Hotărârea nr. 148/2016

Hotărârea nr. 148/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățeanului Sectorului 5- SYS 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”

Având în vedere

• Raportul comun de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă și al Direcției Economice

Luând în considerare

•    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

•    HCL Sector 5 nr. 66/05.09.2016 privind demararea proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”

în temeiul art. 45,alin.l, art. 81 alin. (2) , lit. i , din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 - SYS 5”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabiliți pe baza documentației tehnico-economice. Art.2. Primarul Sectorului 5, Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei sectorului 5, vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR

. /W I2.2$)Q ,

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor sectorului 5 - SYS 5” :

1. Valoarea totală a investiției (INV), ( se stabilește de către beneficiar un curs de conversie 1 euro = 4,55 RON)

Total: 11.592,68 mii Iei echivalentul a 2.547,84 mii euro, Ia care se adauga TVA.

Nr.crt

CATEGORIE

Mii Lei

Mii Euro

Procent

1

Cheltuieli ptr. asig. utilităților necesare obiectivului

50,77

11.16

0.44%

2

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

475,09

104.42

4,09%

n

J

Cheltuieli pentru investiția de baza

10.728,94

2,358.01

92,55%

4

Cheltuieli diverse ( organizare șantier, etc ) si neprevăzute

315,43

69.33

2,72%

Cheltuieli pentru probe tehnologice si instruire

22,45

4.93

0,20%

TOTAL GENERAL

11.592,68

2.547,84

100 %

2.    Eșalonarea investiției (INV/C+M) pe ani de execuție: 11.592,68 mii Iei, la care se adauga TVA, in primul an.

3.    Durata de realizare (luni): 4 luni de la ordinul de începere a lucrărilor.

4.    Capacități (în unități fizice și valorice):

a.    număr de locații supravegheate : total = 223 obiective

i.    Parcuri, grădini si locuri de joaca : 90 obiective

ii.    Unitati școlare : 54 obiective

iii.    Unitati asistenta sociala : 18 obiective

iv.    Piețe agroalimentare si piețe publice : 11 obiective

v.    Obiective cu densitate infracțiuni si criminogene : 50 obiective

b.    număr de camere video : 373 buc

c.    capacitatea de stocare HDD-uri:

i.    capacitate stocare (in TB ):

1. Aproxl.600 TB

ii.    timpul de stocare a imaginilor video (timp de backup )

1. minim 21 zile- pentru înregistrare continua 24h/24h

2. aprox 45 zile - pentru inregistrare la detecția mișcării

5.    alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția:

a.    valoare investiție / locuitor : 42,68 lei / locuitor ( pentru 271.575 locuitori - recensământ din 2011 )

b.    Suprafața monitorizata pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității : aprox. 70% din suprafața dens locuita (blocuri) a Sectorului 5

6.    Echipamente :

a)    Camere video tip Megapixel IP - total 373 buc

o supraveghere de ansamblu de la inaltime mare (6-10 Etaje ) : 127 buc

o supraveghere de ansamblu / detaliu de la inaltime medie ( 3-5 etaje ) cu rezoluție UltraHD (4K): 99 buc

o supraveghere de detaliu de la inaltime medie / mica( 1-2 etaje) in condiții de iluminat exterior foarte scăzut: 81 buc

o supraveghere tip panoramic 180 grade, de la inaltime mica ( 1-2 etaje) si iluminat exterior scăzut: 66 buc

b)    Echipamente de comunicație securizata : la dispecerat si pe locații, pentru transmiterea / recepția securizata a imaginilor video

c)    Echipamente dispecerat: servere, storage, sistem de afișare si control imagini video, sisteme de electroalimentare, sisteme de securitate

d)    Software Profesional de Monitorizare, înregistrare si Analiza Video pentru imaginile video

STRUCTURA SISTEMULUI

Nr

crt

ECHIPAMENT

CANTITATE

ESTIMATA

1

CAMERA VIDEO SPEED DOME - supraveghere de ansamblu de la inaltime mare , rezoluție FulI HD 2 Megapixel, zoom optic 30x, adaptare iluminare tip WDR, calitate foarte buna a imaginii indiferent de vreme (intemperii, ceata, etc );

127

2

CAMERA VIDEO SPEED DOME - supraveghere de ansamblu / detaliu de la inaltime medie, rezoluție FulI Ultra HD - 4K, rezoluție 4096 x 2160 pixels,, adaptare la modificări iluminat tip WDR, imagini video foarte bune in condiții de iluminat scăzut

99

o

J

CAMERA VIDEO SPEED DOME - supraveghere de detaliu de la inaltime mica , rezoluție HD 1,3 Megapixel, zoom optic 18-30x, adaptare la modificări iluminat tip WDR, calitate foarte buna a imaginii indiferent de vreme (intemperii, ceata, etc ); imagini video foarte bune in condiții de iluminat foarte scăzut

81

4

CAMERA VIDEO DOME - supraveghere de detaliu de la inaltime mica , unghi panoramic 180 grade, rezoluție 4.096 x 2048 pe fiecare din cei 3 sensori, in total 33 MegaPixels.

66

Camerele permit utilizarea funcțiilor avansate de Video analiza : detecția fetelor, recunoaștere obiecte părăsite, numararea persoanelor, recunoaștere numere înmatriculare etc.

Proiect pilot pentru 20 camere video incluse.

5

Routere de Securitate din locații - conexiuni securizate VPV IP-SEC la fibra optica

190

6

Echipamente wireless Acces Pointuri - dual bând si cu doua module wireless

210

7

Cutii securizate si termostate cu UPS-uri, surse de alimentare si accesorii pentru locație

290

8

Dispecerat: Servere tip blades de mare viteza cu aplicația software video

12

9

Dispecerat: Storage de mare capacitate pentru imaginile video - fiecare cu cate 360TB

5

10

Dispecerat: Licența Enterprise software video de mare complexitate pentru vizualizare, stocare imagini video; control camera video, toate funcțiile de video analiza

licențe pentru 450 camere

11

Dispecerat: Routere de Securitate de tip enterprise pentru preluarea securizata a imaginilor video din teren

3

12

Dispecerat: Statii grafice performante pentru operatori

4

13

Dispecerat: Sistem afișare si control video complex de tip video wall; format din 9-12 monitoare FulI HD / 4K, de mari dimensiuni min.46”

o

J

14

Rețea electro-alimentare 380V / 220V

Dispecerat

15

Rețea electro-alimentare / 220V

290 locații

16

Rețea de curentie slabi ( rețea de calculatoare) FTP Cat 6 - Dispecerat

1

17

Conexiuni Fibra optica + wireless

--7—i-

280 locații