Hotărârea nr. 22/2016

Hotărârea nr.22 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale POLIȚIEI LOCALE SECTOR 5

Având în vedere Raportul întocmit de Poliția Locală Sector 5; în temeiul art.45 alin.(l) si art.81 alin.(2) lit.”e” din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5,conform anexelor 1 și 2 parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 - Prezenta Hotărâre intră în vigoare după obținerea Avizului emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Art.3. - Poliția Locală Sector 5, prin compartimentele de specialitate și Serviciul Secretariat Consiliul Local, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.

Nr.^Ț, ZI9.07.2016

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 ORGANIGRAMĂ POLIȚIA LOCALĂ


ANEXA LA H.C.L.    / —,

'2>°DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR EXECUTIV

15

DIRECTOR

EXECUTIV

1S

DIRECTOR EXECUTIV

1S

DIRECTOR EXECUTIV

1S

DIRECTOR EXECUTIV

1S DIRECTOR EXECUTIV


DIRECȚIA DE SIGURANȚA CETĂȚEANULUI


DIRECȚIA DE CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A

GENERAL

PERSOANELOR


DIRECȚIA

ECONOMICĂ


DIRECȚIA JURIDICAo

-rsp -I z o z < in ogs


1+9

6S

4M


1+16 5S 12 M


o ? OL D-O W


1+21 9S 13 M


1+11 2S 10 M


Z _l o < o o:


- o O =3 OT &


1+20 17 S 4M


1+12 10 S 3 M


1+9

8S

2M3 < l-— - O > i- a:


1+9 5S 5 M


1+8 2S 7 M_i o 2=3 O CD °-uj in CZ) z Q Q£ O


2 3 O CD


> -J < OL O «= LLI 0. —


1+33

5S

29 M


1+24 7S 18 M


1+57 19 S 39 M


1+48 19 S 30 M


1+14 1 S

14M/G


1+8 2S 2 M 5 M/G1+10

1+7

7S

3S

4M

5 M1+5

6S1+5 5S 1 M


2

2S


2

2S4

4SSTAT DE FUNCȚII

AUTORITATEA / INSTITUȚIA PUBLICĂ SOLICITANTĂ


POLIȚIA LOCALA SECTOR 5NR,

CRT.

Numele, prenume/e/VACANT,

temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuala

Treapta

prof/grad

Niv

studiilor

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

CONDUCERE

DIRECȚIA GENERALĂ

1

VACANT

director generai

1

S

DIRECȚIA ECONOMICĂ

2

VACANT

director executiv

1

S

BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE , BUGET

3

VACANT

șef birou

1

S

4

VACANT

inspector

1

superior

S

5

IDU VITA

inspector

1

asistent

S

6

CHIRCA GILDA-MIOARA

inspector

1

asistent

S

7

DAN MIRELA

inspector

1

asistent

S

8

VACANT

inspector

1

principal

S

SERVICIUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII, CONTRACTE

9

VACANT

șef serviciu

1

S

10

BANII ALINA-MAGDALENA

inspector

1

superior

S

11

SCRIPCARIU DANIELA

inspector

1

principal

S

12

CRINGUS FLOREA

Inspector spec.

IA

S

13

SAMOILA-LAZARESCU ELENA-

GABRIELA

inspector

1

asistent

S

14

VACANT

Inspector spec.

IA

S

15

VACANT

referent

IA

M

16

MOCANU COSMIN-GHEORGE

muncitor

1

M

17

VACANT

muncitor

1

M

18

PIRVU ALEXANDRINA

îngrijitor

1

M

SERVICIUL TRANSPORT

19

VACANT

șef serviciu

1

S

20

VACANT

polițist local

1

superior

S

21

MOCANU CRISTIAN

polițist local

3

superior

M

22

ION FLORIN

polițist local

3

superior

M

23

LAZAR COSTEL

polițist local

3

superior

M

24

VACANT

polițist local

3

asistent

M


25

VACANT

polițist local

3

principal

M

26

VACANT

polițist local

3

principal

M

27

CIOCODEI LUCIAN-ION

referent

IA

M

BIROUL RESURSE UMANE

28

VACANT

șef birou

1

S

29

MINCA LUCIAN-NICUSOR

inspector

1

superior

s

30

DRĂGOI JANE

inspector

1

superior

s

31

VACANT

inspector

1

asistent

s

32

VACANT

inspector

1

principal

s

33

RADULESCU MADALINA

referent

3

superior

M

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

34

VACANT

auditor

1

superior

S

35

VACANT

auditor

1

principal

S

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII , P.S.I.

