• Hotărârea 210/2017 - Sectorul 5 - 22.12.2017

  Hotărârea nr. 210/22.12.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru susținerea proiectului educational extracurricular ”Europa-patria mea”, în perioada decembrie 2017 – iunie 2018.
 • Hotărârea 209/2017 - Sectorul 5 - 22.12.2017

  Hotărârea nr. 209/22.12.2017 privind aprobarea derulării ediției a șaptea a proiectului educational ”Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul” de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti.
 • Hotărârea 208/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 208/14.12.2017 privind modificarea actului constitutiv la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 207/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 207/14.12.2017 privind modificarea actului constitutiv al SC Economat Sector 5.
 • Hotărârea 206/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 206/14.12.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 205/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 205/14.12.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152/28.09.2017.
 • Hotărârea 204/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 204/14.12.2017 privind modificarea H.C.L.S. 5 nr. 114/22.08.2017.
 • Hotărârea 203/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 203/14.12.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2017.
 • Hotărârea 202/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 202/14.12.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de Tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” in anul 2017, aprobat prin Consiliul Local Sector 5 prin H.C.L.S. 5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 201/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 201/14.12.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 200/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 200/14.12.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite.
 • Hotărârea 199/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 199/14.12.2017 privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2017.
 • Hotărârea 198/2017 - Sectorul 5 - 14.12.2017

  Hotărârea nr. 198/14.12.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.
 • Hotărârea 197/2017 - Sectorul 5 - 08.12.2017

  Hotărârea nr. 197/08.12.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.
 • Hotărârea 196/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 196/23.11.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5.
 • Hotărârea 195/2017 - Sectorul 5 - 27.11.2017

  Hotărârea nr. 195/27.11.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5.
 • Hotărârea 194/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 194/23.11.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache".
 • Hotărârea 193/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 193/23.11.2017 privind schimbarea sediului Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 192/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 192/23.11.2017 privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 191/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 191/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare, în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii Gimnaziale nr.150, Bd. Eroilor Sanitari nr.29-31, Sector 5, București.
 • Hotărârea 190/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 190/23.11.2017 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2017-2018 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ” Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5- învățământ primar.
 • Hotărârea 189/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 189/23.11.2017 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018.
 • Hotărârea 188/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 188/23.11.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018.
 • Hotărârea 187/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 187/23.11.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018.
 • Hotărârea 186/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 186/23.11.2017 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.
 • Hotărârea 185/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 185/23.11.2017 privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil.
 • Hotărârea 184/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 184/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuții prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora.
 • Hotărârea 183/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 183/23.11.2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale Centrul de Zi Sfanta Maria si Serviciul Adopții-Compartimentul Protecție de Tip Familial aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 182/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 182/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „George Călinescu” înregistrat sub nr. 5389/09.04.2015.
 • Hotărârea 181/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 181/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „Mihaill Sadoveanu” înregistrat sub nr. 5390/09.04.2015.
 • Hotărârea 180/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 180/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr. 16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului „În universul şahului-proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”.
 • Hotărârea 179/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 179/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creştin Măgurele, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.
 • Hotărârea 178/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 178/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 5 și Fundaţia Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.
 • Hotărârea 177/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 177/23.11.2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5
 • Hotărârea 176/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 176/23.11.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.
 • Hotărârea 175/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 175/23.11.2017 privind organizarea unor acțiuni socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017.
 • Hotărârea 174/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 174/23.11.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5 prin HCL S5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 173/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 173/23.11.2017 privind modificarea Organigramei și Statului de Functii ale Administratiei Domeniului Public Sector 5.
 • Hotărârea 172/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 172/23.11.2017 privind modificarea Organigramei si Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 171/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 171/23.11.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Sfânta Treime – Ghencea ), în anul 2017.
 • Hotărârea 170/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 170/23.11.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Acoperământul Maicii Domnului - Ferentari), în anul 2017.
 • Hotărârea 169/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 169/23.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.
 • Hotărârea 168/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 168/23.11.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.
 • Hotărârea 167/2017 - Sectorul 5 - 23.11.2017

