Hotărârea nr. 19/2016

Hotărârea nr.19 / 19.07.2016 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 5 București;

Luând în considerare propunerile dlui. consilier Lazarov Alexandru Sebastian precum și rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de validare;

în conformitate cu prevederile art.28 din Legea poliției locale nr. 155/2010;

In temeiul ale art.45 alin.(l) și alin.(5) și art.81 alin.(2) lit. „1” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l - începând cu data prezentei, componența Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5 va fi următoarea:

-Primarul Sectorului 5 - Daniel Florea

-șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia;

-șeful Politiei Locale Sector 5 - Director General;

-Secretarul Sectorului 5;

-    Bîrsan Mihai-consilier local;

-Suhan Valeriu Nicolae-consilier local;

-    Melnic Constantin Ion- consilier local.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Secretariat Consiliul Local si

z    9

persoanele nominalizate la art.l vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.