36

LAZAR RALUCA

inspector

1

superior

s

37

MAITA STEFANIA

inspector

1

principal

s

DIRECȚIA JURIDICA

38

VACANT

director executiv

1

s

BIROUL JURIDIC

39

OPRESCU MIRELA

șef birou

1

s

40

VASILE GILI

inspector

1

principal

s

41

MIJEA IOANA-ROXANA

consilier juridic

1

principal

s

42

VACANT

consilier juridic

1

principal

s

43

AGHEORGHIESEI DIANA

consilier juridic

1

asistent

s

44

CARAMET MARIANA

consilier juridic

1

asistent

s

COMPARTIMENT LEGALITATE ACTE

45

VACANT

consilier juridic

1

superior

s

46

VACANT

consilier juridic

1

superior

s

47

VACANT

consilier juridic

1

principal

s

48

VACANT

consilier juridic

1

debutant

s

BIROUL EVIDENȚĂ CONTRAVENȚII

49

VACANT

șef birou

l

s

50

VACANT

polițist local

1

principal

s

51

TEMPORAR VACANT

polițist local

1

asistent

s

52

IAMANDI MIHAELA

polițist local

1

asistent

s

53

GANFALEANU PAULA

polițist local

1

asistent

s

54

CODĂU VERONICA

polițist local

3

superior

M

DIRECȚIA DE SIGURANȚA CETĂȚEANULUI

55

VACANT

director executiv

1

S

SERVICIUL INSTRUIRE .ORGANIZARE SI PERFECȚIONARE

56

VACANT

șef serviciu

1

S

57

TOOLEA DANIEL

polițist local

1

principal

S

58

ROMAN TUDOR

polițist local

1

asistent

S

59

VARLAN DAN

polițist local

1

superior

S

60

GOLITA NICULAE

polițist local

1

superior

S

61

CRĂCIUN CORNELIU

polițist local

3

superior

M

62

MOGA PAUL

polițist local

3

superior

M

63

VOICILA BOGDAN

polițist local

1

asistent

S

64

DIACONU BOGDAN-PASTOREL

polițist local

3

superior

M

65

VULCAN VALERIU

polițist local

3

superior

M

SERVICIUL DISPECERAT

66

DUMITRU MIHAI

șef serviciu

1

S

67

DONDAS MARINEL

polițist local

3

superior

M

68

VILAU TANTA

polițist local

3

superior

M

69

CHIRICA MARIAN

polițist local

3

superior

M

70

VACANT

polițist local

3

superior

M

71

LABUSCA DUMITRU-CLAUDIU

polițist local

3

superior

M

72

AVRAMOVICI MIHAIL

polițist local

3

superior

M

73

GEORGESCU GHEORGHE

polițist local

3

superior

M

74

SERBAN CONSTANTIN

polițist local

3

superior

M

COMPARTIMENTUL DE ANALIZA SI SINTEZA A

ACTIVIATII DISPECERATULUI

75

VACANT

polițist local

1

superior

S

76

VACANT

polițist local

1

superior

S

77

VACANT

polițist local

1

principal

S

SERVICIUL INTERVENȚIE

78

STEMATE CRISTIAN

șef serviciu

1

S

79

SOCOL MARIANA-LILIANA

polițist local

1

asistent

S

80

POPOIU DECEBAL-VASILE

polițist local

1

asistent

S

81

DIACONU PETRUTA-RALUCA

polițist local

1

asistent

S

82

MUNTEANU CONSTANTIN

polițist local

1

asistent

S

83

STANCULESCU MIHAITA-

CRISTIAN

polițist local

3

superior

M

84

PIETRARU TITUS-CEZAR

polițist local

3

superior

M

85

ARADOAIE IONEL

polițist local

3

superior

M

86

SERBAN IONUT-DANIEL

polițist local

3

superior

M

87

GRIGORE MARIAN

polițist local

3

superior

M

88

NASTASA NICUSOR-MARIUS

polițist local

3

superior

M

89

BUGARU ȘTEFAN

polițist local

3

superior

M

90

STOICA DUMITRU-VIOREL

polițist local

3

superior

M

91

STOIAN EUGEN

polițist local

3

superior

M

â2

GANEA ION-DANIEL

polițist local

3

asistent

M

93

COSTACHE NICOLAI

polițist local

3

asistent

M

94

STANCU NICOLAE

polițist local

3

asistent

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ (1 )

95

VACANT

șef serviciu

1

S

96

CALIN LORIN

polițist local

1

asistent

S

97

STRATULAT GHEORGHE

polițist local

1

asistent

S

98

BRAN LAURENTIU

polițist local

1

superior

S

99

BUD FLORENTIN

polițist local

1

principal

S

100

BELEZAN COMAN

polițist local

3

superior

M

101

PANA FLOREA

polițist local

3

superior

M

102

TANASE DORU

polițist local

3

superior

M

103

NECHITA MIHAI

polițist local

3

superior

M

104

CASERU CONSTANTIN

polițist local

3

superior

M

105

CHIRILA IOAN

polițist local

3

superior

M

106

DRAGOI OCTAVIAN

polițist local

3

superior

M

107

MILAN MARIAN

polițist local

3

superior

M

108

GHEORGHE VASILE-SILVIU

polițist local

3

superior

M

109

CODREA GHEORGHE

polițist local

3

superior

M

110

NOVAC CONSTANTIN

polițist local

3

superior

M

111

CEORSOIU DAN

polițist local

3

superior

M

112

BURLACU DUMITRU

polițist local

3

superior

M

113

MATACHE CORNEL

polițist local

3

superior

M

114

RADU FLORIN-DANIEL

polițist local

3

principal

M

115

PÂNDELE ELENA

polițist local

3

principal

M

116

TIU IONEL

polițist local

3

principal

M

117

DRAGNE DANIELA

polițist local

3

principal

M

118

SURCHE MARIAN

polițist local

3

principal

M

119

DRAGU ALEXANDRU

polițist local

3

principal

M

120

STOIAN IANCU

polițist local

3

principal

M

121

POPA MELTIADE

polițist local

3

principal

M

122

PANA MARIANA

polițist local

3

principal

M

123

VACANT

polițist local

3

principal

M

124

CARACUDA MIHAI-FLORIN

polițist local

3

asistent

M

125

PARASCHIV PETRE

polițist local

3

asistent

M

126

MACOVEI GABRIEL

polițist local

3

asistent

M

127

BĂNICĂ NICULAE

polițist local

3

asistent

M

128

DUMITRU GHEORGHE

polițist local

3

asistent

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ( 2 )

