Hotărârea nr. 47/2016

Hotărârea nr.47 / 25.08.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

Privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcții ale POLITIEI LOCALE SECTOR 5

Având în vedere Raportul întocmit de Directorul General al Politiei Locale Sector 5;

Ținând cont de Avizul A.N.F.P nr.42125 conexat cu nr.41004/40723/38062/2016 si de Raportul Comisiei de Ordine Publica, Apararea Drepturilor si Libertăților Cetatenesti;

In temeiul art.45 alin.(l) si art.81 alin.(2)lit.”e” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala republicata;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE :

Art.l -Se aproba modificarea Organigramei si a Statului de Funcții ale Politiei Locale Sector 5, conform anexelor 1 si 2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Politia Locala Sector 5, prin compartimentele de specialitate si Serviciul Relații cu Consiliul Local, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Nr.    / 25.08.2016CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 ORGANIGRAMĂ POLIȚIA LOCALĂCONSILIUL LOCAL SECTOR 5


DIRECTOR GENERALDIRECȚIA DE SIGURANȚA CETĂȚEANULUI


DIRECȚIA DE CIRCULAȚIE PE

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A

DRUMURILE PUBLICE

GENERAL

PERSOANELORZ UJ


DIRECȚIA

ECONOMICĂ


DIRECȚIA JURIDICĂ1+11

1+21

1+12

1+9

2S

18S

10 S

8S

10 M

4 M

3 M

2M
1+5    1+g    1+8

6S    6S    2S

4M    7M4

4S
STAT DE FUNCȚII    /    ,

AUTORITATEA/INSTITUȚIA PUBLICĂ SOLICITANTĂ POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 5

NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuala

Treapta

prof/grad

Niv

studiilor

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

DIRECȚIA GENERALĂ

1

VACANT

director general

1

S

DIRECȚIA ECONOMICĂ

2

VACANT

director executiv

1

S

BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE , BUGET

3

VACANT

șef birou

1

S

4

VACANT

inspector

1

superior

s

5

IDU VITA

inspector

1

asistent

s

6

CHIRCA GILDA-MIOARA

inspector

1

asistent

s

7

DAN MIRELA

inspector

1

asistent

s

8

VACANT

inspector

1

principal

s

SERVICIUL ADMINISTRATIV , ACHIZIȚII, CONTRACTE

9

VACANT

șef serviciu

1

s

10

BANU ALINA-MAGDALENA

inspector

1

superior

s

11

SCRIPCARIU DANIELA

inspector

1

principal

s

12

CRINGUS FLOREA '

Inspector spec.

IA

S

13

SAMOILA-LAZARESCU ELENA

GABRIELA

inspector

1

asistent

s

14

AVRAM MARIUS-EUSEBIU

Inspector spec.

IA

S

15

STANCIU IULIAN

referent

IA

M

16

MOCANU COSMIN-GHEORGE

muncitor

1

M

17

MOCANU SORIN-VIOREL

muncitor

1

M

18

PIRVU ALEXANDRINA

îngrijitor

1

M

SERVICIUL TRANSPORT

19

VACANT

șef serviciu

1

s

20

VACANT

polițist local

1

superior

s

21

MOCANU CRISTIAN

polițist local

3

superior

M

22

ION FLORIN

polițist local

3

superior

M

23

LAZAR COSTEL

polițist local

3

superior

M

24

VACANT

polițist local

3

asistent

M

25

VACANT

26

VACANT

27

CIOCODEI LUCIAN-ION

SERVICIUL RESURSE UMANE

28

VACANT

29

MINCA LUCIAN-NICUSOR

30

DRĂGOI JANE

31

VACANT

32

VACANT

33

VACANT

34

VACANT

35

RADULESCU MADALINA

BIROUL INSTRUIRE .ORGANIZARE Șl PERFECȚIONARE

36

VACANT

37

PîRJOLEA DANIEL

38

ROMAN TUDOR

39

VARLAN DAN

40

GOLITA NICULAE

41

CRĂCIUN CORNELIU

42

MOGA PAUL

43

VOICILA BOGDAN

44

DIACONU BOGDAN-PASTOREL

45

VULCAN VALERIU

SERVICIUL DISPECERAT

46

DUMITRU MIHAI

47

DONDAS MARINEL

48

VILAU TANTA

49

CHIRICA MARIAN

50

VACANT

51

LABUSCA DUMITRU-CLAUDIU

52

AVRAMOVICI MIHAIL

53

GEORGESCU GHEORGHE

54

SERBAN CONSTANTIN

COMPARTIMENTUL DE ANALIZA SI SINTEZA A ACTIVIATII

DISPECERATULUI

55

VACANT

56

VACANT

57

VACANT

polițist loca.

