Hotărârea nr. 30/2016

Hotărârea nr.30 / 19.07.2016 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTOR 5

HOTARARE

privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Având in vedere Nota de Fundamentare a Administrației Domeniului Public Sector 5 nr. 7707/14.07.2016 înregistrata la Primăria Sector 5 cu nr. 28058/15.07.2016 si Raportul Direcției Economice,

In temeiul art. 58, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

In temeiul art. 45 , alin (2), lit. a) si art. 81 alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala republicata ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma de 1.827.600 lei aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul curent conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 2. Primarul Sectorului 5 si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZĂ


CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2016 EXCEDENT BUGETAR

Poziții "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe bunuri, repartizate pe capitolul 67.07.05.03 A.D.P.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U.M.

CANTI

TATE

P.U.

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI;

TOTAL

796,8(

CONSTRUCȚII 71.01.01

MAȘINI ECHIPAMENT SI MIJLOACE DE TRANSPORT 71.01.02

446,80

Autovehicule pentru transportul a mai puțin de 10 persoane

buc

2

94,00

188,00

Autoturism Dacia Dokker VU

buc

1

60,00

60,00

Autoturism Dacia Logan

buc

1

65,00

65,00

Tractor min 35 CP

buc

1

97,00

97,00

Grapa cu discuți 4 secțiuni

buc

1

12,50

12,50

Plug descărcare bilaterala

buc

1

6,00

6,00

Freza 1-1,25 m

buc

1

8,50

8,50

Remorca capacitate 1,5-2 tone ■

t)uc

1

9,80

9,80

-

-

ALTE ACTIVE FIXE(INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE) 71.01.30

350,00

Sistem irigații

buc

1

300,00

300,00

Cadastru Garaj

buc

1

50,00

50,00

-

I Consolidări total, din care

-

(

V Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de srefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente ibiectivului - total, din care

-

ANEXA NR. 2 -

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2016

EXCEDENT BUGETAR

Poziții "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe bunuri, repartizate pe capitolul 70.07.50.00 A.D.P.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U.M

CANTI

TATE

P.U.

(MII LEI)

VALOARE (M LEI)

TOTAL

40,0

CONSTRUCȚII 71.01.01

MAȘINI ECHIPAMENT SI MIJLOACE DE TRANSPORT 71.01.02

-

-

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03

40,0C

Copiator

buc

1

15,00

15,0C

Server

buc

1

25,00

25,00

-

-

-

-

-

•t    •'»'■•    ’    1

- '

i j

ALTE ACTIVE FIXE0NCLUSIV REPARAȚII CAPITALE) 71.01.30

-

III Consolidări total, din care

-

IV Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului - total, din care

ANEXANR.3 //M

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2016 EXCEDENT BUGETAR

Poziții "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe bunuri, repartizate pe capitolul 8-4-,07.03.03 A.D.P.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U.M.

CANTITA

TE

P.U.

(MII LEI)

VALOARE (MII LEI)

TOTAL

990,80

CONSTRUCȚII 71.01.01

0,00

0,00

MAȘINI ECHIPAMENT SI MIJLOACE DE TRANSPORT 71.01.02

990,80

Tăietor beton

buc

1

8,00

10,00

Mai compactor

buc

1

7,00

5,00

Cilindru compactor

buc

1

100,00

100,00

Raspanditor emulsie bituminoasa

buc

1

20,00

20,00

Betoniera

buc

1

25,00

25,00

Miniincarcator frontal cu echipament

buc

1

290,00

290,00

Tractor    0'

buc

2

200,00

400,00

Remorca

buc

2

50,00

100,00

Placa vibratoare

buc

1

8,00

8,00

Generator

buc

2

10,00

20,00

Betoniera

buc

1

2,80

2,80

Ciocan demolator- picamer

buc

1

10,00

10,00

MOBILIER,APARATURA BIROTICA SI ALTE

ACTIVE CORPORALE 71.01.03

0,00

III Consolidări total, din care

IV Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului - total, din care

--