129

VACANT

șef serviciu

1

S

130

VACANT

polițist local

1

asistent

S

131

BUCUR STAN

polițist local

1

asistent

S

132

SERBAN SERBANICA

polițist local

1

asistent

S

133

DUCUTA MARIAN-STELIAN

polițist local

1

asistent

s

134

BARBIERU DANIELA

polițist local

3

superior

M

135

CONSTANTIN GHEORGHE

polițist local

3

superior

M

136

FRUNZA CRISTIAN

polițist local

3

superior

M

137

COSTEA MARIAN

polițist local

1

asistent

S

138

GRADESCU MIHAELA

polițist local

3

superior

M

139

VLAD PAUL

polițist local

3

superior

M

140

BABUTA COSTEL

polițist local

3

superior

M

141

CONSTANTIN VASILICA

polițist local

3

superior

M

142

MANATU MIRCEA

polițist local

3

superior

M

143

CANALE VIOREL

polițist local

3

superior

M

144

BĂTRÎNU OCTAVIAN-ION

polițist local

3

superior

M

145

STAN CRISTIAN-ADRIAN

polițist local

3

principal

M

146

POPA NICOLAE-VIOREL

polițist local

3

principal

M

147

UDREA VALENTIN

polițist local

3

asistent

M

148

BAN GHEORGHE

polițist local

3

asistent

M

149

ZOTEA IOAN

polițist local

3

asistent

M

150

OPRINA MARIAN

polițist local

1

asistent

S

151

STEFANESCU VIOREL

polițist local

3

asistent

M

152

PARGHEL ILIE-IULIUS-DANIEL

polițist local

3

asistent

M

153

STEMATE PAULINA

polițist local

3

asistent

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ( 3 )