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

referent

IA

M

șef serviciu

1

S

inspector

1

superior

s

inspector

1

superior

s

inspector

1

asistent

s

inspector

1

superior

s

referent

3

principal

M

inspector

1

principal

S

referent

3

superior

M

șef birou

1

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

șef serviciu

1

s

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1    |    principal

s

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

58

VACAWT

59

VACANT

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII , P.S.I.

60

LAZAR RALUCA

61

MAITA STEFANIA

DIRECȚIA JURIDICA

62

VACANT

BIROUL JURIDIC

63

OPRESCU MIRELA

64

VASILE GILI

65

MIJEA IOANA-ROXANA

66

VACANT

67

AGHEORGHIESEI DIANA

68

CARAMET MARIANA

COMPARTIMENT LEGALITATE ACTE

69

VACANT

70

VACANT

71

VACANT

72

VACANT

BIROUL EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII

73

VACANT

74

VACANT

75

TEMPORAR VACANT

76

IAMANDI MIHAELA

77

GANFALEANU PAULA

78

VACANT

79

CODĂU VERONICA

DIRECȚIA DE SIGURANȚA CETĂȚEANULUI

80

VACANT

SERVICIUL INTERVENȚIE

81

STEMATE CRISTIAN

82

SOCOL MARIANA-LILIANA

83

POPOIU DECEBAL-VASILE

84

DIACONU PETRUTA-RALUCA

85

MUNTEANU CONSTANTIN

86

STANCULESCU MIHAITA-

CRISTIAN

auditor

1

superior

S

auditor

1

principal

S

inspector

1

superior

S

inspector

1

principal

S

director executiv

1

S

șef birou

1

S

inspector

1

principal

S

consilier juridic

1

principal

S

consilier juridic

1

principal

S

consilier juridic

1

asistent

S

consilier juridic

1

asistent

S

consilier juridic

1

superior

s

consilier juridic

1

superior

s

consilier juridic

1

principal

s

consilier juridic

1

debutant

s

șef birou

1

s

polițist local

1

principal

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

superior

M

director executiv

1

s

șef serviciu

1

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

superior

M

87

PIETRARII TITUS-CEZAR

88

ARADOAIE IONEL

89

SERBAN IONUT-DANIEL

90

GRIGORE MARIAN

51

NASTA5A NICU50R-MARIUS

92

BUGARU ȘTEFAN

93

STOICA DUMITRU-VIOREL

94

STOIAN EUGEN

95

GANEA ION-DANIEL

96

COSTACHE NICOLAI

97

STANCU NICOLAE ■

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ( 1 )

98

VACANT

99

CALIN LORIN

100

STRATULAT GHEORGHE

101

BRAN LAURENTIU

102

8UD FLORENTIN

103

BELEZAN COMAN

104

PANA FLOREA

105

TANASE DORU

106

NECHITA MIHAI

107

CASERU CONSTANTIN

108

CHIRILA IOAN

109

DRAGOI OCTAVIAN .

110

MILAN MARIAN

111

GHEORGHE VASILE-SILVIU

112

CODREA GHEORGHE

113

NOVAC CONSTANTIN

114

CEORSOIU DAN

115

BURLACU DUMITRU

116

MATACHE CORNEL

117

RADU FLORIN-DANIEL

118

PÂNDELE ELENA

119

TIU IONEL

120

DRAGNE DANIELA

polițist loca.

