANT

inspector

1

Principal

S

71

VACANT

inspector

1

Asistent

S

Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

72

VACANT

Șef Birou

1

S

73

VACANT

inspector

1

Asistent

S

74

Stancu Claudia Florentina

referent

3

Asistent

M

75

Botila Georqe Crisu

inspector

1

Principal

S

76

Matache Ana

inspector

1

Principal

S

1J

VACANT

inspector

1

Debutant

S

78

VACANT

inspector

1

Superior

s

79

VACANT

referent

3

Superior

M

80

VACANT

inspector

1

Principal

S

81

VACANT

inspector

1

Asistent

S

82

VACANT

inspector

1

Debutant

s

83

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Prognoze Urbanistice

84

VACANT

inspector

1

Superior

s

85

VACANT

inspector

1

Principal

s

86

VACANT

inspector

1

Asistent

s

87

VACANT

inspector

1

Debutant

s

88

VACANT

inspector

1

Debutant

s

89

VACANT

referent

3

Superior

M

90

VACANT

referent

3

Principal

M

91

VACANT

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL SECTORULUI 5

92

VACANT

Director General

S

DIRECȚIA TEHNICĂ Șl VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE

93

VACANT

Director Executiv

S

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală si Verificare Lucrări Edilitare

94

VACANT

Șef Serviciu

1

S

95

Teodorescu Daniela

consilier

1

Superior

S

96

Blaga Daniel Valeriu

consilier

1

Superior

s

97

Simionov Alexandru

referent

3

Principal

M

98

VACANT

referent

3

Principal

M

99

Nastase Sanda

referent

3

Superior

M

100

lordache Mariana

referent

3

Superior

M

101

Seorici Elena luliana

referent

3

Principal

M

102

Naidin Victorita

inspector

1

Asistent

S

103

Marin Ion

secretar dactilograf

Tr. I

M

104

VACANT

consilier

1

Superior

S

105

Podoleanu Mihaela Cătălină

inspector

1

Principal

s

106

Focsa Mihai

inspector

1

Superior

s

107

VACANT

inspector

1

Asistent

s

108

Amza Mair

inspector

1

Asistent

s

109

VACANT

referent

3

Asistent

M

110

VACANT

consilier

1

Superior

s

111

VACANT

referent

3

Debutant

M

112

VACANT

referent

3

Superior

M

113

VACANT

referent

3

Superior

M

114

VACANT

inspector

1

Asistent

S

115

VACANT

referent

3

Superior

M

116

VACANT

inspector

1

Principal

S

117

VACANT

inspector

1

Superior

S

118

VACANT

inspector

1

Principal

s

119

VACANT

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

120

lorqa luliana

Șef Serviciu

1

s

121

Danea Cristina Petruta

Inspector

1

Debutant

s

122

Munteanu Dumitru

Inspector

1

Principal

s

123

VACANT

Inspector

1

Superior

s

124

VACANT

Inspector

1

Principal

s

125

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

126

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

127

VACANT

Referent

3

Superior

M

128

VACANT

Referent

3

Debutant

M

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

129

VACANT

Șef Serviciu

1

S

130

VACANT

Inspector

1

Superior

S

131

VACANT

Consilier juridic

1

Debutant

s

132

Marinescu Gheorghe

referent specialitate

2

Superior

SSD

133

Catorobai Eugenia

inspector

1

Superior

S

134

Beștoiu Dragos

inspector

1

Superior

S

135

Olteanu luliana

inspector

1

Principal

S

136

Mihaila Marilena

Inspector

1

Asistent

S

137

VACANT

inspector

1

Principal

S

138

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

139

Dediu Emilia

consilier

1

Superior

S

140

Popescu Stefania

inspector

1

Superior

S

141

Stoica Maria

inspector

1

Superior

S

142

VACANT

inspector

1

Principal

S

143

VACANT

inspector

1

Asistent

S

144

VACANT

referent

3

Principal

M

Serviciul Patrimoniu

145

VACANT

Șef Serviciu

1

S

146

Vomiceanu Marius

inspector

1

Superior

S

147

VACANT

inspector

1

Asistent

s

148

VACANT

referent

3

Superior

M

149

VACANT

inspector

1

Superior

s

150

VACANT

inspector

1

Superior

s

151

VACANT

inspector

1

Principal

s

152

VACANT

inspector

1

Asistent

s

153

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

154

VACANT

Șef Birou

1

s

155

Pavel Viorica

inspector

1

Superior

s

156

VACANT

referent

3

Superior

M

157

VACANT

inspector

1

Principal

S

158

Stefanescu Zina Laura

inspector

1

Principal

s

159

Stanimir Geanina Felicia

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Parcaje Auto de Reședință

160

Colibă Corneliu-Laurentiu

Șef Serviciu

S

161

Gherqhe P. Mariana Gabriela

referent

IA

M

162

Ion Ondine Simona Inqrid

referent

IA

M

163

lonită Stela

referent

IA

M

164

Olteanu Ținea

referent

IA

M

165

Paraschiv Nela

referent

IA

M

166

Tulpan 1. Anqela

referent

IA

M

167

VACANT

referent

IA

M

168

VACANT

referent

IA

M

169

VACANT

inspector specialitate

IA

S

170

VACANT

inspector specialitate

IA

S

DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

171

VACANT

1

_

Director General

1

s

Biroul Autorizare Activități Comerciale

172

VACANT

Șef Birou

1

s

173

VACANT

inspector

1

Superior

S

174

VACANT

inspector

1

Principal

s

175

VACANT

inspector

1

Superior

s

176

VACANT

inspector

1

Principal

s

177

VACANT

inspector

1

Principal

s

178

VACANT

inspector

1

Asistent

s

179

VACANT

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

180

VACANT

inspector

1

Superior

s

181

VACANT

inspector

1

Principal

s

182

VACANT

inspector

1

Debutant

s

183

Epure Lăzărescu Ion

referent

3

Superior

M

184

VACANT

inspector

IA

S

185

VACANT

referent

IA

M

Compartimentul Relații cu P.A.I.D.

186

Niculae Monica

inspector

1

Superior

S

187

VACANT

inspector

1

Superior

s

188

VACANT

inspector

1

Principal

S

189

VACANT

inspector

1

Principal

S

190

VACANT

inspector

1

Asistent

S

191

VACANT

inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

192

VACANT

Director Executiv

Serviciul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

193

Popa Cristina Claudia

Șef Serviciu

1

s

194

Panaitescu Marian

consilier

1

Superior

s

195

Popescu Adriana

consilier

1

Superior

s

196

Ciobanu Mariana

inspector

1

Superior

s

197

Constantin Petruta

inspector

1

Superior

s

198

Pane Andreea Lavinia

inspector

1

Principal

s

199

Clei Roxana Emilia

inspector

1

Principal

s

200

Zeciu Maria Maqdalena

inspector

1

Superior

s

201

Ionica Ancuța Carmen

Inspector

1

Superior

s

202

Diceanu Gabriel

inspector specialitate

IA

S

203

Nedelcu Florina

inspector specialitate

IA

S

Compartimentul Management Informațional

204

VACANT

inspector

1

Superior

s

205

VACANT

inspector

1

Principal

s

206

VACANT

inspector

1

Asistent

s

207

VACANT

inspector

1

Debutant

s

208

VACANT

inspector

1

Principal

s

209

Marinescu Răzvan Marian

inspector specialitate

I

S

210

Radocea David

inspector specialitate

IA

s

211

Manea Mirabela-Cristina

Inspector specialitate

Gr.ll

s

212

Bălan Adriana

Programator ajutor

Tr.lA

M

213

Pătrascu Adrian

Inspector specialitate

Gr.ll

s

214

Marcoci Siivia-Ancuta

Programator ajutor

Tr.ll

M

215

Dumitru Nicoleta-Andreea

Programator ajutor

Tr.l

M

216

Burda Alexandru-Gheorghe

Programator ajutor

Tr.lA

M

217

Gusman Mihaela

Programator ajutor

Tr.lA

M

218

Răducan Maria-Andreea

Programator ajutor

Tr.lA

M

219

Popescu Constantin

Inspector specialitate

Tr.lA

S

220

Lupu Cristian

Inspector specialitate

Tr.lA

S

221

VACANT

inspector specialitate

IA

s

222

VACANT

inspector specialitate

IA

s

223

VACANT

inspector specialitate

IA

s

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT Șl RELAȚII CU MINORITĂȚILE