154

VACANT

șef serviciu

1

S

155

TĂNASE AUREL

polițist local

1

superior

S

156

MELINTE NICOLAE-MIHAI

polițist local

1

asistent

S

157

BRATU FLORENTINA

polițist local

1

asistent

S

158

HERA BENONE

polițist local

1

principal

S

159

FRONOIU ION

polițist local

1

principal

S

160

SIMA IOANA-NELA

polițist local

3

superior

M

161

GHEORGHITA PETRISOR-ANDREI

polițist local

3

superior

M

162

CRISTEA ADRIAN

polițist local

3

superior

M

163

BURDEANCA ADRIAN

polițist local

3

superior

M

164

GEORGESCU GABRIEL

polițist local

1

asistent

S

165

ANGHEL ION-ILIE

polițist local

1

asistent

S

166

COSEREANU MARIUS

polițist local

3

superior

M

167

DRAGHICI MARINELA

polițist local

3

superior

M

168

ION GABRIEL

polițist local

3

superior

M

169

CALDARE GHEORGHE

polițist local

3

superior

M

170

COSTRĂȘEL IONEL-SILVIU

polițist local

3

superior

M

171

CIOCAN DALIA-ELENA

polițist local

1

asistent

S

172

GEANTA MIHAI

polițist local

3

principal

M

173

PUNCIOIU MIHAIL

polițist local

1

asistent

S

174

PANAIT RODICA

polițist local

1

asistent

S

175

TOADER MARIUS-TUDOREL

polițist local

3

principal

M

176

GRAJDAN MARIANA-DANA

polițist local

3

asistent

M

177

VACANT

polițist local

1

asistent

S

178

CODRESCU NICULAE

polițist local

3

asistent

M

179

MARIN IONUT-ALEXANDRU

polițist local

3

asistent

M

180

VACANT

polițist local

1

asistent

S

181

NICOLESCU ALEXANDRU

polițist local

3

asistent

M

182

DIMITRIU EMANUEL-COSTEL

polițist local

3

asistent

M

183

PESCARU ANDREI-DORINEL

polițist local

3

asistent

M

184

TOMA MARIN

polițist local

1

principal

S

185

STANA CORNEL

polițist local

1

principal

S

186

OPRIS MARINICA

polițist local

1

asistent

S

187

NEAGU GETA

polițist local

1

asistent

S

188

CIOBOTARU MARIA

polițist local

1

asistent

S

189

SCINTEI MARIAN

polițist local

3

superior

M

190

JALBA ROMEO

polițist local

3

superior

M

191

STAN NICULAE

polițist local

3

superior

M

192

VLAS GHEORGHE

polițist local

3

superior

M

193

CĂLUGĂRI TA MARlAN-

CODRUT

polițist local

3

superior

M

194

BURCUS FLOREA

polițist local

3

superior

M

195

SCINTEI VICA

polițist local

3

superior

M

196

RADU lONEl,

polițist local

3

superior

M

197

BREAZU-CALIN SILVIA

polițist local

3

superior

M

198

PETCU MARIN

polițist local

3

superior

M

199

GRIGORE NICOLAE-ALIN

polițist local

3

superior

M

200

CIULINARU OVIDIU

polițist local

3

principal

M

201

CILA DUMITRU

polițist local

3

principal

M

202

LAZAR NICOLAE

polițist local

3

principal

M

203

ADAFINEI PETRICA

polițist local

3

principal

M

204

PARASCHIVESCU DUMITRU

polițist local

3

principal

M

205

LASCU NICOLAE

polițist local

3

principal

M

206

CIUCARDEL VASILE-AUREL

polițist local

3

principal

M

207

FILIMON FILICA-FLORICA

polițist local

3

asistent

M

208

TITZCLIS MIRCEA

polițist local

3

asistent

M

209

BARAITARUS LIVIU

polițist local

3

asistent

M

210

PANTALE ELENA

polițist local

1

asistent

S

211

CATANOIU FLORIAN

polițist local

3

asistent

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ( 4 )