  Hotărârea nr. 167/23.11.2017 privind alegerea domnului George Matei presedinte de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 166/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 166/31.10.2017 privind stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 165/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 165/31.10.2017 privind aprobarea acordării de servicii și beneficii sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locală Sector 5.
 • Hotărârea 164/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 164/31.10.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență .
 • Hotărârea 163/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 163/31.10.2017 privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 162/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea asociației Grupului de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației.
 • Hotărârea 161/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 161/31.10.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 160/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 160/31.10.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017.
 • Hotărârea 159/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 159/31.10.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire la achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14, Sector 5.
 • Hotărârea 158/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 158/31.10.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5.
 • Hotărârea 157/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 157/31.10.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.
 • Hotărârea 156/2017 - Sectorul 5 - 31.10.2017

  Hotărârea nr. 156/31.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București.
 • Hotărârea 155/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 155/28.09.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret, ”Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat de Consiliul Local Sector 5, prin HCLS 5 nr. 72/30.05.2017, HCLS 5 nr. 80/16.06.2017 și HCLS 5 nr. 124/22.08.2017.
 • Hotărârea 154/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 154/28.09.2017 privind modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 105/28.07.2017.
 • Hotărârea 153/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 153/28.09.2017 privind solicitarea de împuternicirea expresă de către Consiliul General al Municipiului București pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București (RATB) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.
 • Hotărârea 152/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 152/28.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Sector 5.
 • Hotărârea 151/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 151/28.09.2017 privind aprobarea înființării Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.
 • Hotărârea 150/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.
 • Hotărârea 149/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 149/28.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 148/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 148/28.09.2017 privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată„.
 • Hotărârea 147/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 147/28.09.2017 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.
 • Hotărârea 146/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 146/28.09.2017 privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență.
 • Hotărârea 145/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 145/28.09.2017 privind aprobarea proiectului „Povestea cu cai„ – proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 ”.
 • Hotărârea 144/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 144/28.09.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 143/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 143/28.09.2017
 • Hotărârea 142/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 142/28.09.2017 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina.
 • Hotărârea 141/2017 - Sectorul 5 - 28.09.2017

  Hotărârea nr. 141/28.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina..
 • Hotărârea 140/2017 - Sectorul 5 - 18.09.2017

  Hotărârea nr. 140/18.09.2017 privind modificarea H.C.L.Sector 5 nr.11/14.02.2017 privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de H.G. nr. 1481/2008 și H.G. nr. 291/2011.
 • Hotărârea 139/2017 - Sectorul 5 - 18.09.2017

  Hotărârea nr. 139/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea ALPAB, conform H.C.G.M.B. Nr.124/2010.
 • Hotărârea 138/2017 - Sectorul 5 - 18.09.2017

  Hotărârea nr. 138/18.09.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2017.
 • Hotărârea 137/2017 - Sectorul 5 - 18.09.2017

  Hotărârea nr. 137/18.09.2017 privind schimbarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 136/2017 - Sectorul 5 - 18.09.2017

  Hotărârea nr. 136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin. (2 ) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr. 215/2001
 • Hotărârea 135/2017 - Sectorul 5 - 18.09.2017

  Hotărârea nr. 135/18.09.2017 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București.
 • Hotărârea 134/2017 - Sectorul 5 - 18.09.2017

  Hotărârea nr. 134/18.09.2017 privind rectificarea Bugetului pe Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.
 • Hotărârea 133/2017 - Sectorul 5 - 31.08.2017

  Hotărârea nr. 133/31.08.2017 privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion București a unor evenimente sportive pentru locuitorii Sectorului 5.
 • Hotărârea 132/2017 - Sectorul 5 - 31.08.2017

  Hotărârea nr. 132/31.08.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 3.300 m.p., din cadrul Școlii nr. 125, Șos. București-Măgurele, nr.45, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport".
 • Hotărârea 131/2017 - Sectorul 5 - 31.08.2017

