Hotărârea nr. 104/2016

Hotărârea nr. 104/31.10.2016 privind aprobarea bugetului realizat in urma desfășurării evenimentului " Zilele Recoltei-Ediția 2016".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului realizat în urma desfășurării evenimentului „Zilele Recoltei -ediția 2016”

Având în vedere:

Raportul de specialitate comun al Direcției de Transparență Instituțională și al Direcției Economice, precum și

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice Ținând cont de HCL Sector 5 nr. 59/5.09.2016 și de HCL Sector 5 nr. 95/30.09.2006,

în temeiul

Art. 36, alin (2) și alin. (6), art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ”J”, din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul realizat în urma desfășurării evenimentului "Zilele Recoltei - ediția 2016”, aprobat prin HCL Sector 5 nr. 59/5.09.2016 și HCL Sector 5 nr. 95/2016, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p.SECRETAR SECTOR 5

DIRECTOR EpfcuTIV,

FLORINA imĂG^EA

/ANEXA nr. 1 la HCL Sector 5 nr.ie


Buget de cheltuieli realizat în urma desfășurării evenimentului "Zilele Recoltei - ediția 2016”

9

Din bugetul total alocat promovării, organizării și derulării în perioada 7 -16 octombrie 2016, în Piața Ferentari, a evenimentului "Zilele Recoltei - ediția 2016”, respectiv, 600.000 de lei, sumă aprobată prin HCL Sector 5 nr. 59/05.09.2016 și HCL Sector 5 nr. 95/30.09.2016, în urma desfășurării acestuia, au rezultat următoarele cheltuieli:

1

Autospeciala ISU pentru zilele cu desfășurare manifestări artistice

8.100 lei

2

Asigurare necesar suplimentare alimentare energie electrică

20.991 Iei

3

Ambulanță, servicii de pază și protecție; întocmire plan de pază a obiectivului pe durata desfășurării manifestării

25.920 lei

4

Servicii artistice prestate de formații, ansambluri, fanfară, soliști pop, pe perioada desfășurării evenimentului - concerte, recitaluri, momente de dans

124.981, 20 lei

5

Echipament tehnic - scenă, sunet, lumini etc, necesar pentru toată perioada desfășurării manifestărilor artistice

70.864,80 lei

6

Toalete ecologice

2.592 lei

7

Promovare anunț TV manifestare

60.000 lei

8

Promovare în cotidianul Libertatea - ediție tipărită și on line, pentru perioada desfășurării evenimentului

18.165,38 lei

9

Promovare în cotidianul Evenimentul Zilei -ediție tipărită și on line, pentru perioada desfășurării evenimentului

10.676,18 Iei

10

Prestație artistică Asociația "Dragostea de la

26.775 lei

Clejani”, pentru debutul manifestării artistice

11

Promovare outdoor - bannere stradale, bannere de locație, mash afișare locație, mash scenă, afișe

53.106 Iei

12

Promovare Online medii social media si creare

9

identitate pentru evenimentele organizate de Primăria Sectorului 5

6.960 lei

13

Drepturi autor - utilizare opere muzicale prin comunicare publică, conform Legii nr. 8/1996

17.337, 84 lei

TOTAL

446.469, 4 lei