Hotărârea nr. 3/2016

Hotărârea nr.3 / 24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

PRIVIND CONSTITUIREA

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

în baza art.34 alin.(2) și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și art.8 alin.(6) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/2002;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Articol unic - Se declară legal constituit Consiliul Local al Sectorului 5 București.

CONTRASEMN SECRETAI^ SElC

CRISTINA CORNELI,


RDEANNr. 3/24.06.2016