  Hotărârea nr. 131/31.08.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 m.p, din cadrul Școlii nr. 131, Strada Gutuilor, nr.1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport".
 • Hotărârea 130/2017 - Sectorul 5 - 31.08.2017

  Hotărârea nr. 130/31.08.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 129/2017 - Sectorul 5 - 31.08.2017

  Hotărârea nr. 129/31.08.2017 privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 nr. 55/31.07.2013 privind constituirea unei comisii de selecţie formată din 3 membri specialişti în recrutarea resurselor umane pentru a intreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie la societăţile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acţionar.
 • Hotărârea 128/2017 - Sectorul 5 - 31.08.2017

  Hotărârea nr. 128/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București .
 • Hotărârea 127/2017 - Sectorul 5 - 31.08.2017

  Hotărârea nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
 • Hotărârea 126/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 126/22.08.2017 privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului local Sector 5, a spațiului în suprafață totală de 169,46 mp. situate în Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, Sector 5
 • Hotărârea 125/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 125/22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 3 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
 • Hotărârea 124/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 124/22.08.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" în anul 2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S.5 nr.72/30.05.2017 și H.C.L.S. 5 nr. 80/16.06.2017
 • Hotărârea 123/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache"
 • Hotărârea 122/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018
 • Hotărârea 121/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 121/22.08.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului "Sănătate în Mișcare"
 • Hotărârea 120/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 120/22.08.2017 privind aprobarea demersurilor de transmitere a terenurilor aferente liniei CF București Progresu- București Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5
 • Hotărârea 119/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 119/22.08.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5
 • Hotărârea 118/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 118/22.08.2017 privind aprobarea încheierii unei Convenții de Colaborare în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii socio-educative pentru copii
 • Hotărârea 117/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 117/22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 10 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
 • Hotărârea 116/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 116/22.08.2017 privind aprobarea Programului local privind creșterea performanței energetice a 13 blocuri de locuințe
 • Hotărârea 115/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile de evaluare și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2017-2018
 • Hotărârea 114/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018
 • Hotărârea 113/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 113/22.08.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre
 • Hotărârea 112/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 112/22.08.2017 privind solicitarea schimbării destinației imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A și B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică
 • Hotărârea 111/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 111/ 22.08.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Nașterea Maicii Domnului-Ghencea), în anul 2017
 • Hotărârea 110/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 110/ 22.08.2017 privind modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă, nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017
 • Hotărârea 109/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 109/ 22.08.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov
 • Hotărârea 108/2017 - Sectorul 5 - 22.08.2017

  Hotărârea nr. 108/22.08.2017 privind alegerea domnului Boloș Florinel, președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni
 • Hotărârea 107/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 107/28.07.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2018
 • Hotărârea 106/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 106/28.07.2017 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5
 • Hotărârea 105/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 105/28.07.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”
 • Hotărârea 104/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5
 • Hotărârea 103/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 103/28.07.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5
 • Hotărârea 102/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului
 • Hotărârea 101/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 101/28.07.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017
 • Hotărârea 100/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului " Sănătate în mișcare"
 • Hotărârea 99/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 99/28.07.2017 pentru completarea H.C.L. S.5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.36/30.03.2017
 • Hotărârea 98/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 98/28.07.2017 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.34/30.03.2017
 • Hotărârea 97/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 97/28.07.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală " Împreună dezvoltăm sectorul 5"
 • Hotărârea 96/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 96/28.07.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română- Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din sectorul 5), în anul 2017
 • Hotărârea 95/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 95/28.07.2017 privind aprobarea derulării proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, în anul școlar 2017-2018
 • Hotărârea 94/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 94/28.07.2017 privind aprobarea susținerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori), la Competiția Internațională Youth Science Meeting 2017
 • Hotărârea 93/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 93/28.07.2017 privind sprijinirea Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică
 • Hotărârea 92/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 92/28.07.2017 privind aprobarea încheierii actului adițional nr.20 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5
 • Hotărârea 91/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 91/28.07.2017 privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr.1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr.131 și Asociația "Down Darius și prietenii" București
 • Hotărârea 90/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 90/28.07.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu către Asociația Academică Ion Barbu
 • Hotărârea 89/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 89/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin
 • Hotărârea 88/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 88/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Șerbănel Mihail Udescu
 • Hotărârea 87/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 87/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu
 • Hotărârea 86/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 86/28.07.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan
 • Hotărârea 85/2017 - Sectorul 5 - 28.07.2017

