Hotărârea nr. 7/2016

Hotărârea nr.7 / 06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5

în temeiul art.54 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și art. 15 din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere propunerile și rezultatele voturilor, consemnate în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 06.07.2016, precum și în Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

în conformitate cu art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilește numărul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5 la 8.

Art.2. - Se aprobă denumirea Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, precum și numărul de membri aferent fiecărei comisii, potrivit anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă componența nominală a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5, potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONTRjASElUNEAZĂ SECRET VRfeECTOR 5, CRISTINA CO USEuXfEURDEAN

Nr.    /06.07.2016

Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 6? Z06.07.2016

COMISIILE DE SPECIALITATE ale CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Comisia

Nr.

Denumirea Comisiei

Nr. de membri

1

BUGET, FINANȚE, TAXE LOCALE, FONDURI EUROPENE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

9

2

URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA TERITORIULUI, DOMENIULUI PUBLIC ȘI PATRIMONIULUI, FOND FUNCIAR

9

3

PRIVATIZARE, COMERȚ, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, RELAȚIA CU PATRONATUL ȘI SINDICATELE

9

4

CULTURĂ, CULTE, MINORITĂȚI NAȚIONALE

9

5

ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, SALUBRIZARE, RECICLAREA DEȘEURILOR

9

6

ORDINE PUBLICĂ, APĂRAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

9

7

EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

9

8

PROTECȚIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE ȘI SOCIETATE CIVILĂ

9

Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. <    Z06.07.2016

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5

Comisia 1. - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice

1.    Boloș Florinei

2.    Șuhan Valeriu Nicolae

3.    Coandă Mihai 4.Săndulescu Nina

5.Coroblea Cristina â.Vasilescu Andreea

7.    Vanghelie Marian Daniel

8.    Bîrsan Mihai

9.    Cursaru Paul Gabriel

Comisia 2. - Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar

1 .Șuhan Valeriu Nicolae

2.    Ploscaru George Alexandru

3.    Lazarov Alexandru Sebastian

4.    Boloș Florinei

5.    Niculescu Jacqueline Christina

6.    Franovici Bogdan

7.    Agheorghiesei Emil

8.    Giurcă Augustin Răzvan

9.Scripcaru Lucian Mihai

Comisia 3. - Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Relația cu

Patronatul si Sindicatele

»

1.    Coandă Mihai

2.Stanciu Andreea Cristina

3.    Matei Ion

4.    Ciupitu Teodor

5.    Crudu Claudia Elena

6.    Franovici Bogdan

7.    Agheorghiesei Emil

8.Scripcaru Lucian Mihai

9.    Pop Claudia Ramona

Comisia 4. - Cultură, Culte, Minorități Naționale

1 .Ciupitu Teodor

2.    Matei Ion

3.Serediuc Mircea

4.    Gheorghe Ștefan

5.    Franovici Bogdan

6.    Scripcaru Lucian Mihai

7.Stroescu Marilena Daniela

8.    Cursaru Paul Gabriel

9.Pop Claudia Ramona

Comisia 5. - Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor

1.    Lazarov Alexandru Sebastian

2.    Melnic Constantin Ion 3.Săndulescu Nina 4.Serediuc Mircea

5.    Vasilescu Andreea

6.    Niculescu Jacqueline Christina 7.Stroescu Marilena Daniela

8.    Jelea Bogdan Ion

9.    Giurcă Augustin Răzvan

Comisia 6 - Ordine Publică, Apărarea Drepturilor Și Libertăților Cetățenești

l.Serediuc Mircea

2.    Coandă Mihai

3.    Boloș Florinei

4.    Ciupitu Teodor

5.    Crudu Claudia Elena

6.    Niculescu Jacqueline Christina

7.    Agheorghiesei Emil

8.    Bîrsan Mihai

9.    Pop Claudia Ramona

Comisia 7. - Educație, Tineret Și Sport

l.Stanciu Andreea Cristina

2.    Ploscaru George Alexandru

3.    Lazarov Alexandru Sebastian

4.    Melnic Constantin Ion

5.    Vasilescu Andreea

6.    Coroblea Cristina

7.Stroescu Marilena Daniela

8.    Cursaru Paul Gabriel

9.    Jelea Bogdan Ion

Comisia 8 - Protecție Socială, Sănătate Și Societate Civilă

1 .Ploscaru George Alexandru

2.    Matei Ion

3.    Melnic Constantin Ion

4.Săndulescu Nina

5.Coroblea Cristina

â.Crudu Claudia Elena

7.    Vanghelie Daniel Marian

8.    Giurcă Augustin Răzvan

9.    Jelea Bogdan Ion