Proces verbal din 21.12.2016

Proces verbal ședința extraordinară din data de 21.12.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.12.2016

Lucrările ședinței încep la ora 15,30 și se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei

5    5    1    >5    5    55

Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 4793/16.12.2016.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 21 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel și Vasilescu Andreea.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar și Dl Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl Președinte de ședință deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 21, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Dl Președinte de ședință - Ploscaru George Alexandru dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2016;

2.    Proiect de Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Teatrul Masca;

5    ~

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, în vederea derulării proiectului Educație prin sport. Sport prin educație, pe parcursul anului școlar

2016-2017;

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.11/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din Sectorul 5 al

Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.54/26.05.2016;

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Generale nr.134 către Asociația Baciului;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și Asociația „Asistență și

programe pentru dezvoltare durabilă - Agenda 21”;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5- SYS5”;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sector 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării a trei sportivi la Seminarul de Pregătire Tehnică, ce va avea loc în perioada 11 ianuarie-13 februarie 2017, în Thailanda.

10.    Diverse.

Suplimentarea Ordinii de zi cu Proiect de Hotărâre privind rectificatului Bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 5.

5

-Adresa nr.158788/28.11.2016 transmisă de Grupul Consilierilor USR din cadrul Consiliului Local Sector 5;

-Adresa nr.158789/28.11.2016 transmisă de Grupul Consilierilor USR din cadrul

Consiliului Local Sector 5;

-Adresa nr. 2160/24.11.2016 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 158908/28.11.2016; -Adresa nr. 2171/25.11.2016 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 159438/05.12.2016.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea făcută. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 voturi pentru și o abținere (Cursaru Paul Gabriel)

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă îmi permiteți, vorbim despre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Nu putem să suplimentăm ordinea de zi fără să fi luat la cunoștință, puțin înainte, despre subiect. Mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vom trece la punctul 1- aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2016. Cine este pentru?

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Eu vreau să spun ceva, nu votam.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă ascult.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: În primul rând era întrebarea ce se întâmplă cu înregistrările video?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Stați puțin, suntem la punctul 1 la procesul verbal.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Păi nu suntem la procesul verbal?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Ba da.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: În primul rând, înregistrările video de ce nu mai sunt urcate pe site de la 31 octombrie încoace? În al doilea rând la ședința de ultima dată am cerut la sfârșit, dacă se poate ca în procesul verbal al ședinței, la început, să se menționeze că ședința a fost filmată. Dacă a fost sau nu înregistrată video; ceea ce nu este, nu apare această propoziție în procesul verbal pentru ședința de ultima dată.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Începând cu ședința asta, am înțeles.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Este vorba de o propoziție, nu este vorba de un raport. Mai trebuie să dezbatem acest punct? E toată lumea de acord? Eu am crezut că toată lumea a fost de acord.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Începând cu ședința de azi, eu așa am înțeles.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Deci, aș propune la procesul verbal adăugarea acestei simple fraze: că „ședința de data trecută, din data de...nu mai știu ce dată a avut, a fost înregistrată video”. Se poate?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu este obligatoriu, conform legii, să fie precizat. Dacă a fost înregistrat audio și a fost prezentat, nu trebuie să fie și video.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Adică, nu văd rostul în a ne ridica, a cere diverse chestii, la care dumneavoastră să spuneți da, da, da, da, da și după aia șă nu se întâmple. Așa că vă întreb direct: se poate, nu se poate? Dacă se poate cum trebuie să procedăm? Poate nu ajunge doar să se ridice un consilier în picioare.

Dl primar Daniel Florea: Nu, nu ajunge, trebuie să votați.

D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar: Au trecut șase luni de când s -a constituit legal Consiliul Local. Din punctul meu de vedere toate chestiunile acestea ar fi trebuit prevăzute într-un Regulament de Organizare și Funcționare, Am tot așteptat propuneri și sugestii, până în prezent văd că nimeni nu face propunere de aprobare a unui regulament. Toate aspectele acestea organizatorice trebuie cuprinse în regulamentul

dumneavoastră de funcționare.

5

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Și cine trebuie să facă regulamentul?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Noi, consilierii locali.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Domnule președinte, cum procedăm? Nu suntem noi consilierii locali? Nu avem un regulament de ordine interioară?

D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar: Este un Regulament din 2004, aprobat de consiliu. Nu cred că mai vreți să funcționați după acela, nu știu, vă întreb?

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Am vorbit la un moment dat în trecut despre el. Când ar fi un moment potrivit dacă tot au trecut șase luni de când suntem cu

toții în mandat?

5

Dl consilier Melnic Constantin Ion: După sărbători, e păcat.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Eu propun ca să se facă acest Regulament, să se constituie o comisie de consiliere. Cine vrea să se înscrie pentru a face acest regulament, să lucreze la el.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Bine, bine, dar stați o clipă: eu am cerut o propoziție în procesul verbal care să se adauge de acum înainte, care ar fi în felul următor: ,,ședința din data de x, y, z a fost înregistrată video.Punct”. Audio-video. În situația în care nu mai există această înregistrare ca în ședința din 15 octombrie, mi se pare că s-a întâmplat, o să verific, că nu mai știu care e data exactă, propoziția ar fi:

,,în data de, să zicem, 15 octombrie ședința de consiliu nu a fost înregistrată audio

video, cu motivul... si ne dă domnul ...care este motivul. Putem introduce această propoziție?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Cu permisiunea dumneavoastră nu o să mă mai ridic. Ce spune colega este foarte corect, justificat si pertinent. Din punctul meu de vedere si de bun simț în momentul în care noi aprobăm, mă rog, de bun simț este dacă vreți este un eufemism, în esență discutăm de chestiuni de legalitate si de procedură.