224

Nedelcu Roxana Elena

1

Director Executiv

1

S

Serviciul Administrare Unități de învățământ

225

VACANT

Șef Serviciu

1

S

226

Bălan Lăcrămioara Elena

consilier

1

Superior

S

227

Bălăeț Denisa Georgiana

inspector

1

Principal

s

228

Archiudean Corina Paula

inspector

1

Principal

s

229

VACANT

inspector

1

Principal

s

230

Crăciun Margareta

inspector

1

Principal

s

231

Balman Marius

inspector

1

Principal

s

232

Florea Oana

inspector

1

Asistent

s

233

Stănciulescu Irina Georgiana

referent

3

Principal

M

234

Sileanu Maria

inspector

1

Asistent

s

235

Spătaru Aurelia

referent

3

Principal

M

236

VACANT

inspector

1

Debutant

S

Compartimentul Experți Etnice Rromă

237

Dumitru Ioana

inspector

1

Superior

S

238

Gheorghe Ștefan

suspendat

inspector

1

Asistent

S

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

239

VACANT

inspector

1

Superior

s

240

VACANT

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ

241

Vasile Anna Maria

Director Executiv

Serviciul Politici de Dezvoltare Durabilă

242

VACANT

Șef Serviciu

1

s

243

VACANT

inspector

1

Superior

s

244

Enache Mihai Adrian

inspector

1

Principal

s

245

VACANT

inspector

1

Debutant

s

246

Rosenberg Sarina

detașat

Consilier

IA

S

247

Bădoi Alexandra

detașat

Consilier

IA

S

248

Cora Corina

detașat

Consilier

IA

s

249

VACANT

Consilier

IA

s

Serviciul Implementarea și Monitorizarea Proiectelor

250

Neagu Alina

Șef Serviciu

1

s

251

Stoica Adrian

inspector

1

Principal

s

252

VACANT

inspector

1

Superior

s

253

VACANT

inspector

1

Asistent

s

254

VACANT

inspector

1

Asistent

s

255

VACANT

inspector

1

Debutant

s

256

VACANT

Consilier

IA

s

257

Giuca Victor

detașat

Consilier

IA

s

258

Dimache Ramona

detașat

Consilier

IA

s

259

VACANT

Consilier

IA

s

260

VACANT

Consilier

IA

s

261

VACANT

Consilier

IA

s

DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE

262

Dobre Violeta

Director General

1

s

Serviciul Managementul Funcției Publice

263

Bratu Carmen

Șef Serviciu

1

s

264

Mincă Lucian Nicusor

inspector

1

Superior

s

265

Bădună Nicoleta

inspector

1

Superior

s

266

Enache Claudia Sorina

inspector

1

Principal

s

267

VACANT

inspector

1

Debutant

s

268

Rădulescu Mădălina

suspendat

referent

3

Superior

s

269

Drăgoi Jane

inspector

1

Superior

s

270

Gânfăleanu Paula

inspector

1

Principal

s

Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii

271

Frunză Denisa Elena

_

_

Șef Serviciu

1

s

272

Carp Simona Elena

inspector

1

Superior

S

273

Catană Constanta

inspector

1

Superior

S

274

VACANT

inspector

1

Principal

S

275

Dumitrache Elena

inspector

1

Principal

S

276

VACANT

inspector

1

Principal

S

277

Vidroiu Adriana

inspector

1

Superior

S

278

Brînaru Tudor

inspector

1

Asistent

S

279

Ghelase Mihaela/Bardac Cristia

suspendat

secretar dactilograf

G

280

Pantale Elena

inspector

1

Asistent

S

281

Mihăilă Mihaela Andreea

suspendat

inspector

1

Debutant

S

Biroul Pregătire și Perfecționare

282

VACANT

Șef Birou

1

s

283

VACANT

referent

3

Asistent

M

284

Dăncilă Elena

Consilier juridic

1

Debutant

S

285

Atomei Lilica

referent

3

Superior

M

286

VACANT

inspector

1

Superior

S

287

VACANT

inspector

1

Principal

S

Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă

288

VACANT

Șef Serviciu

1

S

289

Piticaș Eugeniu

inspector

1

Superior

S

290

Simionov Viorica Fulquta

inspector

1

Superior

S

291

Mihart Gheorghe

inspector

1

Asistent

S

292

Cristea Ioana Roxana

inspector

1

Asistent

S

293

Lazăr Raluca

inspector

1

superior

S

294

Maită Stefania

inspector

1

principal

S

295

VACANT

referent

3

Superior

M

296

VACANT

referent

3

Principal

M

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

297

VACANT

Director Executiv

1

S

Serviciul Achiziții Publice

298

VACANT

Șef Serviciu

1

S

299

Negru Aurelia

inspector

1

Superior

s

300

Enache Mariana

inspector

1

Superior

s

301

Ion Marieta

inspector

1

Asistent

s

302

Samoilă-Lăzărescu

Eiena-Gabriela

inspector

1

Asistent

s

303

Scripcariu Daniela

inspector

1

Principal

s

304

Banu Alina

suspendat

inspector

1

Superior

s

305

Hudișteanu lordana

inspector

1

Superior

s

306

Țigănuș Liana Raluca

inspector

1

Principal

s

307

Ștefan Gabriela

inspector

1

Debutan

S

308

Piticu Neli-Adriana

referent

3

Superior

M

309

Nitu Adriana-Raluca

inspector

1

Asistent

S

310

VACANT

inspector

1

Superior

s

311

VACANT

inspector

1

Superior

s

312

VACANT

inspector

1

Principal

s

313

VACANT

inspector

1

Asistent

S

314

VACANT

inspector

1

Superior

s

Serviciul Administrativ

315

VACANT

Șef Serviciu

S

316

Ivănus Lenuta

inspector specialitate

Tr. IA

S

317

Bozsanui Maria

inspector specialitate

Tr. I

s

318

Ghibea Neculai

referent

Tr. IA

M

319

VACANT

referent

Tr.ll

M

320

Radu Silviu Lucian

Inspector specialitate

Gr. II

s

321

VACANT

referent

M

322

VACANT

referent

M

323

VACANT

inspector specialitate

IA

S

324

VACANT

inspector specialitate

IA

S

325

VACANT

inspector specialitate

IA

s

32S

VACANT

inspector specialitate

IA

s

Serviciul Transport întreținere

327

VACANT

Șef Serviciu

Gr. 1

s

328

VACANT

