Hotărârea nr. 85/2016

Hotărârea nr. 85/30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitanților cu privire la finanțarea, de la bugetul local al Sectorului 5, a asociațiilor sportive școlare sau cluburilor sportive școlare, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 sau a Clubului Sportiv Școlar Steaua.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.