Noi putem aproba procesul verbal fix cum vrem noi, că-i al nostru. Dacă noi dorim să solicităm să mai apară și acea propoziție, personal nu am nimic împotrivă și am convingerea că niciunul dintre colegi nu au nimic împotrivă. În legătură cu cel de al doilea subiect cu privire la viitor, ca de acum înainte să se consemneze în proces dacă este sau nu înregistrată, dincolo de faptul că eu consider inutil acest aspect, nu înseamnă că nu putem să consemnăm acest lucru, n-ar deranja pe nimeni. În legătură cu chestiunea Regulamentului de Organizare și Funcționare, întrucât am avut nefericita plăcere ca în ultimul an de zile să mă lovesc în plan personal și profesional de tot felul de persoane și personaje, nu știu, tehnocrate, useliste, bruxelliene și așa mai departe, care vin și cer unor oameni care sunt executivi să-i învețe cum au de făcut, pot să vă spun, stimată colegă că nici Primarul, nici Secretarul nu au fix nicio atribuție în a ne spune nouă cum să ne facem bucătăria internă. Veniți cu o propunere, faceți niște hârtii către grupurile de consilieri, solicitați-ne întocmirea unei comisii sau constituirea ei. Eu personal în numele grupului PNL, aveți tot sprijinul din partea noastră,... și haideți să facem un regulament. A veni noi în ședință să-l luăm de mânecă pe domnul Primar întrebându-l de ce nu avem noi un Regulament de Organizare și Funcționare mi se pare că nu-i o chestiune care să ne fie nici nouă de folos, nici dumneavoastră și nici pentru viitor. Domnule Președinte de ședință, mă scuzați, mi se pare o chestiune care nu privește nici ordinea de zi a ședinței. Cu celelalte două subiecte sunt perfect de

acord cu dumneavoastră și voi vota să se consemneze.

5

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Mulțumesc, îmi dați voie să vă spun de ce am ajuns în câmpul în care să cer acest lucru.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu pot să îngădui eu. Aveți toată libertatea,

Domnul Președinte vă dă cuvântul.

5

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Știți de ce este util Domnule Președinte? Domnul Jelea a spus că ar fi inutilă o astfel de propoziție în procesul verbal, însă pentru aceia dintre noi sau cetățenii care citesc procesele verbale, care se afișează pe site sau cele pe care le primim, bănuiesc că sunt aceleași. Nu citesc de două ori ce primesc pe e-mail de la secretariat față de ce se pune pe site în speranța că în conținut sunt aceleași procese verbale. Dacă este același proces verbal, cine îl citește își va pune foarte multe întrebări. Pentru că sunt diverse puncte care nu sunt acoperite în procesul verbal față de ce se spune în timpul ședinței.

D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar: Înțeleg că dumneavoastră vreți să transcriem în procesul verbal exact discuția? Așa o să facem ca să nu mai existe interpretare. Trebuie să țineți cont că legea nu prevede filmarea ședințelor, iar procedura de filmare este o chestie personală a Domnului Primar.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Stați o clipă, nu vreau și nu cere

nimeni....

D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar: Nu, dumneavoastră insinuați faptul că transcrierea procesului verbal nu coincide cu ședința desfășurată?

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Tocmai de aia, sunt bucățele care sunt foarte neclare. Chiar și pentru cineva care participă la ședințe, oameni care nu au participat la ședințe.

D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar: De acum încolo transcrierea se va face exact pe discuții.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Înțeleg că vorbiți așa, dar poate vorbesc! Vorbim pe rând sau vorbim deodată?

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Domnilor, mă scuzați! Nu este păcat de spectacolul care a fost înainte și ne-a umplut sufletul de bucurie să începem cu chestii din astea? Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Să revin, că nu mi-am terminat ideea. Pentru cineva care citește procesul verbal și are neclarități, i-ar fi mai util să poată să se uite și să vadă, a fost sau nu a fost filmat. Să știe să se uite dacă asta scrie la început pe prima pagină.

Dl primar Daniel Florea: Faceți o propunere de hotărâre de consiliu, instituiți obligativitatea filmării ședințelor și punerii lor pe site, și atunci o facem. În acest moment, ea se face exclusiv că așa am vrut eu, nu cu mijloace ale primăriei sau ale Consiliului Local, ci pur și simplu pentru că așa am vrut eu, să se pună pe site. În acest moment eu pot să-i spun lui pleci ( domnul care filmează ședința) și el pleacă.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Aha, aha!

D-na Florina Dragnea-Secretar Interimar: Nu are atribuții în fișa postului.

Dl primar Daniel Florea: Nu este nimeni obligat să vă facă dumneavoastră asta! Nu scrie nici în lege și nici într-un regulament. Dacă vă faceți o hotărâre de Consiliu Local și instituiți această obligație, o facem.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: A, și domnul este aici invitat, pentru că

l-ați invitat dumneavoastră?

5

Dl primar Daniel Florea: Este pentru că face site-ul primăriei și pe site-ul primăriei era dispus să se pună înregistrarea acestor ședințe.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu le-am văzut și pe You tube și le-am descărcat. Dl primar Daniel Florea: Tocmai, ăsta este motivul pentru care filmează. Activitatea primăriei este transparentă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Dacă vă informați mai dinainte, erați pe fază.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Nu credeam că dintr-o propoziție ajungem la o astfel de discuție. Mi s-a părut o chestie foarte simplă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Tocmai că nu v-ați informat.

5

Dl primar Daniel Florea: Știți de ce m-am supărat? Pentru că insinuați că acești oameni nu-și fac datoria cum trebuie, și mă deranjează acest lucru.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Nu am spus asta!

