Hotărârea nr. 5/2016

Hotărârea nr.5 / 06.07.2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult trei luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

A

In conformitate cu art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și art.9 alin.l din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere propunerea d-lui Ciupitu Teodor ca dl. Agheorghiesei Emil să fie președinte de ședință, propunerea d-lui Jelea Bogdan Ion ca dl. Bîrsan Mihai să fie președinte de ședință, precum și rezultatului votului, consemnat în Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 06.07.2016;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data prezentei, se alege dl. AGHEORGHIESEI

EMIL președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Secretariat Consiliul Local

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAfi SECTOR 5, CRISTINA CORNEmXfEURDEAN

Nr. 67 /06.07.2016