Hotărârea nr. 59/2016

Hotărârea nr. 59 / 05.09.2016 privind aprobarea organizării evenimentului ” Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 031.403.06.98

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării evenimentului "Zilele recoltei 7-9 octombrie 2016",

Având în vedere:

Raportul de comun de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă și al Direcției Transparență Instituțională;

în temeiul

în temeiul art. 36, alin.(2) și alin. (6), art. 45, alin (1), art. 81 alin. 2 , lit. j , din Legea nr. 215 a administrației publice locale

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRȘTE

Art.l Se aprobă organizarea evenimentului "Zilele recoltei 7-9 octombrie 2016”.

Art.2.Locul de desfășurare al evenimentului va fi platoul alăturat Pieței Ferentari, situat în sectorul 5 al Municipiului București.

Art.3.Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 600.000 lei pentru organizarea evenimentului.

Art.4.Pe durata evenimentului se vor organiza între 120 și 140 de standuri pentru expoziție și vânzare produse tradiționale alimentare și nealimentare care vor fi puse la dispoziție în mod gratuit producătorilor interesați.

Art 5. înscrierea producătorilor pentru ocuparea standurilor de expoziție și vânzare se va face până la data de 01.10.2016, printr-o cerere depusă la sediul Primăriei Sector 5 sau pe email, la adresa primarie@sector5.ro, în limita locurilor disponibile.

Art.5. Se desemnează Direcția Transparență Instituțională pentru elaborarea Programului și a Regulamentului aferente evenimentului, care vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

Art.6. Se împuternicește Direcția Transparență Instituțională pentru încheierea tuturor contractelor necesare organizării evenimentului, inclusiv pentru reprezentații artistice, publicitate, pază, dotare spațiu cu toalete ecologice, salubritate, etc.

Art.7. Primarul Sectorului 5, prin direcțioile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53


RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind aprobarea organizării evenimentului "Zilele Recoltei" ediția 2016

Organizarea evenimentelor de tip socio-cultural este un prim pas către integrarea în societate a tuturor locuitorilor comunității indiferent de etnie, religie, condiție socială.

Prin urmare, propunem organizarea de către Primăria Sectorului 5 a unui astfel de eveniment denumit ”Zilele recoltei”, în cartierul Ferentari,zona alăturată Pieței Ferentari, în zilele de 7,8 și 9 octombrie 2016.

Pentru buna organizare și desfășurarea în condiții optime a evenimentului propus spre aprobare, este necesară alocarea din bugetul local a 600.000 lei..

Exceptând criteriile socio-culturale, acest eveniment se organizează atât în întâmpinarea nevoii populației Sectorului 5 de a consuma produse provenite direct de la producători cât și pentru încurajarea economiei a producției agricole românești, în mod special a micilor producători.

Pe parcursul evenimentului vor avea loc acte artistice și culturale specifice evenimentului.

Pe parcursul desfășurării întregului eveniment vor fi amplasate între minim 20 și maxim 40 de standuri de expoziție și vânzare produse tradiționale alimentare și nealimentare, înscrierea producătorilor pentru ocuparea unui spațiu de expoziție și vânzare se va face printr-o cerere depusă la sediul Primăriei Sector 5 sau la adresa de email primarie@sector5.ro și nu implică nici un cost din partea acestora.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Strada Constantin Miile, nr. 10 Tel.: 021.314.43.18 Tel./Fax: 021.314.70.53

Programul desfășurării evenimentelor pe parcursul întregului festival va fi,în fiecare zi, de la ora 10:00 - 20:00, în cadrul cărora se vor desfășura următoarele activități:

•    Ateliere meșteșugărești: pictură, olărit, decorat obiecte de uz casnic de lemn, etc.

•    Spectacole artistice

Pentru buna organizare a evenimentului, propunem împuternicirea unei direcții cu atribuții aferente pentru elaborarea programului, a regulamentului și pentru încheierea tuturor contractelor de achiziție necesare.

Astfel, considerăm oportună aprobarea desfășurării evenimentului Zilele Recoltei, în zilele de 7,8 și 9 octombrie 2016.

dir:

PROGRAME ]

'URABILĂ