Hotărârea nr. 9/2016

Hotărârea nr.9 / 06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA

Având în vedere Informarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA cu privire la activitatea societății, precum și propunerea făcută de Grupul PSD+UNPR, consemnată în Procesul Verbal al ședinței;

Luând în considerare prevederile OG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.„h” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.49/25.03.2016.

Art.2 - Consiliul de Administrație al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA va fi alcătuit, până la data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 5 persoane, respectiv:

1.    Cîrdei Adrian

2.    Alexiu Adrian Daniel

3.    Copoiu Marcel

4.    Petrovici Sorin Antonio

5.    Lupașcu Marian

Art.3 - Se împuternicește Consiliul de Administrație să numească directorul general al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4 - Comisia de selecție constituită va demara de urgență procedura pentru a întreprinde toate demersurile legale și administrative în vederea organizării de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor CA al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.5 - Primarul Sectorului 5, persoanele desemnate la art.2, SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA, Comisia prevăzută la art. 4 și Serviciul Secretariat Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezente;..


Nr. C3 Z06.07.2016


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETÂR^CTOR 5, R^ELI^

CRISTINA CORț


FEURDEAN