212

VACANT

șef serviciu

1

S

213

ROMAN MIRELA-JUSTINA

polițist local

1

principal

S

214

OPRIS GEORGE

polițist local

1

asistent

S

215

PREDA GHEORGHE

polițist local

1

asistent

S

216

CALOTA LENUTA

polițist local

1

asistent

S

217

MURARIU DUMITRU

polițist local

3

superior

M

218

CALIN ALEXANDRU

polițist local

3

superior

M

219

KOTI SILVIU

polițist local

3

superior

M

220

NEAGU TUDOREL

polițist local

3

superior

M

221

CONSTANTIN ION

polițist local

3

superior

M

222

MOGOS ION

polițist local

3

superior

M

223

STOICA GEORGETA

polițist local

3

superior

M

224

ȘTEFAN EMIL

polițist local

3

superior

M

225

LIUTIC AUGUSTIN

polițist local

1

asistent

S

226

IVAN VASILE

polițist local

3

superior

M

227

DUMA MARIAN

polițist local

3

superior

M

228

TOADER FĂNEL

polițist local

3

superior

M

229

CHIDOVAT MARIAN

polițist local

3

principal

M

230

BRABOVEANU CLAUDIU-ION

polițist local

1

asistent

S

231

HARBUZARIU ANISOARA

polițist local

1

superior

s

232

BURCUS FANICA

polițist local

1

principal

s

233

CIUGULEA IONICA

polițist local

1

principal

s

234

BELEZAN VALENTINA

polițist local

1

principal

s

235

BARBU GETA

polițist local

1

asistent

s

236

ROBESCU FLOAREA

polițist local

1

asistent

s

237

UDROIU MARIUS-MUGUREL

polițist local

1

asistent

s

238

OPREA ALINA-MARIANA

polițist local

1

asistent

s

239

TACHE MIHAI-RĂZVAN

polițist local

1

asistent

s

240

ENE VIOLETA

polițist local

1

asistent

s

241

CHELARU ANICA

polițist local

3

superior

M

242

RADU PETRE

polițist local

3

superior

M

243

PUTARU ECATERINA

polițist local

3

superior

M

244

DOBRICA RADU

polițist local

3

superior

M

245

GANEA MIHAELA

polițist local

3

superior

M

246

DRAGHICI ION

polițist local

3

superior

M

247

NEACȘU MIHAI-EDUARD

polițist local

3

superior

M

248

MELNICENCO ELENA

polițist local

3

principal

M

249

DINESCU VALENTIN

polițist local

3

principal

M

250

SUHAIANU NINA

polițist local

3

principal

M

251

OLTEANU GABRIELA

polițist local

3

principal

M

252

ȘTEFAN GEORGETA

polițist local

3

principal

M

253

ȘTEFAN MILIAN

polițist local

3

principal

M

254

PUNCIOIU LILIANA

polițist local

1

asistent

S

255

STANCU CLAUDIA

polițist local

1

asistent

S

256

PURCEL OVIDIU

polițist local

3

asistent

M

257

STANCU MARIAN

polițist local

3

asistent

M

258

GILCA MARCEL

polițist local

3

asistent

M

259

COCOCI CONSTANTIN

polițist local

3

asistent

M

260

BALAN LICA

polițist local

3

asistent

M

SERVICIUL PAZĂ

261

VACANT

șef serviciu

1

S

262

PIRVU DAN

Guard

1

M/G

263

CARARESCU VASILE

Guard

1

M/G

264

GHITA CAROL-EMILIAN

Guard

1

M/G

265

STANCIU FLORENTINA

Guard

1

M/G

266

CONSTANTIN PAUL

Guard

1

M/G

267

ENETUDOREL

Guard

1

M/G

268

DRAGOMIR ION

Guard

l

M/G

269

OLTEANU LUCIAN

Guard

1

M/G

270

STANCIU MARIAN

Guard

1

M/G

271

âARâUNE MARIETA

Guard

l

M/G

272