Inspector specialitate

Gr. II

s

329

Cristescu Florin

muncitor

Tr. 1

M/G

330

VACANT

muncitor

Tr. 1

M/G

331

Lincu Paul

muncitor

Tr. 1

M/G

332

Bobe Sora

muncitor

Tr. 1

M/G

333

Munteanu Gherorghe

muncitor

Tr. 1

M/G

334

Lupescu Mihai Marian

muncitor

Tr. II

M/G

335

VACANT

muncitor

Tr. II

M/G

336

Dulgheru Elena Roxana

îngrijitoare

Tr. 1

M/G

337

Nicolae Georgeta

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

338

Neacșu Elena

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

339

Crivineanu Cristina

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

340

VACANT

ingrijitoare

Tr. 1

M/G

341

Toader Gica

ingrijitoare

Tr. I

M/G

342

Mogoș Magdalena

ingrijitoare

Tr. I

M/G

343

Grigoriu Georqeta

ingrijitoare

Tr. I

M/G

344

Mareș Elena

îngrijitoare

Tr. I

M/G

345

VACANT

îngrijitoare

Tr. I

M/G

346

Vition Elisabeta-Geta

îngrijitor

Tr.l

G/M

347

Gavrilescu Valeria-Mirela

îngrijitor

Tr.l

G/M

348

TEMPORAR OCUPAT

Năstase Florin

Muncitor

Tr.l

M

349

Samoilă Lucian-Puiu

Muncitor

Tr.l

M

350

Mocanu Cosmin-Gheorghe

detașat

muncitor

I

M

351

Mocanu Sorinel-Viorel

detașat

muncitor

I

M

352

Pîrvu Alexandrina

detașat

îngrijitor

I

M

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Șl DE INVESTIȚII

353

VACANT

Director General

1

S

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

354

VACANT

Director Executiv

Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice 1

355

Săvulescu Reli-Silvia

Șef Serviciu

I

S

356

Magheru Mirela

Consilier

I

Superior

S

357

Crăiniceanu Daniela

Inspector

I

Superior

S

358

Rădulescu Nicoleta

Inspector

I

Principal

S

359

Turcu lonela-Cerasela

Inspector

I

Principal

S

360

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

361

Bucur Ecaterina

Referent

III

Superior

M

362

VACANT

Referent

III

Superior

M

363

Cucu-Năstase Florentina

Referent

III

Superior

M

364

Năstase Mariana

Inspector

I

Principal

S

365

Olteanu Gabriela-Nicoleta

Inspector

I

Asistent

S

366

Unciuleanu Laura

Referent

III

Superior

M

367

Constantin Andreea-Teodora

Inspector

I

Asistent

S

368

Stănciulescu Simona

suspendat

Inspector

I

Asistent

s

369

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

370

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

371

VACANT

Inspector

1

Principal

s

372

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

373

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Constatare și Impunere Persoane Fizice 2

374

Rusu Cristina

Șef Serviciu

I

s

375

VACANT

Consilier

I

Superior

s

376

Sillo Luiza-Laura

Consilier

I

Superior

s

377

Cotiga Mariana

Inspector

1

Superior

S

378

VACANT

Inspector

1

Superior

S

379

Roibu Justina

Inspector

1

Principal

S

380

Cucurezeanu Camelia

Inspector

1

Asistent

S

381

VACANT

Referent

III

Superior

M

382

Dona Anghilina

Referent

III

Superior

M

383

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

384

Eftene Elena-Oana

Referent

III

Asistent

M

385

Ciobanu Elena

Referent

III

Asistent

M

386

Selea Maria-Alina

Referent

III

Asistent

M

387

Geogloman Lucia

Inspector

1

Debutant

S

388

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

389

Chiru Cristina

Inspector

1

Debutant

s

390

VACANT

Inspector

1

Principal

s

391

VACANT

Inspector

1

Principal

s

392

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Urmărire încasare și Executare Persoane Fizice

393

Grigoriu Mariana

Șef serviciu

1

S

394

Râpeanu Anda-Carmen

Inspector

1

Superior

S

395

Tudora Elena

Consilier

1

Superior

S

396

Ene Maria-Corina

Inspector

1

principal

S

397

Mihailescu Georgeta-Alina

inspector

1

superior

s

398

Honciuc Mihaela-lonuta

Inspector

1

asistent

s

399

Druga Diana-Karina

Inspector

1

Asistent

s

400

Nae Luminița

Inspector

1

Asistent

s

401

Stefanescu Vasilica

Inspector

1

Asistent

s

402

Alexe Florina

Inspector

1

Asistent

s

403

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

404

Tanase Geani

Referent

III

Superior

M

405

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

406

VACANT

Referent

III

superior

M

407

Simion Carmen

Inspector

1

Asistent

s

408

VACANT

inspector

1

Asistent

s

409

VACANT

Inspector

1

principal

s

410

VACANT

Inspector

1

principal

s

411

VACANT

Referent

3

principal

M

Serviciul Constatare și Impunere Persoane Juridice

412

Doltu Lazăr-Gabriel

Șef Serviciu

I

s

413

Grigoriu Emanuel-Grigore

Consilier

I

Superior

s

414

Oprică Rodica

Inspector

I

Superior

s

415

Arapu Marc Cristian

Inspector

I

Superior

s

416

VACANT

Inspector

I

Principal

s

417

Cretu Manuela

Inspector

I

Asistent

s

418

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

419

lonita Consuela-Rodica

Inspector

I

Principal

s

420

Stoian Mariana

Inspector

I

Principal

s

421

Simion lulia

Referent

III

Superior

M

422

Ghită Carmen-Anastasia

Referent

III

Superior

M

423

Barbu Virginia

Inspector

I

Asistent

S

424

Medrega Elena

Inspector

I

Debutant

S

425

Albu Alina-Mihaela

Inspector

I

Asistent

s

426

VACANT

Inspector

1

Principal

s

427

VACANT

Inspector

1

Principal

s

428

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Urmărire, încasare și Executare Persoane Juridice