Dl primar Daniel Florea: Ba da, exact asta ați spus!

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Asta ați interpretat dumneavoastră.

Dl primar Daniel Florea: Nu, toată lumea din sală a interpretat la fel.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Vreți să scoatem un proces verbal să ne apucăm să citim din el? Nu ați consemnat ce a spus Domnul Jelea, fix pe aceeași temă la aceeași ședință, data trecută. Era pe ușă, dădea să iasă, eu m-am ridicat, am zis, vă rugăm să notați. Ce a spus Domnul Jelea nu s-a consemnat.

Dl primar Daniel Florea: Sunteți cam transparenți cu noi, în condițiile în care congresele voastre de constituire se fac cu ușile închise și fără presă.

Dl consilier Franovici Bogdan: Genul acesta de declarații politicianiste nu își au locul. Dl primar Daniel Florea: Lăsați-mă cu declarațiile politicianiste. Eu nu vă permit să-mi jigniți oamenii aici. Ei își fac meseria cum pot mai bine.

Dl consilier Franovici Bogdan: Nu a jignit nimeni pe nimeni.

Dl primar Daniel Florea: Ba da, exact asta ați făcut.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Bine, nu a fost asta intenția. Dacă așa sa interpretat ...

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Hai să supunem la vot.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Nu se poate să depășim momentul?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Am pierdut deja șirul. Luați-o de la început,

Domnule Președinte, ce discuții au fost, ca să ne liniștim.

5    ~    5    ~    5

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Propunerea dumneavoastră, Dna Jacqueline?

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Poftim?

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Aveți vreo propunere?

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina: Da, propunerea ar fi să introducem în procesul verbal o propoziție, de nevoie două, în care să se consemneze dacă ședința a fost înregistrată audio-video sau nu. Și dacă nu, din ce motiv.

Dl consilier Agheorghiesei Emil: Nu se aprobă. Supune spre aprobare.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Supun la vot propunerea Dnei Jacqueline. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Propunerea Drei consilier Niculescu Jacqueline-Christina nu a fost aprobată având 3 voturi pentru și 18 abțineri.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: Treceți mai departe.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Mai departe trebuie să votați proiectul per ansamblu. Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Supun spre aprobare procesul verbal din data de 29.11.2016, fără nicio modificare. Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?

5

Procesul verbal din data de 29.11.2016 este aprobat cu 17 voturi pentru și 4 abțineri (Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina și Bîrsan Mihai).

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Avem o abținere aici, Domnul Bîrsan nu a fost la

ședință.

5    5

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Trecem la punctul 2 - Proiect de Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5. Doamna Violeta Dobre o să ne prezinte Raportul de Specialitate.

Doamna Director Violeta Dobre: Cu respectarea prevederilor art. 100 din Legea nr. 188 privind Statutul funcționarilor publici, se reorganizează aparatul propriu al Primarului Sectorului 5 prin comasarea prin absorbție în cadrul aparatului de specialitate a unor instituții din subordinea Consiliului Local, Direcția de Impozite și Taxe Locale, Poliția Locală, Administrația Domeniului Public, cu preluarea activității, atribuțiilor, posturilor și personalului. Vreau să menționez că, ulterior organizării, ne încadrăm în numărul de personal transmis de Prefectul Municipiului București conform Ordonanței nr.63/2010 și față de proiectul pe care dumneavoastră l-ați primit, în Hotărâre se inserează că la intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri, se constituie comisii prin Dispoziția Primarului de predare- primire a patrimoniului instituțiilor care se dizolvă. Ați avut Organigrama la dispoziție, nu știu dacă ați studiat-o.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru:

Dl consilier Franovici Bogdan: Având în vedere că este act normativ, ar trebui

să fie în consultare publică acest proiect.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Cum să fie așa ceva!

5

Doamna Director Violeta Dobre: Potrivit dispozițiilor legale, Proiectul de hotărâre, Organigrama, Ștatul, au fost transmise Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care și-au dat avizul pe noua structură, aceasta este procedura legală potrivit dispozițiilor Legii nr. 188. Am respectat întocmai dispozițiile Legii nr. 188.

Dl consilier Franovici Bogdan: Pe lângă Proiect de hotărâre este un act normativ pentru că stabilește normele de organizare ale Primăriei. Deci, poate fi considerat un act normativ ... Trebuia consultare publică.

Doamna Director Violeta Dobre: Nu trebuie consultare publică pentru a-și organiza Primarul aparatul de specialitate cu care o să lucreze. Este viziunea Primarului, cum vrea să lucreze în următorii patru ani. Legea nu dispune în niciun fel în sensul în care dumneavoastră spuneți.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Domnul Franovici dumneavostră acum, vi s-a răspuns la întrebare, aveți vreo propunere, aveți vreo nelămurire?

Dl consilier Franovici Bogdan: Propun scoaterea de pe ordinea de zi. Și punerea în consultare publică.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Supun la vot propunerea Domnului Franovici de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Propunerea Domnului consilier Franovici Bogdan nu este aprobată, având 3 voturi pentru (Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina), 14 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai,Florea Alexandra Cristina,Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Stanciu Andreea Cristina, Șuhan Valeriu Nicolae și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan-Ion și Scripcaru Lucian Mihai).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Votăm proiectul că a rămas pe ordinea de zi.

Dl consilier Melnic Constantin Ion: O simplă întrebare, sper că nu rămâne nimeni pe liber din cei angajați?

Doamna Director Violeta Dobre: Nu, tot personalul va fi preluat.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri? Bun, proiectul a trecut!

Proiectul de Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5 a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Teatrul Masca. Doamna Roxana Nedelcu va prezenta Raportul de Specialitate.

