Hotărârea nr. 56/2016

Hotărârea nr.56 / 25.08.2016 privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr.114/1996, republicată”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelorț familiilor) conform Legii Locuinței nr.l 14/1996,republicată

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Președintele Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.l9/2016, precum și Raportul Comisiei Ordinii Publice, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești și Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar și Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

In conformitate cu prevederile art.43 din Legea Locuinței nr.l 14/1996, republicată cu completările și modificările ulterioare precum și art. 21, art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată, aprobată prin H.G nr. 1275/2000, precum și art.2 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat aprobat prin HCGMB nr.42/2003;

In temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art. 81, alin 2 lit. n din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă “Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelorț familiilor) conform Legii Locuinței nr.114/1996,republicată “,

prevăzută în anexa 1 și 2 ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, Comisia de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor, Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație, Serviciul Relații cu Consiliul Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

IN ORDINEA PUNCTAJULUI

NR. CRT.

NUMĂR DOSAR

ANUL DEPUNERII

NUMELE Șl PRENUMELE

STRUCTURA FAMILIEI

P

OBSERVAȚII

1

16639/29.04.2016

12.02.2009

ȚURCAȘ DAN Șl MARIOARA

PETENT Șl MAMA

44

MAMA ARE CERTIFICAT HANDICAP CU ASISTENT

2

3250/05.02.2015

30.10.2007

MĂRĂCINE DUMITRU

PETENT

37

3

19257/18.05.2016

06.01.2010

RĂCEANU DANIEL NICOLAE

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

37

4

8577/10.03.2016

26.04.2012

MAREȘ VIORICA

PETENTA

36

5

41080/16.12.2015

16.12.2015

TUDORACHE VASILE ADRIAN

PETENT Șl 2 COPII

36

6

27580/12.07.2016

14.03.2013

CONSTANTIN GILDA CONSTANȚ

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MAJORI

33

7

21301/09.09.2015

06.07.2009

BORZ MARIA

PETENTA

30

8

11913/01.04.2016

08.02.2016

MARIN ELENA

SOȚ, SOȚIE

24

CERTIFICAT HANDICAP PERMANENT

9

25166/27.06.2016

27.03.2016

DRĂGHICI CRISTIAN

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

22

10

4945/11.02.2016

26.01.2016

CIUCĂ ALEXANDRINA

PETENTA

21

11

17006/05.05.2016

11.02.2016

STAICU DUMITRU

SOȚ,SOȚIE

18

Zf M J'Rk

// \

Președinte deȘedință,

Emil Agheorghiesei

i.muim ' /    /'CAR    —

{—____—-

WMw / /

NR. CRT.

NUMĂR DOSAR

ANUL DEPUNERII

NUMELE Șl PRENUMELE

STRUCTURA FAMILIEI

P

OBSERVAȚII

1

17406/08.06.2015

04.10.2004

BRATU CONSTANTIN EMIL

PETENT

30

CERT. HAND. PERM.jA FOST INSTITUȚIONALIZAT

2

9492/02.04.2015

18.07.2002

BÂRNESCU NICULAE

PETENT

26

CERT. HANDICAP PERMANENȚ

3

2884/28.01.2016

10.06.2004

NICULAE MARIA DANIELA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

26

COPIL CU HAND.GRAV REVIZUIBIL

4

37652/23.11.2015

22.04.2004

GHEORGHE ȘTEFANIA

PETENTA Șl 1 COPIL MAJOR

24

5

15897/26.05.2015

28.05.2008

ȘTEFAN VICTORIA

PETENTA Șl FIU MAJOR

24

FIU CERT HANDICAP GR.2 PERMANENT

6

147/06.01.2015

19.06.2008

PETRE GALINA Șl TUDOSE

SOȚ SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

24

1 COPIL CU GRAD DE HAND.GRAV CU ÎNSOȚITOR

7

28182/15.09.2015

19.04.2010

GALAMAN ADRIAN

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MIN.

