Proces verbal din 24.06.2016

Proces verbal şedinţa de constituire - 24.06.2016

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 ÎNCHEIAT ASTĂZI, 24.06.2016

Ședința de constituire a Consiliului Local Sector 5 a fost convocată prin Ordinul Prefectului nr.400/17.06.2016.

în sala de ședință a sectorului 5 sunt prezenți: dl. Subprefect al Municipiului București -Cornel Cîrstea, dl. Primar Daniel Florea, Dna Florina Dragnea -Secretar Interimar, dna. Judecător Antoaneta Mădălina Vlase de la Judecătoria Sectorului 5, reprezentanți mass-media și invitați.

Dl. Subprefect declară ședința deschisă la ora 13,05 și roagă pe dna. Florina Dragnea-Secretar Interimar să facă prezența consilierilor declarați aleși la scrutinul alegerilor locale organizat în data de 05.06.2016. Se constată prezența tuturor consilierilor.

Având în vedere prevederile art.3,alin. 1 din O.G. nr.35/2002, dl. Subprefect Cornel Cîrstea îl roagă pe decanul de vârstă -dl. Agheorghiesei Emil, să preia conducerea ședinței , împreună cu consilierii asistenți, dl. Lazarov Alexandru Sebastian și dl. Ploscaru George Alexandru.

Dna. Dragnea Florina predă președintelui de vârstă-dl. Agheorghiesei Emil dosarele primite de la Biroul Electoral de Circumscripție al Sectorului 5 cu rezultatele alegerilor , adresele transmise de către partidele politice (PNL,

Alianța PSD+UNPR,PDS, USB) precum și copii ale Monitoarelor Oficiale în care au fost publicate Rapoartele de Venituri și Cheltuieli electorale, conform prevederilor art.47, alin.2, din Legea nr.334/2006.

Se intonează imnul României.

Dl. Subprefect al Municipiului București -Cornel Cîrstea, dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Alegerea Comisiei de Validare a mandatelor de consilier local;

2.    Validarea mandatelor consilierilor locali aleși;

3.    Depunerea Jurământului de către fiecare consilier local;

4.    Declararea Consiliului Local al sectorului 5 al Municipiului București ca legal constituit;

5.    Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al sectorului 5 al municipiului București;

6.    Prezentarea rezultatelor alegerii Primarului Sectorului 5;

7.    Efectuarea ceremoniei de depunere a jurământului de către Primarul

Sectorului 5.

Se trece la primul punct al ordinii de zi - Alegerea Comisiei de Validare a mandatelor de consilier local.

Dl. Emil Agheorghiesei -propune ca numărul de membri ai Comisiei de

Validare să fie formată din 5 consilieri.

A

întrucât nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea dlui. Emil

Agheorghiesei care este votată în unanimitate.

Dl. Agheorghiesei Emil propune ca membru al Comisiei de Validare pe dna.

Stroescu Marilena Daniela din partea PDS.

Se supune la vot propunerea dlui Agheorghiesei Emil, care este votată în unanimitate.

Dl Valeriu Nicolae Șuhan propune din partea Alianței PSD+UNPR pe domnii

Matei Ion și Melnic Constantin Ion.

Se supune la vot propunerea pentru dl. Matei Ion, care este votată în unanimitate.

Se supune la vot propunerea pentru dl. Melnic Constantin Ion, care este votată în unanimitate.

Dl. Jelea Bogdan Ion propune pe dl. Cursaru Paul Gabriel din partea PNL.

Se supune la vot propunerea pentru dl. Cursaru Paul Gabriel, care este votată în unanimitate.

Dna. Coroblea Cristina propune pe dl. Franovici Bogdan din partea USB.

Se supune la vot propunerea pentru dl. Franovici Bogdan, care este votată în unanimitate.

Fiind aleasă Comisia de Validare, dl. Agheorghiesei Emil predă membrilor comisiei dosarele de la Biroul Electoral de Circumscripție al Sectorului 5 cu rezultatele alegerilor , adresele transmise de către partidele politice (PNL, Alianța PSD+UNPR,PDS, USB), ale candidatului independent Gheorghe Ștefan precum și copii ale Monitoarelor Oficiale în care au fost publicate Rapoartele de Venituri și Cheltuieli electorale, conform prevederilor art.47, alin.2, din Legea nr.334/2006.