Dna Director Roxana Nedelcu: Este vorba de un proiect mai amplu cu cei de la Teatrul Masca, proiect care include o serie de acțiuni. Una dintre ele este organizarea în parteneriat a unor spectacole în cadrul Festivalului Internațional de Statui Vivante pe care Teatrul Masca îl organizează anul viitor. Va fi a VII-a ediție. Apoi prezentarea la sediul Teatrului Masca, dar și în Cartierul Ferentari (Piața Ferentari), a spectacolului ,,NASTASIA”. Organizarea unor activități pentru liceeni în urma cărora să creăm două formații de teatru independent. De ce Nastasia? fac niște precizări mai mult decât scrie în Raportul de Specialitate.

,,NASTASIA” este o piesă de teatru făcută după opera lui G.M. Zamfirescu, scriitor care a trăit în Ferentari. Piesa este despre viața de mahala și o femeie din comunitatea romă, o poveste de viață a unei femei de acolo. Dl Mihai Mălaimare a venit cu propunerea către Consiliul Local pentru realizarea acestui proiect, în ideea de a aduce la Teatrul Masca, pe de o parte femei din comunitate, iar pe de altă parte cadrele didactice din unitățile de învățământ din Ferentari. În ceea ce privește comunitatea, propunerea de

colaborare este cu Clubul mamelor care lucrează la Școala nr.136 și Școala nr. 147, și

5    5    5    >5

mai nou la Școala nr. 141, pe care ați și văzut-o astăzi aici, pentru a mobiliza femeile din comunitate. Totodată, este inclus și transportul întrucât Teatrul Masca se află într-o locație mai puțin centrală, și pentru a depăși problemele acestea legate de accesibilitate, persoanele respective vor avea și transport. Aceste patru spectacole vor fi puțin în extra stagiune în sensul că la finalul spectacolului, artiștii și cei implicați în realizarea spectacolului vor sta puțin de vorbă cu cei din comunitate și cu cadrele didactice, tocmai pentru a sublinia specificul comunității și subiectele sensibile, vulnerabile. Pentru cele două trupe de teatru ideea foarte frumoasă a Domnului Director este de a crea aceste trupe

de teatru care ulterior să evolueze în cadrul Festivalului Internațional de Teatru, și nu

t    ’    5

numai. În cadrul activităților pe care le vom organiza împreună cu Centrul Cultural sau de către Consiliul Local, să-i putem promova.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel: Eu, vreau să vă spun că am lucrat personal cu Domnul Mihai Mălaimare cu spectacolele pe care le-ați enumerat, acesta din urmă nu-l știam. Am o singură întrebare și sper să nu vă supărați pe mine aș vrea să știu dacă a fost supus în dezbatere publică. Mulțumesc!

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Doamna Crudu aveți cuvântul.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Am o întrebare, cei 1200 de lei care se alocă pentru fiecare elev, implică un curs sau mai multe cursuri?

Dna Director Roxana Nedelcu: Nu, este un curs de două săptămâni, un curs de 8 ore pe zi și costumația, adică toate mijloacele necesare ca ei să-și poată organiza spectacolele acestea independent, să poată evolua. Probabil va fi nevoie și de o boxă

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Practic o să asigurați tot ce este nevoie și nu

doar odată ci.. .și în ceea ce privește biletele ați spus că le transmiteți către Comunitatea

mamelor.

Dna Director Roxana Nedelcu: Da, prin Clubul mamelor și prin unitățile de învățământ.

Dna consilier Crudu Claudia Elena: Ar fi minunat să rămână către comunitate, nu către administrație sau alte persoane.

Dl Președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Supun la vot punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Teatrul Masca a fost adoptat cu 21voturi pentru.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, în vederea derulării proiectului Educație prin sport. Sport prin educație, pe parcursul anului școlar 20162017.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: D-na Nedelcu Roxana prezintă raportul de specialitate.

Față de ce este menționat în raport, aș vrea să vă spun că în urma proiectului pe care l-am derulat de acum 2 ani, (atunci am avut patru unități de învățământ cuprinse) am avut niște rezultate foarte surprinzătoare, la modul că am avut copii care au rămas să facă performanță în kickboxing. Au obținut medalii la nivel internațional și Campioni Mondiali la diferite discipline. Este un gen de proiect care în zona aceea funcționează foarte frecvent.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Se supune la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, proiectul este aprobat cu 21 voturi pentru.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Trecem la punctul 5- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.11/25.03.2016

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.54/26.05.2016.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: D-na Nedelcu Roxana prezintă raportul de specialitate.

D-nul președinte de ședință: Da, D-na Crudu?

D-na consilier Crudu Claudia Elena: Aș avea o întrebare pentru... Știți cumva care au fost motivele?

D-na Nedelcu Roxana: Fiind provizorie autorizația, ei au o verificare anuală din partea celor de la ARACIP și în urma verificării, a rezultat că nu mai îndeplinesc condițiile de funcționare ca și unitate de învățământ particular.

D-na consilier Crudu Claudia Elena: Și câți copii putea să...

D-na Director Nedelcu Roxana: Nu știu să vă spun, dacă nu mă înșel, aveau un plan de școlarizare de două grupe...dar sper să nu zic prost.

Dl consilier Melnic: Deci, oricum nu mai funcționează.

~    5

D-na Director Nedelcu Roxana: Nu, nu mai are dreptul legal, și este obligația noastră

s-o eliminăm din rețea, ca urmare a....

5    ~

D-na consilier Crudu: Da, da, înțelegem, eram doar curioși de ce și cum impactează în educația copiilor. Pentru că dacă era vorba de multe clase și era vorba de un număr mare de copii, trebuia căutată o soluție, totuși.