ENACHE GABRIELA

Guard

1

M/G

273

GIUREA FLORENTIN

Guard

1

M/G

274

LEAFU ȘTEFAN

Guard

1

M/G

275

TANE GEORGE

Guard

1

M/G

SERVICIUL POLIȚIA ANIMALELOR

276

VACANT

șef serviciu

1

S

277

NITU IULIAN

polițist local

3

superior

M

278

IONESCU ADRIAN CORNELIU

polițist local

1

superior

S

279

VACANT

referent

IA

M

280

MEHMET VASILE

muncitor

1

M/G

281

MEHMET ELVIS

muncitor

1

M/G

282

MEMET CHENAN-DENIS

muncitor

1

M/G

283

MEHMET COSTEL

muncitor

1

M/G

284

HULUDET CONSTANTIN

muncitor

1

M/G

DIRECȚIA DE CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

285

VACANT

director executiv

1

S

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE (1 )

286

VACANT

șef serviciu

1

S

287

BUD DANIEL

polițist local

1

principal

S

288

STOICA JENICA

polițist local

1

principal

S

289

BABUTA STELUTA

polițist local

1

asistent

S

290

BOICU VASILE-VALERIU

polițist local

1

asistent

S

291

VIERU ALEXANDRU

polițist local

1

asistent

s

292

PIRNACU EFTALIA

polițist local

1

asistent

s

293

GARALIU AUREL

polițist local

1

asistent

s

294

OLTEANU DANIELA

polițist local

1

asistent

s

295

PATRASCU OANA-VERONICA

polițist local

3

superior

M

296

SCHIPOR IONEL

polițist local

3

superior

M

297

BOSMAN DUMITRU

polițist local

3

superior

M

298

CIOBOTARU VASILE

polițist local

3

superior

M

299

MIHAI LI VIU

polițist local

3

superior

M

300

ENE MIHAI

polițist local

3

superior

M

301

STOICA PETRE

302

DUMITRU PARASCHIV

303

MAMULARU DAVID

304

ANICA MARIN

305

DINV P9REV

306

GHEORGHE ȘTEFAN

307

AVRAM NICUSOR

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE LÂ)

308

VACANT

309

ȘTEFAN EUGENIA

310

NITOI GHEORGHE

311

STAN VASILE

312

VODĂ AURELIA

313

MARINESCU TEODOR

314

ROTARU MARIA

315

EFTENE CRISTIAN

316

IONESCU DANIEL

317

VACANT

318

PANA RAMONA

319

VASIE VLADIMIR-ANDREI

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL GENERAL

320

VACANT

SERVICIUL CONTROL GENERAL

321

VACANT

322

GROPEANU GABRIELA-FLORINELA

323

MIREA CRISTIAN-STEFAN

324

TRANDAFIR ANDREI IONUT

325

TEMPORAR VACANT

326

VULPASU DANA

327

VACANT

328

TUDOSE MARIANA

329

VASILE GINA-ADRIANA

330

TIMNEA ANA-MARIA

331

DOGARU ANDREEA-CLAUDIA

332

VACANT

333

SOFIAN VICTOR

334

MOCANU MIRCEA

335

POPESCU CATALIN-ION

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

asistent

M

polițist local

3

asistent

M

șef serviciu

1

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

principal

M

polițist local

3

asistent

M

director executiv

1

S

șef serviciu

1

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

superior

M

336

IONESCU ADRIAN CORNELII!

polițist local

1

superior

S

337

MUNTEANU ELENA

polițist local

1

asistent

S

338

ZAMFIR ALEXANDRU-

COSTEL

polițist local

3

asistent

M

339

COSTEA ROBERT-NICUSOR

polițist local

3

asistent

M

250

TEMPORAR VACANT

polițist local

1

asistent

S

341

POPESCU MIHAI

inspector spec.

