Proces verbal din 10.10.2016

Proces verbal ședința extraordinară din data de 10.10.2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE

1    9

DIN DATA DE 10.10.2016

Lucrările ședinței încep la ora 10,50 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    >5    5    55

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 2952/06.10.2016.

Toți membrii Consiliului Local au fost convocați atât telefonic cât și prin intermediul poștei electronice.

În sală sunt prezenți 21 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bârsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian-Mihai, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel și Vasilescu Andreea.

Din partea executivului sunt prezenți Dl Primar Daniel Florea, D-na Florina Dragnea- Secretar Interimar și Dl. Viceprimar Țigănuș Marian.

Dl. Președinte de ședință, Agheorghiesei Emil deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 21 prin urmare, ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările. Dl Agheorghiesei Emil dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1.    Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

Dl. Președinte de ședință Agheorghiesei Emil supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 21 voturi pentru.

Se trece la primul punct al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Dl. Președinte de ședință Agheorghiesei Emil propune ca președinte de ședință pe Dl consilier Ploscaru George-Alexandru.

Dna consilier Pop Claudia Ramona propune ca președinte de ședință pe Dl

consilier Cursaru Paul Gabriel.

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea Dlui consilier Agheorghiesei Emil care este votată cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan și Niculescu Jacqueline-Christina).

Se supune la vot și propunerea Dnei consilier Pop Claudia Ramona care este votată cu 7 voturi pentru și 14 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Săndulescu Nina, Stanciu Andreea Cristina, Șuhan Valeriu Nicolae, Țigănuș Marian).

Prin urmare Dl consilier Ploscaru George-Alexandru este ales președinte de ședință, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Dl consilier Ploscaru George-Alexandru mulțumește tuturor pentru încrederea acordată.

Dl președinte de ședință Ploscaru George-Alexandru propune să se treacă la următorul punct al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

Dra. Director Isabela Disăgilă prezintă Raportul de Specialitate. Precizează că este vorba despre salariile unor unități de învățământ, precum și plata sentințelor judecătorești ce presupune o majorare de 5% a salariilor unor cadre didactice.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel întreabă câte unități de învățământ sunt.

5    5

Dra. Director Isabela Disăgilă îi răspunde că sunt 6-7 unități de

învățământ.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că dumnealui înțelege că bugetul nu a fost făcut conform estimărilor reale.

Dra. Director Isabela Disăgilă precizează că o să ia legătura cu Dra

Director Roxana Nedelcu din cadrul Direcției de Învățământ și o să facă o

5    5    5

ședință cu directorii și contabilii unităților de învățământ, și o să-i roage ca pe viitor să nu se mai întâmple probleme de genul acesta, să ajungă în situația de a rectifica bugetul în fiecare lună pentru a acoperi cheltuielile de personal.

Dl consilier Melnic Constantin Ion întreabă când se vor plăti salariile.

Dra. Director Isabela Disăgilă îi răspunde că întârzierea nu este foarte mare, de maxim două zile.

Dl consilier Franovici Bogdan solicită publicarea bugetului pe site-ul primăriei.

Dra. Director Isabela Disăgilă cere scuze domnilor consilieri că nu a avut timp să afișeze bugetul pe site-ul primăriei, așa cum a promis în ședința anterioară. Menționează faptul că vineri la ora 18,00, încă mai aștepta bugetul de la Școala nr. 103. Recunoaște că de data aceasta nu a avut timp nici măcar pentru materiale.

Dl primar Florea Daniel intervine spunând s-a încercat afișarea bugetului,

numai că miercuri unitățile de învățământ au avut zi liberă -,,Ziua educației,,, iar joi și vineri nu au primit bugetul de la toate unitățile de învățământ. Acesta este motivul pentru care abia azi dimineață a avut situația clară și pentru acest lucru îi mulțumește Drei Director Isabela Disăgilă, dar și celorlalți pentru efortul depus. Precizează că este o situație care nu s-a întâmplat până în acest moment.

