Hotărârea nr. 62/2016

Hotărârea nr. 62 / 05.09.2016 privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național – Rabla și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


PRIMĂRIA SECTORULUI 5


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la Programul de stimulare a înoirii parcului auto național - Rabla și Ia Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluantc și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus

Având în vedere

•    Raportul de specialitate al Direcției de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

•    Solicitarea Poliției Locale nr. 34228/30.08.2016

•    Art. 2 al Legii nr. 133/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice

în temeiul art. 45, alin (l) din Legea nr. 215 a administrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă participarea Sectorului 5 al Municipiului București Programul de stimulare a înoirii parcului auto național - Rabla și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic- Rabla Plus.

Art.2. Se aprobă casarea autovehiculelor uzate cu datele de identificare prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre, prin „Programul de stimulare a înoirii parcului auto național- Rabla”.

Art. 3. (1) Se aprobă achiziționarea a 5 autoturisme elctrice noi prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus.

(2)    Valoarea totală a finanțării vizate este de 26.500 Iei/autoturism achiziționat formată din prima de casare a autorismelor casate, 6.500 lei/autoturism casat și eco-bonusul pentru achizițonarea de autoturisme electrice noi, în valoare de 20.000 lei/autoturism electric nou achiziționat.

(3)    Diferența până la valoarea achiziției noilor autovehicule se asigură din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Sectorului 5, pe anul 2016.

Art.4. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECF

CRISTINA CORN,


jECTOR 5 tJRDEAN


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AGHEQRGHIESEI ^MIL

NR.^â/y.2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTIPRIMĂRIA SECTORULUI 5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

ANEXA]///# Ufl (xi/oS.CQ    i

Marca

autoturism

Model autoturism

An de fabricație

Număr de înmatriculare

Număr de omologare

Daewoo

Cielo

1997

B-95-PMB

ACWD180011T9605

Dacia

Berlina -SuperNova

2001

B -15 - CMJ

ABDA1U1111T09X5

Volkswagen

Transporter

2001

B - 55 - YTL

HNVK121211A15E3

Daewoo

Leganza

2002

B-50-MBP

ACWD1W0011T04X3

Skoda

Octavia

2000

B-55-PMB

ABSK211311T0AX4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5


Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Raport de specialitate

Privind participarea Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la Programul^ a înoirii parcului auto național - Rabla și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus

Având în vedere faptul ca Primăria Sectorului 5 împreună cu Consiliul Local al Sectorului 5 dețin 5 autoturisme ce sunt scoase din uz și sunt apte pentru a fi casate prin programul Rabla plus, Primăria Sectorului 5 dorește sa depună acest, de achiziționare autoturisme pur electrice ce vor fi date în folosinșă Poliției Locale a Sectorului 5.

Conform Dispoziției președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 319 din 21 iunie 2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru categoria de programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, art.4, prin această schemă de minimis se dorește atingerea următoarelor obiective, cu scopul final de a proteja mediul înconjurător:

a)    diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului și sănătății populației;

b)    promovarea autovehiculelor electrice;

c)    reducerea nivelului emisiilor de poluanți și zgomotului;

d)    transport ecologic;

e)    diminuarea efectelor poluării solului și apei cauzate de scurgerile de substanțe periculoase de la autovehiculele uzate ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cel electric, prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule electrice.

Posibilitatea de finațare prin Programul Rabla Plus este de 26.500 lei/autoturism, sumă ce include prima de casare și eco-bonusul pentru achizițonarea de autoturisme electrice noi, în valoare de 20.000 lei/autoturism electric nou achiziționat.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

Ținând cont atât de prevederile Programului Rabla PLus și de solicitarea depusă de către Poliția Locală a Sectorului 5, am elaborat prezentul Proiect de Hotărâre pentru aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 la Programul Rabla Plus si a demarării proiectului.