429

VACANT

_

Șef Serviciu

1

S

430

VACANT

Referent

III

Superior

M

431

Stănculescu Cristina

Inspector

1

Superior

S

432

Tălpuș Narcis-Alexandru

Inspector

1

Superior

S

433

Vulpe Gabriela-Adriana

Inspector

1

Principal

s

434

Șillo George

Inspector

1

Principal

s

435

Neagu Alexandra

suspendat

Inspector

1

Principal

s

436

Năstase Elisabeta-Cristina

suspendat

Inspector

1

Asistent

s

437

Geamănu Luminița

Inspector

1

Asistent

S

438

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

439

Popescu Ani Violeta

Inspector

1

Debutant

s

440

Preda Andreea-Georgeta

Inspector

1

Asistent

s

441

Csiszer Tiberiu

Inspector

1

Principal

S

442

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

443

VACANT

Inspector

1

Principal

s

444

VACANT

Referent

3

Principal

M

445

VACANT

Referent

3

Asistent

M

Serviciul Inspecție Fiscală

446

VACANT

Șef Serviciu

1

S

447

Sandu-Petre Elena

Inspector

1

Superior

S

448

Grigore Victoria-Maria

Inspector

1

Superior

S

449

VACANT

Inspector

1

Principal

S

450

VACANT

Inspector

1

Principal

S

451

Cocolea-Roman Alexandra

Inspector

1

Asistent

S

452

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

453

Lăzărescu Marius-Cătălin

Inspector

1

asistent

S

454

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

455

VACANT

Inspector

1

Superior

S

456

VACANT

Inspector

1

Principal

S

457

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

Serviciul Amenzi și Alte Venituri

458

Pasaniuc Andreea-Daniela

Șef Serviciu

I

S

459

Pîrvan Veronica

Inspector

I

Superior

S

460

Mărican Viorica

Inspector

I

Superior

S

461

VACANT

Inspector

I

Asistent

S

462

Gindes Ramona

Inspector

I

Asistent

S

463

Nită Loredana

Inspector

I

Principal

S

464

VACANT

Referent

III

Superior

M

465

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

466

Bucur Simona Elena

Referent

III

Superior

M

467

VACANT

Referent

III

Superior

M

468

Ungureanu Elena-Antoaneta

Referent

III

Superior

M

469

Manciu Adriana

Inspector

1

Principal

S

470

Neaqoe Elena-Gabriela

Inspector

1

Asistent

S

471

Popa (Tomașu) Daniela-Elena

suspendat

Inspector

1

Asistent

s

472

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

473

Colceaq Mirela-Gabriela

Inspector

1

Debutant

s

474

VACANT

Inspector

1

Superior

s

475

VACANT

Inspector

1

Principal

s

476

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

477

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

478

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

479

VACANT

Inspector

1

Debutant

s

480

VACANT

Inspector

1

Principal

s

481

VACANT

Referent

3

Principal

M

482

VACANT

Referent

3

Asistent

M

Biroul încasări

483

VACANT

Șef Birou

Gr.lA

s

484

Datcu Corina

Casier

Tr.l

M

485

Lazăr Livia-lonela

Casier

Tr.l

M

486

Smadea Diana

Casier

Tr.l

M

487

Anghelescu Georgeta

Casier

Tr.l

M

488

Gioană Ionela

Casier

Tr.l

M

489

Dumitru Zoica

Casier

IA

M

490

VACANT

Casier

IA

M

491

VACANT

Casier

IA

M

492

VACANT

Casier

IA

M

493

VACANT

Casier

IA

M

494

VACANT

Casier

IA

M

495

VACANT

Casier

IA

M

Serviciul Evidență Venitur

i

496

VACANT

Șef Serviciu

1

S

497

Bașturescu Mihaela

Consilier

1

Superior

S

498

Neshan Rodica Letitia

Inspector

1

Superior

S

499

Micu Ionica

Inspector

1

Superior

S

500

Șerbănescu Leliana

Inspector

1

Superior

S

501

Brezeanu Monica

suspendat

Inspector

1

Principal

s

502

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

503

Zaharia Vasilica

Inspector

1

Principal

s

504

VACANT

Inspector

1

Asistent

s

505

Vasilache Andra-Maria

Inspector

1

Debutant

s

506

Cristian lonela-Cristina

Inspector

1

Debutant

s

507

Enache Ștefania-Mihaela

Inspector

1

Asistent

s

508

VACANT

Inspector

1

Principal

s

509

VACANT

Inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA DE URMĂRIRE, DERULARE CONTRACTE