La ora 13.15,membrii Comisiei de Validare se retrag din sala de consiliu pentru a-și alege președintele și secretarul precum și pentru a verifica respectarea dispozițiilor legale în scopul validării sau invalidării fiecărui consilier în parte.

La ora 14.05 membrii Comisiei de Validare revin în sala de ședințe, anunțând că în urma votului, dl Cursaru Paul Gabriel a fost ales președinte de comisie, iar dl. Melnic Constantin Ion a fost ales Secretar al comisiei.

Președintele comisiei de validare-dl. Cursaru Paul Gabriel, dă citire procesului verbal prin care s-a propus validarea celor 27 de mandate ale consilierilor locali.

în continuare, dl Emil Agheorghiesei supune la vot deschis, în ordine alfabetică, validarea celor 27 de mandate, după cum urmează:

AGHEORGHIESEI EMIL -26 de voturi pentru BÎRSAN MIHAI-26 de voturi pentru

BOLOȘ FLORINEL-26 de voturi pentru CIUPITU TEODOR-26 de voturi pentru COANDĂ MIHAI-26 de voturi pentru COROBLEA CRISTINA-26 de voturi pentru CRUDU CLAUDIA-ELENA-26 de voturi pentru CURSARU PAUL GABRIEL-26 de voturi pentru FRANOVICI BOGDAN-26 de voturi pentru GHEORGHE ȘTEFAN-26 de voturi pentru GIURCĂ AUGUSTIN RĂZVAN-26 de voturi pentru JELEA BOGDAN-ION-26 de voturi pentru LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN-26 de voturi pentru MATEI ION-26 de voturi pentru MELNIC CONSTANTIN-ION-26 de voturi pentru NICULESCU JACQUELINE-CHRISTINA-26 de voturi pentru PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU-26 de voturi pentru POP CLAUDIA-RAMONA-26 de voturi pentru SANDULESCU NINA-26 de voturi pentru SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI-26 de voturi pentru SEREDIUC MIRCEA-26 de voturi pentru STANCIU ANDREEA CRISTINA-26 de voturi pentru STROESCU MARILENA DANIELA-26 de voturi pentru ȘUHAN VALERIU NICOLAE-26 de voturi pentru ȚIGĂNUȘ MARIAN-26 de voturi pentru VANGHELIE MARIAN DANIEL-26 de voturi pentru VASILESCU ANDREEA-26 de voturi pentru

Dna. Secretar Interimar-Florina Dragnea, citește jurământul, după care, consilierii validați au depus jurământul în conformitate cu prevederile legale.

Conform art.32, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, dna. Coroblea Cristina depune jurământul fără formă religioasă.

Dl. Agheorghiesei Emil declară Consiliul Local Sector 5, legal constituit.

Având în vedere constituirea Consiliului Local, se trece la următorul punct-Alegerea președintelui de Ședință.

Dl. consilier Serediuc Mircea propune ca președinte de ședință pe dl. Șuhan Valeriu Nicolae.

Dl. consilier Jelea Bogdan Ion propune ca președinte de ședință pe dl. Bîrsan Mihai.

Se supune la vot propunerea dlui. Serediuc Mircea care este votată cu 13 voturi pentru ( Boloș Florinei, Ciupitu Teodor, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Serediuc Mircea, Stanciu Andreea Cristina, Șuhan Valeriu Nicolae și Țigănuș Marian), 7 voturi împotrivă ( Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Stroescu

Marilena Daniela) și 7 abțineri (Agheorghiesei Emil, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline Christina, Vanghelie Marian Daniel și Vasilescu Andreea).

Se supune la vot propunerea dlui. Jelea Bogdan Ion care este votată cu 8 voturi pentru ( Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vanghelie Marian Daniel), 12 voturi împotrivă (Ciupitu Teodor, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Serediuc Mircea, Stanciu Andreea Cristina, Șuhan Valeriu Nicolae și Țigănuș Marian) și 7 abțineri (Boloș Florinei, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline Christina, Stroescu Marilena Daniela și Vasilescu Andreea).