24

CERT. DE HANDICAP PERMANENT

8

30132/30.09.2015

17.12.1997

MITROI TUDOREL NICUȘOR

PETENT Șl 1 COPIL MAJOR

23

CERT. DE HANDICAP PERMANENT

9

30665/06.10.2015

11.01.2012

DUMITRESCU OANA MONICA

SOȚ, SOȚIE Șl 3 COPII MINORI

23

CERT. HANDICAP REVIZUIBIL

10

30290/01.10.2015

06.08.2014

STANIA MARIA LUCIA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

23

COPIL CU HANDICAP GRAV REVIZUIBIL

11

29211/23.09.2015

12.06.2014

ONU MARIN RALUCA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

22

FIUL CERTIFICAT HANDICAP

12

11171/29.03.2016

17.11.2015

CONSTANTIN MINODORA

SOȚ,SOȚIE

21

13

7602/18.03.2015

13.03.2003

STAN VASILE

PETENT

21

HANDICAP ACCENTUAT PERMANENT

14

29560/05.11.2014

14.03.2008

GHEORGHE CRISTIAN PAUL

PETENT

21

CERTIFICAT DE HANDICAP PERMANENT

15

21024/07.07.2015

19.03.2008

BADEA MARGARIȚA

PETENTA Șl 2 NEPOATE MIN

21

CERTIFICAT DE HANICAP PERMANENT

16

33797/29.10.2015

08.05.2008

DUMITRU REMUS GHEORGHE

SOȚ, SOȚIE Șl 4 COPII MIN

21

CERT. HANDICAP PERMANENT

17

12532/27.04.2015

14.05.2009

MIRONESCU OLIMPIA

PETENTA

21

18

25263/18.08.2015

10.11.2009

ȘAIM LUMINIȚA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

21

1 COPIL ARE RETARD MINTAL

19

25898/25.08.2015

03.02.2011

AMET NARCISA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

21

CERT.HANDICAP PERMANENT

20

5639/18.02.2016

14.01.2016

NEAGOE CORNELIU

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

20

21

5948/03.03.2015

06.06.2002

SIMION MARIANA ELISABETA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

20

SUFERĂ DE SPASMOFILIE, TBC

22

7553/03.03.2016

01.04.2004

NIȚĂ GEORGIANA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

20

CERT. DE HANDICAP GRAD 2

23

8131/08.03.2016

06.05.2004

CHIRCAN DANIELA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MIN.

20

24

24375/22.06.2016

19.01.2010

OANĂ PETRE

SOȚ, SOȚIE Șl 4 COPII

20

CERT. HANDICAP PERMANENT

25

30110/30.09.2015

16.08.2011

GHEORGHE NICOLETA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MIN.

20

26

6439/25.02.2016

18.08.2011

PĂUN DANIELA GEORGIANA

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII

20

27

28110/14.09.2015

14.10.2011

NICOLAE ELENA

PETENTA Șl 1 COPIL MAJOR

20

28

11490/22.0,4.2015

20.12.2011

DIMA DANIELA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

20

29

13213/30.04.2015

11.10.2012

MOISE ALINA MIHAELA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

20

CERT. DE HANDICAP REVIZUIBIL

30

27823/10.09.2015

|11.10.2012

GLĂVAN VALERICA

PETENTA

20

31

5020/11.02.2016

01.02.2016

ȘERBAN DANIELA

SOȚ,SOȚIE

19

32

18748/17.06.2015

16.06.2009

PETRE NELU

PETENT

19

CERT. HAND.REVIZUIBIL

33

28317/15.09.2015

14.03.2013

MIHAI ADRIANA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

19

34

4564/09.02.2016

02.04.2015

RADU ROMEO

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

18

35

27694/10.09.2015

13.12.2007

OLMAZU ELENA GEORGETA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

18

36

10783/14.04.2015

21.04.2011

STANCIU NICOLETA

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MIN

18

37

9052/14.03.2016

01.11.2011

GHEORGHE SANDU IONEL

PETENT

18

CERT.DE HANDICAP

38

32881/18.08.2016

15.03.2011

PIROȘCĂ VALENTINA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

18

39

25422/28.06.2016

16.02.2016

GRĂDINARU GHEORGHE

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MAJOR

17

40

2968/28.01.2016

11.01.2007

BĂDULESCU SARMIZA

PETENTA

17

CERT. HANDICAP GRAV CU ÎNSOȚITOR

41

37330/19.11.2015

21.02.2007

BRĂNESCU IULIANA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

17

42

29391/24.09.2015

21.10.2008

MOGA FLORENTINA

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MIN

17

43

38935/03.12.2015

22.09.2009

STANCA MARINA

PETENTA

17

44

41510/17.12.2015

06.10.2009

CATANĂ MIRCEA VALENTIN

PETENT Șl 2 FRAȚI MAJORI

17

45

14989/18.05.2015

17.08.2010

CRISTEA JEAN ROBERT

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MIN.

