Hotărârea nr. 109/2016

Hotărârea nr. 109/31.10.2016 privind demararea proiectului " Povestiri din București. Cultura balcanică și identitate proprie".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind demararea proiectului

„Povestiri din București. Cultura balcanica si identitate proprie"

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă; Raportul Comisiei pentru Cultura, Culte si Minorități Naționale.

- Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene si alte activitati

economice.

în conformitate cu prevederile:

Ordonanța nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelorsi acțiunilor culturale, cu modificările si completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), litera k) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă demararea proiectului "Povestiri din București. Cultura balcanica si identitate proprie".

Art. 2- Se aprobă colaborarea cu Departamentul pentru Relații Interetnice din subordinea Guvernului României si cu orice entitate juridică cu sau fără scop patrimonial interesată în vederea realizării acțiunii de identificare a talentelor din Sectorul 5, organizarea meselor rotunde, a târgului expozitional, organizarea concursului de talente si a concertului .

Art. 3- Se aproba finanțarea din bugetul Consiliului Local al Sectorului 5 cu suma de 30.000 lei, acestea reprezentând cheltuieli de editare si tipărire materiale promotionale, promovarea social media - un site al evenimentului si sonorizarea evenimentului principal.

Art. 4 - Primarul, prin direcțiile sale de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PREȘEDINTE D    Ă,

GEORGE ALEXANI    CARU


NR._    . 'Ho O