510

VACANT

Director Executiv

1

s

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

511

VACANT

Șef Serviciu

1

s

512

VACANT

inspector

1

Superior

s

513

VACANT

inspector

1

Principal

s

514

Anechiței Andreea Alexandra

inspector

1

Asistent

s

515

Faur Diana

inspector

1

Debutant

s

516

VACANT

referent

3

Superior

M

517

VACANT

inspector

1

Superior

s

518

VACANT

inspector

1

Principal

S

519

VACANT

inspector

1

Debutant

s

520

VACANT

referent

3

Asistent

M

521

VACANT

referent

3

Superior

M

522

VACANT

referent

3

Principal

M

523

VACANT

referent

3

Superior

M

524

VACANT

referent

3

Asistent

M

525

VACANT

referent

3

Superior

M

526

VACANT

inspector

1

Principal

S

527

VACANT

inspector

1

Principal

S

528

VACANT

inspector

1

Asistent

s

Serviciul Urmărire Derulare Contracte Unități de învățământ

529

VACANT

Șef Serviciu

1

s

530

VACANT

inspector

1

Superior

s

531

VACANT

inspector

1

Asistent

s

532

VACANT

inspector

1

Debutant

s

533

VACANT

referent

3

Superior

M

534

VACANT

referent

3

Debutant

M

535

VACANT

inspector

1

Superior

S

536

VACANT

inspector

1

Principal

S

537

VACANT

inspector

1

Debutant

S

Serviciul Financiar-Contabilitate

538

VACANT

Șef Serviciu

539

VACANT

consilier

1

Superior

S

540

Mihalascu Mariana Gina

inspector

1

Superior

S

541

Stanciulescu Adriana

inspector

1

Principal

S

542

VACANT

inspector

1

Principal

S

543

Idu Vița

inspector

1

Asistent

S

544

Dan Mirela

inspector

1

Asistent

S

545

Chircă Gilda Mioara

inspector

1

Principal

S

546

Niculae Ana Maria

inspector

1

Debutant

S

547

Deak Adela

referent

3

Superior

M

548

Georgescu Elena Mihaela

inspector

1

Asistent

S

549

VACANT

inspector

1

Superior

S

550

VACANT

inspector

1

Superior

S

551

VACANT

inspector

1

Superior

S

552

VACANT

referent

3

Superior

M

553

VACANT

inspector

1

Asistent

S

Serviciul Investiții

554

VACANT

Șef Serviciu

555

VACANT

inspector

1

Superior

s

556

VACANT

inspector

1

Principal

S

557

VACANT

inspector

1

Asistent

s

558

VACANT

inspector

1

Debutant

s

559

VACANT

inspector

1

Debutant

s

560

VACANT

referent

3

Superior

M

561

VACANT

referent

3

Debutant

M

DIRECȚIA BUGET Șl URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ

562

Disăgilă Isabela Nicoleta

Director Exectuiv

1

S

Serviciul Buget

563

VACANT

Șef Serviciu

1

S

564

Mititelu Mihaela

inspector

1

Superior

s

565

VACANT

inspector

1

Superior

S

566

Proscanu Claudia

inspector

1

Superior

s

567

VACANT

inspector

1

Debutant

s

568

VACANT

inspector

1

Debutant

s

569

Cretu Gabriela Rodica

inspector

1

Debutant

s

570

Negrilă Ioana Theodora

referent

3

Asistent

M

571

Gușoi Andreea Mihaela

referent

3

Asistent

M

Serviciul Urmărire Execuție Bugetară

572

VACANT

Șef Serviciu

573

VACANT

inspector

1

Superior

S

574

VACANT

inspector

1

Asistent

S

575

VACANT

inspector

1

Debutant

S

575

VACANT

referent

3

Superior

M

577

VACANT

referent

3

Debutant

M

578

VACANT

inspector

1

Superior

S

579

VACANT

inspector

1

Principal

S

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

580

VACANT

Director General

Serviciul Contencios Administrativ

581

VACANT

Șef Serviciu

1

S

582

Teodorescu Mihaela Constanta

consilier juridic

1

Superior

s

583

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

584

Popescu Radu Marian

consilier juridic

1

Superior

s

585

VACANT

consilier juridic

1

Principal

s

585

Roescu Daniel

consilier juridic

1

Asistent

s

587

Radu Mireia Violeta

consilier juridic

1

Principal

s

588

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

589

Mocanu Georgiana Alina

consilier juridic

1

Principal

S

590

Costache Florica Liliana

consilier juridic

1

Principal

s

591

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

592

VACANT

referent

3

Asistent

M

593

Stăiculescu Liana

referent

3

Asistent

M

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

594

Gresoi Stefania

Șef Serviciu

1

S

595

VACANT

consilier juridic

1

Superior

S

596

Dicu Anca

consilier juridic

1

Superior

s

597

Radu Sanda

consilier juridic

1

Principal

s

598

Sîia luliana

consilier juridic

1

Asistent

s

599

Mustareată Mădălina

consilier juridic

1

Asistent

s

600

Tundrea Mireia

consilier juridic

1

Debutant

s

501

VACANT

consilier juridic

1

Superior

s

Serviciul Juridic Financiar Fiscal

602

Deca Elena-Denisa

Șef Serviciu

1

S

603

VACANT

Consilier juridic

1

Superior

S

604

VACANT

Consilier juridic

1

Principal

s

605

VACANT

Consilier juridic

1

Asistent

s

606

VACANT

Consilier juridic

1

Asistent

s

607

Gaspar Ana-Maria

Consilier juridic

1

Asistent

s

608

Muicaru (Dascălu) Andreea-lzabela

Consilier juridic

1

Debutant

s

609

VACANT

Referent

III

Debutant

M

Biroul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

610

Oprescu Mirela

Șef Birou

1

s

611

Vasile Gili

inspector

1

superior

s

612

Mijea loana-Roxana

consilier juridic

1

principal

s

613

VACANT

consilier juridic

1

principal

s

614

Agheorghiesei Diana

consilier juridic

1

asistent

s

615

Caramet Mariana

consilier juridic

1

principal

s

616

VACANT

inspector

1

principal

s

617

VACANT

inspector

1

asistent

s

618

VACANT

inspector

1

principal

s

619

VACANT

inspector

1

principal

s

620

VACANT

referent

3

superior

M

SECRETAR

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

621

VACANT

Director Executiv

Serviciul Evidență Acte Administrative

622

VACANT

Sef Serviciu

623

VACANT

consilier juridic

1

superior

s

624

Enache Anica

inspector specialitate

Gr. IA

S

625

VACANT

inspector

1

superior

s

626

VACANT

inspector

1

superior

s

627

VACANT

inspector

1

principal

s

628

VACANT

inspector

1

debutant

s

629

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

S

630

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

S

631

VACANT

inspector specialitate

IA

S

632

VACANT

inspector specialitate

IA

S

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

633

Lupașcu Marian

Șef Serviciu

634

Coste Rada

inspector specialitate

Gr. I A

S

635

Purice Ciprian

detașat

inspector specialitate

Gr. I

S

636

Mocanu Antoaneta/Munteanu luliana

referent

Tr. IA

M

637

losif Cristina

inspector specialitate

IA

S

638

Ștefan Vasilica

inspector specialitate

Gr. II

S

639

Petrican Tanta

curier

Tr. 1

M/G

640

Boteanu Laurentiu Clementin

curier

Tr. 1

M/G

641

Savu Roxana-Elena

inspector specialitate

HA

S

642

Costineanu Cristina

referent

II

M

643

Bișa Cornel-Constantin

Referent

Tr.lA

M

644

Gâscă Mihai

Referent

Tr.ll

M

645

Ursu Agripina

Curier

Tr.l

M

646

VACANT

Curier

Tr.l

M

647

VACANT

Referent

Tr.lA

M

648

VACANT

Referent

Tr.lA

M

649

VACANT

Referent

Tr.lA

M

650

VACANT

inspector specialitate

Gr. 1 A

S

651

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

S

652

VACANT

inspector specialitate

Gr. IA

s

653

VACANT

inspector specialitate

IA

s

654

VACANT

inspector specialitate

IA

s

655

VACANT

inspector specialitate

IA

S

Serviciul Relații cu Cetățenii / Contribuabilii

656

VACANT

Șef Serviciu

1

S

657

VACANT

inspector

1

Asistent

S

658

Băncilă Veronica-Elizabeth

Inspector

I

Debutant

S

659

Lepădat loana-Cătălina

Inspector

I

Debutant

S

660

Manaș Florentina

Inspector

I

Debutant

S

661

VACANT

Referent

III

Principal

M

662

VACANT

inspector

1

Principal

S

663

VACANT

inspector

1

Principal

s

664

VACANT

inspector

1

Principal

s

665

VACANT

inspector

1

Asistent

s

666

VACANT

Referent

3

Principal

M

667

VACANT

Referent

3

Principal

M

Serviciul Evidență Electorală

668

Niculai Constanta Cornelia

Șef Serviciu

1

S

669

Dumitrescu Elena

inspector

1

Superior

s

670

VACANT

inspector

1

Superior

s

671

VACANT

inspector

1

Superior

s

672

Dobre Cristina

inspector

1

Asistent

s

673

Petre Marinica

suspendat

inspector

1

Principal

s

674

VACANT

inspector

1

Asistent

s

675

Bicheru Beatrice

suspendat

referent

3

Asistent

M

Serviciul Autoritate Tutelară

676

Marin Gabriela

suspendat

Șef Serviciu

1

s

677

Mihalache Ileana

inspector

1

Superior

s

678

VACANT

inspector

1

Asistent

s

679

Avram Elisabeta

inspector

1

Superior

s

680

Chirita Cornelia Nela

inspector

1

Superior

s

681

Moldoveanu Viorica Lidia

inspector

1

Superior

s

682

Botoran Mădălina Euqenia

inspector

1

Asistent

S

683

VACANT

referent

3

Superior

M

684

Dumitru Mihaela

inspector

1

Asistent

s

685

VACANT

inspector

1

Debutant

s

686

VACANT

inspector

1

Debutant

s

687

Anghel Elena

suspendat

inspector specialitate

S

DIRECȚIA EVIDENȚA POPULAȚIEI

688

VACANT

Director Executiv

1

s

Biroul 1 Evidența Populației

689

VACANT

Șef Birou

1

S

690

Ciupitu Teodor

inspector

1

Superior

S

691

Ciobanu Eugenia

inspector

1

Superior

S

692

Alecsa Ioana

inspector

1

Superior

S

693

Constatinescu Liliana Adina

inspector

1

Superior

S

694

Neamtu Silvica

referent

3

Superior

M

695

Ion Simona Daniela

referent

3

Principal

M

696

Gogea Oana

referent

3

Debutant

M

Biroul 2 Evidența Populației

697

VACANT

Șef Birou

698

Cristescu Cristian Eugen

inspector

1

Superior

S

699

Ungureanu George Marius

inspector

1

Superior

S

700

Zamfirescu (Ghenghea) Petruta Cici

inspector

1

Principal

S

701

lonescu Marioara

referent de specialitate

2

Superior

SSD

702

Mandresi Alina

Inspector

1

Asistent

S

703

Alexandrescu Denisse Anca

referent

3

Superior

M

704

Gheorghe Roxana

referent

3

Superior

M

705

Marcus Elena Lacramioara

inspector

1

Superior

S

706

VACANT

referent

3

Asistent

M

707

Avram Mioara

referent

3

Principal

M

Biroul 3 Evidența Populației

708

Nicolae Mariana

Șef Birou

1

S

709

Calin Eugenia M.