17

46

37866/24.11.2015

12.04.2011

ȘTEFĂNESCU ZINA LAURA

PETENTA Șl MAMA

17

47

7992/07.03.2016

12.06.2012

MARIN COSMIN IONUȚ

PETENT

17

48

10360/08.04.2015

13.06.2013

DUMITRESCU ELENA G.

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MIN.

17

49

35399/09.11.2015

22.10.2013

PETRESCU AURELIANA ELENA

PETENTA

17

50

21268/09.07.2015

13.01.2014

MOCANU CIPRIAN NICOLAE

PETENT

17

51

16349/28.05.2015

25.09.2014

PREDEȘEL ANA MARIA

PETENTA

17

52

11312/21.04.2015

20.11.2014

STANCU ADRIANA CERASELA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

17

53

29389/24.09.2015

02.04.2015

POPA VIRGIL

PETENT

17

CERT. HANDICAP

54

20227/26.05.2016

01.04.2015

BUMBACEA CLAUDIA

PETENTA Șl 3 COPII MINORI

16

55

19145/18.05.2016

17.02.2016

MARCU ADRIAN NICOLAE

SOȚ,SOȚIE Șl 3 COPII MINORI

16

56

3557/09.02.2015

08.10.2002

NICULESCU GABRIELA

PETENTA Șl FIICA MAJORĂ

16

57

793/12.01.2016

27.11.2003

BRAȘOVEANU PETRUȚA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

16

58

39717/08.12.2015

05.07.2007

IOSIF CRISTINA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MIN.

16

59

5617/18.02.2016

20.09.2007

BANCIU FLORENTINA

PETENTA

16

60

17006/04.06.2015

25.05.2010

ION GABRIELA ALINA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MAJ.

16

61

28696/17.09.2015

02.08.2012

DUMITRESCU DANIELA

PETENTA

16

62

26249/27.08.2015

14.02.2013

TRANCĂ AURELIA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

16

63

3930/04.02.2016

10.06.2013

PANAIȚIU LEONARD DRAGOȘ

PETENT

16

64

26586/01.09.2015

24.09.2013

COSTEA ANA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

16

65

25907/25.08.2015

05.11.2013

ȘTIUBEI MIHAI ALEXANDRU

PETENT

16

66

38311/26.11.2015

14.11.2013

(sĂRIȚANU MARIA

PETENTA

16

67

5425/26.02.2015

16.12.2013

TURCAN VALENTINA

PETENTA

16

68

16610/02.06.2015

25.03.2014

STANCIU LUMINIȚA MARIANA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MIN.

16

69

30974/19.11.2014

06.05.2014

GRIGORAȘ MIȚA

SOȚ, SOȚIE Șl 2 COPII MIN.

16

70

4510/09.02.2016

29.07.2014

NICULAE MARIANA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

16

71

36381/16.11.2015

20.10.2014

VASILE FLORENTINA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

16

72

4033/05.02,2016

23.10.2014

PETRE LUCIAN MARIAN

PETENT

16

CERTIFICAT HANDICAP REVIZUIBIL

73

21624/14.07.2015

11.02.2015

ȘTIUBEI CLEMENT AUREL

PETENT

16

74

26993/03.09.2015

01.07.2015

PĂUN DUMITRU ALEXANDRU

PETENT

16

CERTIFICAT HANDICAP GRAD 2

75

10676/25.03.2016

21.01.2016

TĂCU DANIEL

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

15

76

16585/28.04.2016

05.02.2016

BACIU CĂTĂLIN

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

15

77

7936/19.03.2015

16.05.2005

MORARU MONICA

PETENTA

15

78

5159/25.02.2015

12.06.2012

MARIN GEORGE FLORIN C.

PETENT

15

79

32923/22.10.2015

23.07.2013

LICIU MILENA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

15

80

3440/02.02.2016

09.02.2015

NICULAE MIHAI MERIȘOR

PETENT

15

81

22053/16.07.2015

28.04.2015

BÂSCOVEANU GEORGE R.

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MIN.

15

82

16134/27.05.2015

25.11.2010

NANĂU VLĂDUȚ LUCIAN

PETENT

14

83

2261/25.01.2016

08.02.2012

AVRAM NICUȘOR

SOȚ, SOȚIE

14

84

29508/25.09.2015

15.03.2012

GAȘPAR FLORIN

PETENT

14

85

42475/28.12.2015

03.10.2013

IVĂNĂSCIUC IULIANA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MIN.

