Hotărârea nr. 91/2016

Hotărârea nr. 91/30.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 si din instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2017

Având în vedere:

Referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Prevederile art. 23 din Legea 188 / 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.l 1 alin.l si art. 12 din Ordinul A.N.F.P nr.7660 / 2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice,

In temeiul prevederilor art. 81, alin. 2, lit.e), respectiv art. 45, alin. I din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba Planul de ocupare a funcțiilor publice aferent anului 2017 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 si instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 5 ,conform anexei nr.l,care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 Primarul Sectorului 5, Direcția Resurse Umane, instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 5 si Serviciul Secretariat Coniliu Local, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ p.SECRETAR SECTOR 5, DIRECTOR EXECUTIV

DRA(3WAffiLORlNA


Nr


, i3d.o$ 2016


ANEXA LA H.C.L NR...    .....7... .Lr.^rf...^

PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2017 -PT.Aparatul de specialitate al Primarului Sector 5, Politia Locala Sector 5,Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, Direcția de Taxe si Impozite Locale-Sector 5

Nr.

maxim de

funcții

publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

Nr. de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim

de funcții publice supuse

reorganiză

rii

Nr. maxim

de funcții publice rezervate

promovării

Nr. maxim

de funcții publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin

recrutare

secretar al sectorului

1

1

0

0

0

0

0

0

director general

3

2

1

0

0

1

0

0

director general adjunct

1

1

0

0

0

0

0

0

director general adjunct economic

1

0

1

0

0

0

0

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

21

8

13

0

0

7

0

6

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

0

0

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

68

31

37

0

0

17

0

20

sef birou

18

5

13

0

0

8

0

5

arhitect sef

1

0

1

0

0

0

0

1

Total categoria funcționari publici de conducere

114

48

66

0

0

33l

0

33

auditor clasa I grad profesional superior

10

1

9

0

0

0

0

9

auditor clasa I grad profesional principal

7

0

7

0

0

0

0

7

auditor clasa I grad profesional asistent

8

0

8

0

0

0

0

8

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

11

7

4

0

“A

0

0

4

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

13

5

8

7

1

7

0

8

consilier juridic clasa I grad profesional principal

12

6

6

1

0

1

0

6

consilier juridic clasa I grad profesional superior

15

8

7

0

0

0

0

7

consilier clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier clasa I grad profesional asistent

2

1

1

0

1

0

0

1

consilier clasa I grad profesional principal

1

0

1

1

0

1

0

1

consilier clasa I grad profesional superior

29

22

7

0

0

0

0

7

expert clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional superior

1

1

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional debutant

74

28

46

0

28

0

0

46

inspector clasa I grad profesional asistent

116

65

51

28

2

28

0

51

inspector clasa I grad profesional principal

97

68

29

2

6

2

0

29

inspector clasa I grad profesional superior

122

85

37

6

0

6

0

37

polițist local clasa 1 grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

polițist local clasa 1 grad profesional asistent

32

24

8

0

19

0

0

0

polițist local clasa 1 grad profesional principal

46

43

3

19

4

19

0

3

polițist local clasa 1 grad profesional superior

31

29

2

4

4

0

2

Total funcții publice clasa 1

628

393

235

68

68

68

0

227

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

4

3

1

0

0

0

0

1

funcții publice specifice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa II

4

3

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional debutant

22

6

16

0

6

0

0

16

referent clasa III grad profesional asistent

19

11

8

6

0

6

0

8

referent clasa III grad profesional principal

19

13

6

0

1

0

0

6

referent clasa III grad profesional superior

71

47

24

T

0

1

0

24

polițist local clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

polițist local clasa III grad profesional asistent

13

11

2

0

9

0

0

2

polițist local clasa III grad profesional principal

31

28

3

9

3

9

0

3

polițist local clasa III grad profesional superior

140

135

5

3

0

3

0

5

funcții publice specifice clasa III

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa III

315

251

64

19

19

19

0

64

Total funcții publice execuție

947

647

300

87

87

87

0

292

Total funcții publice

1061

695

366

87

87

120

0

325