inspector

1

Superior

S

710

Eftimie Dumitra

inspector

1

Superior

s

711

Zamfirescu Georgica Marius

inspector

1

Principal

s

712

Constantin Denisa Andreea

inspector

1

Principal

s

713

Crăciun Felicia Gina

inspector

1

Principal

s

714

Varban Neli

inspector

1

Principal

s

715

Vigu Florentina

referent

3

Superior

M

716

Balasoiu Georgeta

inspector

1

Principal

S

717

Stoica Nina

inspector

1

Superior

S

718

VACANT

referent

3

Principal

M

Biroul 4 Evidența Populației

719

Grecu Maria

Șef Birou

1

S

720

Crăciun Gabriela Petruta

inspector

1

Superior

S

721

Cemescu Luminița

inspector

1

Superior

S

722

losif Marius Cristian

inspector

1

Superior

S

723

Grosu Daniela

referent

3

Superior

M

724

Miu Veronica

inspector

1

Superior

S

725

Catana Claudia

referent

3

Superior

M

726

Pășune Monica Marioara

inspector

1

Superior

S

727

VACANT

Inspector

1

Asistent

S

Serviciul Stare Civilă

728

VACANT

Șef Serviciu

1

S

729

Epuran Carmen Silvia

Cosilier juridic

1

Principal

s

730

Comanceanu Ionica

Inspector

1

Debutant

s

731

Parvu Diana Maria

inspector

1

Principal

s

732

Draqomir Maria

Referent

3

Superior

M

733

Graur Brandusa

referent

3

Superior

M

734

Militaru Petra

referent

3

Superior

M

735

Neaqu Mioara

inspector

1

Principal

S

736

Popa Rodica

referent

3

Superior

M

737

Paler Adriana

inspector

1

Superior

S

738

Stan Ana

referent

3

Superior

m

739

Honciuc Simona Daniela

inspector

1

Principal

s

740

VACANT

referent

3

Principal

M

741

Rădoi Victoria

referent

3

Principal

M

742

Stan Adriana

referent

3

Debutant

M

743

Ghită Rodica Emilia

Inspector

1

Debutant

s

744

Filip Ana Maria

Inspector

1

Debutant

s

745

Roșea Daniela

Inspector

1

Debutant

s

746

Mirea Alexandru

Inspector

1

Debutant

s

747

Dănescu Magdalena Gabriela

Inspector

1

Debutant

s

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

748

VACANT

1

Director General

1

s

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

749

VACANT

Director Executiv

1

s

Serviciul Intervenție

750

Stemate Cristian

Șef Serviciu

1

s

751

Socol Mariana-Liliana

polițist local

1

principal

s

752

Popoiu Decebal-Vasile

polițist local

1

principal

s

753

Diaconu Petruta-Raluca

polițist local

1

principal

s

754

Munteanu Constantin

polițist local

1

principal

s

755

Stanculescu Mihaita-Cristian

polițist local

3

superior

M

756

Pietraru Titus-Cezar

polițist local

3

superior

M

757

Aradoaie Ionel

polițist local

3

superior

M

758

Serban lonut-Daniel

polițist local

3

superior

M

759

Grigore Marian

polițist local

3

superior

M

760

Nastasa Nicusor-Marius

polițist local

3

superior

M

761

Bugaru Ștefan

polițist local

3

superior

M

762

Stoica Dumitru-Viorel

polițist local

3

superior

M

763

Stoian Eugen

polițist local

3

superior

M

764

Ganea lon-Daniel

polițist local

3

asistent

M

765

Costache Nicolai

polițist local

3

principal

M

766

Stancu Nicolae

polițist local

3

principal

M

Serviciul Ordine Publică (1)

767

TEMPORAR OCUPAT

Diaconu Raluca

Șef Serviciu

1

S

768

Călin Lorin

polițist local

1

principal

S

769

Stratulat Gheorghe

polițist local

1

principal

s

770

Bran Laurenfiu

polițist local

1

superior

s

771

Bud Florentin

polițist local

1

superior

s

772

Belezan Coman

polițist local

3

superior

M

773

Pană Florea

polițist local

3

superior

M

774

Tănase Doru

polițist local

3

superior

M

775

Nechita Mihai

polițist local

3

superior

M

776

Caseru Constantin

polițist local

3

superior

M

777

Chirilă loan

polițist local

3

superior

M

778

Drăgoi Octavian

polițist local

3

superior

M

779

Milan Marin

polițist local

3

superior

M

780

Gheorghe Vasile-Silviu

polițist local

3

superior

M

781

Codrea Gheorghe

polițist local

3

superior

M

782

Novac Constantin

polițist local

3

superior

M

783

Ceorsoiu Dan

polițist local

3

superior

M

784

Burlacu Dumitru

polițist local

3

superior

M

785

Matache Cornel

polițist local

3

superior

M

786

Radu Florin-Daniel

polițist local

3

principal

M

787

Pândele Elena

polițist local

3

superior

M

788

Tiu Ionel

polițist local

3

superior

M

789

Dragne Daniela

polițist local

3

superior

M

790

Surche Marian

polițist local

3

superior

M

791

Dragu Alexandru

polițist local

3

superior

M

792

Stoian lancu

polițist local

3

superior

M

793

Popa Meltiade

polițist local

3

superior

M

794

Pană Mariana

polițist local

3

superior

M

795

Caracuda Mihai-Florin

polițist local

3

principal

M

796

Paraschiv Petre

polițist local

3

principal

M

797

Macovei Gabriel

polițist local

3

principal

M

798

Bănică Niculae

polițist local

3

principal

M

799

Dumitru Gheorqhe

polițist local

3

principal

M

Serviciul Ordine Publică (2)

800

VACANT

Șef Serviciu

1

S

801

Bucur Stan

polițist local

1

principal

S

802

Șerban Serbănica

polițist local

1

principal

s

803

Ducuță Marian-Stelian

polițist local

1

principal

s

804

Bărbieru Daniela

polițist local

3

superior

M

805

Constantin Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

80S

Frunză Cristian

polițist local

3

superior

M

807

Costea Marian

polițist local

1

asistent

S

808

Grădescu Mihaela

polițist local

3

superior

M

809

Vlad Paul

polițist local

3

superior

M

810

Băbuță Costel

polițist local

3

superior

M

811

Constantin Vasilica

polițist local

3

superior

M

812

Mânatu Mircea

polițist local

3

superior

M

813

Canale Viorel

polițist local

3

superior

M

814

Bătrînu Octavian-lon

polițist local

3

superior

M

815

Stan Cristian-Adrian

polițist local

3

superior

M

816

Popa Nicolae-Viorel

polițist local

3

superior

M

817

Udrea Valentin

polițist local

3

principal

M

818

Ban Gheorqhe

polițist local

3

principal

M

819

Zotea loan

polițist local

3

principal

M

820

Oprina Marian

polițist local

1

asistent

S

821

Stefănescu Viorel

polițist local

3

principal

M

822

Pârqhel Ilie-lulius-Daniel

polițist local

3

principal

M

823

Stemate Paulina

polițist local

3

asistent

M

Serviciul Ordine Publică (3)

824

VACANT

Șef Serviciu

I

S

825

Tănase Aurel

polițist local

1

superior

S

826

Melinte Nicolae-Mihai

polițist local

1

principal

s

827

Bratu Florentina

polițist local

1

principal

s

828

Hera Benone

polițist local

1

superior

s

829

Fronoiu Ion

polițist local

1

superior

s

830

Sima loana-Nela

polițist local

3

superior

M

831

VACANT

polițist local

3    superior

M

832

Cristea Adrian

polițist local

3

superior

M

833

Burdeanca Adrian

polițist local

3

superior

M

834

Georqescu Gabriel

polițist local

1

asistent

S

835

Anghel lon-llie

polițist local

1

asistent

s

836

Coșereanu Marius

polițist local

3

superior

M

837

Drăghici Marinela

polițist local

3

superior

M

838

Ion Gabriel

polițist local

3

superior

M

839

Căldare Gheorghe

polițist local

3

superior

M

840

Costrășel lonel-Silviu

polițist local

3

superior

M

841

Ciocan Dalia-Elena

polițist local

1

asistent

S

842

Geantă Mihai

polițist local

3

superior

M

843

Puncioiu Mihail

polițist local

1

asistent

S

844

Panait Rodica

polițist local

1

asistent

s

845

VACANT

polițist local

3

principal

M

846

Grăjdan Mariana-Dana

polițist local

3

principal

M

847

Codrescu Niculae

polițist local

3

asistent

M

848

Marin lonut-Alexandru

polițist local

3

asistent

M

849

Nicolescu Alexandru

polițist local

1

asistent

M

850

Dimitriu Emanuel-Costel

polițist local

3

asistent

M

851

Pescaru Andrei-Dorinel

polițist local

1

asistent

M

852

Toma Marin

polițist local

1

superior

S

853

Stana Cornel

polițist local

1

principal

S

854

Opris Marinica

polițist local

1

principal

S

855

Neagu Geta

polițist local

1

principal

S

856

Ciobotaru Maria

polițist local

1

principal

S

857

Scîntei Marian

polițist local

3

superior

M

858

VACANT

polițist local

3

superior

M

859

Stan Niculae

polițist local

3

superior

M

860

Vlas Gheorghe

polițist local

3

superior

M

861

Călugărita Marian-Codrut

polițist local

3

superior

M

862

Burcus Florea

polițist local

3

superior

M

863

Scîntei Vica

polițist local

3

superior

M

864

Radu Ionel

polițist local

3

superior

M

865

Breazu-Călin Silvia

polițist local

3

superior

M

866

Petcu Marin

polițist local

3

superior

M

867

Grigore Nicolae-Alin

polițist local

3

superior

M

868

Ciulinaru Ovidiu

polițist local

3

principal

M

869

Cila Dumitru

polițist local

3

superior

M

870

Lazăr Nicolae

polițist local

3

superior

M

871

Adafinei Petrică

polițist local

3

superior

M

872

Paraschivescu Dumitru

polițist local

3

superior

M

873

Lascu Nicolae

polițist local

3

superior

M

874

Ciucardel Vasile-Aurel

polițist local

3

superior

M

875

Filimon Filica-Florica

polițist local

3

principal

M

876

Titzclis Mircea

polițist local

3

principal

M

877

Bărăităruș Liviu

polițist local

3

asistent

M

878

Cătănoiu Florian

polițist local

3

principal

M

Serviciul Ordine Publică (4)