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Oricum nu puteam s-o facem noi...

D-na consilier Crudu: Nu, dar măcar să știm și cetățenii să știe ce se întâmplă.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Vă mulțumim, supunem la vot punctul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, proiectul este aprobat în unanimitate cu 21 voturi pentru.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George: trecem la punctul 6- Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta

Școlii Generale nr.134 către Asociația Baciului.

5    5

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: D-na Nedelcu Roxana prezintă raportul de specialitate.

D-nul consilier Franovici Bogdan: D-na secretar, avem o rugăminte de ordin general, la orice proiect de hotărâre care constă în semnarea unui act adițional la un contract sau un acord, vă rugăm să trimiteți și acordul sau contractul original ca să știm la ce se referă.

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Ce nu a fost clar la acest proiect?

D-nul consilier Franovici Bogdan: Acum e clar, dar de obicei votăm prelungirea unui acord pe care nu îl avem, ideea e să se pună contractul original anexa la raport de specialitate sau...

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru:O să trecem la vot având în vedere că este un proiect ce ține de patrimoniul primăriei, nu? zic bine? sectorului, avem nevoie de două treimi, deci, cine este pentru, împotrivă, abțineri, proiect adoptat în unanimitate (21 de voturi pentru).

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Punctul 7- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și Asociația „Asistență și programe pentru

dezvoltare durabilă - Agenda 21”.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: D-na Nedelcu Roxana prezintă

raportul de specialitate.

Dl președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Este exact ca la punctul anterior, tot două treimi, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, proiectul este

aprobat cu 21 voturi pentru.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George: punctul 8-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5- SYS5”.

5

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: D-na Anna Vasile prezintă raportul de specialitate.

D-nul consilier Franovici Bogdan: Întrebarea noastră este de ce nu ați atașat studiul de

fezabilitate la acest proiect de hotărâre?

D-na Director Anna Maria Vasile: Studiul de fezabilitate la acest proiect de hotărâre, dumneavoastră ați aprobat indicatorii, studiul de fezabilitate se poate consulta, este un proiect pe care, dacă vreți, studiul planșei cadastrale, care, în conformitate cu legislația în vigoare, nu pot fi făcute publice, dumneavoastră puteți să-l studiați în calitatea de consilier, însă nu pot fi publicate pe site-ul primăriei.

D-nul consilier Franovici Bogdan: Ati făcut un rezumat al studiului?

D-na Director Anna Maria Vasile: Rezumatul studiului se regăsește în indicatori. D-nul consilier Franovici Bogdan: Sunt niște cifre

D-na Director Anna Maria Vasile: Nu, sunt cifre și locații, dumneavoastră ați avut și

~    5    5    ~    5    5

aceste locații în momentul în care vi s-au dat inițial. Când ați avut proiectul inițial,vi sa spus exact care sunt locațiile care se vor supraveghea .

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu am văzut așa ceva.

5

D-na Director Anna Maria Vasile: Ba da, școlile, străzile

7    5    7

D-na consilier Crudu Elena: Ideea era să vedem clar de ce s-a ales acel loc.

D-na Director Anna Maria Vasile: Pentru că sunt hârtii făcute de către cei care sunt implicați în supraveghere video, respectiv poliție. Eu nu pot să îmi permit, nu știu dacă dumneavoastră aveți expertiza necesară, eu nu pot îmi permit să le spun celor de la poliție, Ei sunt cei care pot să indice exact zonele care trebuie supravegheate, deci eu nu pot să intervin asupra unei persoane de specialitate și nu cred că poate să intervină nimeni față de meseria pe care ei o au.

D-nul viceprimar Țigănuș Marian: S-au făcut analize tactice de criminalitate la nivelul sectorului pe ultimii doi ani și așa s-au stabilit multe din punctele respective , care reprezintă vulnerabilități în asigurarea climatului de ordine și liniște publică.

D-nul consilier Franovici Bogdan: Ar fi fost foarte util pentru noi să se facă publică... D-nul viceprimar Țigănuș Marian: Da, dar analizele practice sunt luate de la poliție și nu pot fi date publice

D-na Director Anna Maria Vasile: Dumneavoastră le puteți studia.

D-nul consilier Franovici Bogdan: Care e procedura de achiziție?

D-na Director Anna Maria Vasile: Va fi o procedură care va fi publică in conformitate

cu legislația în vigoare

D-nul consilier Franovici Bogdan: Vă întreb asta pentru că văd niște lucruri foarte specifice în structura sistemului. Camera se cheamă camera video Speed-don, Nu mă pricep, dar pare un nume în plan specific unui ...

D-nul viceprimar Țigănuș Marian: Camera de supraveghere Spidon este camera care înregistrează pe o rază de 300, e un tip și e înregistrare panoramată de 360 de grade, față de alte camere care sunt cu o perspectivă de înregistrare mai redusă.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: D-nul Cursaru Paul Gabriel? D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Aș fi vrut doar să vă spun că din 373 de camere, vreau un pic să o completez pe d-na, sunt doar 127 de calitate bunicică, 99 de calitate

foarte bună, 81 de camere de calitate slabă, deci nu sunt chiar toate așa foarte bune au

~    ~    5

slabă la rezoluție, astea 188, dar au un zoom optic mult mai ridicat și sunt 66 de camere panoramice cu unghi de 180 de grade, deci nu sunt toate cu 360 de grade; asta dacă vreți așa, pentru... îmi place foarte mult ideea cu video-ul format cu 9-12 monitoare, știu foarte bine ce înseamnă și cât de greu este să ai așa ceva; aș vrea să știu ceea ce nu se precizează, poate ne spuneți dacă este o extensie a ceea ce avem în momentul de față sau nu avem nimic, nu avem nimic, deci este ceva nou implementat, personalul de operare și modul de integrare în raport cu intervențiile pe care acestea sperați să le obțineți, precum și câte dintre toate aceste monitoare sunt camere active în sensul de urmărire sau camere pasive în sensul de înregistrare.

