Hotărârea nr. 126/2016

Hotărârea nr. 126/15.11.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

Privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Având in vedere Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 5;

în temeiul art.45 al.( 1) si art.81 al.(2) lit.”e” din Legea nr.21 5/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public sector 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul Relații cu Consiliul Local și Administrația Domeniului Public sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.


P

D


Președinte de Ședință, Ploscaru Geofse Alexandru

75. //■

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
ANEXA NR.2

La HCL.Sector 5 nr.    /

STAT DE FUNCȚII /A. D. P. SECTOR 5

Nr.crt.

Funcția

Gr.

Studii

Nr, posturi

I. CONDUCERE

1

Director General /inspector de specialitate.

II

S

1

2

Director General Adjunct/inspector de specialitate

II

S

1

3

Director Economic/inspector de specialitate.

II

S

1

4

Director Tehnic/inspector de specialitate.

II

S

1

5

Director Drumuri si Sera , Pepiniera /inspector de

II

s

1

6

Director Urmărire Contracte/inspector de speciali

II

s

1

DIRECTORUL GENERAL

II.SERVICIUL JURIDIC SI SECRETARIAT

1

Sef Serviciu/inspector de specialitate

GR.II

S

1

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS-ADMINIST

RATIVSI JURID

C 2 POSTU

TI DE EXECUȚIE

1

Consilier Juridic

GR. I

S

2

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT SI REGISTRATURA 4 POSTURI DE

EXECUȚIE

1

inspector de specialitate/referent

GR.IA

S/M

1

2

inspector de specialitate

GR. IA

S

3

III.SERVICIUL RESURSE UMANE 1 POST DE CONDUCERE

1

Sef serviciu/inspector de specialitate

GR.II

s

1

COMPARTIMENTUL ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE 2 POSTURI DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

GR.. IA

s

2

BIROUL ADMINISTRATIV SSM .SI P.S.1.1 POST DE CONDUCERE +13 EXECUȚIE

1

Sef Birou/inspector de specialitate

GR,II

S

1

2

inspector de specialitate/referent

GR. IA

M/S

3

3

Magazineri

TR I

M/G

1

4

Șofer

TR,I

9

DIRECȚIA ECONOMICA

IV . SERVICIUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚA 1POST DE CONDUCERE + 6 EXECUȚIE

1

Sef serviciu/inspector de specialitate

GR,II

S

1

2

Referent

GR,IA

M

5

3

Inspector de specialitate

GR,I

S

1

COMPARTIMENTUL BUGET CONTABILITATE 3 POSTURI EXECUȚIE

1

Referent

GR.IA

M

2

2

Inspector de specialitate

GR,I

S

1

V BIROUL FINANCIAR -SALARIZARE 1 POST DE CONDUCERE + 4 EXECUȚIE

1

Sef Birou ./inspector de specialitate

GR.II

S

1

2

Inspector de specialitate

GR.IA

s

2

3

Inspector de specialitate

GR.I

S/M

1

4

Casier

TR.I

M

1

DIRECȚIA TEHNICA

VI.SERVICIUL TEHNIC SI VERIFICARE INVESTIȚII EDILITARE 1POST DE CONDUCERE+6 EXECUȚIE

1

Sef serviciu /inspector de specialitate

GR.II

S

1

2

Referent

GR.IA

M

3

3

inspector de specialitate/referent

GR.IA

M/S

2

4

inspector de specialitate

GR.IA

S

1

711.SERVICIUL LUCRĂRI ÎNTREȚINERE. 1P0ST DE CONDUCERE

9 POSTURI DE EXECUȚIE

1

Sef serviciu,/inspector de .specialitate

GR,.II

S

1

2

sef formație

TR.II

G/M

1

3

Mincitori Calificați /Necalificati

8munc.

DIRECȚIA DRUMURI SI SERA, PEPINIERA

VIII .SERV

CIUL PRODUCȚIE SERA . PEPINIERA 1 POST

DE CONDUCERE + 25 EXECUȚIE

1

Sef serviciu,/inspector de Specialitate

GR.II

S

1

2

Referent

GR. IA

M

1

3

Mincitori Calificați /Necalificati

24 munc.

IX.SERVICIUL DRUMURI ÎNTREȚINERE REPARAȚII 1 POST DE CONDUCERE+ 35 POSTURI EXECUȚIE

1

Sef serviciu/ inspector de specialitate.

GR.II

S

1

2

inspector de specialitate /referent

GR. IA

M/S

1

3

sef formație

GR.II

G/M

2

4

Muncitori Calificați /Necalificati

GR.II

32

DIRECȚIA URMĂRIRE CONTRACTE

X.

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 1 POST DE CONDUCERE+ 5 POSTURI DE EXECUȚIE

1

Sef Birou/inspector de specialitate

GR,II

S

1

2

Inspector de specialitate

GR.I

s

2

3

Inspector de specialitate

GR.IA

s

2

4

Inspector de specialitate

GR.IA

s

1

XI.SERVICIUL DERULARE CONTRACTE 1 POST DE CONDUCERE +6 POSTURI EXECUȚIE

1

sef serviciu Contracte /inspector de specialitate

GR.II

s

1

2

inspector de specialitate/Referent

GR.IA

M/S

3

3

Referent

GR.IA

M

1

4

inspector de specialitate /referent

GR.I

M/S

2

XII-

BIROUL DERULARE URMĂRIRE CONTRACTE EDILITARE 1 POST DE CON

DUCERE +5 POSTUF

1

Sef Birou./inspector de specialitate.

GR.II

S

1

2

inspector de specialitate

GR,IA

s

1

3

inspector de specialitate /referent

GR.I

M/S

2

4

inspector de specialitate /referent

GR.IA

M/S

2