Proces verbal din 30.12.2016

Proces verbal ședința extraordinară din data de 30.12.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.12.2016

Lucrările ședinței încep la ora 15,04 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    ±    '5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de c ătre Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 4909/23.12.2016.

To ți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sal ă sunt prezenți 22 consilieri. Lipsesc urmă torii consilieri: Boloș Florinel, Coroblea Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți D-na Teodorescu Mihaela care înlocuiește Secretarul- Interimar al Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia și Dl. Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl Președinte de ședință - George Alexandru Ploscaru deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 22, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință - Ploscaru George Alexandru dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016;

2.    Diverse.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: La punctul diverse au fost adăugate două puncte :

2.1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin HCLS 5 nr. 74/30.09.2016, privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București;

2.2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă ascult, Dl Franovici.

Dl consilier Franovici Bogdan: Întrucât nu am primit materiale la niciunul dintre proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi, aceste hotărâri, dacă se vor adopta, vor avea un caracter, evident, nelegal!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Nelegal pentru dumneavoastră!

Dl consilier Franovici Bogdan: Nu s-au respectat procedurile legale.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vreți să-i ascultăm și

pe colegi? Doream să supun la vot și dacă colegii sunt de acord...

Dl consilier Franovici Bogdan: Aveam obiecții referitor la ordinea de zi.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Ok, vă ascultăm.

Dl consilier Franovici Bogdan: Dat fiind că nu s-au respectat procedurile legale, și anume materialele să fie trimise odată cu ordinea de zi cu trei zile înaintea ședinței extraordinare, aceste hotărâri vor avea un caracter nelegal. Doamna Secretar cu locțiitorul său va trebui să contrasemneze pentru legalitate. În cunoștință de cauză, știind că acestea nu au respectat procedura legală.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă rog, Domnul Agheorghiesei.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Având în vedere că este ședință extraordinară, nu se anunță cu trei zile înainte ordinea de zi. Deci, domnule Președinte intrați în exercițiu de funcțiune!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă rog, Domnul

Jelea.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: O să fiu și eu foarte scurt, există o confuzie la mijloc! Adevărul este de ambele părți și nicăieri! În sensul în care dumnealui are dreptate, într-adevăr ședința extraordinară se convoacă cu cele trei zile înainte, atâta doar că nu este necesar avizul respectiv conform prevederilor Legii nr. 215. Am încheiat punctul de vedere. După ce ne va cita, dacă îi dați cuvântul Domnului Franovici, să supuneți la vot!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Am citit și noi , dar..

Dl consilier Franovici Bogdan: Odată cu ordinea de zi trebuie și materialele. Așa scrie în Legea nr. 215/2001. Vă spun și articolul.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Bine, vă mulțumesc! Propun la vot ordinea de zi cu punctele adăugate. Cine este pentru? Împotrivă? Patru, nu? Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Trecem la punctul 1- proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

Dra Director Disăgilă Isabela prezintă Raportul de Specialitate.

Dra Director Disăgilă Isabela: Acum o oră am venit de la trezorerie cu Domnul Viceprimar și avem cont de execuție. La venituri 489 469 948,84 lei, iar la cheltuieli 431 521 913,69 lei. Bugetul va fi rectificat pe fiecare instituție în parte după sumele care sunt în acest cont de execuție. Deci, materiale chiar nu aveam cum să vi le dăm, acum o oră am primit contul de execuție de la trezorerie, închidere.

Dl consilier Melnic Constantin Ion : Deci au rămas bani care se reportează pentru anul viitor.

Dra Director Disăgilă Isabela: Exact, au rămas bani care se reportează pentru anul viitor, vor intra în excendentul Consiliului Local Sector 5 care vor putea fi folosiți pe bază de hotărâre de consiliu pentru proiecte de investiții cheltuieli de capital. Reabilitare termică blocuri de locuit și ce se mai dorește, finanțare la școli, dar totul strict pe cheltuieli de capital. Numai proiecte de investiții.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Am înțeles.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Totul merge pe cheltuieli de capital.

