Hotărârea nr. 94/2016

Hotărârea nr. 94/30.09.2016 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea Proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de Transparență Instituțională;

în temeiul Legii nr. 24/2000 privind întocmirea actelor administrative și a art. 36, alin (2) și alin. (6), art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. J, din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, HOTĂRĂȘTE

5

Art. 1. Se modifică ART. 2 al HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 și va avea următorul conținut: "Primarul Sectorului 5, prin Direcția de Transparență Instituțională, Direcția Investiții și Achiziții din cadrul Aparatului de Specialitate și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 rămân în vigoare.Nr. /30.09.2016

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 5

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.Sector 5 nr.


$3 /&).£& M0G


NR.

CTR.

MODUL DE UTILIZARE AL LOCURILOR PUBLICE

TAXE SI

TARIFE

ACTUALE

PROPUNERE

MAJORARE

TAXE

1.

ÎNCHIRIEREA ZILNICA a UNUI LOC DE VANZARE LA TARABA PRODUCĂTORILOR INDIVIDUALI:

-Piața Rahova

-Piața Cotroceni -Piața 13 Septembrie -Piața G. Cosbuc

-Piața Ferentari

lOIei/zi

3.5lei/zi

2.5lei/zi

2.5lei/zi

7lei/zi

15lei/zi

7lei/zi

5 lei/zi

5lei/zi

lOIei/zi

2.

ÎNCHIRIEREA UNUI LOC DE VANZARE IN HALA DE LACTATE-BRANZETURI PENTRU

20lei/zi/loc

-

PRODUCĂTORII INDIVIDUALI SI AGENTI ECONOMICIfinclusiv cantar,halat,tăvi)

-Piața Rahova

3.

REZERVAREA LUNARA A UNUI LOC DE VANZARE IN HALA DE LACTATE-BRANZETURI PENTRU

600 lei/luna

-

PRODUCĂTORII INDIVIDUALI SI AGENTI ECONOMICIfinclusiv cantar,halat,tăvi)

-Piața Rahova

4.

REZERVAREA LUNARA A UNEI TARABE SAU MASUTA PENTRU AGENȚII ECONOMICI:

-Piața Rahova

450 lei/luna

600lei/luna

-Piața Cotroceni

180 lei/luna

300lei/luna

-Piața 13 Septembrie

120 lei/luna

200lei/luna

-Piața G. Cosbuc

100 lei/luna

200lei/luna

-Piața Ferentari

300 lei/luna

-

5.

ÎNCHIRIEREA ZILNICA A UNUI LOC DE VANZARE LA TARABA PENTRU AGENȚII ECONOMICI

-Piața Rahova

15 lei/zi

20lei/zi

-Piața Ferentari

10 lei/zi

6.

ÎNCHIRIEREA LUNARA A UNUI COMPARTIMENT DE VANZARE MURATURI PRODUCĂTORI

INDIVIDUALI:

-Piața Rahova

300 lei/luna

400lei/luna

7.

300lei/luna

250lei/luna

REZERVAREA LUNARA A TARABEI PENTRU VANZARE PRODUSE ARTIZANALE,ARTICOLE PESCU ARTICOLE DE UZ CASNIC:

-Piața Rahova

-

-Piața Ferentari

8.

OCUPAREA PLATOULUI CU:

-cărucioare

240 lei/luna

3O0lei/luna

-aparate inghetata

8 lei/buc/zi

lOIei/buc/zi

-dozatoare răcoritoare

-dozatoare de cafea

9.

OCUPAREA PLATOULUI(in toate piețele) pentru::

-PRODUCĂTORI

4 lei/mp/zi

-AGENTI ECONOMICI

10.

ÎNCHIRIEREA LUNARA a UNUI LOC DE VANZARE FLORI PENTRU AGENȚII ECONOMICI

(chioșcuri)

-Piața Rahova

450 lei/luna

60Olei/luna

11.

VANZARE FLORI, INCLUSIV PIAȚA COSBUC

3 lei/mp/zi

-

-Producători particulari

4 lei/mp/zi

-Agenti economici

12.

SPATII DEPOZITARE

1.2 lei/mp/zi

-

13.

REZERVAREA LUNARA A TARABELOR PENTRU PRODUCĂTORII INDIVIDUALI:

-Piața Rahova

200 lei/luna

300lei/luna

-Piața Cotroceni

40 lei/luna

lOOlei/luna

-Piața Ferentari

60 lei/luna

lOOlei/luna

-Piața 13 Septembrie

25 lei/luna

lOOlei/luna

-Piața G. Cosbuc

25 lei/luna

lOOlei/luna

14.

ÎNCHIRIERE CANTARE:

-Piața Rahova

4 lei/zi

7lei/zi

-Piața Ferentari

4 lei/zi

-In celelalte piețe ale sectorului 5

1.5 lei/zi

4lei/zi

15.

TAXA PARCARE PIAȚA RAHOVA

1 lei/loc/ora

-

16.

TAXA PARCARE PLATOU PIAȚA G. COSBUC

1.5 lei/loc/ora

-

n.

TARIF FOLOSIRE WC PUBLIC (toate piețele):

0.5 lei/pers

L lei/pers.

18.

TARIF MINIM DE LA CARE PORNEȘTE PROCEDURA DE LICITAȚIE:

-Piața Ferentari

-Piața Rahova

-Piața G. Cosbuc

-Piața 13 Septembrie

6euro/mp/luna

lOeuro/mp/luna

8euro/mp/luna

2.5euro/mp/lu-

na

lOeuro/mp/luna

20euro/mp/luna

16euro/mp/luna

5euro/mp/luna

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 5

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.Sector J nr. ££    /

GRILA DE SALARIZARE

Nr. crt.

Compartiment

funcții

Nivel Studii

Nr. Personal

Propunere majorare salariu minim

Propunere majorare salariu maxim

1

Director General

S

1

8000

9800

2

Director General Adjunct

S

1

6000

7100

3

Director Administrativ

s

1

5000

6400

4

Sef Serv. Administrativ

s

1

3500

4300

5

Secretara

M/S

1

1800

2500

6

Muncitori Calificați

G/M

7

1500

2000

7

Muncitori Necalificati

-

2

1400

1800

8

Șofer Mecanic Auto

M

3

1500

2000

9

Sef Birou Achiziții, Investiții, Licitații

S

1

4000

4900

10

Achizitor

M

1

2000

3000

11

Director Marketing

S

1

5000

6400

12

Administrator Piața

M/S

8

2500

3200

13

Muncitori Necalificati

-

23

1400

1800

14

Director Economic

S

1

5000

6400

15

Sef serv. fin. — contab -salarizare

s

1

2500

3500

16

Magazioneri - încasatori

M/S

13

1500

2000

17

Contabil

M/S

2

2200

3200

18

Casier

M/S

1

1500

2500

19

Consilier Juridic

S

1

4000

4900

20

Inspector Resurse Umane

M/S

1

3000

4

PRESEDt

ISTA,