3

superior

M

i

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

șef serviciu

1

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

principal

s

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

DOlitist local

a

121

SURCHE MARIAN

122

DRAGU ALEXANDRU

123

STOIAN IANCU

124

POPA MELTIADE

125

PANA MARIANA

126

CARACUDA MIHAI-FLORIN

127

PARASCHIV PETRE

128

MACOVEI GABRIEL

129

BĂNICĂ NICULAE

130

DUMITRU GHEORGHE

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ( 2 )

131

VACANT

132

BUCUR STAN

133

SERBAN SERBANICA

134

DUCUTA MARIAN-STELIAN

135

BARBIERU DANIELA

136

CONSTANTIN GHEORGHE

137

FRUNZA CRISTIAN

138

COSTEA MARIAN

139

GRADESCU MIHAELA

140

VLAD PAUL

141

BABUTA COSTEL

142

CONSTANTIN VASILICA

143

MANATU MIRCEA

144

CANALE VIOREL

145

BĂTRÎNU OCTAVIAN-ION

146

STAN CRISTIAN-ADRIAN

147

POPA NICOLAE-VIOREL

148

UDREA VALENTIN

149

BAN GHEORGHE

150

ZOTEA IOAN

151

OPRINA MARIAN

152

STEFANESCU VIOREL

153

PARGHEL ILIE-IULIUS-DANIEL

154

STEMATE PAULINA

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ( 3 )

1

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

șef serviciu

1

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

155

VACANT

156

TĂNASE AUREL

157

MELINTE NICOLAE-MIHAI

153

BRATU FLORENTINA

158

HERA BENONE

160

FRONOIU ION

161

SIMA IOANA-NELA '

162

GHEORGHITA PETRISOR-ANDREI

163

CRISTEA ADRIAN

164

BURDEANCA ADRIAN

165

GEORGESCU GABRIEL

166

ANGHEL ION-ILIE

167

COSEREANU MARIUS

168

DRAGHICI MARINELA.

169

ION GABRIEL

170

CALDARE GHEORGHE

171

COSTRĂȘEL IONEL-SILVIU

172

CIOCAN DALIA-ELENA

173

GEANTA MIHAI

174

PUNCIOIU MIHAIL

175

PANAIT RODICA

176

TOADER MARIUS-TUDOREL

177

GRAJDAN MARIANA-DANA

178

CODRESCU NICULAE

179

MARIN IONUT-ALEXANDRU

180

NICOLESCU ALEXANDRU

181

DIMITRIU EMANUEL-COSTEL

182

PESCARU ANDREI-DORINEL

183

TOMA MARIN

184

STANA CORNEL

185

OPRIS MARINICA

186

NEAGU GETA

187

CIOBOTARU MARIA

188

SCINTEI MARIAN

189

JALBA ROMEO

190

STAN NICULAE

191

VLAS GHEORGHE ’

192

CĂLUGĂRITĂ MARIAN-

. .CODRUȚ

șef serviciu

1

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

principal

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

superior

M

polițist loca,

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

193

BURCUS FLOREA

194

SCINTEI VICA

195

RADU IONEL

196

BREAZU-CALIN SILVIA

197

PETOU MARIN

198

GRIGORE NICOLAE-ALIN

199

CIULINARU OVIDIU

200

CILA DUMITRU

201

LAZAR NICOLAE

202

ADAFINEI PETRICA

203

PARASCHIVESCU DUMITRU

204

LASOU NICOLAE

205

CIUCARDEL VASILE-AUREL

206

FILIMON FILICA-FLORICA

207

TITZCLIS MIRCEA

208

BARAITARUS LIVIU

209

CATANOIU FLORIAN

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ( 4 )

210

VACANT

211

ROMAN MIRELA-JUSTINA

212

OPRIS GEORGE

213

PREDA GHEORGHE

214

CALOTA LENUTA

215

MURARIU DUMITRU

216

CALIN ALEXANDRU

217

KOTI SILVIU

218

NEAGU TUDOREL

219

CONSTANTIN ION

220

MOGOS ION

221

STOICA GEORGETA

222

ȘTEFAN EMIL

223

LIUTIC AUGUSTIN

224

IVAN VASILE

225

DUMA MARIAN

226

TOADER FĂNEL

227

CHIDOVAT MARIAN

228

BRABOVEANU CLAUDIU-ION

229

HARBUZARIU ANISOARA

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

1

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

șef serviciu

1

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local    | 1

superior

S

1-1-

230

BURCUS FANICA

231

CIUGULEA IONICA

232

BELEZAN VALENTINA'