Dra Director Disăgilă Isabela: Exact, nu pe cheltuieli de personal și materiale.

Dl consilier Melnic Constantin Ion : Cât este valoarea?

Dra Director Disăgilă Isabela: Excedentul?

Dl consilier Melnic Constantin Ion : Da, diferența.

7    5

Dra Director Disăgilă Isabela: 85 941 035.

Dl consilier Melnic Constantin Ion : Să fie primite!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă mulțumesc, Dna Disăgilă! Domnul Franovici, vă rog.

Dl consilier Franovici Bogdan: Rămăsesem dator cu articolul. Era vorba de

art. 39, alin 3 din Legea nr. 215/2001, scrie așa ,,Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise în ordinea de zi” .

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Sunt puse la dispoziție. Poți să vii să le iei, nu este nici un secret.

Dl consilier Franovici Bogdan: Am întrebat de ele și pe email și nu am primit niciun răspuns. Nu existau materiale.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: A primit toată lumea dosarul cu materialele?

Dl consilier Franovici Bogdan: Nu, cu trei zile înainte, Domnule Agheorghiesei!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Domnul Franovici, dar mai dați și dumneavoastră pe la primărie, de exemplu, ieri seară la ora 9,30 eu eram la primărie.

Dl consilier Franovici Bogdan: Am trimis un email acum două zile, colega mea Dra Niculescu a dat un telefon astăzi și nu exista niciun material.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Nu este personal, au foarte multă treabă de făcut, dar mai dați pe aici o să aflați și problemele cu care se confruntă secretariatul Consiliului Local.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Domnule Președinte, e bine ca unii să învețe. Trebuie să înțeleagă și colegii de la USR că întotdeauna la final de an, o să învețe anul ăsta, poate și la anul și vă rog să nu mă filmați că nu aveți dreptul să mă filmați. Mulțumesc frumos!

Dra consilier Niculescu Jacqueline Christina: Este o ședință publică.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Da, dar nu mă poate filma personal dumneaei. Avem acolo ședință publică, sunt înregistrat și vă spun în felul următor: în fiecare an la sfârșit de an, în caz că știți și lucrați în cadrul administrației publice locale, trezoreria trebuie să închidă contul pe fiecare unitate administrativă.

Dl consilier Franovici Bogdan: De ce....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Lasă-mă să discut, te rog frumos! Întotdeauna pe data de 30 sau 31, dar 31 fiind zi nelucrătoare se face în 30. Nu ai cum să ai materiale pentru că se duce la trezorerie, le ia de la trezorerie, se stă la coadă, se dă ștampilă pe fiecare document în parte, pe fiecare cont bugetar de închidere. Vine aici cu toate materialele și ni se expun. N-avem ce să facem! Noi acum votăm închidere de cont, lucru pe care este greu să-l înțelegeți, într-adevăr, dar o să-l învățăm. Ați vorbit despre materiale, nu poți să primești materiale pentru

închiderea de an. Puteam să mai stăm aicea acuma încă două ore, cum s-a și

7    5

întâmplat în care eu am stat în ședință așteptând să vină materialele. Noi vorbim despre materialele de rectificare de buget, stimate coleg. Dacă putem să înțelegem bine, dacă nu, să nu mai pierdem vremea să le explicăm unora care nu reușesc să înțeleagă niște aspecte. Haideți să ne interesăm, și după aceea să vorbim.

Mulțumesc, haideți să votăm!

5    7    5

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Hai, supune la vot.

Dl consilier Franovici Bogdan: Colegii mei consilieri să învețe și ei că se poate și altfel. Toate sectoarele capitalei au avut rectificarea mai devreme, nu în ultima zi a anului.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Dragul meu, iaca la sectorul 5 nu se poate mai devreme!