  Hotărârea nr. 85/28.07.2017 privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.1/24.06.2016
 • Hotărârea 84/2017 - Sectorul 5 - 26.06.2017

  Hotărârea nr. 84/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5
 • Hotărârea 83/2017 - Sectorul 5 - 26.06.2017

  Hotărârea nr. 83/26.06.2017 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/16.05.2017 privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5
 • Hotărârea 82/2017 - Sectorul 5 - 26.06.2017

  Hotărârea nr. 82/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Franovici Bogdan
 • Hotărârea 81/2017 - Sectorul 5 - 26.06.2017

  Hotărârea nr. 81/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Crudu Claudia Elena
 • Hotărârea 80/2017 - Sectorul 5 - 16.06.2017

  Hotărârea nr. 80/16.06.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,, Ștefan Iordache” în anul 2017 aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 72/30.05.2017
 • Hotărârea 79/2017 - Sectorul 5 - 16.06.2017

  Hotărârea nr. 79/16.06.2017 privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 65/05.09.2016 referitoare la derularea activităților ce implică investiții în reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5.
 • Hotărârea 78/2017 - Sectorul 5 - 16.06.2017

  Hotărârea nr. 78/16.06.2017 și Anexa 1 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 77/2017 - Sectorul 5 - 16.06.2017

  Hotărârea nr. 77/16.06.2017 privind aprobarea Raportului Final al Comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.
 • Hotărârea 76/2017 - Sectorul 5 - 16.06.2017

  Hotărârea nr. 76/16.06.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Sectorul 5 (Mănăstirea Antim), în anul 2017.
 • Hotărârea 75/2017 - Sectorul 5 - 16.06.2017

  Hotărârea nr. 75/16.06.2017 privind aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, în perioada iunie-decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria Sectorului 5, Capitală.
 • Hotărârea 74/2017 - Sectorul 5 - 16.06.2017

  Hotărârea nr. 74/16.06.2017 privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017.
 • Hotărârea 73/2017 - Sectorul 5 - 16.06.2017

  Hotărârea nr. 73/16.06.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.
 • Hotărârea 72/2017 - Sectorul 5 - 30.05.2017

  Hotărârea nr. 72/30.05.2017 privind organizarea de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” în anul 2017.
 • Hotărârea 71/2017 - Sectorul 5 - 30.05.2017

  Hotărârea nr. 71/30.05.2017 privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 70/2017 - Sectorul 5 - 30.05.2017

  Hotărârea nr. 70/30.05.2017 privind aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie -Sector 5.
 • Hotărârea 69/2017 - Sectorul 5 - 30.05.2017

  Hotărârea nr. 69/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 68/2017 - Sectorul 5 - 30.05.2017

  Hotărârea nr. 68/30.05.2017 de modificare a H.C.L. Sector 5 nr.16/28.02.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.50/28.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.
 • Hotărârea 67/2017 - Sectorul 5 - 25.05.2017

  Hotărârea nr. 67/25.05.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.
 • Hotărârea 66/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 66/16.05.2017 privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, în perioada 14-23 iulie.
 • Hotărârea 65/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 65/16.05.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” al Sectorului 5.
 • Hotărârea 64/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 64/16.05.2017 privind aprobarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui (FISV).
 • Hotărârea 63/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 63/16.05.2017 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale ”Țara Poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului, în data de 31 mai 2017.
 • Hotărârea 62/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 62/16.05.2017 privind aciziționarea imobilului teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr. 313, Sector 5, București. Hotărârea este însoțită de Anexă, Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Administrație Publică Locală și al Direcției Generale Economică și de Investiții înregistrat sub nr. 22088/12.05.2017 și H.C.G.M.B. nr.118/29.03.2017.
 • Hotărârea 61/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 61/16.05.2017 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea DGASPC Sector 5 pentru înființarea de servicii de asistență socială a spațiilor în suprafață de 82,58 mp, 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5.
 • Hotărârea 60/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 60/16.05.2017 privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 59/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 59/16.05.2017 privind aprobarea majorării burselor de studiu și burselor de merit din cadrul proiectului ”Școala – O Prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 58/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 58/16.05.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Cod serviciu social 8810/ID-IV
 • Hotărârea 57/2017 - Sectorul 5 - 16.05.2017