Având în vedere că nu sunt întrunite prevederile art. 35, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, conform cărora ”după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta ” , este necesară o nouă propunere.

Dl. consilier Vanghelie Marian Daniel propune ca până la următoarea ședință a consiliului local, președinte de ședință să fie președintele de vârstă- dl. Agheorghiesei Emil.

întrucât nu mai sunt alte propuneri, se spune la vot propunerea dlui. Daniel Marian Vanghelie, care este votată cu 22 de voturi pentru și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline Christina și Vasilescu Andreea). Prin urmare, dl. Agheorghiesei Emil este ales președinte de ședință al Consiliului Local până la următoarea ședință, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni. în sală intră Primarul Municipiului București- dna. Gabriela Firea.

Se trece la următorul punct- prezentarea rezultatelor alegerii Primarului Sectorului 5.

Dl. președinte de ședință dă cuvântul d-nei. Judecător Antoaneta Mădălina Vlase de la

/\

Judecătoria Sectorului 5, care prezintă încheierea finală a Ședinței camerei de consiliu din data de 16.06.2016 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 în Dosarul nr. 13468/302/2016, prin care s-a validat alegerea pentru funcția de Primar al Sectorului 5 a domnului Florea Daniel, candidat din partea Alianței PSD+UNPR.

Dl. Primar Florea Daniel, depune jurământul în conformitate cu prevederile legale după care mulțumește cetățenilor sectorului 5 pentru încrederea acordată. Menționează faptul că este cel mai frumos moment din cariera sa politică iar interesul locuitorilor sectorului 5 va fi deasupra oricăror interese personale sau de partid.

Mulțumește în mod special d-lui. Daniel Marian Vanghelie dar și consilierilor din mandatele precedente pentru efortul depus.

Dna. Primar General-Gabriela Firea îi urează succes dlui Primar și-l asigură de tot sprijinul dumneaei.

Dna Primar General-Gabriela Firea părăsește sala de consiliu însoțită de dl. Primar. Atât invitații cât și o parte din consilieri încep să părăsească sala de consiliu.

Dl. Subprefect face apel către membrii consiliului local să nu părăsească sala deoarece "trebuie să se aleagă președintele de ședință”.

Dl. Daniel Marian Vanghelie menționează că nu există niciun motiv să mai rămână în sală, deoarece ordinea de zi stabilită prin Ordinul Prefectului a fost epuizată iar președintele de ședință a fost deja ales.

Dl. Subprefect precizează că aceste hotărâri vor fi atacate în instanță iar membrii consiliului local se vor întruni iarăși pentru ședința de constituire.

Dl. consilier Daniel Marian Vanghelie precizează că este perfect legal faptul că președintele de vârstă a fost propus și votat ca președinte de ședință până la următoarea ședință a consiliului. Având în vedere că cei mai multi membri ai

5    9    9

consiliului local sunt la primul mandat, dumnealui roagă Secretarul Interimar al Sectorului să explice procedura legală.

Dl. consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă unde este problema și de ce este necesar să se aleagă un alt președinte de ședință în situația în care acesta a fost deja votat iar ordinea de zi a fost finalizată?

în sală intră dl. Primar. Dumnealui face apel la calm și înțelegere și învederează faptul că s-a hotărât deja la momentul dezbaterii punctului 5 de pe ordinea de zi cu privire la alegerea președintelui de ședință, prin votul consilierilor consemnat în procesul verbal, ca președinte de ședință să fie dl. Agheorghiesei Emil.

Având în vedere că toate punctele ordinii de zi stabilită prin Ordinul Prefectului au fost epuizate, președintele de ședință a declarat închise lucrările ședinței.

SECRETAR SECTOR, CRISTINA CORNELIA FEURDEAN

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, AGHEORGHIESEI EMIL

CONSILIERI ASISTENȚI,

Lazarov Alexandru-Sebastian    Ploscaru George-AIexandru