Dl consilier Franovici Bogdan are rugămintea ca în trei zile acest buget să fie afișat pe site. Totodată, dorește ca atunci când mai sunt rectificări de buget, acestea să cuprindă un tabel cu bugetul actual, rectificarea și bugetul rectificat, dar pentru a avea o situație clară să se specifice ce se schimbă, și ce se rectifică.

Dl primar Florea Daniel precizează că atunci când s-a făcut bugetul pe anul 2016 nu s-a luat în calcul fluctuația de personal, iar dacă acum nu se făcea rectificare bugetară, profesorii de la aceste școli nu își primeau salariile. Totodată, menționează că există și niște hotărâri judecătorești care trebuie puse în plată. Precizează că nu aveau cum să știe de acestea la începutul anului, sunt lucruri necontrolabile, acesta fiind și motivul pentru această rectificare.

Dra. Director Isabela Disăgilă menționează că motivul pentru care s-a

făcut această rectificare este suma alocată de Direcția Națională a Finanțelor

5    5    5

Publice a fost de 7. 645. 000 lei, dânșii când au solicitat la ISMB, prin centralizare, a rezultat suma de 10.120.000 lei, și a trebuit să pondereze la fiecare unitate în funcție de cât a cerut cu procentul dat de Ministerul de Finanțe. Totodată, spune că au apărut mici probleme cu unitățile de învățământ care au cerut mai mult, iar dumnealor au încercat să explice că procentul este de 73, 53%. Menționează că în zilele de joi și vineri s-a creat un mic blocaj.

Dl consilier Franovici Bogdan are rugămintea ca aceste explicații să fie prezente în raportul de specialitate. Consideră că acum s-au dat niște cifre seci, care nu arată ce s-a schimbat și nu scrie nicăieri că acestea fac parte din bugetul actual, sau din cel rectificat. Mai spune că pentru dumnealor acest proiect nu este deloc informativ.

Întrucât nu mai sunt obiecții sau interpelări, se supune la vot prezentul proiect de hotărâre care este adoptat cu 15 voturi pentru și 6 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Coroblea Cristina, Crudu Claudia Elena, Franovici Bogdan și Niculescu Jacqueline-Christina).

Dl consilier Franovici Bogdan o roagă pe Dna Secretar ca procesele

verbale de ședință să fie publicate în termen de trei zile, conform legii.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea îi răspunde că încearcă, dar personalul la Serviciul Relații cu Consiliul Local este deficitar, ultima ședință a durat două ore și jumătate, practic este imposibil ca în trei zile să fie redactat acest proces verbal.

Dna Dună Mariana-Șef Serviciul Relații cu Consiliul Local intervine

5    5

spunând că marți s-a primit înregistrarea ședinței, nu este o scuză, dar este realitatea.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că legea nu specifică înregistrarea,

este vorba doar despre procesul verbal.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea îi răspunde că are dreptate, dar procesul verbal se transcrie după înregistrarea video, sau după înregistrare pe reportofon. Din moment ce există înregistrarea nu vede care este problema.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că nu aprobă înregistrarea, aprobă procesul verbal.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea aprobă cele spuse de Dl consilier Franovici.

Dl consilier Franovici Bogdan solicită să fie afișat procesul verbal în trei zile, conform legii.

Dra consilier Niculescu Jacqueline-Christina întreabă dacă nu există posibilitatea să se aducă un laptop unde să se consemneze ideile, să nu mai fie nevoie să fie transcrise atât de multe pagini. Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că se vorbește foarte mult și foarte repede.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea îi răspunde Drei consilier Niculescu Jacqueline-Christina că nu se poate așa ceva, să fi atent la proiectele de hotărâri care se supun la vot și să transcrii în același timp tot ce se discută, este destul de complicat.