Dl consilier Franovici Bogdan: La sectorul 2, a fost pe 22 decembrie, ultima ședință. La Consiliul General a fost pe 28 decembrie. Deci, pentru toți colegii mei, să înțeleagă că se poate și altfel, se poate și cu respectarea legii.

La ora 15,11 intră în sală Dna consilier Stroescu. Prezenți-23 consilieri.

7    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dar nu contează, tot nu ai materialele.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Îmi cer scuze! Stimați colegi, de la ora 09,00 dimineața la ora 13,00, eu personal, împreună cu Directoarea Economică am fost întâi la Directorul trezoreriei pe Municipiul București, și apoi la trezoreria sectorului 5. Vreau să vă spun că nu mă pricep extraordinar la acest lucru, nici nu am cum, dar directorul mi-a spus că ultima zi de închidere era ieri, pe 29, nu Doamna Disăgilă, sau poate nu mai aud eu bine? Nu înțeleg cum a făcut la sectorul 1 pe 22, când directorul trezoreriei pe Municipiul Bucureș ti, care are în subordine și sectorul 1, mi-a spus că ieri era ultima zi.

Dna consilier Pop Claudia Ramona: Nu a fost rectificare, a fost ședință.

Dl consilier Melnic Constantin Ion : Haideți odată, amestecăm perele cu merele?

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Trecem la vot. Cine

A.

este pentru? Împotrivă?    Abțineri? Câți sunt?

Dna Dună Mariana: 23 sunt prezen ți.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: A mai venit și Doamna Stroescu.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin HCLS 5 nr. 74/30.09.2016, privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București. O să-i dau cuvântul Dlui Viceprimar Marian Țigănuș să ne explice!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Stimați colegi, așa cum s-a hotărât în Consiliul Local, s-a format o comisie de negociere a terenului respectiv, o comisie formată din șapte membri, plus secretariatul tehnic de la Direcția de Învățământ. Comisia s-a întrunit de patru ori, pornindu-se de la documentare în teren, discuții în cadrul comisiei, s-a ajuns la una din întâlnirile comisiei la concluzia că trebuie să avem un raport de evaluare făcut de un evaluator neutru, privitor la valoarea de piață a terenului. Ultima întâlnire a fost negocierea propriu-zisă, încă o dată, pe noi ne-ați mandatat doar să negociem, nu să cumpărăm! Doar am negociat, atât! Rezumativ, la negociere, negocierea s-a purtat între membrii comisiei cu excepția a 2 membri care au lipsit, Dl Bîrsan ș i cu Dl Vanghelie și proprietarii de drept împreună cu avocatul lor, în speță, Dna Ioniță și cu încă o doamnă și un domn și Avocatul Pangratie (parcă îl cheamă) în biroul Dlui Director de la Liceul Bolintineanu. Vreau să vă spun că dânșii au avansat un preț, ca la orice negociere, știți este câte un punct de pornire. Proprietarii au avansat suma prevăzută în grila

notarială, adică 487 Euro/mp. Noi, Comisia am pornit de la 200 Euro/mp. Prin

negocieri succesive, prin cerere ofertă s-a ajuns la ..., vreau să vă anunț înainte că raportul de evaluare al expertului a dat suma de 383 Euro/mp. Noi am ajuns să batem palma la o înțelegere cu proprietarii la suma de 310 Euro/mp. Ceea ce vă propunem noi acuma este aprobarea și o spun foarte clar, aprobarea raportului de negociere care nu înseamnă cumpărare. Cumpărarea va fi trecută tot prin Consiliul Local și atunci se pot discuta toate aspectele pe care le vor domnii consilieri să le ridice.

A doua hotărâre este strict legată de prima, în sensul că intenționăm să facem o achiziție care intră în patrimoniul imobiliar al Capitalei, ne trebuie aprobarea Consiliului General al Capitalei, ca să ne mandateze să putem să facem această achiziție. Vă mulțumesc, dacă sunt discuții!?

