Hotărârea nr. 6/2016

Hotărârea nr.6 / 06.07.2016 privind alegerea viceprimarului Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind alegerea Viceprimarului Sectorului 5

Având în vedere propunerile consilierilor locali, consemnate în procesul verbal al ședinței, precum și rezultatul votului, consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

în conformitate cu art.45 alin.(5) și art.57 alin.(3), (5) și (7) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data prezentei, dl. ȚIGĂNUȘ MARIAN este ales Viceprimar al Sectorului 5.

Art.2. - Pe durata exercitării mandatului, Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

Art.3. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Secretariat Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. CC Z06.07.2016