Hotărârea nr. 116/2016

Hotărârea nr. 116/15.11.2016 privind aprobarea derulării proiectului educaţional Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta viitorul de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti în perioada 12 decembrie 2016-14 iunie 2017.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, în perioada 12 decembrie 2016 - 14 iunie 2017

Având în vedere:

raportul comun al Direcției învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile și al Direcției Economice;

adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 43163/24.10.2016, completată prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 155783/08.11.2016, emise de conducerea Liceului Tehnologic Dimitrie Guști',

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j și k din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a organizării proiectului educațional menționat la art. 1, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, în valoare de 2.400 lei.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Relații cu Consiliul Local, Direcția învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile, Direcția Economică și directorul Liceului Tehnologic Dimitrie Guști vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Proiectul educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, inițiat de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, ediția a Vl-a

Titlul proiectului: Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul

a)    Organizatori: Primăria Sectorului 5 și Liceul Tehnologic Dimitrie Guști*

b)    Perioada desfășurării: 12.12.2016-14.06.2017;

c)    Beneficiari direcți: elevi din 10 licee bucureștene, din alte licee și școli din 25 de județe ale țării;

d)    Scopul proiectului: valorificarea mesajului literaturii din fostele închisori comuniste;

e)    Activitățile proiectului:

lecții interactive desfășurate în spații emblematice precum: Fortul 13 Jilava, Râmnicu-Sărat, Mislea, Aiud, Sighet; expoziție tematică;

concurs național având drept temă problematica Rezistenței anticomuniste-, simpozion național interdisciplinar Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste.

f)    Bugetul estimativ al proiectului: 2.400 lei.Nr.


2016