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Domnul Franovici.

Dl consilier Franovici Bogdan: Care este urgența? De ce trebuie discutat ă astăzi?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Sunt niște diligențe care trebuie făcute, din câte cunosc eu, la Ministerul Dezvoltării a fost aprobat proiectul nostru de construire a acelui bazin și a .. Domnul Pușchin, ce mai era acolo? O sală de sport și bazin. Sunt fonduri care sunt aprobate, singura problemă este că pentru a construi un bazin olimpic ne sunt necesari mai mult de 3000 mp de teren, pe care nu-i avem acum!

Dl consilier Franovici Bogdan: De ce trebuie în ședința de azi? De ce nu putem discuta în ședința din ianuarie?

Dl Viceprimar Țig ănuș Marian: Are caracter de urgență! Noi avem proiectul făcut, banii dați! Vreți să pierdem banii, nu-i nicio problemă!

Dl consilier Franovici Bogdan: Îi pierdem dacă...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Dacă ar fi numai proiectul nostru, ar fi bine! Dar nu cred că este numai al nostru.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: A răspuns Domnul Viceprimar, a răspuns exact la ce l-ați întrebat! Dacă știa mai amănunțit, v-ar fi spus!

Dl consilier Franovici Bogdan: Nu m-a convins cu urgența. Nu a respectat cele trei zile, din nefericire.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Am notat!

Dl consilier Franovici Bogdan: Pentru a introduce pe ordinea de zi o urgență, trebuie un motiv foarte serios, și anume că va aduce prejudicii cetățenilor Sectorului 5.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Nu vă supărați, dar îl facem pentru

cetățenii sectorului 5!

5

Dl consilier Franovici Bogdan: De ce nu-l faceți și în ianuarie pentru

cetățenii sectorului 5?

5

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Asta că vrei dumneata!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Noi ne vom lupta pentru dreptul de a avea o alt ă părere decât a dumneavoastr ă ! Asta este esența democra ției!

Dl Pre ș edinte de ș edință Ploscaru George Alexandru: Alte întrebări? Vă ascult, Domnul Agheorghiesei.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: De ce mă ț ii cu mâna sus tot timpul?

Dl Pre ș edinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Haideți să trecem la vot!

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă ascult! Pă i, spuneți! Ori spuneți, ori nu spuneți?

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Aceast ă lucrare la Liceul Bolintineanu este

începută din mandatul din rândul trecut. Consiliul care a fost înainte a aprobat această

lucrare pentru bazin și pentru...., am făcut acolo și o școală de 10 clase, care am terminat-o și a rămas acest bazin care este 10%-15% început și care nu a putut fi finalizat din cauza acestui teren pentru care se solicită acum aprobarea în Consiliul Local. Eu îi propun Consiliului să aprobăm această negociere și această...

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă mulțumesc, Domnule Agheorghiesei! Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi pentru, 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 4 voturi împotrivă ( Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina și Vasilescu Andreea).

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Aș avea o întrebare, vă rog! Nu cumva este un proiect care necesită două treimi, fiind de natură patrimonială?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Nu, este aprobarea unui raport de negociere! Când va fi achiziția, da!

5    7

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Dezbatere publică nu trebuie?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Acesta nu a costat bani! Negocierea și asta nu au necesitat fonduri.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Cum stăm?

Dna Dună Mariana: 6 abțineri și 4 împotrivă și 13 voturi pentru!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian: Deci, este aprobat! Da?

Dna Dună Mariana: Da.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul 2 de la rubrica Diverse-proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București. Este același lucru! Supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hot ă râre a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina și Vasilescu Andreea) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Alte lucruri mai sunt de adăugat?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Nu! La mul ți ani!

5

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă urez UN AN mai

bun și să ne vedem cu bine! La revedere!

5

Lucr ă rile ș edinț ei se închid la ora 15,22.

5    5    7

9