  Hotărârea nr. 57/16.05.2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura DGASPC Sector 5.
 • Hotărârea 56/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 56/03.05.2017 privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Supravegherea video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 -SYS5”.
 • Hotărârea 55/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 55/03.05.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sf. Elefterie Vechi ), în anul 2017.
 • Hotărârea 54/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 54/03.05.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Primăria Sector 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea proiectului Istorie, tradiție și cultură intr-un mediu sănătos și sustenabil , în perioada 02-09 iulie 2017.
 • Hotărârea 53/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 53/03.05.2017 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al-II-lea al anului școlar 2016-2017.
 • Hotărârea 52/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 52/03.05.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Asociația Salvați Copiii și Școala Ion C. Brătianu, în vederea implementării unor activități de prevenire a abandonului școlar.
 • Hotărârea 51/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 51/03.05.2017 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.
 • Hotărârea 50/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 50/03.05.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.
 • Hotărârea 49/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 49/03.05.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 35 către Asociația de Părinți Grădinița nr. 35.
 • Hotărârea 48/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 48/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 București, a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură.
 • Hotărârea 47/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 47/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliu-lui General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate servicii de salubrizare.
 • Hotărârea 46/2017 - Sectorul 5 - 03.05.2017

  Hotărârea nr. 46/03.05.2017 privind alegerea doamnei Săndulescu Nina, președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 45/2017 - Sectorul 5 - 10.04.2017

  Hotărârea nr. 45/10.04.2017 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 44/2017 - Sectorul 5 - 10.04.2017

  Hotărârea nr. 44/10.04.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL.
 • Hotărârea 43/2017 - Sectorul 5 - 10.04.2017

  Hotărârea nr. 43/10.04.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Dragoș Geamănă.
 • Hotărârea 42/2017 - Sectorul 5 - 10.04.2017

  Hotărârea nr. 42/10.04.2017 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, în vederea modificării destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de H.G. nr.1481/2008 și H.G. nr.291/2011.
 • Hotărârea 41/2017 - Sectorul 5 - 10.04.2017

  Hotărârea nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 40/2017 - Sectorul 5 - 10.04.2017

  Hotărârea nr. 40/10.04.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 5, pe anul 2017.
 • Hotărârea 39/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 39/30.03.2017 privind aprobarea desfășurării turneului Mini EURO 2020.
 • Hotărârea 38/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5.
 • Hotărârea 37/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 37/30.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației spațiului din Calea Ferentari, nr.72, bl.20, parter , Sector 5, București.
 • Hotărârea 36/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 36/30.03.2017 privind completarea art. 5 din Anexa 1 a HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 35/2017 - Sectorul 5 - 03.03.2017

  Hotărârea nr. 35/03.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționarea a piețelor, târgurilor și a altor locuri special amenajate de pe raza sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadrul acestora.
 • Hotărârea 34/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 34/30.03.2017 privind completarea art.5 din Anexa 1 la HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 33/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 33/30.03.2017 privind aprobarea Strategiei pentru "Regenerare Urbană Ferentari" -"RUF".
 • Hotărârea 32/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 32/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și pentru teren, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5.
 • Hotărârea 31/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5.
 • Hotărârea 30/2017 - Sectorul 5 - 30.03.2017

  Hotărârea nr. 30/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5.
 • Hotărârea 29/2017 - Sectorul 5 - 14.03.2017

