Hotărârea nr. 4/2016

Hotărârea nr.4 / 24.06.2016 privind alegerea dlui. Agheorghiesei Emil, președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind alegerea dlui. Agheorghiesei Emil, președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

A

In conformitate cu art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și art.9 alin.l din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere:

-    propunerea dlui. Serediuc Mircea care l-a propus pe dl Șuhan Valeriu Nicolae, ce a fost votată cu 13 voturi pentru, 7 abțineri și 7 voturi împotrivă;

-    propunerea dlui.Jelea Bogdan Ion care l-a propus pe dl Bîrsan Mihai, ce a fost votată cu 8 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 7 abțineri;

-    propunerea dlui. Vanghelie Marian Daniel care l-a propus pe dl. Agheorghiesei Emil, ce a fost votată cu 22 de voturi pentru 5 abțineri;

A

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

A

Art.l. -începând cu data de 24.06.2016, dl. Agheorghiesei Emil este ales președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, până la următoarea ședință de consiliu, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni.

Art.2. -Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat Consiliul Local si persoana nominalizată, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.