879

VACANT

Șef Serviciu

1

S

880

Roman Mirela-Justina

polițist local

1

superior

s

881

Opriș George

polițist local

1

principal

s

882

Preda Gheorghe

polițist local

1

principal

s

883

Calotă Lenuța

polițist local

1

principal

s

884

Murariu Dumitru

polițist local

3

superior

M

885

Călin Alexandru

polițist local

3

superior

M

886

VACANT

polițist local

3

superior

M

887

Neagu Tudorel

polițist local

3

superior

M

888

Constantin Ion

polițist local

3

superior

M

889

Mogoș Ion

polițist local

3

superior

M

890

Stoica Georgeta

polițist local

3

superior

M

891

Ștefan Emil

polițist local

3

superior

M

892

Liutic Auqustin

polițist local

1

asistent

S

893

Ivan Vasile

polițist local

3

superior

M

894

Duma Marian

polițist local

3

superior

M

895

Toader Fănel

polițist local

3

superior

M

896

Chidovăt Marian

polițist local

3

superior

M

897

Braboveanu Claudiu-lon

polițist local

1

asistent

S

898

Harbuzariu Anisoara

polițist local

1

superior

S

899

Burcus Fănica

polițist local

1

superior

S

900

Ciugulea Ionică

polițist local

1

superior

s

901

Belezan Valentina

polițist local

1

superior

s

902

Barbu Geta

polițist local

1

principal

s

903

Robescu Floarea

polițist local

1

principal

s

904

Udroiu Marius-Muqurel

polițist local

1

principal

s

905

Oprea Alina-Mariana

polițist local

1

principal

s

906

Tache Mihai-Răzvan

polițist local

1

asistent

s

907

Ene Violeta

polițist local

1

asistent

s

908

Chelaru Anica

polițist local

3

superior

M

909

Radu Petre

polițist local

3

superior

M

910

Puțaru Ecaterina

polițist local

3

superior

M

911

Dobrică Radu

polițist local

3

superior

M

912

Ganea Mihaela

polițist local

3

superior

M

913

Neacsu Mihai-Eduard

polițist local

1

superior

M

914

Melnicenco Elena

polițist local

3

superior

M

915

Dinescu Valentin

polițist local

3

superior

M

916

Suhăianu Nina

polițist local

3

superior

M

917

Olteanu Gabriela

polițist local

1

superior

M

918

Ștefan Georgeta

polițist local

3

superior

M

919

Ștefan Miliari

polițist local

3

superior

M

920

Puncioiu Liliana

polițist local

1

asistent

S

921

Stancu Claudia

polițist local

1

asistent

S

922

Purcel Ovidiu

polițist local

3

principal

M

923

Stancu Marian

polițist local

3

principal

M

924

VACANT

polițist local

3

asistent

M

925

Cococi Constantin

polițist local

3

principal

M

926

VACANT

polițist local

3

superior

M

927

Bălan Lică

polițist local

3

asistent

M

Serviciul Pază

928

VACANT

Șef Serviciu

I

s

929

Pîrvu Dan

Guard

I

M/G

930

Cărărescu Vasile

Guard

I

M/G

931

Ghită Carol-Emilian

Guard

I

M/G

932

Stanciu Florentina

Guard

I

M/G

933

Constantin Paul

Guard

I

M/G

934

Ene Tudorel

Guard

1

M/G

935

Dragomir Ion

Guard

1

M/G

936

Olteanu Lucian

Guard

1

M/G

937

Stanciu Marian

Guard

1

M/G

938

Cărbune Marieta

Guard

1

M/G

939

Enache Gabriela

Guard

1

M/G

940

Giurea Florentin

Guard

1

M/G

941

Leafu Ștefan

Guard

1

M/G

942

Tane George

Guard

1

M/G

Serviciul Poliția Animalelor

943

VACANT

Șef Serviciu

1

s

944

Nițu Iulian

polițist local

3

superior

M

945

VACANT

polițist local

3

superior

M

946

VACANT

polițist local

3

asistent

M

947

lonescu Adrian Corneliu

post rezervat conform AVIZ ANFPnr. 42125/2016

polițist local

1

superior

s

948

VACANT

referent

1 A

M

949

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Vasile

muncitor

1

M/G

950

TEMPORAR OCUPAT

Mehmet Elvis

muncitor

1

M/G

951

VACANT

muncitor

1

M/G

952

VACANT

muncitor

1

M/G

953

VACANT

muncitor

1

M/G

Serviciul Dispecerat

954

Dumitru Mihai

Șef Serviciu

1

S

955

Dondas Marinei

polițist local

3

superior

M

956

Vilău Tanta

polițist local

3

superior

M

957

Chirică Marian

polițist local

3

superior

M

958

VACANT

polițist local

3

superior

M

959

Lăbuscă Dumitru-Claudiu

polițist local

3

superior

M

960

Avramovici Mihail

polițist local

3

superior

M

961

Georgescu Gheorghe

polițist local

3

superior

M

962

Serban Constantin

polițist local

3

superior

M

Compartimentul de Analiză și Sinteză a Activității Dispeceratului

963

VACANT

polițist local

1

superior

s

964

VACANT

polițist local

1

superior

s

965

VACANT

polițist local

1

principal

s

DIRECȚIA DE CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

966

VACANT

Director Executiv

1

s

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice (1)

967

VACANT

Șef Serviciu

1

s

968

Bud Daniel

polițist local

1

superior

s

969

Stoica Jenica

polițist local

1

superior

s

970

Băbuță Steluța

polițist local

1

principal

s

971

Boicu Vasile-Valeriu

polițist local

1

principal

s

972

Vieru Alexandru

polițist local

1

principal

s

973

Pîrnacu Eftalia

polițist local

1

principal

s

974

Garaliu Aurel

polițist local

1

principal

s

975

Olteanu Daniela

polițist local

1

principal

s

976

Pătrașcu Oana-Veronica

polițist local

3

superior

M

977

Șchipor Ionel

polițist local

3

superior

M

978

Bosman Dumitru

polițist local

3

superior

M

979

Gheorqhiță Petrișor-Andrei

polițist local

3

superior

M

980

Mihai Liviu

polițist local

3

superior

M

981

Ene Mihai

polițist local

3

superior

M

982

Stoica Petre

polițist local

3

superior

M

983

Dumitru Paraschiv

polițist local

3

superior

M

984

Mămularu David

polițist local

3

superior

M

985

Anica Marin

polițist local

3

superior

M

986

Dinu Dorel

polițist local

3

superior

M

987

Gheorqhe Ștefan

polițist local

3

principal

M

988

Toader Marius-Tudorel

polițist local

3

principal

M

989

Avram Nicușor

polițist local

3

principal

M

990

VACANT

referent

IA

M

991

VACANT

polițist local

1

asistent

S

992

VACANT

polițist local

3

asistent

M

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice (2)