233

BARBU GETA

234

R0BE5CU FLOAREA

235

UDROIU MARIUS-MUGUREL

236

OPREA ALINA-MARIANA

237

TACHE MIHAI-RĂZVAN

238

ENE VIOLETA

239

CHELARU ANICA

240

RADU PETRE

241

PUTARU ECATERINA

242

DOBRICA RADU

243

GANEA MIHAELA

244

NEACȘU MIHAI-EOUARD

245

MELNICENCO ELENA

246

DINESCU VALENTIN

247

SUHAIANU NINA

248

OLTEANU GABRIELA

249

ȘTEFAN GEORGETA

250

ȘTEFAN MILIAN

251

PUNCIOIU LILIANA

252

STANCU CLAUDIA

253

PURCEL OVIDIU

254

STANCU MARIAN

255

GILCA MARCEL

256

COCOCI CONSTANTIN

257

VACANT

258

BALAN LICA

SERVICIUL PAZĂ

259

VACANT

260

PIRVU DAN

261

CARARESCU VASILE '

262

GHITA CAROL-EMILIAN

263

STANCIU FLORENTINA

264

CONSTANTIN PAUL

265

ENE TUDOREL

266

DRAGOMIR ION

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

asistent

M

șef serviciu

1

s

Guard

1

M/e

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

1 m/c

267

OLTEANU LUCIAN

268

STANCIU MARIAN

269

CĂRBUNE MARIETA

273

ENACHE GABRIELA

271

GIUREA FLORENTIN

272

LEAFU ȘTEFAN

273

TANE GEORGE

SERVICIUL POLIȚIA ANIMALELOR

274

VACANT

275

NITU IULIAN

276

VACANT

277

VACANT

278

MEHMET VASILE

279

MEHMET ELVIS

280

MEMET CHENAN-DENIS

281

MEHMET COSTEL

282

HULUDET CONSTANTIN

DIRECȚIA DE CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

283

VACANT

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE (1 )

284

VACANT

285

BUD DANIEL

286

STOICA JENICA

287

BABUTA STELUTA

288

BOICU VASILE-VALERIU

289

VIERU ALEXANDRU

290

PIRNACU EFTALIA

291

GARALIU AUREL

292

OLTEANU DANIELA

293

PATRASCU OANA-VERONICA

294

SCHIPOR IONEL

295

BOSMAN DUMITRU

296

CIOBOTARU VASILE

297

MIHAI LIVIU

298

ENE MIHAI

299

STOICA PETRE

300

DUMITRU PARASCHIV

301

MAMULARU DAVID '

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

Guard

1

M/G

șef serviciu

1

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

1

superior

S

referent

IA

M

muncitor

1

M/G

muncitor

1

M/G

muncitor

1

M/G

muncitor

1

M/G

muncitor

1

M/G

director executiv

1

S

șef serviciu

1

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

suoerinr

M

302

ANICA MARIN

polițist local

3

principal

M

303

DINU DOREL

polițist local

3

principal

M

304

GHEORGHE ȘTEFAN

polițist local

3

asistent

M

305

VACANT

polițist local

3

principal

M

305

AVRAM NICUSOR

polițist local

3

asistent

M

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

I 2 )