Dl Primar Florea Daniel menționează că la Serviciul Relații cu Consiliul

5    5

Local nu sunt destui oameni. Precizează că pregătirea ședințelor de consiliu durează foarte mult, iar în acest serviciu sunt doar trei oameni.

Dna Dună Mariana confirmă cele spuse de Dl Primar că lucrează doar cu doi oameni, precizând faptul că de trei luni se pleacă după ora 20,00.

Dl Primar Florea Daniel menționează că încearcă să facă concursuri, dar

5    ~

la ultimul concurs nu a reușit să aducă prea mulți oameni. La salariile acestea oamenii au venit destul de slabi pregătiți, nu au luat concursul.

Dl consilier Franovici Bogdan are rugămintea să se publice pe site-ul primăriei proiectele de hotărâri care au apărut în ultimul moment la punctul Diverse.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea îi răspunde că procedural nu este în regulă. Menționează că ordinea de zi a fost aprobată în ședință, iar pe site vor fi publicate hotărârile. Ordinea de zi nu mai poate fi modificată acum.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că a înțeles că hotărârile vor fi afișate, dar întreabă de Rapoartele de Specialitate.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea îi răspunde că hotărârea este însoțită de Raportul de Specialitate.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă de ordinea de zi actualizată.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea îi răspunde că nu se face ordine de zi actualizată.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel intervine spunând că dacă sunt 30 de proiecte acelea rămân pe ordinea de zi, când se face procesul verbal de ședință se scrie în procesul verbal cele 10 proiecte de hotărâre care au fost suplimentate și cele 10 proiecte suplimentate care au fost votate, vor apărea ca și hotărâri.

Precizează că nu poate să existe o altă ordine de zi, dumnealor au primit o singură ordine de zi, nu poate să apară alta semnată de Dl Primar.

Dl consilier Franovici Bogdan spune că astfel cetățeanul nu are nicio șansă să vadă rapoartele de specialitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că în procesul verbal de ședință se consemnează tot, cu raport de specialitate cu tot.

Dna Dună Mariana menționează că o să apară hotărârile.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea intervine spunând că proiectele de hotărâre care au fost la punctul Diverse, nu sunt postate pe site, ele vor fi postate ca și hotărâri.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel spune că Dl consilier Franovici încearcă să spună că hotărârile suplimentare nu sunt pe site.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea menționează că nu au cum să fie pe site atâta timp cât ordinea de zi a fost suplimentată în fața dumnealor. Domnii consilieri au votat suplimentarea ordinii de zi, nu avea cum să fie afișate dinainte pe site. Precizează că acestea nu au fost transmise la Instituția Prefectului, vineri se împlinește termenul de zece zile lucrătoare de la data ședinței. Săptămâna viitoare vor fi postate pe site toate hotărârile din ședința anterioară.

Dl consilier Franovici Bogdan întreabă ce îi împiedică să le afișeze pe site proiectele așa cum au intrat în ședință. Consideră că cetățeanul are dreptul să vadă sub ce formă au intrat proiectele în consiliu.

Dna Secretar -Interimar Florina Dragnea îi răspunde Dlui consilier Franovici că dacă dumnealui găsește un temei de drept prin care să poată actualiza ordinea de zi, dumneaei le postează.

Dna consilier Pop Claudia Ramona intervine spunând că nu se pot prezenta fără un temei legal.

Dna Secretar-Interimar Florina Dragnea spune că o să se posteze hotărârile, ele au temei juridic, nu proiectele de hotărâri.

Dna consilier Coroblea Cristina spune că în lege nu există obligație, nimeni nu pune pistolul la gât, dar ar fi frumos ca orice cetățean să știe ce s-a discutat, iar dacă se vrea s-ar putea găsi o soluție.

Dl Primar Florea Daniel menționează că este înregistrarea.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel precizează că ideea este simplă, după ce vor fi transmise la Instituția Prefectului, proiectele care au fost discutate și au fost votate, vor fi afișate pe site-ul primăriei.

Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 11,06.

8