993

VACANT

Șef Serviciu

1

S

994

Ștefan Euqenia

polițist local

1

superior

s

995

Nitoi Gheorqhe

polițist local

3

superior

M

996

Stan Vasile

polițist local

3

superior

M

997

Vodă Aurelia

polițist local

3

superior

M

998

Marinescu Teodor

polițist local

3

superior

M

999

Rotaru Maria

polițist local

3

superior

M

1000

Eftene Cristian

polițist local

3

superior

M

1001

lonescu Daniel

polițist local

3

superior

M

1002

Jalbă Romeo

polițist local

3

superior

M

1003

Pană Ramona

polițist local

3

superior

M

1004

Vasie Vladimir-Andrei

polițist local

3

principal

M

1005

VACANT

polițist local

1

principal

S

1006

VACANT

polițist local

1

principal

S

1007

VACANT

polițist local

1

principal

s

1008

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1009

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1010

VACANT

polițist local

3

superior

M

1011

VACANT

polițist local

3

superior

M

1012

VACANT

polițist local

3

principal

M

1013

VACANT

polițist local

3

principal

M

1014

VACANT

polițist local

3

principal

M

1015

VACANT

polițist local

3

principal

M

1016

VACANT

polițist local

3

asistent

M

1017

VACANT

polițist local

3

asistent

M

1018

VACANT

polițist local

3

asistent

M

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

1019

VACANT

Director Executiv

Serviciul Control General

1020

VACANT

Șef Serviciu

1

S

1021

Gropeanu Gabriela-Florentina

polițist local

1

superior

S

1022

Mirea Cristian-Stefan

suspendat

polițist local

1

superior

s

1023

Trandafir Andrei lonut

polițist local

1

principal

s

1024

Neaqoe Alexandra

suspendat

polițist local

1

asistent

s

1025

Vulpasu Dana

polițist local

1

principal

s

1026

Soare Cristina

suspendat

polițist local

1

asistent

s

1027

Tudose Mariana

polițist local

1

asistent

s

1028

Vasile Gina-Adriana

polițist local

1

asistent

s

1029

Arqesanu Alina Camelia

polițist local

1

principal

s

1030

Doqaru Andreea-Claudia

suspendat

polițist local

1

principal

s

1031

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1032

Țară Mihaela

polițist local

1

superior

s

1033

Sofian Victor

polițist local

1

asistent

s

1034

Lazăr Costel

polițist local

3

superior

M

1035

Popescu Cătălin-lon

polițist local

3

superior

M

1036

Moșneag Nicoleta

polițist local

1

superior

S

1037

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1038

VACANT

polițist local

3

principal

M

1039

Costea Robert-Nicusor

polițist local

3

principal

M

1040

Pricop (Lebe) Adriana

post rezervat conform AVIZ

ANFP nr. 42125/2016

polițist local

3

asistent

M

1041

Popescu Mihai

inspector specialitate

l/A

S

1042

VACANT

polițist local

1

superior

S

1043

VACANT

polițist local

1

principal

S

1044

VACANT

polițist local

1

principal

s

1045

VACANT

polițist local

1

asistent

s

1046

VACANT

polițist local

3

superior

M

Serviciul Disciplină în Construcții

1047

VACANT

Șef Serviciu

I

s

1048

VACANT

polițist local

1

superior

s

1049

Florea Clara-Daniela

detașat

polițist local

1

superior

s

1050

Pufan luliana

polițist local

1

superior

s

1051

Chioran Florin

polițist local

1

principal

s

1052

Munteanu Constanța-Liliana

polițist local

1

principal

s

1053

Ivascu Romeo

polițist local

1

asistent

s

1054

Podgoreanu lulian-Corneliu

polițist local

1

principal

s

1055

Teodoroiu Nina

polițist local

3

superior

M

1056

Serban Gheorghe

polițist local

3

superior

M

1057

Apostol Nadia

polițist local

3

superior

M

1058

Bololoi Ana-Maria

suspendat

polițist local

1

asistent

S

1059

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1060

VACANT

polițist local

1

superior

S

1061

VACANT

polițist local

1

principal

S

1062

VACANT

polițist local

1

asistent

S

1063

VACANT

polițist local

3

superior

M

1064

VACANT

polițist local

3

principal

M

Serviciul Salubritate și Mediu

1065

Cojocariu Violeta

Șef Serviciu

I

S

1066

Scărlătescu Maria

polițist local

1

superior

S

1067

Codescu Constantin

polițist local

1

superior

S

1068

Rizea Doru-George

polițist local

1

superior

S

1069

VACANT

polițist local

1

superior

S

1070

Petcu Adrian

polițist local

1

asistent

S

1071

Birlescu Maria-Sorina

polițist local

1

principal

S

1072

Preda Adriana

polițist local

1

principal

S

1073

Hampu Rodica

polițist local

3

superior

M

1074

Bistrian Steliana

polițist local

3

superior

M

1075

VACANT

polițist local

1

principal

S

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl COORDONARE METODOLOGICĂ

1076

Ciubotaru Mihai

_

Director Executiv

Serviciul Evidența Persoanelor

1077

TEMPORAR OCUPAT

Dobre Cristian

Șef Serviciu

1

S

1078

Dobre Cristian

polițist local

1

superior

s

1079

Elisabeta Marilena-Roxana

polițist local

1

superior

s

1080

Tugearu Nicolae-Claudiu

polițist local

1

principal

s

1081

Coșofreț Cristian

polițist local

1

superior

s

1082

Abrudan Eugenia

polițist local

3

asistent

M

1083

Munteanu Ciobanu Ecaterina

suspendat

polițist local

1

asistent

s

1084

Clonaru Anca

polițist local

1

superior

s

1085

Siliște Cristina

polițist local

3

superior

M

1086

Avieriței Elena

polițist local

1

asistent

s

1087

VACANT

polițist local

3

principal

M

1088

Dogaru Aurelia

referent

II

M

Biroul Instruire, Organizare și Perfecționare

1089

VACANT

Șef Birou

1

S

1090

Pîrjolea Dan

polițist local

1

superior

S

1091

Roman Tudor

polițist local

1

principal

S

1092

Vârlan Dan

polițist local

1

superior

s

1093

Goliță Niculae

polițist local

1

superior

s

1094

Crăciun Corneliu

polițist local

3

superior

M

1095

Moga Paul

polițist local

3

superior

M

1096

Voicilă Bogdan

polițist local

1

asistent

S

1097

Diaconu Bogdan-Păstorel

polițist local

3

superior

M

1098

Vulcan Valeriu

polițist local

3

superior

M

1099

VACANT

polițist local

3

superior

M

1100

VACANT

polițist local

1

superior

S

OCUPATE

VACANTE

TOTAL

Nr. Total de demnitari

2

0

2

Nr. Total funcții publice

566

381

948

Nr. total de funcții publice de conducere

34

53

87

Nr. total de funcții publice de execuție

532

329

861

Nr.total polițiști locali

259

51

310

Nr. total de funcții contractuale de conducere

5

1

6

Nr. total de funcții contractuale de execuție

95

49

144

Nr. Total funcții contractuale

100

50

150

Nr. total de posturi din cadrul

insîiIutii:i.auHiriLttii nuhlice

668

432

1100

Nr. total de posturi potrivit art. iii alin. (2) din

O.II.G. nr. 63/2010 nrivind finanțele nuhfiee

Â/v?\

1227

PREȘEDINTE DE-SEDiNTA X *

t

2U

ipX L'luG

1