  Hotărârea nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2016.
 • Hotărârea 28/2017 - Sectorul 5 - 14.03.2017

  Hotărârea nr. 28/14.03.2017 și Anexa nr. 1, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 27/2017 - Sectorul 5 - 14.03.2017

  Hotărârea nr. 27/14.03.2017 privind modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 26/2017 - Sectorul 5 - 14.03.2017

  Hotărârea nr. 26/14.03.2017 privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la sesiunea de proiecte din cadrul CP4/2017, cu proiectul " S.I.C.A.M 5 – Standarde și Instrumente ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5"
 • Hotărârea 25/2017 - Sectorul 5 - 14.03.2017

  Hotărârea nr. 25/14.03.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipiului București, a unei societăți comerciale specializate de pază.
 • Hotărârea 24/2017 - Sectorul 5 - 14.03.2017

  Hotărârea nr. 24/14.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației dispensarului pentru adulți și copii din strada Prelungirea Ferentari, nr.90-92, Sector 5.
 • Hotărârea 23/2017 - Sectorul 5 - 14.03.2017

  Hotărârea nr. 23/14.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației imobilului din Strada Bacău nr.1, Corpul B, Școala Gimnazială Petrache Poenaru.
 • Hotărârea 22/2017 - Sectorul 5 - 14.03.2017

  Hotărârea nr. 22/14.03.2017 privind aprobarea modalității de realizare a dreptului la transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 21/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 21/28.02.2017 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 20/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 20/28.02.2017 privind exercitarea calității de ordonator de credite de către Școala Gimnazială nr.144.
 • Hotărârea 19/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 19/28.02.2017 privind modificarea H.C.L.S.5 nr.09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018.
 • Hotărârea 18/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 18/28.02.2017 privind modificarea H.C.L.S.5 nr.11/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2016-2017.
 • Hotărârea 17/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 17/28.02.2017 și Anexă privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.
 • Hotărârea 16/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 16/28.02.2017 și Anexă privind modificarea H.C.L.S.5 nr. 50/25.08.2016, privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.
 • Hotărârea 15/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 15/28.02.2017 și Anexă privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu.
 • Hotărârea 14/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 14/28.02.2017 privind aprobarea modificării Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C Sector 5 .
 • Hotărârea 13/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 13/28.02.2017 și Anexa nr. 1 privind înființarea funcției de administrator public la nivelul Sectorului 5 și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice postului de administrator public al Sectorului 5.
 • Hotărârea 12/2017 - Sectorul 5 - 28.02.2017

  Hotărârea nr. 12/28.02.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Vasilescu Andreea
 • Hotărârea 11/2017 - Sectorul 5 - 14.02.2017

  Hotărârea nr. 11/14.02.2017 privind propunerea de modificarea a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011.
 • Hotărârea 10/2017 - Sectorul 5 - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 10/31.01.2017 privind modificarea componenței comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.92/30.09.2016.
 • Hotărârea 9/2017 - Sectorul 5 - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 9/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București , pentru anul școlar 2017-2018.
 • Hotărârea 8/2017 - Sectorul 5 - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 8/31.01.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 7/2017 - Sectorul 5 - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 7/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin-Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 6/2017 - Sectorul 5 - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 6/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Crucea Alb-Galbenă privind furnizarea de servicii de asistență socio-medicală persoanelor vârstnice.
 • Hotărârea 5/2017 - Sectorul 5 - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.
 • Hotărârea 4/2017 - Sectorul 5 - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 3/2017 - Sectorul 5 - 31.01.2017

  Hotărârea nr. 3/31.01.2017 privind alegerea d-lui Șuhan Valeriu Nicolae președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 2/2017 - Sectorul 5 - 09.01.2017

  Hotărârea nr. 2/09.01.2017 și Anexa 2 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al PRIMARIEI SECTORULUI 5
 • Hotărârea 1/2017 - Sectorul 5 - 09.01.2017

  Hotărârea nr. 1/09.01.2017 privind îndreptarea erorilor materiale a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.142/21.12.2016