D-nul viceprimar Țigănuș Marian: Deci practic, proprietate ale Primăriei Sectorului 5, nu avem camere de supraveghere; există pe teritoriul sectorului 5 niște extensii ale Politiei Locale a municipiului București, care transmit imaginile în dispeceratul lor, la sediul lor, noi am avut împreună cu D-nul Primar discuții cu conducerea Poliției Municipiului București am și fost și am văzut dispeceratul cu peretele ăla de monitoare, va trebui să găsim niște soluții tehnice ca să interconectăm cu ei...

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Aici urma să vă întreb, dacă această compatibilitate cu sistemul București, o va face STS-ul sau ...

D-nul Primar Daniel Florea: E totală și cu Poliția Locală și cu Poliția Națională.

D-nul viceprimar Țigănuș Marian. Asta am făcut noi, iar noi vom avea dispecerat pentru supraveghere pe o anumită zonă live, în altă zonă; astea sunt soluții pur tehnice D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Și personalul adiacent?

D-nul viceprimar Țigănuș Marian: Va fi personalul dispeceratului Poliției Locale D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Deci tot adiacent, nu angajăm în plus?

D-nul viceprimar Țigănuș Marian: Deci ei sunt atestați.

D-nul Primar Daniel Florea: Este o activitate foarte specifică.

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Va fi densitate mare de informații

5

D-nul viceprimar Țigănuș Marian: Este comunicat... de altfel nu-și găsește formula de integrare în sistemul...

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Și ultima rugăminte, restul a fost doar o precizare, asta este întrebarea care mă interesează, vizavi de prețuri, de unde v-ați inspirat? adică ce v-a inspirat să spuneți că costă atâta, din ce, care a fost studiul de piață, ne-ați spus că ați făcut un studiu de fezabilitate, ce companie l-a creat sau cine la creat, asta ne interesa și de unde ați luat prețurile ca să ajungem la aceste cifre, că bănuiesc că toată lumea poate să se uite vizavi cât de cât, pe un studiu cât de cât oportun pentru ceea ce înseamnă costuri?

D-na Director Anna Maria Vasile: Haideți să încep să vă răspund ultimul punct, apropo de ceea ce înseamnă echipamentele și structura sistemului apropo de calitatea sistemului, vreau să vă explic vă rog frumos, pentru că aceste camere au fost calculate a fi 127, 99, 81, funcție de locația în care poate fi instalată camera de supraveghere, în conformitate cu legislația în vigoare cu Legea 333, da, că autoritatea publică, indiferent dacă este locală sau națională, nu are voie să supravegheze la cetățeni în casă, drept pentru care, pentru diferite locații pe care s-au instalat sau se vor instala aceste camere, care s-a studiat că se pot instala aceste camere pentru a avea cea mai mare soluție de vizualizare a infracțiunilor din zonă și supravegherea zonei respective, s-au ales soluțiile cu care să nu se încalce legea, drept pentru care, eu v-am explicat motivul, motiv pentru care s-a făcut un melanj de camere ca să asigure în cea mai mare posibilitate de supraveghere și să respectăm regulamentul legal.

Numărul doi, întrebarea pe care dumneavoastră ați pus-o vizavi de dispecerat, acele lucruri se vor face în momentul în care se vor instala; în acest studiu se spune foarte clar ce se va instala și în cadrul dispeceratului, dispeceratul va funcționa 24 din 24 de ore, aceste camere sunt, dacă știați, aici observați, se vor înregistra pe switch-ul și serverul instalat în dispecerat va asigura înregistrarea imaginilor pe durata de minimum 3 luni de zile.

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu ați înțeles întrebarea mea, cameră activă sau

5    5    ~

cameră pasivă ceea ce înseamnă intervenția poliției direct pe faptul că se observă că respectiva persoană monitorizată se întâmplă ceva, sau este o cameră care pur și simplu doar înregistrează si în cazul unei infracțiuni...

D-na Director Anna Maria Vasile: Asta nu ține de cameră, noțiunea de cameră....

5    >5

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu, asta l-am întrebat pe D-nul vice, nu pe dumneavoastră, am citit destul de bine proiectul, chiar ați divagat de la ce am întrebat eu.

D-na Director Anna Maria Vasile: Vorbeam despre cameră. Mă refer, apropo de prețuri, experiența mea spune că aceste camere, pe care eu am mai făcut un asemenea studiu, de fapt încă 2-3 studii de acest tip în alt sector, vă pot spune că aceste structuri de camere care au fost calculate, prețurile sunt mai jos decât prețurile la care au fost calculate în celălalt sector.

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel:Nu mi-ati răspuns la întrebare, după ce prețuri v-ați orientat și nici compania care a creat acest studiu de fezabilitate.

D-na Director Anna Maria Vasile: Au fost studii de piață, prețuri de studii de pe internet și prețurile din experiența pe care am avut-o la celălalt sector.

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel :Atâta voiam doar să aud. Dar nu mi-ați spus cine a creat acest studiu de fezabilitate?

D-na Director Anna Maria Vasile: Societatea care a întocmit studiu l de fezabilitate este o societate care are în conformitate cu legea, dreptul să facă proiectare pe sisteme de supraveghere video și se cheamă..., nu mai țin minte exact, chiar nu mai țin minte exact, dar am să vă informez.

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel :Păi nu, le dăm cuiva, nu mai comentez...

