Hotărârea nr. 140/2016

Hotărârea nr. 140/29.11.2016 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale E vremea colindelor!, în luna decembrie 2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale E vremea colindelor!, în luna decembrie 2016

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice-,

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice, Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale, Comisiei Educație, Tineret și Sport.

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 șiart. 81 alin. 2, lit.j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale E vremea colindelor!, în luna decembrie 2016, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2    - Realizarea proiectului menționat la art. 1 va fi susținută din bugetul local al

Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art. 3    - Bugetul estimativ necesar realizării proiectului E vremea colindelor! este de

100.000 Iei.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

2016


Anexa la HCLS 5 nr. _ }//Q t d&fJI :

Proiectul E vremea colindelor!, inițiat de către Primăria Sectorului 5, ediția decembrie 2016

Titlul proiectului: E vremea colindelor!

Organizator: Primăria Sectorului 5;

a)    Perioada desfășurării: decembrie 2016;

b)    Sumarul proiectului: Ansamblurile corale și grupurile de colindători din unitățile de învățământ din sectorul 5, împreună cu cadrele didactice coordonatoare, vor susține recitaluri de colinde și momente artistice dedicate obiceiurilor și tradițiilor de Crăciun. De asemenea, proiectul presupune premierea preșcolarilor, elevilor și cadrelor didactice care prezintă momente artistice tematice.

c)    Beneficiari direcți: 400 de copii și cadre didactice coordonatoare, provenind din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

d)    Scopul proiectului: valorizarea deprinderilor de educație muzicală ale elevilor, promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești.

e)    Obiectivele specifice proiectului:

îmbogățirea ofertei de evenimente socio-culturale dedicate copiilor;

asigurarea cadrului de valorizare a potențialului artistic al elevilor și preșcolarilor; stimularea participării școlare prin oferirea de daruri, cu prilejul unor evenimente tematice.

f)    Spațiul de derulare a proiectului: sediul Primăriei Sectorului 5.

g)    Bugetul estimativ: 100.000 lei, reprezentând contravaloarea premiilor constând din dispozitive portabile MP3/MP4 player, ce vor fi acordate în cadrul proiectului.

Contrasemnează.

p. Secretar puitor 5 Director Mw&uti\ Florinaț'Di’agnec