Hotărârea nr. 2/2016

Hotărârea nr.2 / 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși ai Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind validarea mandatelor consilierilor aleși ai Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Procesul -verbal al Comisiei de validare;

In conformitate cu prevederile art.31 alin.(3)-(5) și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și art.7 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin OG nr.35/2002;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. unic. Se validează mandatele consilierilor aleși în Consiliul Local al Sectorului 5, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRET AR/SECTOR 5,

CRISTINA CORNELiă'FE^RDEAN

CONSILIERI ASIȘTENȚI,


Lazarov Alexandru-Sebastian    Ploscaru George-rAI


Nr. 2/ 24.06.2016

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.2/24.06.2016

1.

AGHEORGHIESEI EMIL

2.

BÎRSAN MIHAI

3.

BOLOS FLORINEL

4.

CIUPITU TEODOR

5.

COANDĂ MIHAI

6.

COROBLEA CRISTINA

7.

CRUDU CLAUDIA-ELENA

8.

CURSARU PAUL GABRIEL

9.

FRANOVICI BOGDAN

10.

GHEORGHE ȘTEFAN

11.

GIURCĂ AUGUSTIN RĂZVAN

12.

JELEA BOGDAN-ION

13.

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN

14.

MATEI ION

15.

MELNIC CONSTANTIN -ION

16.

NICULESCU JACQUELINE-CHRISTINA

17.

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

18.

POP CLAUDIA-RAMONA

19.

SANDULESCU NINA

20.

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

21.

SEREDIUC MIRCEA

22.

STANCIU ANDREEA CRISTINA

23.

STROESCU MARILENA DANIELA

24.

SUHAN VALERIU NICOLAE

25.

ȚIGĂNUȘ MARIAN

26.

VANGHELIE MARIAN DANIEL

27.

VASILESCU ANDREEA

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR sAhTOR 5,

CRISTINA CORNEL^ATEURDEAN


Lazarov Alexandru-Sebastian