D-nul consilier Bârsan : Asta e foarte grav.

D-na Director Anna Maria Vasile: Se cheamă într-un fel... chiar nu îmi aduc aminte

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Adică v-a pus la dispoziție efectiv tot,

D-nul consilier Bârsan: un plan de 2 milioane si jumătate

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel :Tot planul și nu știm cum îl cheamă, în fine, am

înțeles, bine!

5    ~

D-na Director Anna Maria Vasile: Nu știu cum se cheamă societatea, am să verific și

5    >5

vă informez.

D-nul consilier Melnic Constantin: Dar asta nu înseamnă că dacă a făcut SF-ul e și

5

câștigător al licitației.

D-nul consilier Cursaru Paul Gabriel: Nu am spus asta, am vorbit doar cine l-a creat,

vrem să știm că cel care l-a creat, ne-a dat soluțiile cele mai bune.

5    >5

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Bun, mulțumim frumos D-na Anna, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, proiect care este aprobat cu 14 voturi pentru și 7 abțineri (Bârsan Mihai, Crudu Claudia Elena, Cursaru Paul Gabriel, Franovici Bogdan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina și Scripcaru Lucian Mihai), bun.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Trecem la punctul 9-Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sector 5 și Clubul Sportiv TAY SHIN DO GYM, în vederea participării a trei sportivi la Seminarul de Pregătire Tehnică, ce va avea loc în perioada 11 ianuarie-13 februarie 2017 în Thailanda.

D-nul președinte de ședință Ploscaru George Alexandru: Poftiți aici în față , dle antrenor.

D-nul Primar Daniel Florea: Înainte de asta, vă rog să vă prezentați un pic, să știe Consiliul despre cine este vorba.

Dl Florin Mînă:

Bună ziua! Eu mă numesc Florin Mînă, sunt antrenor al Clubului Sportiv TAI SHIN

DO GYM, iar ei (prezentându-i pe cei 2 sportivi).. .sunt trei sportivi. O fată nu a putut veni astăzi, are niște probleme cu spatele, a făcut niște îndreptări și și-a întins musculatura, proaspătă ieșită Vicecampioană Mondială, este vorba despre Delia Georgescu, iar el (prezentându-l pe unul din cei 2 sportivi) este Dennis Anghel, alias Kingo II care este deținătorul al celui mai rapid knock-out din toată istoria timpurilor, 2 secunde pentru centura mondială, este campion mondial și campion european și este neînvins în România. El este Adrian Spartacus -Adrian Mina (prezentându-l pe cel deal doilea sportiv) care este Campion European la Juniori, Campion Mondial la Juniori și proaspăt Vicecampion Mondial la Seniori (tocmai a împlinit 21 de ani). Deținător al centurii Europene double ty la profesioniști și urmează... au avut campionatul european acum o lună, care a avut loc în Italia, în Anglia, unde a obținut locuri foarte bune, unde au participat 56 de țări, el a ieșit locul IV, din păcate în semifinală a suferit o accidentare foarte gravă și nu a putut merge mai departe. El a ieșit cu medalia de bronz, iar Delia Georgescu a ieșit cu medalia de argint, urmând acum în perioada de 11 ianuarie un seminar de pregătire tehnică Super May-Tay în Thailanda, iar pe data de 22 ianuarie vor avea meci pentru titlul mondial în My-Type, acolo în Bangkok Acolo ne vom

pregăti timp de o lună de zile și vor avea programate două meciuri. Dacă se

accidentează primul meci, vom face un singur meci, dacă nu... E sport de contact și nu

putem garanta că .... El va reprezenta țara noastră la categoria 57 kg, este deja la

programul de slăbire, iar Dennis la fel, vom încerca să mergem la categoria 81 de kg, acum are aproape 90. Avem o șansă mult mai mare.

Dl consilier Melnic Constantin:

Pentru asemenea tineri, haideți să trecem la vot. Să vină victorioși.

Dl președinte de ședință: Trecem la vot ?

Dl consilier Melnic Constantin:

Cu o condiție dl George-să câștige!

Se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 21 de voturi pentru. Membrii Consiliului Local îi aplaudă și le urează succes.

Dl consilier Jelea Bogdan ...

Dl antrenor Florin Mînă:

Și May-Tay și Kickbox. Kickbox este sport iar May-Tay este Arte Marțiale plus lovitură de genunchi și de corp.

Dl președinte de ședință: Trecem la rubrica "Diverse" - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016. Prezintă D-na Isabela.

Dra director Disăgilă Isabela prezintă Raportul de Specialitate.

Rectificarea de Buget pe care o propunem astăzi, se face în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2016 și are următoarea structură:

La Capitolul 65.02-Învățământ, se fac modificări la Titlul I- Cheltuieli de personal între articole bugetare, respectiv 10.01.01., 10.01.03.,10.03.02., 10.03.06 pentru o serie de unități, cum ar fi: Grădinița Floarea Soarelui, Grădinița 185, Liceul Teoretic "Odobleja".

A doua modificare ar fi la Capitolul 54.10 -Secții de Poliție, tot la Titlul I -Cheltuieli de personal, se fac rectificări între articole bugetare și a treia modificare, am înțeles că astăzi la Primăria Capitalei s-a aprobat în ședința de Consiliu alocarea unei sume pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Suma urmează să fie prinsă în Buget la partea de "Venituri". Vrem să vă spunem că noi până acum am dat bani pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din Bugetul Local. Se cuprinde suma la partea de Venituri și urmează să fie recuperată.

Se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 18 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Franovici Bogdan, Niculescu Jacqueline Christina și Crudu Claudia Elena).

Dl președinte de ședință: Adresa nr.158788/28.11.2016 transmisă de Grupul

Consilierilor USR din cadrul Consiliului Local Sector 5.

