Hotărârea nr. 114/2016

Hotărârea nr. 114/31.10.2016 privind aprobarea unei perioade de grație la Contractul de Credit nr.1/12.08.2005, la Contractul de Credit nr. 3/9041/01.10.2007 și la Contractul de Credit nr. DM/3/1917/14.07.2008.

VI l iMV II'l I I. BULUKEi?! 1

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei perioade de grație la Contractul de Credit nr.1/12.08.2005, la Contractul de Credit nr.3/9041/01.10.2007 și la Contractul de Credit

nr.DM/3/1917/14.07.2008

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Economică, precum și Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) coroborat cu art.81 alin.(2) lit. „d” și alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE :

ART.l - Se aprobă acordarea unei noi perioade de grație, de 24 de luni (30.09.2016-31.08.2018), pentru plata ratelor de principal la Contractul de Credit - Linie de Finanțare nr.1/12.08.2005 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 5 și Banca Comercială Română, fără a se modifica marja de dobândă, care rămâne ROBOR la 1 lună plus o marjă de 2.2 p.p pe an, fără a se modifica scadența finală a creditului.

ART.2 - Se aprobă acordarea unei noi perioade de grație, de 24 de luni (30.09.2016-31.08.2018), pentru plata ratelor de principal la Contractul de Credit-Linie de Finanțare nr.3/9041/01.10.2007 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 5 și Banca Comercială Română, fără a se modifica marja de dobândă, care rămâne ROBOR la 1 lună plus o marjă de 1.98 p.p pe an, Iară a se modifica scadența finală a creditului.

ART.3 - Se aprobă acordarea unei noi perioade de grație, de 15 luni (31.05.2017-31.08.2018), pentru plata ratelor de principal la Contractul de Credit-Linie de Finanțare nr.DM/3/1917/14.07.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 5 și Banca Comercială Română, fără a se modifica marja de dobândă, care rămâne ROBOR la 1 lună plus o marjă de 1.95 p.p pe an, fără a se modifica scadența finală a creditului.

ART.4 - Plata serviciului anual al datoriei publice locale, precum și taxele și impozitele aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local se asigură integral din bugetul Consiliului Local al Sectorului 5.