307

VACANT

șef serviciu

1

S

308

ȘTEFAN EUGENIA

polițist local

1

principal

S

309

NITOI GHEORGHE

polițist local

3

superior

M

310

STAN VASILE

polițist local

3

superior

M

311

VODĂ AURELIA

polițist local

3

superior

M

312

MARINESCU TEODOR

polițist local

3

superior

M

313

ROTARU MARIA

polițist local

3

superior

M

314

EFTENE CRISTIAN

polițist local

3

superior

M

315

IONESCU DANIEL

polițist local

3

superior

M

316

VACANT

polițist local

3

superior

M

317

PANA RAMONA

polițist local

3

principal

M

318

VASIE VLADIMIR-ANDREI

polițist local

3

asistent

M

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

319

VACANT

director executiv

1

S

SERVICIUL CONTROL GENERAL

320

VACANT

șef serviciu

1

S

321

GROPEANU GABRIELA-

FLORINELA

polițist local

1

superior

s

322

MIREA CRISTIAN-STEFAN

polițist local

1

superior

s

323

TRANDAFIR ANDREI IONUT

polițist local

1

principal

s

324

TEMPORAR VACANT

polițist local

1

asistent

s

325

VULPASU DANA

polițist local

1

asistent

s

326

VACANT

polițist local

1

asistent

s

327

TUDOSE MARIANA

polițist local

1

asistent

s

328

VASILE GINA-ADRIANA

polițist local

1

asistent

s

329

TIMNEA ANA-MARIA

polițist local

1

asistent

s

330

DOGARU ANDREEA-CLAUDIA

polițist local

1

asistent

5

331

PANTALE ELENA

polițist local

1

asistent

s

332

VACANT

polițist local

1

superior

s

333

SOFIAN VICTOR

polițist local

1

asistent

s

334

MOCANU MIRCEA

polițist local

3

superior

M

335

POPESCU CATALIN-ION

polițist local

3

superior

M

336

polițist local

1

suDerior

1-Ț--

337

MUNTEANU ELENA

338

ZAMFIR ALEXANDRU-

COSTEL

339

COSTEA ROBERT-NICUSOR

340

TEMPORAR VACANT '

341

POPESCU MIHAI

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

342

VACANT

343

VACANT

344

FLOREA CLARA-DANIELA

345

PUFAN IULIANA

346

CHIORAN FLORIN

347

MUNTEANU CONSTANTA-LILIANA

348

IVASCU ROMEO

349

PODGOREANU IULIAN-CORNELIU

350

ZAHARIA DRAGOS VALENTIN

351

SERBAN GHEORGHE

352

APOSTOL NADIA

353

BOLOLOI ANA-MARIA

354

CINGHEA FLORENTINA-ALINA

SERVICIUL SALUBRITATE Șl MEDIU

355

COJOCARIU VIOLETA

356

SCARLATESCU MARIA

357

CODESCU CONSTANTIN

358

RIZEA DORU-GEORGE

359

VACANT

360

PETCU ADRIAN

361

BIRLESCU MARIA-SORINA

362

PREDA ADRIANA

363

HAMPU RODICA

364

BISTRIAN STELIANA

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

365

VACANT

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

366

VACANT

367

DOBRE CRISTIAN

368

ELISABETA MARILENA-

ROXANA

369

TUGEARU NICOLAE-CLAUDIU

L

polițist locai

1

asistent

S

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

1

asistent

S

inspector spec.

I/A

s

șef serviciu

1

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

șef serviciu

1

s

polițist local

1

principal

s

polițist local

1

principal

s

polițist local

1

principal

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

director executiv

1

S

șef serviciu

1

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

S

370

VACANT

371

ABRUDAN EUGENIA '

372

TEMPORAR VACANT

373

VACANT

374

2ILI5TE CRI2TINA

375

AVIERITEI ELENA

376

DOGARU AURELIA

SERVICIUL SECRETARIAT SI ARHIVA REGISTRATURA, PRELUCRARE DATE

377

LUPASCU MARIAN

378

GUIU MARIA-CRISTINA

379

CRAUS DANIELA-MADALINA

380

STROESCU COSTEL

381

OLARU MIHAI-FLORIN

382

NECULAI CORINA-LUIZA

383

LEUȘTEAN ION

384

COSTINEANU CRISTINA

Funcția-Număr posturi

Ocupate

Vacante

Nr. total de funcții publice

286

60

Nr. total de funcții publice de conducere

5

22

Nr. total de funcții publice de execuție

281

38

Nr. total de funcții contractuale de conducere

1

1

Nr. total de funcții contractuale de execuție

31

5

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

318

66

Nr. total de funcții din instituție

318

66

• sub fiecare șef de structură se vor trece toate funcțiile publice si tot personalul contractual

polițist local

1

superior

S

polițist local

3

asistent

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

superior

s

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

asistent

M

referent

II

M

șef serviciu

1

S

Inspector spec.

IA

S

Inspector spec.

IA

s

referent

1

M

referent •

1

M

referent

1

M

referent

II

M

referent

II

M