I/A

s

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

342

VACANT

șef serviciu

1

S

343

VACANT

polițist local

1

superior

S

344

FLOREA CLARA-DANIELA

polițist local

1

principal

S

345

PUFAN IULIANA

polițist local

1

principal

S

346

CHIORAN FLORIN

polițist local

1

principal

s

347

MUNTEANU CONSTANTA-Ll LIANA

polițist local

1

asistent

s

348

IVASCU ROMEO

polițist local

1

asistent

s

349

PODGOREANU IULIAN-CORNELIU

polițist local

1

asistent

s

350

ZAHARIA DRAGOS VALENTIN

polițist local

3

superior

M

351

SERBAN GHEORGHE

polițist local

3

superior

M

352

APOSTOL NADIA

polițist local

3

principal

M

353

BOLOLOI ANA-MARIA

polițist local

1

asistent

S

354

CINGHEA FLORENTINA-ALINA

polițist local

1

asistent

S

SERVICIUL SALUBRITATE Șl MEDIU

355

COJOCARIU VIOLETA

șef serviciu

1

S

356

SCARLATESCU MARIA

polițist local

1

principal

S

357

CODESCU CONSTANTIN

polițist local

1

principal

S

358

RIZEA DORU-GEORGE

polițist local

1

principal

S

359

VACANT

polițist local

1

principal

S

360

PETCU ADRIAN

polițist local

1

asistent

S

361

BIRLESCU MARIA-SORINA

polițist local

1

asistent

S

362

PREDA ADRIANA

polițist local

1

asistent

S

363

HAMPU RODICA

polițist local

3

superior

M

364

BISTRIAN STELIANA

polițist local

3

superior

M

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

365

CIUBOTARU MIHAI

director executiv

1

S

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

366

VACANT

șef serviciu

1

S

367

DOBRE CRISTIAN

polițist local

1

superior

s

368

ELISABETA MARILENA-

.RQXANA

polițist local

1

principal

s

369

TUGEARU NICOLAE-CLAUDIU

370

VACANT

371

ABRUDAN EUGENIA

372

TEMPORAR VACANT

373

VACANT

374

SILIȘTE CRISTINA

375

AVIERITEI ELENA

376

DOGARU AURELIA

SERVICIUL SECRETARIAT SI ARHIVA REGISTRATURA, PRELUCRARE DATE

377

LUPASCU MARIAN

378

GUIU MARIA-CRISTINA

379

VACANT

380

STROESCU COSTEL

381

OLARU MIHAI-FLORIN

382

NECULAI CORINA-LUIZA

383

LEUȘTEAN ION

384

COSTINEANU CRISTINA

Funcția —Număr nnsturi

Ocupate

Vacante

Nr. total de funcții publice

286

60

Nr. total de funcții publice de conducere

5

22

Nr. total de funcții publice de execuție

281

38

Nr. total de funcții contractuale de conducere

1

1

Nr. total de funcții contractuale de execuție

31

5

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

318

66

Nr. total de funcții din instituție

318

66

* sub fiecare șef de structură se vor trece toate funcțiile publice si tot personalul contractual

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

3

debutant

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

S

polițist local

3

superior

M

polițist local

3

asistent

M

referent

II

M

șef serviciu

1

S

Inspector spec.

IA

S

Inspector spec.

IA

s

referent

1

M

referent

1

M

referent

1

M

referent

II

M

referent

II

M

Total

346

27

319

2

~36~

384384