Hotărârea nr. 119/2016

Hotărârea nr. 119/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Clubul Sportiv Dan Dacian.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian

Având în vedere:

raportul Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 41692/14.10.2016, emisă de conducerea

Asociației Clubul Sportiv Dan Dacian

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dan Dacian, prevăzut în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 -Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local și Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Secretar Sector 5,

Director EkjNmtiv FlorinalDragnea

Nr. ///? / /C)    2016

Anexa 1 la HCLS 5 nr. Ui/jș. li_ Zoțe

Situația numărului de burse ce vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 în semestrul I al anului școlar 2016-2017

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Cuantum

lunar

bu rsă/elev

-lei-

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

26.787

10.765

8.411

6.898

595

118

Tipul bursei

0

0

0

0

0

0

0

A. Bursa de performanță

271

108

102

61

0

0

300

B. Burse de merit total (bl+b2+b3), din care:

4.999

20

3.489

1.489

0

1

b. 1. elevi cu media generală 10

291

0

279

12

0

0

300

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

4.566

0

3.110

1.455

0

1

150

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/competi(iilor

142

20

100

22

0

0

200

C. Bursa de studiu

114

0

55

59

0

0

150

D. Burse de ajutor social

2.633

1.373

816

441

0

3

150

E. Burse de ajutor ocazional

39

25

11

3

0

0

150

Total A+B+C+D+E

8.056

1.526

4.430

1.972

0

4

-

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR DIRECTOR EXEfețJTIV,


FLORINA țJRAG^JEA

Situația numărului de burse aprobate, la nivelul fiecărei unități de învățământ, în semestrul I al anului școlar 2016-2017

Colegiul Național Gheorghe Lazăr

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1243

0

127

1116

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

33

0

7

26

0

0

B. Burse de merit total, din care:

917

0

96

821

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

25

0

17

8

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

886

0

78

808

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

6

0

1

5

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

47

0

1

46

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

997

0

104

893

0

0

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1569

527

384

658

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

12

3

5

4

0

0

B. Burse de merit total, din care:

332

3

179

150

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

30

0

30

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

274

0

139

135

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

28

3

10

15

0

0

C. Bursa de studiu

15

0

6

9

0

0

D. Burse de ajutor social

97

21

29

47

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

456

27

219

210

0

0

Liceul Teoretic Ion Barbu

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1549

423

429

697

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

7

2

2

3

0

0

B. Burse de merit total, din care:

548

0

257

291

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

14

0

10

4

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

534

0

247

287

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

0

1

4

0

0

D. Burse de ajutor social

110

13

21

76

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

670

15

281

374

0

0

Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1675

495

337

778

65

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

18

4

8

6

0

0

B. Burse de merit total, din care:

290

0

156

134

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

14

0

14

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

276

0

142

134

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

2

7

0

0

D. Burse de ajutor social

90

20

18

52

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

0

0

1

0

0

Total A+B+C+D+E

408

24

184

200

0

0

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

799

0

0

531

150

118

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

0

0

19

0

1

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

20

0

0

19

0

1

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

30

0

0

30

0

0

D. Burse de ajutor social

53

0

0

50

0

3

E. Burse de ajutor ocazional

2

0

0

2

0

0

Total A+B+C+D+E

105

0

0

101

0

4

Colegiul Tehnic Energetic

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

510

0

0

492

18

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

0

0

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

3

0

0

3

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

3

0

0

3

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

4

0

0

4

0

0

D. Burse de ajutor social

28

0

0

28

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

37

0

0

37

0

0

Colegiul Economic Viilor

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1660

0

0

1660

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

4

0

0

4

0

0

B. Burse de merit total, din care:

51

0

0

51

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

51

0

0

51

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

89

0

0

89

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

144

0

0

144

0

0

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

975

0

0

613

362

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

0

0

2

0

0

B. Burse de merit total, din care:

0

0

0

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

0

0

0

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

0

2

0

0

D. Burse de ajutor social

33

0

0

33

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

37

0

0

37

0

0

Liceul Tehnologic Dimitrie Guști

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

liuuu

MII UU-

Număr de elevi:

353

0

0

353

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

14

0

0

14

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

0

0

20

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

18

0

0

18

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

0

2

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

0

3

0

0

D. Burse de ajutor social

20

0

0

20

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

57

0

0

57

0

0

Școala gimnazială nr. 2

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

587

304

283

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

0

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

84

0

84

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

7

0

7

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

61

0

61

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

16

0

16

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

126

82

44

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

216

82

134

0

0

0

Școala gimnazială nr. 103

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

548

297

251

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

9

4

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

60

0

60

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

59

0

59

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

128

84

44

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

198

89

109

0

0

0

Școala gimnazială "Principesa Margareta"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1126

596

530

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

23

17

6

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

241

0

241

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

20

0

20

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

215

0

215

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

6

0

6

0

0

0

C. Bursa de studiu

5

0

5

0

0

0

D. Burse de ajutor social

135

83

52

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

406

102

304

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

250

205

45

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

3

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

5

0

5

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

1

0

1

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

4

0

4

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

9

0

9

0

0

0

D. Burse de ajutor social

62

52

10

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

79

55

24

0

0

0

Școala gimnazială nr. 124

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

708

415

293

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

101

1

100

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

8

0

8

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

92

0

92

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

1

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

49

30

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

3

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

154

34

120

0

0

0

Școala gimnazială nr. 125

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

252

136

116

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

11

0

11

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

11

0

11

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social, total, din care:

112

72

40

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

123

72

51

0

0

0

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

835

344

491

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

35

0

35

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

35

0

35

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

71

53

18

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

8

6

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

114

59

55

0

0

0

Școala gimnazială nr. 127

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

545

300

245

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

4

2

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

0

20

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

19

0

19

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

1

0

1

0

0

0

D. Burse de ajutor social

90

51

39

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

115

53

62

0

0

0

Școala gimnazială nr. 128

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

415

250

165

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

6

2

4

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

86

0

86

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

5

0

5

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

81

0

81

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

16

9

7

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

108

11

97

0

0

0

Școala gimnazială "Luceafărul

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

670

402

268

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

0

3

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

85

2

83

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

9

0

9

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

73

0

73

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

3

2

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

52

31

21

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

140

33

107

0

0

0

Școala gimnazială nr. 131

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1065

638

427

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

4

3

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

116

0

116

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

4

0

4

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

112

0

112

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

137

85

52

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

261

89

172

0

0

0

Școala gimnazială "Grigore Tocilescu"

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

300

170

130

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

5

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

37

0

37

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

35

0

35

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

48

31

17

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

90

36

54

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

427

264

163

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

2

2

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

18

0

18

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

18

0

18

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

143

95

48

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

6

2

4

0

0

0

Total A+B+C+D+E

169

99

70

0

0

0

Școala gimnazială nr. 135

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

751

406

345

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

117

6

111

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

2

0

2

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

107

0

107

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

8

6

2

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

34

20

14

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

3

3

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

156

29

127

0

0

0

Școala gimnazială nr. 136

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

456

266

190

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

10

0

10

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

10

0

10

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

130

89

41

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

140

89

51

0

0

0

Școala gimnazială "Mircea Sântimbreanu

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1338

739

599

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

19

8

11

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

338

0

338

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

6

0

6

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

277

0

277

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

55

0

55

0

0

0

C. Bursa de studiu

10

0

10

0

0

0

D. Burse de ajutor social

32

17

15

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

399

25

374

0

0

0

Școala gimnazială "I.I.C. Brătianu"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

744

432

312

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

0

3

0

0

0

B, Burse de merit total, din care:

71

8

63

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

3

0

3

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

55

0

55

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

13

8

5

0

0

0

C. Bursa de studiu

7

0

7

0

0

0

D. Burse de ajutor social

127

94

33

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

208

102

106

0

0

0

Școala gimnazială nr. 143

INDICATOR

TOTAL Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

635

366

269

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

3

1

2

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

118

0

118

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

6

0

6

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

112

0

112

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

37

17

20

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

158

18

140

0

0

0

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

259

150

109

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

20

0

20

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

20

0

20

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

82

58

24

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

103

59

44

0

0

0

Școala gimnazială "I. Ghe. Duca"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1025

586

439

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

5

4

1

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

310

0

310

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

17

0

17

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

292

0

292

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

1

0

1

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

14

5

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

329

9

320

0

0

0

Școala gimnazială "Petrache Poenaru"

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

0

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

7

0

7

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

7

0

7

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

62

43

19

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

71

43

28

0

0

0

Școala gimnazială "George Călinescu

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

0

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

0

0

0

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

27

0

27

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

0

0

0

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

27

0

27

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

2

0

2

0

0

0

D. Burse de ajutor social

166

108

58

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

3

1

0

0

0

Total A+B+C+D+E

199

111

88

0

0

0

Școala gimnazială nr. 150

INDICATOR

TOTAL Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1225

737

488

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

24

11

13

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

338

0

338

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

49

0

49

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

287

0

287

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

2

0

2

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

18

9

9

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

381

21

360

0

0

0

Școala gimnazială nr. 188

INDICATOR

TOTAL

Sem. I

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

689

368

321

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

16

11

5

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

183

0

183

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

25

0

25

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

158

0

158

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

0

0

0

0

0

0

D. Burse de ajutor social

123

69

54

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

4

2

2

0

0

0

Total A+B+C+D+E

326

82

244

0

0

0

Școala gimnazială nr. 280

INDICATOR

TOTAL

Sem. 1

din care:

Primar

Gimnazial

Liceu zi

Liceu

seral

An de completare

Număr de elevi:

1604

949

655

0

0

0

Tipul bursei

A. Bursa de performanta

47

26

21

0

0

0

B. Burse de merit total, din care:

380

0

380

0

0

0

b.1. elevi cu media generală 10

43

0

43

0

0

0

b.2. elevi cu media generală 9,99 - 8,50

337

0

337

0

0

0

b.3. elevi cu rezultate la etapele județene ale

olimpiadelor/concursurilor/ competițiilor

0

0

0

0

0

0

C. Bursa de studiu

3

0

3

0

0

0

D. Burse de ajutor social

72

32

40

0

0

0

E. Burse de ajutor ocazional

0

0

0

0

0

0

Total A+B+C+D+E

502

58

444

0

0

0

Pagina 12 din 12