Dl consilier Franovici Bogdan: Este vorba de cursuri de pregătire pentru consilieri. Potrivit Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, consilierii aflați la primul mandat trebuie să facă cursuri de pregătire și formare, iar ceilalți consilieri au îndatorirea să se perfecționeze. De aceea v-am rugat să ne aduceți la cunoștință dacă aveți în program sau dacă organizați dumneavoastră cursuri.

Dl Primar-Daniel Florea: Noi nu avem CV-urile dumneavoastră, așa că rugămintea mea este să ne faceți precizarea ce cursuri vreți să urmați în funcție de pregătirea dumneavoastră, și vom vedea în care dintre prevederile legii vă încadrați, la ce articol,

dacă aveți obligație, dacă aveți cumva studiile acelea de care sunteți scutiți.... Să ne

dați un CV și cam ce cursuri ați dori să urmați și noi vom face demersuri.

Consilier: Juriștii, economiștii, nu trebuie să facă.

Dl consilier Franovici Bogdan: Aveți în plan organizarea de cursuri pentru toții consilierii?

Dl Primar-Daniel Florea: Să știți că este obligația consilierilor. E o cerere pe care voi o faceți, voi aveți obligația.

Dl consilier Franovici Bogdan: Noi am fi avut sugestia s-o facem pe plan local și am venit cu propunerea.

Dl Primar-Daniel Florea O s-o facem, dați-ne un CV și cam ce cursuri doriți să faceți i noi vom face demersuri.

Dl consilier Cursaru Paul Dacă-mi permiteți, eu unul ,nu vreau să fac niciun curs deși, unii n-au vrut telefon. Eu nu vreau curs. De data asta îi las pe ei, pe colegii USR, să-și facă cursurile cum doresc, să-și depună cerere și să plece unde doresc. Se pot face și în afara localității, puteți să faceți chiar dacă e conform legii, eu nu vreau să economisesc bani pe curs anul asta. Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință: Următoarea Adresă nr.158789/28.11.2016 transmisă de Grupul Consilierilor USR din cadrul Consiliului Local Sector 5.

Dl consilier Franovici Bogdan: Era vorba despre o adresă de revenire la adresa inițială 43913 din 27 octombrie, care nu primise răspuns timp de 32 de zile. Potrivit legii, ar trebui să fie un răspuns în 10 zile. Adresa asta era o adresă de reamintire pentru a primi totuși un răspuns la adresa inițială.

Dl Primar Daniel Florea: Dar între timp ați primit răspunsul!

Dl consilier Franovici Bogdan L-am primit chiar în ziua aia, când am trimis această adresă!

Dl Primar Daniel Florea Oricum, în conformitate cu legea, la termenele calculate pe

zile, prima și ultima zi nu se calculează. Deci, 32 de zile pe care le precizați

dumneavoastră...

Dl consilier Franovici Bogdan Asta înseamnă 30. Îmi cer scuze. Rugămintea noastră

este să primim răspuns în termen legal de 10 zile pentru a ne putea desfășura activitatea.

Dl președinte de ședință: Altceva?

Dl consilier Franovici Bogdan A spus doamna Secretar că am primit pe 23 răspuns, pe 23 era datată adresa de răspuns, dar noi am primit pe 28, 28 noiembrie, după ce am depus această adresă de reamintire.

Dl președinte de ședință: Deci s-a rezolvat. Adresa nr. 2160/24.11.2016 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria

Sectorului 5 sub nr. 158908/28.11.2016.

Bun, e luare la cunoștință.

~    5    5

Între timp au mai venit niște copii de la Școala 143 care vor să ne colinde, așa că eu zic să terminăm tot în spiritul Crăciunului.

Întrebări? Dezbatem această informare. .

-Adresa următoare este același lucru, este adresa nr. 2171/25.11.2016 emisă de Curtea

5    ~

de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 159438/05.12.2016.

Dl consilier Gheorghe Ștefan Mai aveți o înștiințare, vă rog foarte mult!

Dl primar Daniel Florea O punem pe ordinea de zi la ședința următoare, nu am pus-o pe ordinea de zi.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Oricum, nicio problemă! Mâine dimineață mă duc și la

Combaterea Discriminării deoarece am fost amenințat de dl Ploscaru.... nu dl Ploscaru, scuză-mă, de dl de la PNL- dl Scripcaru care m-a amenințat cu excluderea de la Comisia nr.3. Mâine dimineață, dragi colegi, am să mă adresez CNCD-ului pentru a depune o plângere împotriva dumnealui și împotriva doamnei consilier Pop.

Vă mulțumesc!

5

Dl președinte de ședință: Domnule Gheorghe Ștefan, asta o punem pe ordinea de zi la următoarea ședință. Și poate lăsați și dumneavoastră acum de sărbători și faceți

5    5    5    J.    55    55

demersurile după.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Da, dar ascultați-mă două secunde, stați două secunde! Dl consilier Cursaru Paul: Domnule Ștefan, vă promit eu că se rezolvă propunerea asta și că vom fi cu toți împăcați de Crăciun.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Este foarte corect, dar vă rog foarte mult. am fost aici în consiliu în ziua respectivă. Deci, Comisia s-a retras într-o parte iar eu am fost pus absent din..

Dl consilier Cursaru Paul: Vă promit eu că se rezolvă, eu personal vă promit. Nu e cazul să ne certăm acum de sărbători.

Dl consilier Gheorghe Ștefan: Tu ai dreptate, ai dreptate. .

Membrii Consiliului Local aplaudă și laudă stingerea conflictului.

Lucrările ședinței s-au terminat la ora 16,25.

5    5    ~

23