Hotărârea nr. 66/2016

Hotărârea nr. 66 / 05.09.2016 privind demararea proiectului ” Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 – SYS 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind demararea proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”

Având în vedere

•    Adresa Poliției Locale Sector 5 nr. 34229/ 30.08.2016

•    Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

în temeiul art. 36, alin.(2) și alin. (6), art. 45, alin (1), art. 81 alin. 2 , lit. j, din Legea nr. 215 a administrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă demararea proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5 ”.

Art.2. Se desemnează Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă în vederea efectuării tuturor procedurilor legale pentru efectuarea studiilor necesare, a obținerii autorizațiilor aferente în vederea achiziției și instalării unui sistem de supraveghere video a zonelor sensibile din punct de vedere al infracționalității.

Art.3. Investiția menționata la art. 1, se va finanța din fonduri de la bugetul local și alte fonduri legal constituite.

Art.4. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afișării ei la Sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. Constantin Miile nr. 10.Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53


RAPORT DE SPECIALITATE Privind demararea proiectului Supraveghere video pentru siguranța Sectorului 5

Realitățile sociale din sectorul 5 arată faptul că pe teritoriul sectorului sunt identificate zone cu un grad foarte ridicat al criminalității și infracționalității, în special în cartierele Ferentari și Rahova, conform site-ului MDRAP. Din analiza datelor prezentate de rapoartele de activitate ale Poliției Locale Sector 5 se constată că infracțiunile stradale, care au un un impact negativ asupra climatului de siguranță în rândul cetățenilor au avut un curs ascendent în ultimii ani. Din gama infracțiunilor stradale înregistrate cel mai des pe teritoriul sectorului 5 se numără furturile, tâlhăriile, vătămări corporale prin lovire sau alte violențe , distrugere în paguba avutului public ( spații verzi, mobilier urban, etc.)

Având în vedere situația infracționalității prezentate , considerăm foarte importantă asigurarea creșterii siguranței cetățeanului prin supravegherea permanentă cu camere de luat vederi a zonelor sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum și pentru identificarea în stare incipientă a infracțiunilor în vederea luării de măsuri pentru reducerea accestora și prevenirea criminalității și a faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic și totodată a gradului de încredere față de instituțiile direct responsabile în asigurarea siguranței și securității cetățeanului.

Din datele deținute, în Municipiul București, Primăriile sectoarelor 1,2,3 și 6 au instalat deja sisteme video de supraveghere, acest lucru reflectăndu-se în scăderea ratei infracționalității în zonele vizate.

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

Astfel, considerăm că unul din obiectivele strategice de dezvoltare ce trebuie îndeplinit este reducerea criminalității și a infracționalității în sector prin creșterea siguranței cetățeanului, prin instalarea unui sistem de supraveghere video a zonelor critice, care să fie inter-conectat în sistemul de monitorizare video implementat la Poliția Capitalei.

Procedura de instalare a sistemului video de monitorizare va fi finanțată din fonduri de la bugetul local, sau alte fonduri legal constituite.

Astfel, propunem demararea procedurilor legale pentru efectuarea studiilor necesare, a obținerii autorizațiilor aferente și achiziția și instalarea unui sistem de supraveghere video a zonelor sensibile din punct de vedere al infracționalității, din fonduri ale bugetului local, prin împuternicirea în acest scop a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă din cadrul Primăriei Sectorului 5.

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă