Hotărârea nr. 125/2016

Hotărârea nr. 125/15.11.2016 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Darurile lui Moș Nicolae, în perioada 20 noiembrie – 6 decembrie 2016.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Darurile lui Moș Nicolae, în perioada 20 noiembrie - 6 decembrie 2016

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice-,

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Darurile lui Moș Nicolae, în perioada 20 noiembrie - 6 decembrie 2016.

Art. 2 - Realizarea proiectului menționat la art. 1, va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art. 3 - Bugetul estimativ necesar susținerii proiectului Darurile lui Moș Nicolae este de 540.470,00 lei și se deduce potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. SecretaruȘector 5,

Directori Executiv Flori navDrîțgnea

X7

/? /

Președinte de, Ședință,

Anexa la HCLS 5 nr. J&f) //5j //    2016

Bugetul estimativ al proiectului Darurile lui Moș Nicolae, organizat de Primăria Sectorului 5 în perioada 20 noiembrie - 6 decembrie 2016

Nr.

crt.

Detalierea cheltuielilor

Unitate de măsură

Nr.

unităti

Valoare

unitară

lei

Sumă

1

Chirie sală

global

5.000,00

2

Servicii tehnice

global

2.500,00

3

Servicii artistice (prezentare festival și animație)

global

5.000,00

4

cadouri pentru preșcolari (dulciuri, băutură răcoritoare, jucărie)

pachet

5.225

40,00

209.000,00

5

cadouri pentru elevii din clasele pregătitoare și I (dulciuri, băutură răcoritoare, jucărie)

pachet

5.000

40,00

200.000,00

6

cadouri pentru elevii din clasele II-IV (cărți din domeniul științific)

bucată

6.600

13,50

89.100,00

7

Materiale auxiliare (pungi personalizate)

bucată

10.300

2,50

25.750,00

8

Materiale auxiliare (saci)

bucată

1.030

4,00

4.120,00

TOTAL

540.470,00

Contrasemnează, Secretar Șei tor 5, Director Ex^sutiv

Flori năDragnea