14

86

23270/29.07.2015

02.02.2015

BARBU ELENA FELICIA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

14

87

35478/09.11.2015

16.06.2015

MOLEA CĂTĂLIN ALIN

PETENT

14

88

4517/04.02.2016

27.05.2009

CANDIDATU GABRIEL FLORIN

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

13

89

12090/04.04.2016

28.12.2015

NEDER NICOLAE

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

13

90

31062/05.08.2016

16.02.2016

DRAGOMIR MĂDĂLIN

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

13

91

6909/11.03.2015

03.02.2009

CREȚU GEORGE CRISTIAN

PETENT

13

92

1856/20.01.2016

23.08.2010

NANĂU VLĂDUȚ MARIANA

PETENTA

13

93

15000/18.05.2015

14.06.2011

GAVRILĂ DENISA ANDREEA

PETENTA

13

CERTIFICAT DE HANDICAP REVIZUIBIL

94

31733/13.10.2015

18.11.2014

STAN GIANI FLORENTIN

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MIN.

13

95

20139/26.05.2016

17.02.2016

CONSTANTIN IULIAN

SOȚ,SOȚIE

12

96

16616/02.06.2015

14.03.2005

ANGHEL RAMONA

PETENTA Șl 2 COPII MINORI

12

GRAD HANDICAP MEDIU-FIICA

97

29107/22.09.2015

02.06.2014

MEMET CHENAN DENIS

PETENT

12

98

8425/10.03.2016

10.03.2016

RADU MONICA BEATRICE

SOȚ, SOȚIE

11

99

12591/06.04.2016

09.02.2016

SIȚA IRINA GABRIELA

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

11

100

20119/25.05.2016

17.02.2016

RALEA CORNELIA

PETENTA Șl 1 COPIL MINORA

11

101

5118/12.02.2016

12.02.2016

DICA MARIANA

PETENTA

11

102

13546/05.05.2015

12.06.2013

CONSTANTIN MARIAN

PETENT

11

103

4707/10.02.2016

28.01.2014

MANOLE CRISTIAN IONUȚ

PETENT

11

104

820/12.01.2016

17.11.2015

ZAPAN MARIUS CRISTINEL

PETENT

11

105

11846/31.03.2016

26.01.2016

MĂRĂSESCU DORU

1

SOȚ,SOȚIE

10

106

19240/18.05.2016

18.05.2016

FLORESCU VICTOR

SOȚ,SOȚIE

10

107

20044/30.06.2015

29.01.2004

BOERESCU ION CĂTĂLIN

PETENT

9

CERTIFICAT DE URMAȘ DE EROU MARTIR 1989

108

24867/11.08.2015

12.01.2005

MIHALACHE FLORICA

SOȚ, SOȚIE

7

109

31634/12.10.2015

19.06.2007

MARIN FLORINA ANA MARIA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

6

110

8949/26.03.2015

16.02.2009

CLECEA DUMITRA

MAMĂ Șl 2 COPII MINORI

6

111

6569/25.02.2016

13.08.2013

CRĂCIUN ELENA ROXANA

PETENTA

4

112

3012/29.01.2016

03.09.2013

COJOCARU FLORIAN ULISE

PETENT

3

113

40251/10.12.2015

24.10.2013

ANDREESCU ALEXANDRA D.

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

3

114

32118/15.10.2015

15.10.2015

STANCIU PAUL

PETENT

3

115

9222/15.03.2016

17.02.2016

IOAN MARIANA

PETENTA Șl 1 COPIL MINORA

2

116

24897/13.08.2015

12.05.2015

MUNTEAN FLORIN

PETENT

2

117

30548/05.10.2015

05.10.2015

RUSU ANGELA MIHAELA

PETENTA Șl 1 COPIL MINOR

2

118

9215/15.03.2016

16.02.2016

BOACĂ LEONARD

PETENT

1

119

31804/10.08.2016

25.04.2016

BĂBĂNĂU ADRIANA.

PETENTA Șl TATĂL

1

//    z    X    \\

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂj

EMILiÂGHEORGH^SEl^il

_

MX, <56/^


TABEL CU PERSOANELE EVACUATE CONFORM LEGII 10/2001 0 J5    ANUL 2016


PERSOANELE CARE SOLICITĂ LOCUINȚĂ CONFORM LEGII NR.114/1996 ANUL 2016 IN ORDINEA PUNCTAJULUI